politiker

31 Jul 2014

Politikerarvoden i Håbo kommun

Den 14 september är det val till riksdag, landsting och kommun. Här i Håbo var samtliga partier eniga om att samtliga politikers arvoden skulle vara klara så att väljarna hade full klarhet vad politikerna skulle kosta för nästa valperiod. Man ville undvika att den nya majoriteten blev tvungen att besluta arvodena som skedd efter 2002 0ch 2006 års val då en del arvoden höjdes med rekordbelopp och blev ett taktiskt spel i att bilda majoritet. Vad politikerna var överens om i början av 2013 existerar inte längre och därför har de inte kommit överens om hur arvodena ska se ut. ... Läs vidare

30 Dec 2013

Vem styr en av Sveriges yngsta kommuner?

Det är allmänt känt att Håbo tillhör en av Sveriges yngsta kommuner. Genomsnittlig ålder på en Håbobo är 37 år. Även om denna siffra kan vara några år gammal så har det inte hänt mycket sen dess. Däremot är mindre känt att den genomsnittliga åldern på en kommunfullmäktigeledamot är 60 år. För att göra saken ännu mer dramatisk så är de ivrigaste kritiker av det politiska etablissemanget oftast äldre än 60 år. ... Läs vidare

totalt: 2 | visar: 1 - 2

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook