medborgardialog

13 Maj 2016

Medborgardialoger i Skokloster och Krägga genomförs i arbetet med den nya översiktsplanen

I vår genomförs ortsanalyser för Skokloster och Krägga i arbetet med den nya översiktsplanen. Det innebär att orterna kartläggs utifrån befolk-ningsmängd, servicenivå, kommunikationer och annat utbud. Efter kart-läggningen kommer det genomföras medborgardialoger för att få svar på hur kommunens invånare vill att Skokloster och Krägga ska utvecklas. ... Läs vidare

10 Jul 2015

Den stora tråden om HåboPortalen som forum

HåboPortalen är för tillfället det enda forum och initiativ i Håbo kommun som erbjuder medborgardialog i nästintill realtid mellan medborgare, politiker och tjänstemän. ... Läs vidare

14 Mar 2014

Kommundirektör Per Kjellander JO-anmäld

En medborgare i Bålsta JO-anmälde Per Kjellander idag, delvis pga hans formulering i Kommundirektörens tankar i september 2013, där vissa medborgare kände sig utpekade, och delvis på grund av hans agerande efteråt då tankarna väckte en viss uppståndelse och han vägrade besvara frågorna i sak. ... Läs vidare

25 Nov 2013

Håbos politiska partiers åsikter om kommundirektörens septemberkrönika

Håbo kommuns politiska partiers åsikter om kommundirektörens septemberkrönika, där han anklagar en grupp medborgare för att vara rättshaverister och energitjuvar bara för att de följer demokratiska rättigheter att kontrollera kommunens arbete. ... Läs vidare

06 Okt 2013

En medborgares tankar

Om du surfar in på en kommuns officiella hemsida och där läser du ett inlägg som heter Kommundirektörens tankar, uppfattar du att du läser kommundirektörens privata blogg eller tror du att han/hon ger sin syn på kommunala angelägenheter, i rollen som kommundirektör? En officiell synpunkt från kommunhusets allra högsta tjänsteman kanske? Det borde man kunna ställa frågor om och ha synpunkter på, eller? ... Läs vidare

03 Okt 2013

Medborgardialog om fritidsmöjligheterna i Bålsta

I anslutning till Fridegårdsgymnasiet finns simhall, ishall, bibliotek, teaterscen, bowling, idrottshall, café mm. Som en del av den planerade centrumutvecklingen utreds nu hur möjligheterna till kultur- och fritidsaktiviteter kan utvecklas. ... Läs vidare

totalt: 6 | visar: 1 - 6

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook