kalmarviken

29 Aug 2016

Industrihamn allt närmare i Kalmarviken

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat (2016 08 26) dom i målet om NCC Road AB:s mottagningshamn i Toresta. Mark- och miljööverdomstolen fastställer underinstansens dom att ge NCC Roads AB tillstånd att uppföra en kajanläggning samt att under en period av tio år från det att kajanläggningen har färdigställts, bedriva verksamhet. ... Läs vidare

Industrihamnen stoppad - för tillfället

Mark- och miljööverdomstolen har i fredags beslutat att meddela prövningstillstånd för hela målet. Dessutom meddelar domstolen inhibition - dvs ingen byggnation av hamnen mm får ske innan MÖD prövat målet. ... Läs vidare

02 Feb 2016

Håbo kommuns överklagande inlämnat till Mark- och miljööverdomstolen den 29 januari

Håbo kommun har överklagat Mark- och miljödomstolens beslut att ge NCC tillstånd att anlägga kaj samt lossa, lasta, bearbeta och lagra bergmaterial i Toresta. Kommunen beviljades förlängd svarstid och skickade in sitt preciserade överklagande den 29 januari. ... Läs vidare

22 Dec 2015

Ja till industrihamn vid Kalmarviken

Mark- och miljödomstolen ger NCC Roads AB tillstånd att anlägga en industrihamn och att ta hand om fyra miljoner ton bergmaterial i Toresta vid Kalmarviken. ... Läs vidare

28 Okt 2015

Håbo kommun yrkar avslag för industrihamn i Kalmarviken

Igår (26 oktober 2015) fattade Kommunstyrelsen beslut om yttrande till Mark- och miljödomstolen. ... Läs vidare

02 Dec 2014

Kalmarviken solnedgång

Den 30 November kunde vi se en färgsprakande solnedgång vid Kalmarsand. ... Läs vidare

totalt: 6 | visar: 1 - 6

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook