Återvinningscentralen

Återvinningscentralen förlänger stängningen av bytesboden

Stängningen av bytesboden förlängs till och med den 3 maj. Bytesboden är enbart öppen för avlämning under denna period. Det går även bra att lämna in saker till Fritidsbanken, insamlingsbehållare finns på ÅVC. ... Läs vidare

17 Okt 2013

Fler återvinner mer hos återvinningscentralen

Fler återvinner mer hos återvinningscentralen i Västerskog – avfall till soptippen har minskat med 149 ton. Återvinningscentralens arbete för miljövänligare avfallshantering fortsätter utvecklas i kommunal regi. Och nu återvinner Håboborna mer än någonsin. År 2013 beräknas bli ett rekordår med cirka 81 000 registrerade besök. Samtidigt har sopor som går till deponi (soptipp) minskat med 149 ton jämfört med 2011. ... Läs vidare

07 Jan 2013

Här kan du återvinna granen och annat julpynt

Funderar du på var granen kan slängas efter jul? Du kan lämna den på återvinningscentralen i Västerskog. Där flisas granen och går till energiutvinning. En enda gran kan bli elkraft som motsvarar åtgången för fyra maskiner tvätt. ... Läs vidare

20 Nov 2012

Återvinningscentralen - nu i kommunal regi

Sedan den 15 oktober i år drivs återvinningscentralens verksamhet i kommunal regi. Beslutet togs av miljö- och tekniknämnden i samband med att en ny upphandling skulle göras. ... Läs vidare

19 Nov 2012

Dagens köp är morgondagens sopor - Håbo kommun uppmärksammar avfallsminimering

Den 24 november uppmärksammar Håbo kommun hur avfallsmängder kan minimeras genom miljösmartare konsumtion. ... Läs vidare

totalt: 5 | visar: 1 - 5

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook