håkan nihlman

03 Nov 2015

Kommentarer till Håkan Welins synpunkter

Kommentarer till Håkan Welins synpunkter avseende Håbo Naturskyddsförenings agerande i frågan om NCC:s planer på att bygga en hamn vid sitt grustag i Toresta. ... Läs vidare

27 Okt 2015

Håkan Nihlman glider i intervjun i Ena-Håbotidningen

Hans påstående om att ”Det är jag personligen som ansvarar för yttrandet för samråd” stämmer inte. I yttrandet står att läsa att ”På styrelsens uppdrag. Håkan Nihlman”. Vilket bara kan tolkas på ett sätt, nämligen att det är hela styrelsen som står bakom, det finns inget personligt undantag angivet i yttrandet över huvudtaget. ... Läs vidare

08 Apr 2014

Rädda Upplandsstiftelsen

Tack vare en av våra framsynta landstingspolitiker, AKA Karlsson, så finns det sedan 1972 en ideell stiftelse i vårt län, Upplandsstiftelsen, som driver projekt för att främja den lokala naturvården och friluftslivet. Upplandsstiftelsen äger och/eller förvaltar drygt 30 naturområden med syfte att öka den biologiska mångfalden samt skapa attraktiva strövområden och utflyktsmål såsom Granåsen och Kalmarnäset. ... Läs vidare

23 Maj 2012

Låt Håbo bli en föregångskommun när det gäller återanvändning av begagnade kläder

I Sverige förbrukar vi idag 24 kilo textilier/person och år, vilket är bland de högsta siffrorna i världen. 70 000 ton kläder och textilier, motsvarande 8 kg/person, hamnar varje år i hushållssoporna och enbart 3 kg/person lämnas in till välgörenhetsorganisationer för vidare bruk. ... Läs vidare

19 Apr 2012

Peak Oil – Hållbara energialternativ när oljan tar slut

Centerpartiet i Håbo hade redan torsdagen den 29/3 (under Miljöveckan) inbjudit Boo Östberg från Knivsta kommun att hålla föredraget ”Peak Oil – Hållbara energialternativ när oljan tar slut”, men tyvärr blev Boo sjuk och föredragningen fick istället hållas tisdagen den 17/4. ... Läs vidare

27 Mar 2012

Seminarium om hållbar energihushållning

Onsdagen den 21 mars på Skokloster Bygdegård tjuvstartade Håbo Miljövecka med ett fullmatat seminarium arrangerat av Skokloster Bygdegårdsförening och Naturskyddsföreningen med energi som den röda tråden. ... Läs vidare

31 Jan 2012

Värdefull natur och kulturminnen skövlade i Sandviksåsens naturreservat

Här kommer en debattartikel från Håbo Naturskyddsförening om ett rykande färskt ämne, en gallring för några veckor sedan av träd i Sandviksåsens naturreservat där allt gick fel. ... Läs vidare

16 Nov 2011

Manifestation för fortsatt tillgång till stränderna för allmänheten

Söndagen den 13 november kl. 18:00 tändes många eldar längs stränderna i vårt avlånga land för att påminna om de hot som finns mot våra orörda stränder. I Håbo tände Naturskyddsföreningen en vårdkase vid strandängarna nedanför Idealbyn, Skokloster samt bjöd på underhållning, budskap och förtäring (korv, bröd och saft). ... Läs vidare

04 Maj 2011

Flerhundraåriga skyddsvärda almar har medvetet sågats ned i Skokloster

För gemene man är kanske inte döende eller döda träd värdefulla. Det är tvärtom. ... Läs vidare

totalt: 9 | visar: 1 - 9

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook