Hem | Politik | Att starta ett lokalt politiskt parti

Att starta ett lokalt politiskt parti

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Du har kanske undrat hur man startar ett lokalt parti. Det finns inga regler om hur man bildar ett parti i Sverige. Definitionen av ett parti enligt regeringsformen är ”Med parti avses varje sammanslutning eller grupp av väljare, som uppträder i val under särskild beteckning.”

Illustration | Attila Gal Illustration | Attila Gal


Det svenska valsystemet baseras på partier.
Väljarna röstar på ett parti i första hand och kan om de vill personrösta på en särskild kandidat. Det är partier som kan få mandat i riksdagen, landstings-, kommunfullmäktige och Europaparlamentet – och ledamöterna utses från kandidaterna på respektive partis valsedlar.

Ett parti kan, men behöver inte, registrera sin partibeteckning för att ställa upp i val.

Bilda en ideell förening
En bra väg att gå om man är en grupp som vill starta parti är att först bilda en ideell förening. En sådan ska t.ex. ha styrelse, stadgar och ett namn.

Om föreningen vill öppna konto på banken m.m. är tre personer minsta antal som måste vara med. Det är vanligt att föreningen vid bildandet utser en person som ska vara firmatecknare, dvs. den person som ska ha rätt att underteckna papper för föreningen.

På valmyndighetens hemsida hittar du mer information om hur du startar ett politiskt parti.
Klicka här för att läsa mer.

Kommunpolitik i Håbo
Kommunalval kallas ett val genom vilket ledamöterna i det lokala kommunfullmäktiget, landstingsfullmäktiget eller motsvarande organ utses.

Efter det senaste valet (2010) fördelas kommunfullmäktiges 41 mandat enligt följande:
                                        
Bålstapartiet (BÅP)              3 mandat
Centerpartiet (C)                 3 mandat  (opposition)
Folkpartiet (FP)                   4 mandat  (opposition)
Kristdemokraterna (KD)        1 mandat  (opposition)
Miljöpartiet (MP)                  2 mandat
Moderaterna (M)                11 mandat  (opposition)
Socialdemokraterna (S)
      15 mandat
Sverigedemokraterna (SD)
    1 mandat  (opposition)
Vänsterpartiet (V)
                 1 mandat

Olika skäl till varför ett lokalt parti bildas
En utlösande orsak kan vara en konflikt kring en lokal fråga, exempelvis nedläggning av ett badhus, ett äldreboende eller dragningen av en ny vägsträcka. Protester från allmänhet och politiker kan leda till att ett lokalt parti bildas. Ett annat skäl är att enskilda politiker bryter sig ur ett etablerat parti, när de inte får gehör för sina idéer, och bildar ett nytt parti. Framgångsrika lokala partier kan inspirera till bildandet av nya partier i grannkommunerna. I kommunpolitiken finns det inga spärrar och i mindre kommuner behövs inte särskilt många röster för att vinna mandat.

Det är lätt att tycka att det finns tillräckligt många partier och att de som redan existerar fyller den funktion som behövs, men så är det tyvärr inte alla gånger. Att då kunna starta ett lokalparti och ta upp de frågor som man som invånare saknar eller vill ska få större fokus, är en viktig del av demokratin och därför något att värna om.

Sverige kryllar av lokala partier, se en lista över dessa här.

Lokala partier sätter lokala frågor på den lokala agendan
De lokala partierna värnar och utvecklar demokratin i sina kommuner. Många som engagerar sig skulle aldrig ha tagit steget att bli partipolitiskt aktiva om inte dessa partier hade funnits som alternativ, skriver styrelsen för nybildade lokala partiers nätverk.
Läs mer om de lokala partiers nätverk här.

Attila Gal
HåboPortalen
attila@haboportalen.sePrenumerera på kommentarer Kommentarer (10 Skickat)

avatar
Christian 15 Nov 2013
Hej

Jag har ett svagt minne av ett lokalt parti i Håbo som hette PST (PST för ett bättre Håbo).
Ställde upp i valet 1994 och kom in i KF. De överlevde nog inte så länge.

Vad var det för parti? Vad stod PST för?

Mvh

Christian
avatar
Håkan Sundström 17 Nov 2013
Hej Christian!

Pst! - För ett bättre Håbo var ett lokalt politiskt parti som var registrerat för val till kommunfullmäktige i Håbo kommun. Partiet var representerat i Håbo kommunfullmäktige mellan 1994 och 2002. Senare slogs partiet ihop med Moderaterna i Håbo kommun.

Ordet Pst stod inte för något speciellt men Sören Andersson (S) hade en tolkning som löd "Piss skit och Tjafs". Pst var ett gäng utbrytare från gamla moderaterna som senare återgick till moderaterna 2002. Bland dagens moderater i Håbo finns några av Pst medlemmar bl.a. dagens ordförande Carina Lund och Lennart Carlsson men de flesta har hoppat av. Den person som återförde dem till moderaterna var Arne Brocknäs som numera bor i Uppsala.

Hoppas det var ett svar på din fråga.


Håkan Sundström
avatar
Christian 19 Nov 2013
Tack för svaret om PST Håkan.
Då fanns det mellan 1998 - 2002 två lokala partier i KF.

Det lokala partiet som finns i kommunen idag. Bålstapartiet har gjort det lite svårt för sig.
De har ju hela tiden drivit frågan om slopat bålstatillägg på pendeltåget, men än så länge har inget hänt.
Frågan hur de vill ordna detta har jag heller inte fått klart för mig. Att kommunen skulle subventionera tycker jag inte är någon bra ide, det blir för dyrt.

Socialdemokraterna kritiserade ju Båp förra mandatperioden då Bålstatillägget inte bara var kvar det hade dessutom höjts. Trots vallöften.

Se:
http://data.s-info.se/data_region/150/documents/Vad_har_hant_under_2008.pdf

Nu kan man ju säga samma sak igen. Det är kvar och har höjts!!

Skulle Båp åter igen sätta frågan om SL kortet högt på agendan så vet jag inte om folket tar det på allvar denna gång.
Men å andra sidan finns det en stor in och utflyttning i kommunen och folk som är trötta på etablerade partier. Samt att Båp är relativt skickliga på att driva en valrörelse så jag tror inte de tappar mycket.

Mvh

Christian
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 16 Nov 2013
Bilda ett lokalpolitiskt parti. Ett intressant uppslag. Mot bakgrund av de beslutande politikernas och kommunledningens vingklippning av demokratin. Likaså kanske vi då kan få politiker som kan hantera kommunens ekonomi, till skillnad från dagens beslutsfattare. Epitetet ”superkommun” som både kommunalråd och kommundirektör använder för att slå sig själva på bröstet är bedrägligt. Jag delar uppfattningen att vi är en ”superkommun” i det avseendet att vi, enligt min uppfattning, har en geografisk placering som är unik i jämförelse med de flesta andra kommuner. Men tyvärr har vi inga ”superpolitiker” och ingen ”superledning” av kommunens verksamhet som kan ta vara på det övertaget. Vi är mer ”den fattiga kusinen från landet” om man ser till kommunens ekonomi. Vi behöver politiker med sunt förnuft och en klar uppfattning att man sitter på ett förtroendeuppdrag från en väljarkår, och inte ett uppdrag där man skall sko sig på olika sätt. Likaså att man har ett ekonomiskt sinne för att kunna säga nej, innan man ”hoppar in” på rena vansinnigheter, t.ex. Skipark 360. Den enda möjlighet att stoppa den nuvarande ”politikermaffian” f.n. tycks vara att ge SD en chans i kommande val. De har ju trots allt inga ”lik i garderoben” här i Håbo. Alternativet till SD skulle i så fall kunna vara ett nybildat lokalpolitiskt parti.
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Håkan Sundsström 17 Nov 2013
Jan- Erik, du väcker en tanke hos mig, kan Sverigedemokraterna (SD) vara lösningen på det slöseri av skattemedel som f.n. äger rum inom politiken och förvaltningarna här i Håbo. Mängder av miljoner av skattepengar rinner ut från våra förvaltningar utan mervärde och är helt beroende på bristande kompetens inom kommunledning och de politiska nämnderna. Som ett exempel som skett inom den nuvarande mandatperioden är grävningarna på vipvägen och åsvägen som orsakade merkostnader för skattebetalarna på mer än 2 Mkr. Orsaken var att ingen upphandling hade skett från Miljö och teknikförvaltningen. Ett annat exempel är alla de leasingavtal som miljö och teknikförvaltningen har gjort, två av dessa leasingavtal är riktiga förlustaffärer och gäller två lastbilar som står för det mesta i garage utan att användas. Miljö och tekniknämnden har visserligen ett krav på att stora investeringar (över 100000) ska godkännas av nämnden, men som inte sker vid beslut i nämnden. Någon ekonomisk motivering sker inte för nämnden, men godkänns ändå av nämnden trots dessa miljoninvesteringar är helt i onödan och som kommer att kosta skattebetalarna flera miljoner helt i onödan på några års sikt. Nu kommer visserligen miljö och teknik nämnden lyftas in i kommunstyrelsen i nästa valperiod, men frågan kvarstår om den nya kommunstyrelsen kommer att ha den kompetens som behövs för att ta och avgöra ekonomiska beslut, jag har mina tvivel på de personer som kommer att sitta i den framtida kommunstyrelsen har den kompetensen. Vi behöver en ny politik, kanske Sverige demokraterna (SD) är lösningen.
Att bilda ett nytt lokalt parti måste ske på lång sikt, vi har erfarenheten av Bålsta Partiet som bildades av Owe Fröjd, för att han inte fick den plats han ansåg sig förtjäna inom socialdemokratin, därför bildades missnöjespartiet BåP, som initialt drev lokala frågor, men som nu liknar mer ett cirkusparti som driver egna frågor till sina egna fördelar. Kan inte tänka mig att de lever kvar i 2014,s val, därför att dagens partimedlemmar ser sig om efter nya partier att tillhöra, för att driva sina egna personliga frågor i nästa valperiod, som jag hoppas inte ska ske p.g.a. brist på politisk kompetens. Jag håller det inte för otroligt att i framtiden kommer ett nytt parti att växa fram här i Håbo i tomrummet efter politisk kompetens.

Håkan Sundström
avatar
Christian 04 Dec 2013
Hej

Kanske offtopic, men vill ha grepp på Håbos politiska historia.
Har bott här sedan 77, men var inte så intresserad av politiken förrän efter sekelskiftet.

Stämmer detta? Fyll i frågetecknen.
Finns det andra exempel på då majoriteter spruckit, som i förra mandatperioden?

Kommunalråd majoritet
2010-2014 Agneta Hägglund, S+Båp+Mp+V
2006-2010 Nina Lagh M+Kd+Båp+Fp (Fp och Båp hoppade senare av)
2002-2006 Agneta Hägglund S+V+Mp+C+Fp
2000-2002 Agneta Hägglund S+Båp+???
1998-2002 Sören Andersson S+Båp+???? (Sören Avled år 2000, Agneta tog över då)
1994-1998 Sören Andersson S+????
1991-1994 Bo Noren M+???
1970-1991 Borgerliga majoriteter C+Fp+M i olika konstellationer.
avatar
Attila Gal 05 Dec 2013
HEj Christian!

Intressant bakåtblick! Vågar du gissa dig på en tänkbar majoritet nästa år?

mvh
Attila
avatar
Christian 05 Dec 2013
Det är extra svårt att gissa majoritet i Håbo, då vi inte har lika cementerade block som på riksnivå (vilket jag dock är glad för , gillar ej blockpolitik).

Jag tror i.af att nuvarande majoritet med S+Båp+Mp+V tappar sin majoritets ställning.
De har idag 21 mandat och mitt tips är 19 mandat (vilka partier som tappar vågar jag inte gissa på)

M+Kd+C+Fp har idag 19 mandat och mitt tips är att de ligger kvar på 19 mandat (Fp tappar ngt mandat till M)

SD har idag 1 mandat men ej med i KF.. mitt tips att de ökar till 3 mandat.

Då ingen av partierna idag kan tänka sig sammarbete med SD så krävs "blocköverskridande" majoritet.

S+Mp+C+Fp Om S blir störst
M+Kd+C+Fp+Mp Om M blir störst

S+M också möjligt (ja faktiskt) försök gjordes ju förra mandatperioden. För er som glömt se:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=2836943
avatar
Attila Gal 05 Dec 2013
Ja, det finns olika scenarion.

Sverigedemokraterna ligger sådär stabilt som tredje största parti på riksnivå. Frågan är om deras agenda som lockar eller missnöjet med etablissemanget som får folk att rösta på dem.

Moderaterna tappade två kunniga namn, Nina Lagh och Karl-Henrik Nanning, frågan är om de kan trolla fram en ny frontfigur.

S+M finns på flera ställen, tom Bo Lundgren kampanjade om den saken,
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17864524.ab. Det skulle dock innebära att de andra partierna marginaliseras, oppositionen skulle i stort försvinna, Tror inte att demokratin skulle må särskilt bra av det, även om man skulle framhäva stabiliteten i en sådan pakt.
Samarbetet mellan S och M förändrades radikalt på senaste åren till synes, så frågan är om det vänliga tonläget är något strategiskt, eller bara allmän hyfs.

mvh
Attila
avatar
Håkan Sundström 05 Dec 2013
Mitt tips och min förhoppning blir att S+M går samman och bildar en stark majoritet. Allt tyder på det, därför att M har inte bedrivit någon märkbar oppositionspolitik det senaste året. Kan vara en tyst överenskommelse att slå sig samman för att utestänga SD från inflytande och som jag tror kommer att få 4 mandat. Småpartierna C, MP, V, Fp och SD kommer att ha en tynande tillvaro. BåP kommer inte att finnas som parti i valet 2014, medlemmarna kommer att fly till M och SD.
Detta är mitt stalltips och min förhoppning för Håbos bästa.

Hälsningar
Håkan Sundström
totalt: 7 | visar: 1 - 7

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

5.00

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2708