Håbo Naturskyddsförening

09 Apr 2016

Missa inte Klädbytardagen, lördagen den 16 april!

Svenska folket köper kläder som aldrig förr. I genomsnitt köper svensken 15 – 20 kg textilier/år. Eftersom kläder är relativt billiga i inköp och det finns ett enormt utbud i alla tänkbara former och färger, så köper vi dem likt ”plockgodis”. ... Läs vidare

03 Nov 2015

Kommentarer till Håkan Welins synpunkter

Kommentarer till Håkan Welins synpunkter avseende Håbo Naturskyddsförenings agerande i frågan om NCC:s planer på att bygga en hamn vid sitt grustag i Toresta. ... Läs vidare

27 Okt 2015

Håkan Nihlman glider i intervjun i Ena-Håbotidningen

Hans påstående om att ”Det är jag personligen som ansvarar för yttrandet för samråd” stämmer inte. I yttrandet står att läsa att ”På styrelsens uppdrag. Håkan Nihlman”. Vilket bara kan tolkas på ett sätt, nämligen att det är hela styrelsen som står bakom, det finns inget personligt undantag angivet i yttrandet över huvudtaget. ... Läs vidare

19 Feb 2015

Håbo Naturskyddsförenings program år 2015

2015 års aktiviteter och utflykter som anordnas av Håbo Naturskyddsförening är nu inplanerade. ... Läs vidare

08 Apr 2014

Rädda Upplandsstiftelsen

Tack vare en av våra framsynta landstingspolitiker, AKA Karlsson, så finns det sedan 1972 en ideell stiftelse i vårt län, Upplandsstiftelsen, som driver projekt för att främja den lokala naturvården och friluftslivet. Upplandsstiftelsen äger och/eller förvaltar drygt 30 naturområden med syfte att öka den biologiska mångfalden samt skapa attraktiva strövområden och utflyktsmål såsom Granåsen och Kalmarnäset. ... Läs vidare

30 Mar 2014

Energi från solen - temakväll på biblioteket

Håbo Miljövecka inleddes måndagen den 24/3 med en temakväll om förnyelsebar energi och elbilar arrangerad av Håbo Naturskyddsförening, Håbo bibliotek och Studiefrämjandet på Håbo bibliotek i Bålsta. ... Läs vidare

17 Dec 2013

Håbo kommuns miljöarbete ett bottennapp

Enligt tidningen Miljöaktuellts kommunrankinglista för år 2013 så hamnar Håbo på plats 253 (av 290). Förflyttar vi oss 2 mil österut så hamnar vi i Upplands Väsby, den kommun som toppar listan. Förutom en dubbelt så stor befolkning och hälften så stor landareal som Håbo så är det geografiska läget ungefär detsamma. ... Läs vidare

24 Sep 2013

Provträff med natursnokar en succé

Söndagen den 22/9 arrangerade Håbo Naturskyddsförening en provträff enligt natursnokskonceptet för att testa om detta kunde vara något som kunde intressera Håbos barnfamiljer. Huvudtanken bakom konceptet Natursnokar är att barn och vuxna tillsammans upptäcker naturen utan styrning från t.ex. en guide. ... Läs vidare

05 Sep 2013

Riktad slåtter i Arnöhuvuds naturreservat för att gynna den ovanliga växten korskovall

Söndagen den 1 september genomförde Håbo Naturskyddsförening för första gången slåtter för att gynna den rödlistade korskovallen Melampyrum cristatum på ängen norr om gården Lillåker i Arnöhuvuds naturreservat (Skohalvön). Sedan vi erhållit tillstånd från markägare och ängens arrendator så kunde aktiviteten genomföras nämnda datum. ... Läs vidare

18 Jun 2013

Vilda blommornas Dag 16 juni

Söndagen den 16 juni firade Upplands Botaniska Förening och Håbo Naturskyddsförening ”Vilda blommornas Dag” genom att arrangera en floravandring i Sandhagens naturreservat med Mora Aronsson och Thommy Åkerberg som guider. ... Läs vidare

1 2 3 next totalt: 23 | visar: 1 - 10

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook