Lisbeth Bolin

Välfärdsteknologi viktigt för vård och omsorg - Håbo kan bättre

Vård- och omsorgsnämnden besökte i fjol särskilda boenden och övriga verksamheter för att få en aktuell bild. Besöken gav en god grund för nämndens verksamheter. De visade sig överlag vara mycket välskötta, men det väckte tankar på utveckling. Främst förvånade att inget av boendena hade wifi eller mobilt nätverk, varför möjligheterna inte fanns att tillvarata den pågående utvecklingen inom välfärdsteknologi. Håbo är en av de kommuner i landet som ligger långt efter vad gäller digitalisering inom vård- och omsorgsområdena, vilket kan synas märkligt. ... Läs vidare

totalt: 1 | visar: 1 - 1

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook