svenskt företagsklimat

22 Sep 2016

Lokalt företagsklimat Ranking 2016 - Håbo halkar efter

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2016 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2016 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC. ... Läs vidare

totalt: 1 | visar: 1 - 1

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook