karl-henrik nanning

21 Sep 2015

Tidigare moderat gruppledare avliden

Den tidigare moderata gruppledaren i Håbo, Karl-Henrik Nanning avled den 17 september. Sedan flytten från Bålsta var han bosatt i Norrtälje. ... Läs vidare

16 Nov 2014

Förtroendevalda politiker och chefstjänstemän i Håbo polisanmälda

I tidigare artiklar/införanden i HåboPortalen har utbetalade arvodesersättningar till politiker ifrågasatts. Särskilt har politiker med egna företag varit föremål för dessa frågor. Trots ett antal frågor direkt ställda mot kommunledningen har ansvariga valt att inte kommentera uppgifterna i HåboPortalen. ... Läs vidare

21 Dec 2013

Är det fler politiker som lyfte ersättningar felaktigt ?

(Insändare) Vi, medborgare i Håbo kommun, skall nog trots K-H Nannings felsteg vara tacksamma för hans dumhet. Genom avslöjandet kan vi också sätta fokus på den politikermaffia, som med sina medlöpare, under en längre period än K-H Nannings, lurat till sig ersättningar som de ej har varit berättigade till. ... Läs vidare

15 Dec 2013

Politiker polisanmäld av Håbo kommun

Håbo kommun polisanmälde den tidigare förtroendevalde moderata politikern Karl-Henrik Nanning som fått ersättningar utbetalt på felaktiga grunder för förlorad arbetsinkomst. ... Läs vidare

28 Nov 2013

Karl-Henrik Nanning (M) lämnar sina politiska uppdrag

Med anledning av oriktiga handlingar så väljer Karl-Henrik Nanning att med omedelbar verkan (per 2013-11-28) att lämna samtliga politiska uppdrag. ... Läs vidare

totalt: 5 | visar: 1 - 5

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook