ncc

21 Jul 2021

Slutrapport: Etapp 1 i Tvåhus-området är genomförd

Nu är första etappen genomförd inom Tvåhus-området. Det betyder att större delen av gatan är klar, belysningen finns på plats och all VA-dragning (vatten, avlopp och dagvatten) är klar. I projektet har kommunen och exploatörerna kommit överens om att etapp två, som är finplaneringen, planeras starta under det tredje kvartalet år 2023. Med finplanering menas trottoarer, torgytor, översta lagret på gatan med mera. ... Läs vidare

04 Jun 2016

Industrihamn eller en attraktiv mälarvik för bad, bostäder och friluftsliv?

Vet du om att NCC vill bygga en stor hamn i Kalmarviken några hundratals meter från Kalmarsandsbadet? ... Läs vidare

Industrihamnen stoppad - för tillfället

Mark- och miljööverdomstolen har i fredags beslutat att meddela prövningstillstånd för hela målet. Dessutom meddelar domstolen inhibition - dvs ingen byggnation av hamnen mm får ske innan MÖD prövat målet. ... Läs vidare

02 Feb 2016

Håbo kommuns överklagande inlämnat till Mark- och miljööverdomstolen den 29 januari

Håbo kommun har överklagat Mark- och miljödomstolens beslut att ge NCC tillstånd att anlägga kaj samt lossa, lasta, bearbeta och lagra bergmaterial i Toresta. Kommunen beviljades förlängd svarstid och skickade in sitt preciserade överklagande den 29 januari. ... Läs vidare

22 Dec 2015

Ja till industrihamn vid Kalmarviken

Mark- och miljödomstolen ger NCC Roads AB tillstånd att anlägga en industrihamn och att ta hand om fyra miljoner ton bergmaterial i Toresta vid Kalmarviken. ... Läs vidare

I framtiden behöver vi en hamn vid Upplands-Bro/Bålsta.

Idag begär NCC att få göra en liten hamnanläggning i Kalmarviken. Det har funnits båtar i vår vik i ganska långa tider. Lastbåtar har kommit och levererat cement till Skanska, hämtat böndernas säd ifrån silon, passagerarbåtar har utgått från Kalmarsand till Birka vissa sommarsäsonger och reguljärtrafik till Stockholm fanns förr. ... Läs vidare

03 Nov 2015

Kommentarer till Håkan Welins synpunkter

Kommentarer till Håkan Welins synpunkter avseende Håbo Naturskyddsförenings agerande i frågan om NCC:s planer på att bygga en hamn vid sitt grustag i Toresta. ... Läs vidare

28 Okt 2015

Håbo kommun yrkar avslag för industrihamn i Kalmarviken

Igår (26 oktober 2015) fattade Kommunstyrelsen beslut om yttrande till Mark- och miljödomstolen. ... Läs vidare

27 Okt 2015

Håkan Nihlman glider i intervjun i Ena-Håbotidningen

Hans påstående om att ”Det är jag personligen som ansvarar för yttrandet för samråd” stämmer inte. I yttrandet står att läsa att ”På styrelsens uppdrag. Håkan Nihlman”. Vilket bara kan tolkas på ett sätt, nämligen att det är hela styrelsen som står bakom, det finns inget personligt undantag angivet i yttrandet över huvudtaget. ... Läs vidare

06 Aug 2015

SD säger nej till industrihamn i Bålsta

Det är länge sedan en fråga engagerade våra invånare i Håbo så mycket som en eventuell industrihamn vid Kalmarviken i Bålsta gör just nu. Aktionsgrupper har bildats, protestlistor skrivs på och diskussionsgrupper bildas i sociala medier. ... Läs vidare

1 2 next totalt: 11 | visar: 1 - 10

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook