bålstapartiet

19 Dec 2016

Valrörelsen har startat i Håbo

(Insändare) Nu har vi mindre än hälften kvar av valperioden 2014 -2018, valdagen börjar närma sig och de politiska partierna i Håbo har börjat forma sina strategier inför höstens val 2018. Det är dags att ta fram kristallkulan som sträcker sig fram t.o.m. 2018 och finner att oppositionen i Håbo har format sin strategi fram till valet väldigt klart. Som går ut på att försvåra styret för Håboalliansen så mycket som möjligt med stöd av SD, för att utlösa ett missnöje bland medborgarna i kommunen och som i slutändan ska resultera i en valseger för oppositionen 2018. Vad väljarna måste veta när de går till vallokalen, är att Bålstapartiet och Socialdemokraterna är i symbios med varandra, att en röst på Bålstapartiet är en röst på socialdemokraterna. ... Läs vidare

05 Dec 2016

Kaos förväntas vid pendlarparkeringen i Bålsta efter nyår

(Insändare) Med anledning av att Bålstatillägget tas bort för pendeltåget, kommer många pendlare att ta bilen till pendelstationen för att slippa det dyra UL tillägget inom Bålsta. Det stora kaoset kommer att uppstå till våren när den övre parkeringen stängs av för byggnation av det nya parkeringshuset och ett nytt resecentrum. ... Läs vidare

08 Sep 2016

Alliansen har nu gått över gränsen för det acceptabla

Oavsett var som sagts av Alliansen så kvarstår följande, läs Alliansens yrkade här på bilden, yrkandet var framlagt av (MP),s företrädare Christian Nordberg på senaste Kommunstyrelsemötet Bilden visar det yrkandet som inlämnades på mötet, den finns som offentlig handling på kommunen, om någon vill ha ett eget ex, maila bara och begär ut det, det är gratis! ... Läs vidare

06 Sep 2016

Vad hände på kommunstyrelsen 5 september?

(Insändare) En välfylld dagordning med många viktiga ärenden och informationer. Mer info om detta kan hittas längre ner men vad vi vill kommentera först är Båp pressmeddelande. ... Läs vidare

06 Sep 2016

Nytt SD-Alliansen samarbete i Håbo?

Det rör på sig i Håbopolitiken. EnköpingsPosten gick ut igår kväll med att enligt ett pressmeddelande från Owe Fröjd (Bålstapartiet) så har Alliansen och Miljöpartiet i Håbo ingått ett nytt aktivt samarbete med Sverigedemokraterna. ... Läs vidare

24 Maj 2016

Bryter Centerpartiet och Sverigedemokraterna mot aktiebolagslagen, och är de illojala mot Håbohus?

(Insändare) I aktiebolagslagen står följande: ”För både styrelse och verkställande direktör finns en långt gående lojalitetsplikt som innebär en skyldighet att alltid verka för bolagets bästa.” ... Läs vidare

25 Mar 2016

Kommunstyrelsen föreslår ändringar i ägardirektiven för Håbohus, trots att majoriteten i håbohus styrelse inte vill det

(Insändare) Håbohus tjänstemän, tillsammans med Håbohus ordförande Leif Zetterberg (C) vill att Kommunfullmäktige ändrar bolagets ägardirektiv, detta trots att en majoritet av håbohus styrelse inte önskat att denna ändring införs. ... Läs vidare

07 Mar 2016

Är den politiska ”Minorites-majoriteten” i Håbo fullständigt handlingsförlamade?

(Insändare) I februari 2015 lade Bålstapartiet en motion om att kommunen skulle sköta sitt åtagande av parkeringsövervakningen, alternativt överlåta den till extern utförare. Detta för att UL åter skulle trafikera Bålsta Centrum med den så kallade ”mjuka linjen” ... Läs vidare

08 Jan 2016

Bålstapartiet är en katastrof i Håbopolitiken

(Insändare) Politiken i Håbo står helt still och visar idag ingen utveckling för kommunens medborgare, som till stor del beror på Bålstapartiets närvaro i kommunfullmäktige. ... Läs vidare

Bålstapartiet vann omröstning om ”mjuka linjen” i kommunstyrelsen

(Pressmeddelande) Vid kommunstyrelsens möte den 15 juni vann Bålstapartiets förslag till beslut. ... Läs vidare

1 2 next totalt: 16 | visar: 1 - 10

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook