folkpartiet

09 Maj 2015

SD-ledamöter har inflytande

Sannolikheten att beviljas asyl i sista instans minskar markant om en nämndeman nominerad av Sverigedemokraterna sitter med i migrationsdomstolen – och ökar om en person från Kristdemokraterna, Miljöpartiet eller Vänsterpartiet finns med i rätten. Det visar ny forskning från Uppsala universitet. ... Läs vidare

09 Maj 2014

Pensionen

Som Folkpartist driver jag att även pensionärerna måste få en rejäl skattesänkning, och vi vill gärna se fler skattesänkningar. Processen i korthet: Steg 1: nå samma beskattning som de som arbetar | Steg 2: minska mera tills den blir 0 SEK! Läs vidare om hur nuvarande system kom till och vad som händer just nu. ... Läs vidare

07 Maj 2014

Pensionärslägenheter

Hyrorna är inte rimliga och det blir – om detta får fortsätta – inte bättre. Dock – det finns vägar ut. Håbo kommun eller annan byggherre kan t.ex. söka stöd till byggande av äldrebostäder. Men skälet till varför man inte gjort det, säger man är att det blir så mycket andra lokaler också då, som samlingslokaler m.m………?! Märkligt – det är ju sådant byggande pensionärsorganisationerna uttryckt önskemål om! Läs mera om hur vi i Folkpartiet ser på det hela och hur man kan få ner kostnaderna! ... Läs vidare

04 Apr 2014

Myten om att alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag

(Insändare) En stor del av dem som invandrar till Sverige kommer för att arbeta eller studera – många får uppehållstillstånd på grund av de har ett arbete i Sverige. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda män som bott i Sverige i minst 16 år och med asyl som grund för uppehållstillstånd är över 70 procent. ... Läs vidare

28 Mar 2014

Myten om att invandring innebär en stor belastning på statsbudgeten.

(Insändare) Forskningen visar att de statsfinansiella effekterna av invandring är små. Om de är negativa eller positiva beror till stor del på hur väl arbetsmarknaden tar emot invandrade. Det bekräftas både av svensk forskning och av en analys gjord av OECD. ... Läs vidare

28 Mar 2014

Nu är vallistan för Folkpartiet fastställd!

Vallistan för Folkpartiet i Håbo kommun är fastställd. Den toppas av Håkan Welin och Anders Persson. ... Läs vidare

21 Mar 2014

S far med felaktiga påståenden!

Socialdemokraterna påstår att långtidsarbetslösheten har tredubblats under Alliansregeringen. Senast gjordes påståendet av gruppledaren Mikael Damberg i både Rapport och Aktuellt (den 19 mars). Men Socialdemokraterna far med oriktiga uppgifter och ger en oriktig bild av utvecklingen på arbetsmarknaden. ... Läs vidare

25 Feb 2014

Vill S minska sysselsättningen?

(Insändare) För ett par månader sedan påstod Socialdemokraterna att budgetunderskottet är ”mycket allvarligt” (TT den 22/12). Och så har de sagt att det krävs en mer åtstramande inriktning av finanspolitiken. Damberg/Andersson vill ha en kraftig och snabb minskning av underskottet helst med balans i ekonomin redan år 2015. Vad blir då effekterna 2015 och 2016? Vi lät riksdagens utredningsutskott undersökte konsekvenserna av en politikomläggning med åtstramande inriktning som den Socialdemokraterna nu förespråkar. ... Läs vidare

18 Dec 2013

Upphandlingar för nära en halv miljard

I måndags hade Håbo kommuns fullmäktige sammanträde. På dagordningen fanns nya förslag om upphandlingsregler, policy såväl som styrdokument. Kvalitativt ett steg i rätt riktning. Man har också lyft fram småföretagen i sammanhanget vilket är bra. Men uppföljningsregler saknades. ... Läs vidare

26 Nov 2013

Vår motion om demensteam blev verklighet

(Insändare) Redan den 15 maj 2012 lämnade vi från Folkpartiet i Håbo kommun in en motion om att skapa ett demensteam i kommunen. Vår motion har nu börjat tillämpas med tillsättning av personal och i mars 2014 ska organisationen fungera med full kraft och med en budget på 1,2 mkr. ... Läs vidare

1 2 next totalt: 11 | visar: 1 - 10

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook