Hem | Politik | Skolflytternas tid ännu inte över i Bålsta

Skolflytternas tid ännu inte över i Bålsta

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Skolorna i Bålsta är långt ifrån färdigflyttade. Som Enköpings-Posten berättar idag, så Läraskolan, som flyttade in i Gröna Dalen skolans lokaler 2009 (därifrån de kommunala högstadieeleverna flyttade till andra skolor) har inte fått förlängt hyreskontrakt efter 2014.

Gröna Dalen skolans öde långt ifrån klar | Foto: Attila Gal (Arkiv) Gröna Dalen skolans öde långt ifrån klar | Foto: Attila Gal (Arkiv)


Detta, samt att Potentia Education har inte heller fått stanna kvar i Gransäterskolans lokaler, varpå de vill köpa tomt från kommunen, gjorde att Moderaterna har lämnat in en motion, där de föreslår att en kommunal skola ska hyras ut till friskolorna. Målet är att spara skattepengar genom att friskolorna behöver inte bygga egna skolor, som i slutändan finansieras genom skattepengar, skriver EP.

---------------------------------------------------------------------------------------

Kommentarer överförda från gamla hemsidan

Re: Skolflytternas tid ännu inte över i Bålsta
av Anders_Nilfjord Torsdag, 28 april, 2011 kl. 20:08

Med anledning av det som beskrivs ovan yrkade vi i Folkpartiet med stöd från Moderaterna på följande i Skolnämnden då man från förvaltningen lyfte fram förslaget att inte längre vilja hyra ut till Läraskolan.

"Skolförvaltningen föreslår i ärendet att skolnämnden ska besluta att föreslå för miljö- och teknikförvaltningen att inte förlänga avtalet med Läraskolan. Som motivering nämns ett framtida ökande elevantal samt en omorganisation av skolan. I ärendet saknas underlag som gör att det går att ta ställning till hur det framtida behovet ser ut. I underlaget finns ingen elevprognos och ingen analys av framtida exploateringar. Hur den framtida skolorganisationen ska se ut beskrivs inte heller.
Vi i Folkpartiet Liberalerna och Moderaterna efterlyser en ordentlig långsiktig behovsanalys av såväl grundskola som förskola. Det är något som saknats under en lång period och har inneburit att förvaltningen tvingats till kortsiktiga lösningar. Att förvaltningen nu anser att man behöver Läraskolans lokaler i Gröna dalen är ett tydligt tecken på detta. Dessa kortsiktiga lösningar skapar oro för både elever och föräldrar. Det måste finnas en långsiktighet i besluten för att ge skolorna det lugn som behövs för att kunna ge eleverna de möjligheter de förtjänar. Ska vi lyckas med att skapa en bättre skola måste vi ge våra elever och lärare möjlighet till arbetsro.
I detta sammanhang bör det även nämnas att det förekommer uppgifter om att Läraskolan lovades möjlighet att hyra ytterligare lokaler i anslutning till de nuvarande i Gröna dalen när de skrev på nuvarande avtal.
Med anledning av ovanstående yrkar Folkpartiet Liberalerna och Moderaterna på följande:
Skolnämnden beslutar:

    att ärendet återremitteras.
    att skolförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för skol- och förskolelokalsbehovet
    att skolförvaltningen ges i uppdrag att redovisa hur besluten kring Läraskolans lokaler gått till samt vilka löften som gavs."


Jag är dock inte helt säker på att det som Moderaterna föreslår i sin motion, att överlåta en hel kommunal skola till friskolorna, är rätt väg. Innan något beslut tas i frågan måste det finnas en långsiktig planering för den kommunala verksamheten. Självklart måste det vara en effektiv ekonomisk hantering men jag tror att det kan finnas andra alternativ. Vi kan dock inte ha en situation som denna med kortsiktiga beslut hela tiden.

För Folkpartiet Liberalerna i Håbo

Anders Nilfjord
Ordförande
---------------------------------------------------------------------------

Re: Skolflytternas tid ännu inte över i Bålsta
av Hakan Fredag, 29 april, 2011 kl. 10:55

Nu är grönadalenskolan i focus igen, där folkpartiet gör sig beredd genom att ha en fot i bägge lägren. Det du skriver är av generell art och kan tolkas på flera sätt. Principen måste dock vara att privat verksamhet ska stå på egna ben och inte lita på att få ta del av kommunala lokaler för att bedriva sin verksamhet. Jag håller dock med dig om att en konsekvensbeskrivning måste fram, men så skulle också ha gjorts när förra majoriteten flyttade högstadiet till Futurum. Jag har också en undran om det avtal som tecknades av förra majoriteten. Vem skrev på avtalet från kommunen och hur beslutades det i nämnden och i kommunstyrelsen? Läser man facebook så får man tillbaka de vibrationer som fanns att denna affär var riggad innan flytten av högstadiet till Futurum. Läraskolans rektor formligen avgudar Nina Lagh på facebook med att påstå att "hon är bäst", som gör att hela historien luktar illa. I princip tycker jag att dina tre påståenden måste besvaras innan man går vidare. En annan fråga som man också ställer sig är om Potensiaskolan vill köpa tomt, för att själva bygga en skola eller om det nu finns planer om att kommunen ska upplåta hela Grönadalenskolan till privat verksamhet?

Håkan Sundström

--------------------------------------------------------------------

Re: Skolflytternas tid ännu inte över i Bålsta
av Hakan Söndag, 01 maj, 2011 kl. 20:17
 
Hej Anders

Jag har observerat att du varit in och bevakat din artickel, utan att ge besked var ni i Folkpartiet står i principfrågan om kommunen ska stå för lokaler till privata intressens verksamheter? Tycker FP att läraskolan fortsättningsvis ska hyra lokalerna eller ska kommunen ta över lokalerna för egna verksamheter, tex barnomsorgen? Tycker FP att privata intressen ska stå på egna ben och därmed bygga upp egna lokaler för sina verksamheter? Vem tycker FP ska teckna avtal av detta slag, skolnämnden eller KS? Du kan väl också kommentera läraskolans inblandning på facebook, vad tycker FP om detta? Är FP med på moderaternas förslag att helt ta över Grönadalen skolan? Hälsningar Håkan Sundström


-------------------------------------------------------------------------

Re: Skolflytternas tid ännu inte över i Bålsta
av Anders_Nilfjord Söndag, 01 maj, 2011 kl. 22:40

Som jag skrev i mitt inlägg vill jag innan något överhuvud taget bestäms i frågan se den långsiktiga skolplaneringen som skolförvaltningen har i uppdrag att ta fram. Jag tycker att jag var tydlig i mitt förra inlägg att vi inte tagit ställning i frågan då vi vill se hur behovet ser ut innan vi bestämmer oss. Förhastade beslut är vad som gjort att vi från början hamnat i den här situationen. När vi vet mer kommer vi även vara tydliga med var vi står i frågan. Jag kan dock redan nu säga att vi kommer att agera för det som är bäst för SAMTLIGA elever i kommunen.

        Anders Nilfjord
        Ordförande
        Folkpartiet liberalerna Håbo


-----------------------------------------------------------------------------

Re: Skolflytternas tid ännu inte över i Bålsta
av Hakan Måndag, 02 maj, 2011 kl. 07:59
           
Det är klart att vi ska ha den långsiktiga skolplaneringen klar innan beslut tas. Men Folkpartiet borde väl kunna svara på principfrågan om kommunen ska hålla med lokaler till privat verksamhet. Den principfrågan är viktig för allmenheten att få svar på? FP borde även ha en synpunkt/åsikt beträffande Läraskolans rektors uttalande på facebook. Var tydlig i era budskap, det uppskattas av oss medborgare.

Hälsningar

Håkan SundströmPrenumerera på kommentarer Kommentarer (0 Skickat)

totalt: | visar:

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2685