detaljplan

26 Sep 2013

Detaljplan för Glastomten

Planområdet ligger i centrala Bålsta, längs med Stockholmsvägen och omfattar fastigheterna Bålsta 1:16 och 1:162 samt del av fastigheterna Bålsta 1:614, 1:159 och del av S:7. Planområdets areal är ca 0,7 ha. ... Läs vidare

04 Apr 2012

Detaljplanen för Skokloster Udde 1 upphävs

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Skokloster udde etapp 1 har upphävts av Regeringen. ... Läs vidare

totalt: 2 | visar: 1 - 2

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook