Attendo

16 Okt 2016

Humana Omsorg AB driver Pomona Hus 2 från 1 februari 2017

Nu är avtalet skrivet mellan Håbo kommun och Humana Omsorg AB. Från 1 februari 2017 kommer Humana Omsorg AB att ansvara för driften av Pomona äldreboende hus 2. ... Läs vidare

15 Jun 2016

Attendo förlorade upphandlingen av Pomona

(Insändare) Nu har Håbo kommun fattat beslut om vem som skall driva Pomona hus 2, Vinnande företag blev Humana omsorg AB ... Läs vidare

22 Dec 2015

Kvalitet och valfrihet måste få avgöra

(Insändare till EP av Lisbeth Bolin (C)). Attendo har rätt i sin insändare den 17/12, (länk längst ner) den upphandling som beslöts 2009 och som gjorde Attendo ansvarig för driften av Pomona hus 2 har fungerat mycket bra. I Socialstyrelsens kundundersökning 2015 har Attendo uppnått 83 % nöjdhet hos de boende i hus 2 medan kommunens drift i Pomonas hus 4 nått upp till 56 % nöjdhet. Förutsättningarna för de två husen är i stort identiska och driftskostnaderna är desamma. ... Läs vidare

15 Dec 2015

Pomona äldreboende drivs i kommunal regi från och med 1 januari 2017

Från och med 1 januari 2017 kommer Pomona Hus 2 att drivas i kommunal regi när Attendos avtal går ut. Det beslutade vård- och omsorgsnämnden på sitt sammanträde den 8 december. Därmed kommer Hus 2 och Pomona Hus 4, samt Pomona restaurang och Pomona vaktmästeri att drivas av kommunen. Att samma utförare sköter båda husen ger flera samordningsfördelar, exempelvis kan personal arbeta i husen under samma arbetsgivare. ... Läs vidare

totalt: 4 | visar: 1 - 4

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook