stipendiat

22 Sep 2014

Stiftelsen ”Våga va´dig själv”!!! utsåg årets stipendiat

Den håbobaserade Stiftelsen VÅGA VA´DIG SJÄLV´s filosofi & syfte är att vara en offensiv & konstruktiv kraft för ett juste framtida samhälle.Genom att agera förebyggande med att skapa & främja aktiviteter sk ”goda exempel” som leder till en positiv framtid med ett personligt och kollektivt engagemang för ungdom och vuxenvärld. ... Läs vidare

18 Okt 2013

”Våga va´dig själv”!!!-stipendiat 2013

Den Håbobaserade Stiftelsen ”Våga va´dig själv”!!! utsåg 2013 års stipandiat. ... Läs vidare

totalt: 2 | visar: 1 - 2

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook