håboalliansen

11 Jul 2017

Samarbetsbrister

I Håbo kommun, liksom i många andra kommuner i landet, leds kommunen av en minoritet. ... Läs vidare

12 Mar 2017

1:e vice Riksbankschef Kerstin af Jochnick besökte Bålsta

1:e vice Riksbankschef Kerstin af Jochnick, som var inbjuden av Håboalliansen, föreläste om minusräntan, ekonomiska läget och höga bostadspriser ... Läs vidare

24 Jan 2017

Tionde öppna mötet med Håboalliansen genomfört i Bålsta

Mötet 23/1 2017 ingick i den serie av medborgarmöten som Håboalliansen beslutat genomföra. Mötets övergripande syften var att från politiskt håll lyssna till medborgarnas åsikter, så långt som möjligt besvara frågor eller att ta dem med sig för senare svar samt att informera i aktuella frågor. ... Läs vidare

19 Dec 2016

Valrörelsen har startat i Håbo

(Insändare) Nu har vi mindre än hälften kvar av valperioden 2014 -2018, valdagen börjar närma sig och de politiska partierna i Håbo har börjat forma sina strategier inför höstens val 2018. Det är dags att ta fram kristallkulan som sträcker sig fram t.o.m. 2018 och finner att oppositionen i Håbo har format sin strategi fram till valet väldigt klart. Som går ut på att försvåra styret för Håboalliansen så mycket som möjligt med stöd av SD, för att utlösa ett missnöje bland medborgarna i kommunen och som i slutändan ska resultera i en valseger för oppositionen 2018. Vad väljarna måste veta när de går till vallokalen, är att Bålstapartiet och Socialdemokraterna är i symbios med varandra, att en röst på Bålstapartiet är en röst på socialdemokraterna. ... Läs vidare

03 Okt 2016

Jo, det finns ledning

Svar till insändaren ”Kommun utan ledning” (EP 28 september). ... Läs vidare

29 Sep 2016

Åttonde öppna mötet med Håboalliansen

Mötet 22/9 2016 ingick i den serie av medborgarmöten som Håboalliansen beslutat genomföra. Mötets övergripande syften var att från politiskt håll lyssna till medborgarnas åsikter, så långt som möjligt besvara frågor eller att ta dem med sig för senare svar samt att informera i aktuella frågor. ... Läs vidare

07 Sep 2016

Alliansens syn på saken i KS

(Insändare) Håboalliansen ger sin syn på saken i Kommunstyrelsen som ägde rum i måndags ... Läs vidare

06 Sep 2016

Vad hände på kommunstyrelsen 5 september?

(Insändare) En välfylld dagordning med många viktiga ärenden och informationer. Mer info om detta kan hittas längre ner men vad vi vill kommentera först är Båp pressmeddelande. ... Läs vidare

Välfärdsteknologi viktigt för vård och omsorg - Håbo kan bättre

Vård- och omsorgsnämnden besökte i fjol särskilda boenden och övriga verksamheter för att få en aktuell bild. Besöken gav en god grund för nämndens verksamheter. De visade sig överlag vara mycket välskötta, men det väckte tankar på utveckling. Främst förvånade att inget av boendena hade wifi eller mobilt nätverk, varför möjligheterna inte fanns att tillvarata den pågående utvecklingen inom välfärdsteknologi. Håbo är en av de kommuner i landet som ligger långt efter vad gäller digitalisering inom vård- och omsorgsområdena, vilket kan synas märkligt. ... Läs vidare

19 Nov 2015

Repliker på (s) påhopp i EP gällande Skeppet

Med anledning av att Socialdemokraterna i Håbo sprider förvanskade fakta har representanter ur Håboalliansen skickat in insändare till Enköpingsposten. Dessa läggs in nedan som bilder för att så många som möjligt ska kunna läsa att (s) i Håbo sätter egenintresset först och inte Håbo och dess innevånares intressen först. ... Läs vidare

1 2 next totalt: 13 | visar: 1 - 10

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook