vision

09 Apr 2014

Ny vision för Håbo kommun

Kommunfullmäktige antog en ny vision för Håbo kommun den 25 mars. Vårt Håbo 2030 är en politisk vägvisning om hur kommunen ska utvecklas. ... Läs vidare

03 Okt 2012

Ny vision för Håbo kommun

Nu börjar arbetet med att ta fram en ny vision för Håbo kommun. Visionen ska vara en gemensam utgångspunkt för kommunens utveckling. Det blir en viljeyttring om kommunens färdväg och en övergripande strategi för arbetet inom samtliga verksamhetsområden. ... Läs vidare

totalt: 2 | visar: 1 - 2

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook