västerskog

24 Apr 2014

Benders utsläpp

(Insändare) Bilder som tagits nyligen, visande Benders utsläpp som nu pågått många år i olika rör leds helt orenat till Mälaren. ... Läs vidare

23 Apr 2014

Så minskar vi vår miljöpåverkan i Håbo kommun

Håbo kommun är delaktig i Stora Biltvättarhelgen den 26-27 april, ett nytt initiativ för att fler ska tvätta bilen rätt och minska giftiga utsläpp i naturen. En ny undersökning* visar att 26 % av bilägarna i Sverige (37 % av de som bor i villa) tvättar bilen på gatan – samtidigt som 9 av 10 vet att det miljömässigt är det sämsta alternativet. 2 av 3 har dessutom nära till en biltvätt. ... Läs vidare

19 Nov 2013

Industriutsläpp i Västerskog

Man blir ledsen och arg när man ser hur Benders fortsätter släppa ut orenat idustriuavfall i Västerskog. Företaget Benders, kommunen eller andra myndigheter verkar blunda för industrinsutsläppen. Detta har pågått ett flertal år nu och verkar öka. ... Läs vidare

17 Okt 2013

Fler återvinner mer hos återvinningscentralen

Fler återvinner mer hos återvinningscentralen i Västerskog – avfall till soptippen har minskat med 149 ton. Återvinningscentralens arbete för miljövänligare avfallshantering fortsätter utvecklas i kommunal regi. Och nu återvinner Håboborna mer än någonsin. År 2013 beräknas bli ett rekordår med cirka 81 000 registrerade besök. Samtidigt har sopor som går till deponi (soptipp) minskat med 149 ton jämfört med 2011. ... Läs vidare

07 Jan 2013

Här kan du återvinna granen och annat julpynt

Funderar du på var granen kan slängas efter jul? Du kan lämna den på återvinningscentralen i Västerskog. Där flisas granen och går till energiutvinning. En enda gran kan bli elkraft som motsvarar åtgången för fyra maskiner tvätt. ... Läs vidare

20 Nov 2012

Återvinningscentralen - nu i kommunal regi

Sedan den 15 oktober i år drivs återvinningscentralens verksamhet i kommunal regi. Beslutet togs av miljö- och tekniknämnden i samband med att en ny upphandling skulle göras. ... Läs vidare

19 Nov 2012

Dagens köp är morgondagens sopor - Håbo kommun uppmärksammar avfallsminimering

Den 24 november uppmärksammar Håbo kommun hur avfallsmängder kan minimeras genom miljösmartare konsumtion. ... Läs vidare

02 Okt 2012

Benders fortsätter dumpa industriavfall i Bålsta Västerskog

(Insändare) Det har pågått i flertal år nu men ökar. Kommunen verkar inte kunna stoppa dumpningen av industriavfall i öppna diken. Industriavfallet transporteras vidare genom villaområden och slutligen till Mälaren där vi tar vårt dricksvatten. ... Läs vidare

totalt: 8 | visar: 1 - 8

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook