Hem | Övriga Nyheter | Kultur/Konst/Lokalhistoria | Floraväktarpresentation

Floraväktarpresentation

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Måndagen den 12 mars kl. 19:00 i Lars Hård-salen, vid biblioteket (Bålsta centrum) har Håbo Naturskyddsförening inbjudit Mora Aronsson, ArtDatabanken att presentera Floraväktarnas verksamhet.

Toppjungfrulin | Foto: Thommy Åkerberg Toppjungfrulin | Foto: Thommy Åkerberg


Mora Aronsson
Är en av Sveriges främsta experter på kärlväxter. Arbetar sedan 1992 på ArtDatabanken, SLU i Uppsala, idag med internationella naturvårdsfrågor. Han har varit ansvarig för kärlväxtdelen av den svenska rödlistan sedan 1995 och han var en av de svenska experter som deltog i arbetet med att få fram en rödlista över hotade kärlväxter i Europa. Vid sidan om arbetet på ArtDatabanken är han en flitig skribent i olika tidningar, leder exkursioner samt håller kurser och föredrag över hela Sverige. Mora Aronsson ingick i redaktionen för ”Upplands Flora”, ett 900 sidor tjockt praktverk som beskriver landskapet Upplands kärlväxter och utkom 2010.

Floraväktare
För att kunna bevara våra hotade växter krävs kunskap om var arten finns och om dess population ökar eller minskar. Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som aktivt är med och bevakar och ökar kunskapen om våra hotade kärlväxter. Projektet startades 1987 av ArtDatabankens grundare Torleif Ingelög och Världsnaturfonden, WWF:s floravårdsnestor Nils Dahlbeck med hjälp av medel från ett par donationer som var tänkta för floravård och floraövervakning. Floraväktarövervakningen började på Gotland för att efterhand spridas till övriga län. Projektet finansieras idag huvudsakligen av Naturvårdsverket och ArtDatabanken. Svenska Botaniska Föreningen sköter sedan 2005 på ArtDatabankens uppdrag den nationella koordineringen och har det övergripande ansvaret för insamling och sammanställning av materialet.

Vad gör en floraväktare?
Floraväktare följer sina arters utveckling på en eller flera lokaler från år till år genom återkommande besök. Genom årliga rapporter om arternas tillstånd är det möjligt att följa arternas utveckling och vid behov vidta åtgärder för att bevara en viss art och dess livsmiljö. Floraväktaren rapporterar sina resultat till webbplatsen Artportalen, där alla data lagras och blir tillgängliga så att utvärdering och analyser kan göras.
Vilka arter bevakas av floraväktare?
Det finns framtaget en lista på 340 st. hotade arter, varav 89 finns i Uppsala län, som i första hand skall bevakas av floraväktare. Växter som erhållit hotkategorierna CR (akut hotad), EN (starkt hotad) och VU (sårbar) enligt gällande rödlista handlar det i de flesta fall om.

Vilka floraväktararter finns i Håbo?
I Håbo finns f.n. 11 st. kärlväxter som ingår i listan av arter som bör bevakas av floraväktare. Dessa är: backsippa Pulsatilla vulgaris (VU), finnögontröst Euphrasia rostkoviana (EN), höstlåsbräken Botrychium multifidum (NT = missgynnad), källgräs Catabrosa aquatica (VU), luddvicker Vicia villosa ssp. villosa (VU), piggfrö Lappula squarrosa (EN), ryl Chimaphila umbellata (VU), sanddådra Camelina microcarpa (VU), småsvalting Alisma wahlenbergii (EN), toppjungfrulin Polygala comosa (VU) och vit kattost Malva pusilla (VU).

”Idag finns det endast tre aktiva floraväktare i Håbo kommun”, säger Håkan Nihlman, ordförande i Håbo Naturskyddsförening. ”Vi hoppas att denna presentation av floraväktarnas verksamhet skall locka fler naturintresserade personer att bli floraväktare så att vi kan täcka in hela Håbo kommun när det gäller floraväktararter”.

”Vi hoppas också kunna föra en aktiv dialog med markägare och myndigheter så att skogsbruk och annan markanvändning anpassas för att gynna våra hotade arter” fortsätter Håkan Nihlman.

Det finns av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen upprättade åtgärdsprogram för ett par av de hotade arterna i syfte att säkerställa artens existens. Sedan några år tillbaka maskinslåttrar Länsstyrelsen regelbundet vägkanterna längs en grusväg som löper rakt igenom Skoklosters naturreservat för att gynna finnögontrösten och 2006 gjordes ett försök att gynna undervattensväxten småsvalting genom vass- och alröjning i Ekilla naturreservat.

Måndagen den 12 mars kl. 19:00 i Lars Hård-salen, vid biblioteket (Bålsta centrum) har Håbo Naturskyddsförening inbjudit Mora Aronsson, ArtDatabanken att presentera Floraväktarnas verksamhet.

Håkan Nihlman
Ordförande Håbo Naturskyddsförening
08-566 435 72 (dagtid)Prenumerera på kommentarer Kommentarer (0 Skickat)

totalt: | visar:

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2692