skolinspekttionen

03 Feb 2013

Regler för det fria valet av skola måste ses över enligt beslut från Skolinspektionen

Håbo kommuns regler om val och byte av skola samt utbetalning av elevpeng har nu blivit prövat av Skolinspektionen. De anser att reglerna som började gälla läsåret 2011/2012 förhindrar ett fritt val av skola. Åtgärder måste vidtas och redovisas senast den 22 februari 2013. ... Läs vidare

totalt: 1 | visar: 1 - 1

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook