leif zetterberg

16 Sep 2016

Här är sanningen ver. 2.0

(Insändare) Den borgerliga Alliansen, med stöd av (MP) har svurit sig fria om att de inte hade något att göra med att välja in (SD) i Kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket jag och Bålstapartiet protesterat emot. Nu har protokollet blivit offentligt och jag har klippt och klistrat från det protokollet här nedan ... Läs vidare

08 Sep 2016

Alliansen har nu gått över gränsen för det acceptabla

Oavsett var som sagts av Alliansen så kvarstår följande, läs Alliansens yrkade här på bilden, yrkandet var framlagt av (MP),s företrädare Christian Nordberg på senaste Kommunstyrelsemötet Bilden visar det yrkandet som inlämnades på mötet, den finns som offentlig handling på kommunen, om någon vill ha ett eget ex, maila bara och begär ut det, det är gratis! ... Läs vidare

24 Maj 2016

Bryter Centerpartiet och Sverigedemokraterna mot aktiebolagslagen, och är de illojala mot Håbohus?

(Insändare) I aktiebolagslagen står följande: ”För både styrelse och verkställande direktör finns en långt gående lojalitetsplikt som innebär en skyldighet att alltid verka för bolagets bästa.” ... Läs vidare

25 Mar 2016

Kommunstyrelsen föreslår ändringar i ägardirektiven för Håbohus, trots att majoriteten i håbohus styrelse inte vill det

(Insändare) Håbohus tjänstemän, tillsammans med Håbohus ordförande Leif Zetterberg (C) vill att Kommunfullmäktige ändrar bolagets ägardirektiv, detta trots att en majoritet av håbohus styrelse inte önskat att denna ändring införs. ... Läs vidare

02 Jul 2015

Första spadtaget till nya lägenheter på "glastomten"

Onsdagen den 1 juli togs det första spadtaget på ”glastomten” i centrala Bålsta. Här ska Håbohus 110 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. ... Läs vidare

18 Sep 2012

Zetterberg får både avgångsvederlag och tjänar pengar

Det blåser kring före detta statssekreteraren i regeringen, centerpartisten och övergransbon Leif Zetterberg, som jobbar och tjänar pengar samtidigt som han under snart två års tid tagit ut fullt avgångsvederlag från regeringskansliet på 84 200 kronor i månaden. ... Läs vidare

22 Maj 2012

Håbo ställer ut på Logistikmässan i Göteborg

Håbo Marknad ställer ut på Logistkmässan i Göteborg med projektet LogistikBålsta. Montern på 18 kvm innehåller komplett information om projektet LogistikBålsta. ... Läs vidare

26 Maj 2011

Stort intresse vid Håbos monter på Logistikmässan

LogistikBålsta och Skipark360 drar många besökare vid den gemensamma montern vid Logistikmässan i Göteborg. Ett samarbete med många fördelar som bland annat märks genom det stora intresset för montern från Håbo. ... Läs vidare

totalt: 8 | visar: 1 - 8

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook