Hem | Politik | Är det fler politiker som lyfte ersättningar felaktigt ?

Är det fler politiker som lyfte ersättningar felaktigt ?

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

(Insändare) Vi, medborgare i Håbo kommun, skall nog trots K-H Nannings felsteg vara tacksamma för hans dumhet. Genom avslöjandet kan vi också sätta fokus på den politikermaffia, som med sina medlöpare, under en längre period än K-H Nannings, lurat till sig ersättningar som de ej har varit berättigade till.

Är det fler politiker som lyfte ersättningar felaktigt, undrar insändaren. Är det fler politiker som lyfte ersättningar felaktigt, undrar insändaren.


Dessutom till betydligt större belopp än de K-H Nanning har blivit polisanmäld för av vår kommundirektör Per Kjellander. Redan 2011 påtalade Håkan Sundström att oberättigade ersättningar betalades ut till våra politiker. En påtalan som besvarades med att inga felaktigheter kunde upptäckas vid de rutinkontroller som gjordes från ansvarigt håll. Eftersom jag är refuserad med mina insändare om våra politikers vansinnigheter i BUB-bladet och Ena-Håbo Tidningen kommer jag att lämna mina dokumenterade ”upptäckter” beträffande ovanstående till Upplandsradion.

Det är min möjlighet att sprida information om angelägenheter som berör alla på något sätt, som skattebetalare eller som verkar inom eller nyttjar våra skattefinansierade verksamheter, bör ha vetskap om. Jag har också föreslagit Håbo kommun att vi skulle ha ett eget informationsblad där vi förutom kommuninformation även skulle ha ett utrymme för kritiska synpunkter, något som idag inte existerar. Istället köper man tjänster av ägarna till BUB-bladet och Håbo-Ena Tidningen för belopp över 650.000 SEK årligen och slipper kritiska synpunkter på politikers sätt att sköta sina förtroendeuppdrag.

Återstår bara att följa denna politikermaffias fortsatta agerande. Kommer de att vara lika rakryggade som K-H Nanning och lämna sina politiska uppdrag? Kommer kommundirektör Per Kjellander att ha samma brådska att polisanmäla dessa personer?                                                                                                                                           

2014 kommer att bli ett intressant valår!

Jan-Eric HernkrantzPrenumerera på kommentarer Kommentarer (32 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 21 Dec 2013
Jag kan bara bekräfta att det Jan-Erik Hernkrantz skriver, att jag redan 2011 påtalade för kommunfullmäktige att ett antal politiker tar ut ersättningar de inte har rätt till. Svaret jag fick i KF från kommunalrådet var att jag inte kunde tolka reglerna och att ersättningarna var helt i sin ordning. Dessa personer kunde utöver det vanliga mötesarvodet på 867 kr per mötestillfälle kvittera ut ytterligare 245 extra kronor per timme som möterna pågick, de kunde kvittera ut dubbla arvoden när de deltog i något politiskt möte. Det fanns en stor post där 13797 kr blev utbetald den 27/7 2011 för förlorad arbetsförtjänst som fick en mycket konstig förklaring, trots att vederbörande befunnit sig på annat håll. Det kan röra sig om totalt 100000 kr per person och år som dessa personer har kvitterat ut som är skattepengar vi medborgare är ägare av. Om du Jan-Erik i dina fortsatta undersökningar kan hitta ett lagrum för en anmälan så uppskattar jag det, så det blir ett slut på slöseriet av skattemedel.

I samband med att jag påtalade dessa felaktigheter, så lovade kommunalrådet att se över ersättningarna, men de felaktiga utbetalningarna fortsatte under 2012, 2013 och kommer att pågå under hela 2014, eftersom inga regler kommer att ändras under nuvarande valperiod.

Jag har också blivit refuserad från att skriva insändare i lokaltidningarna, där har kommunen tillsammans med VD Ove Rickhardsson sett till att stoppa mina insändare i lokaltidningarna från att framföra min kritik över hur besluts tas i förvaltningar och i politiska nämnder.

Jag har under några år utnyttjat mina demokratiska rättigheter och skrivit många medborgarmotioner, där jag påtalat saker som inte fungerar tillfredsställande i förvaltningarna, mest beroende på dålig styrning och brist på kompetens inom kommunledning och förvaltningar. Dessa medborgarmotioner har säkert tagit tid att bereda inom förvaltningarna, som resulterat i att kommundirektören Per Kjellander publicerat en krönika på kommunens hemsida där han kallar oss kritiker för rättshaverister och energitjuvar, i syfte att få oss att sluta framföra kritik över hans arbete.

Kan det verkligen vara att så att förändringen måste gå via SD för att få dessa politiker att förstå att ta sitt ansvar för sammhällsutvecklingen i Håbo?

Håkan Sundström
avatar
Christian 23 Dec 2013
Jag kan bara repetera.
Samtliga ersättningar 2011-2013 måste granskas och det måste göras snart.
Vi går in i ett valår och innan partierna presenterar sina listor så måste detta vara gjort.

Många är det som personröstar och många röstar på ett parti bara för att de gillar någon person i det partiet.
Det är inte meningen att Nanning ensam ska få skulden om det är flera som har fått felaktiga ersättningar.
Det här hoppas jag medborgare, politiker och tjänstemän är överens om.

Granska nu allt, det är det ansvar Ni politker och tjänstemän måste ta. Vi vill ha en ärlig valrörelse 2014 och framförallt kunna diskutera annat än felaktiga ersättningar.
Reply Tummen up Tummen ner
10
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 23 Dec 2013
Håller fullständigt med dig, att en granskning måste ske snarast. Dessutom har jag ytterligare ett krav på de personer som kommer att finnas på partiernas valsedlar och som jagas av kronofogden, skall offentliggöras så att medborgarna och hela valmanskåren har den informationen när de går till valurnan och röstar.

Håkan Sundström
avatar
Mia 25 Dec 2013
Nu tycker jag att det räcker. Några få missnöjda medborgare i Bålsta har nu fått droppen att rinna över. Ni talar om slöseri med skattebetalarnas pengar.
Tycker att nu vore det dags med en översyn över vad ert missnöje kostar kommunen, all den tid tjänstemän, politiker etc avsätter för att besvara ,ta fram underlag, kopie kostnader m.m till era s.k granskningar, även här går lönekostnader, arvode åt till något som ytterst få är missnöjda över.Ni representerar ett fåtal av kommunens invånare. Är det de våra pengar ska gå åt till. Nej låt tjänstemän politiker mm jobba med de de ska. Era granskningar sparar inte pengar åt kommunen utan snarare belastar kommunens ekonomi.
Hoppas att detta också då tas upp som en total granskning så att vi övriga kommun invånare får se hur mycket ni belastar våra skattepengar som kunde använts till något mycke bättre.Innan man kastar skit på andra sopa rent framför egen dörr.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 26 Dec 2013
Man "avsätter" inte tid till att besvara brev och klagomål till kommunen. Det ingår i arbetet för politiker och tjänstemän. Alla brev ska besvaras. När man får svar, någon gång, börjar svaret ofta med: "först vill jag beklaga att ditt brev hamnat mellan stolarna." Eller liknande. Maskineriet är ur funktion hos kommunen. Måste ses över. Men - det är naturligtvis en osanning att det ramlat mellan stolar. För så illa kan det bara inte vara. Eller? Brev ska besvaras inom 8 dgr. Och det är ett schemalagt arbete som ingår. Annars finns det andra jobb man kan göra. Man måste inte arbeta inom kommunen.
avatar
Håkan Sundström 26 Dec 2013
Bästa Mia: Du är en spökskrivare till en ansvarig chefsperson på kommunkontoret som inte vill stå ansvarig för vad som skrivs i artickeln åvan. Varför jag vet det är att exakt samma historia fick jag från en trovärdig person inom politiken och är anledningen till att kommundirektören skrev sin setemberkrönika där han kallar en grupp medborgare för rättshaverister och energitjuvar för att de utnyttjar offentlighetsrincipen att granska politiker och tjänstemän i Håbo kommun.

Du fega person stå upp i debatten och förklara de många oegentligheterna som kommit fram i dessa granskningar, jag är beredd att ta debatten.

Håkan Sundström
avatar
26 Dec 2013
Oj, tydligen en öm punkt. Att kalla någon spökskrivare och feg känns inte speciellt seriöst att vilja ta,debatt.

Jag har inte sagt att det inte är bra med granskning. Men några få är missnöjda med allt och ska granska,allt. Jagvill inte kasata ut mina skattepengar på det. Konstigt att det är bara några få som jämt hörs och har synpunkter.
Flera kommuner har infört att man får läsa handlingar på plats och vill man kopiera får man bekosta det själv.
Hoppas vi i Håbo inför det också, det strider inte mot offentligheten.
Jag har ingen koppling till tjänstemännen på kommunen utan tröttnat på er.
Mia
Reply Tummen up Tummen ner
-6
Rapportera som olämpligt
avatar
Christian 26 Dec 2013
Nej allt behöver inte granskas. Men denna artikel handlar om felaktiga ersättningar till politiker. Här är det självklart att alla ersättningar 2011 och framåt ska granskas. Särskilt då vi går in i ett valår. Jag vill veta vem jag kan lita på när jag röstar. Visst vill du det också?
Reply Tummen up Tummen ner
13
Rapportera som olämpligt
avatar
26 Dec 2013
Felaktiga utbetalningar.
I UNT skrev man att Nanning själv skrivit under med annans namn intyget om förlorad inkomst. Detta är brottsligt och ska naturligtvis polisanmälas.
Kommunen har här gjort vad som ska göras.
Varför behövs då en granskning?
Kommunen gör kontroller vid ersättningar och tyvärr har detta slinkit igenom, men att dra alla politiker över en kant vilket befog har man för det?
Håkan har fått svar tidigare Ang kommunens ersättningssystem men är tydligen inte nöjd och ska fortsätta sin granskning.

Jag litar på våra politiker och tjänstemän och att ett fel begåtts betyder inte att detta sker ofta.
Mia3a7f262d
Reply Tummen up Tummen ner
-6
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 26 Dec 2013
Mia ömmar för kommunens tjänstemän som har lön för sitt arbete med besvarande av brev. Jag har under en 10-årsperiod skrivit brev på vanlig skrivmaskin till kommunen och endast fått svar från Kommunalrådet utan att skicka påminnelser, med något litet undantag. Inte ens socialen svarar på brev. Därför var jag tvungen att gå till IVO som gjorde en utredning av mitt ärende och kom fram till (efter ett halvår!) att det var "anmärkningsvärt" att Socialnämnden inte visste om de svarat eller ej. För att få svar från styrelseordföranden i Håbohus, Anderstedt fick jag skriva till kommunalrådet Agneta Hägglund. Då kom ett svar med det sedvanliga "mellan stolar" osv. Jag skrev sedan till kom.råd. Hägglund att jag tyckte hon skulle säga åt Anderstedt m.fl. m.fl. att de kunde sköta sina brevsvar själva och inte belasta kommunalrådet. Om jag skulle fått betalt för allt jobb jag lagt ner på att skriva och påminna kommunens tjänstemän och de med högre befattningar skulle jag vara förmögen nu. Det är oerhört frustrerande. I synnerhet som den vanlige medborgaren är helt oavlönad för all tid och ej bevärdigas med svar. Droppen urholkar stenen. Vem känner sig benägen att gå och rösta. Man blir kvar på sofflocket. Är man inte intresserad av engagemang hos folket så får man skylla sig själv.
avatar
Christian 26 Dec 2013
Innan fallet Nanning hade man minsann full koll på alla utbetalningar. Det har nu visat sig inte vara sant. Granskas inte nu alla utbetalningar så vore detta en demokratisk skandal. Det var på sätt och vis bra att detta med Nanning kom upp nu och inte när han eventuellt blivit kommunalråd. Nu har vi chansen och gå igenom alla utbetalningar så vi får ett rent och demokratiskt val 2014. Vad säger ni politiker om detta?
Reply Tummen up Tummen ner
19
Rapportera som olämpligt
avatar
26 Dec 2013
Mia, du är feg som inte vill framträda med ditt namn och ta debatten. Jag har tidigare fått en konstig förklaring till hur ersättningar ska betalas ut för förlorad arbetsförtjänst. Betalar man ut ersättning för förlorad arbetsförtjänst så ska vederbörande har förlorat pengar med att vara på politiska möten, har man inte förlorat några pengar så ska ingen ersättning betalas ut. I de fall där jag anmärkt har vederbörande politiker inte förlorat några pengar. En rejäl granskning måste till för att klargöra vad som skett. Jag vill också ha en förklaring hur kommunen kunde betala ut en engångssumma på 13797 kr som ersättning för förlorad arbetsförtjänst den 27 juli 2011. Var finns verifikation för denna utbetalning?
Mia, offentliggör ditt namn så vi får debattera saken, det är det bästa du kan göra, annars blir du klassad att försöka mörka och dölja utbetalningarna och därmed också sanningen.
Vi som granskar gör inget annat än att vi följer offentlighetsprincipen och de demokratiska möjligheterna att granska våra makthavare.

Håkan Sundström
avatar
Attila Gal 26 Dec 2013
Håkan, man väljer själv om man deltar med sitt riktiga namn, eller med en alias i debatten. Det förändrar inte hennes ståndpunkt eller rätt till den.

Attila
avatar
26 Dec 2013
Attila, jag vet det. Men om du läser alla inlägg så kan synonymen "Mia" vara kommunalrådet som vill framföra sina synpunkter genom synonymen "Mia" men vill samtidigt inte framstå som motståndare till en total granskning av politikerarvodena. Varför jag misstänker det är att det "Mia" skriver innehåller den information som ett fåtal känner till. Därför tycker jag att "Mia" i den position han/hon har borde uppträda med sitt riktiga namn.

Håkan Sundström
Reply Tummen up Tummen ner
-4
Rapportera som olämpligt
avatar
26 Dec 2013
Jag är inte kommunalråd. Ja man kanske skulle kandidera till nästa val???
Kan bli ett intressant val 2014 som Hernkrantz avslutar sin insändare.

Att bli mer eller mindre påhoppad för att man skriver under Mia som jag kallats under hela min uppväxt., för att vi har olika syn på saker är inte ok. Här börjar det närma sig förtal.
En debatt ska skötas sakligt och inte gå till personliga angrepp.
Förstår att folk inte vill ta en debatt mot er i sitt fullständiga namn eller besvara era insändare.
Vi är en förhållandevis ung kommun med en låg medelålder och de flesta har dator (synpunkt från Hernkrantz insändare)

Här kan man ju också fundera vem är det som är feg, när jag nämnde att jag tycker att kommunen ska redovisa hur mycket erat missnöje kostar oss skattebetalare då börjar man i fråga sätta vem jag är? Verkar mer eller mindre som om Håkan inte själv vill att det ska redovisas.

Jag hoppas att kommunen kommer att redovisa vad allt detta kostar och också fundera och besluta om en avgift för att få ut handlingar skriftligt.

Härmed avslutar jag detta för jag vill inte kallas feg, spökskrivare lierad med politiker, anställd inom kommun. Inget av detta stämmer.
Mia (döpt till Maria)
avatar
Attila 26 Dec 2013
Hej Mia!

Det svåraste är balansen, att hitta när granskningen gör större nytta än skada. Någon måste trots allt övervaka de som bestämmer, annars får de för sig saker och handskas frikostigt med skattepengarna. som bl.a. Uppdrag gransking har visat.

Att misstro makten är en sund inställning enligt min uppfattning, att makten berusar och gör många blinda är väl känt. Att man vill behålla och befästa sim maktposition är en annan mänsklig egenskap, återigen enligt mig. Då är man inte långt ifrån det scenario att man tar hand om sina närmaste, du vet det där med tjänster och gentjänster. Detta behöver inte vara genomtänkt och uttalat, men, enligt min syn, så makten korrumperar.
Man tar sig friheter lite här och där, ingen kollar, risken att åka fast är ändå liten, samhället bygger på att människor är ärliga.

Transparens, öppenhet och dialog skulle i många fall eliminera misstänksamheten från allmänheten och därmed kanske minska det påstådda belastningen på kommunhuset av utredningar etc.

Vi har ingen granskande journalistkår på orten, att förlita sig på att våra politiker och tjänstemän granskar sig själva med kritiska ögon vore överkurs.

mvh
Attila Gal
avatar
26 Dec 2013
Jag håller med dig, det är bra med granskning men den måste övervägas om det är värt, dvs om den kan vara till nytta eller skada. Dessa herrar ger sig aldrig utan ska ifrågasätta, granska osv i princip allt.
Vad har de gett kommunen?
Min synpunkt kvarstår jag hoppas kommunen offentligt redovisar vad allt detta kostar oss skattebetalare i fråga om dessa herrars åsikter.
Tydligen var detta en öm punkt för Håkans rent ut sagt påhopp feg, spökskrivare och att jag ska träda fram med namn för att kunna ta debatten. Nej det är inte ok. Man har rätt att ha åsikt och behandlas värdigt med signatur. Flera har hört av sig till mig och förstått vem jag är. Född och uppvuxen i kommunen och alltid kallats Mia. Men kanske inte känd i Håkans värld. Börjar närma sig förtal.
Kanske inte så konstigt att kommunens invånare tröttnat på vissa herrars insändare.
avatar
27 Dec 2013
Jag Antar att det är synonymen "Mia" eller med namn Maria som nu accepterar en granskning av politikers ersättningar, men har den tron att vi kräver granskning av all kommunal verksamhet, vilket är helt fel. Vad vi kräver är en granskning av politikernas ersättningar för förlorad arbetsförtjänst mellan åren 2011 - 2013 och gäller endast ett fåtal politiker, det kan inte vara så kostsamt som du vill göra gällande.
Vad gäller kommundirektörens septemberkrönika där han anklagar en grupp medborgare för rättshaverister och energitjuvar är inte acceptabelt särskilt när han vägrar svara på de frågor han får om denna krönika, är inte acceptabelt, men det blir en senare historia.
Om du följt med i tidigare krönikerdebatt där jag redovisade partiledarnas synpunkter om Per Kjellanders september krönika, så var Göran Eriksson ( C ) och Michael Rubbestad (SD) de som var rakryggad och fördömde Per Kjellanders krönika, partiledarna för KD och MP var svävande i sina svar av lojalitetsskäl och tyckte att formuleringen kunde ha varit bättre, medan sossarna, moderaterna och Vp såg inga problem i att kommundirektören kränker kommunens medborgare. Detta hade prioritet att diskutera i KS i brist på punkter på agendan, vilket är mycket märkligt.

Håkan Sundström
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 26 Dec 2013
Mia,
Först en kommundirektör som inte besvarar frågor från sina medborgare, sedan en pseudonym som försvarar dessa politikers fiffel med våra skattepengar. Du är sannolikt kommunanställd, och kan vara en av de medlöpare som möjliggör dessa uttag. Ditt sätt att skriva dina inlägg tyder på att du har initierade kunskaper, så är du inte kommunanställd är du nog nära lierad med någon politiker. Det är inget missnöje, som du påstår, från min sida när jag begär ut handlingar från kommunen. Det är mer för att få vissa rykten om politiska beslut besannade, när de sprids ut i kommunen. Jag hade aldrig ”upptäckt” galenskaperna med Skipark 360, om jag inte hade sökt information om det projektets tillblivelse. Redan i april 2011 kunde man läsa i EP, på tidningssidorna, om mina farhågor beträffande detta projekt. Ändå tog det kommunansvariga ytterligare ett år innan de insåg att projektet var dödfött. Till vilken kostnad? Vi har ännu inte fått någon redovisning. Du skriver ”konstigt att det är bara några få som jämt hörs och har synpunkter”. Det är inte konstigt. Negativa uppgifter kommer aldrig ut från kommunen, vare sig i klartext eller via datamedia. Det har man sett till, både med den uppgörelse som finns mellan kommunen och BUB-bladet/ Ena- Håbotidningen samt det som skrivs på kommunens egen hemsida. Många av våra kommun-innevånare är dessutom inte datavana och många äldre saknar egen dator. Deras informa-tion sker oftast genom ”mun mot mun”-metoden, och det är också genom den information-en jag går vidare för att få dessa ”rykten” klarlagda. Du berör också Nannings agerande som en brottslig handling. De måste vara lika brottsligt att med sitt namn eller signatur intyga fifflande politikers begäran om vissa typer av ersättningar. Jag förväntar mig att kommun-direktören ser lika allvarligt på dessa handlingar och polisanmäler även dessa personer så fort de är avslöjade. Ett avslöjande som jag kommer att lämna när jag sammanställt insam-lade uppgifter. Sedan är det bara att vänta och se om dessa politiker och medlöpare är lika rakryggade som Nanning och ”tar sin Mats ur skolan”.
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Krister Karlsson 27 Dec 2013
Mia blir upprörd över att politiker och tjänstemän måste utföra ett tråkigt jobb med att besvara invånarnas brevfrågor. Det är ett lätt jobb om man har rent mjöl i påsen. Ett svårt jobb är att arbeta i Hemtjänsten och ta hand om gamla och sjuka. Att jobba på ett bibliotek och ställa upp böcker dag efter dag efter dag. Ett sisyfosarbete. Det måste göras. Jag förstår inte spekulerandet om huruvida Mia är anställd här eller där eller är den eller den. Vem bryr sig. Hon är ändå ute i ogjort väder.
avatar
Håkan Sundström 27 Dec 2013
Bästa "Mia"
Efter alla inlägg du gjort, kan man tro att du är sossarnas advokat. Du sitter i en bubbla som kan liknas vid en sekt, ingenting utanför bubblan är sant, bara det som säges i din omkrets, är det som gäller. Tar du på dig glasögon med ett medborgarperspektiv, får du en helt annan förståelse var skattepengarna ska gå till.
Hälsningar
Håkan Sundström
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Leif Sjöborg 27 Dec 2013
Till den eller de som är berörda!:
Ett sk. EKO-brott är ett brott där man anmäler all ekonomisk brottslighet.
Alla inblandade i de påstådda "härvorna" enligt ovan kan/ska för enkelhetens skull anmäla
händelserna och de inblandade till EKO-Brottsmyndigheten. Och därefter så slipper vi skattebetalare höra talas om missbruk av skattemedel eller ren ekonomisk brottslighet såsom skattebrott, bokföringsbrott eller bedrägerier. Anmälningsblanketten finns på EKO-brottsmyndighetens hemsida. Vem som helst kan anmäla och det räcker med misstanke om brott för en anmälan. Se vidare EKO-brottsmyndighetens hemsida: http://www.ekobrottsmyndigheten.se/om-oss/kontakta-oss/anmalningar-om-misstankt-ekonomisk-brottslighet/
Hälsningar // Leif
avatar
Krister Karlsson 27 Dec 2013
Håkan Sundström dina inlägg känns som påhopp. Feg,spökskrivare m.m. sosse! (vad har det med saken att göra?) sekt! En saklig debatt tack. Är dina inlägg bättre än "rättshaverister"? Det är i samma division tycker jag. Nej, spekulera inte så mycket. Det blir väldigt privattyckande.
avatar
Owe Fröjd 29 Dec 2013
.
Jag har tagit del av denna debatten och känner lite olust på vilket sätt Mia bemötts.

Jag har ingen aning om vem Mia är, dock har jag respekt för att även hon skall få uttrycka sina åsikter här på detta forum utan att "sågas jäms med fotknölarna".

Hon har all rätt att kräva ett svar på vad offentlighetsprincipen kostar, för det gör den, och skall göra.

Dock har vi inga tjänstemän som bara sitter och väntar på att svara på eventuella frågor, när det kommer frågeställningar så skall dessa behandlas skyndsamt vilket får till följd att andra arbetsuppgifter får anstå till senare tillfälle.

Som jag sade så kostar detta pengar, och det får kosta pengar, med det är självklart inte gratis som antydds i vissa inlägg.

Så låt även andra personer, anomymt eller inte, få framföra sina åsikter, åsikter som är viktga för dom, och utan att förringa dessa.

Med tillönskan om ett bättre år 2014

Owe Fröjd
Bålstapartiet
.
avatar
Krister Karlsson 29 Dec 2013
Ja, Owe Fröjd det blir en olustig debatt. Man behöver inte ta fram det grova artilleriet varje gång. Kanske också lämna något kvar i bläckhornet. I Mias inlägg ligger dock något underförstått i att det är synd om politikerna och ev. tjänstemännen i kommunen. Samt att folket ska känna skuld för något. Om man inte kan planera i kommunen så är det verkligen inte bra. Inget behöver anstå. Man får planera bättre. Sundström får väl ge utlopp för sin ilska genom fyrverkerier om någon dag bara. Gott nytt år
avatar
Håkan Sundström 29 Dec 2013
Jag kan hålla med Owe,s och Kristers inlägg, och jag kan även be om ursäkt till Mia vem hon nu kan vara om hon tagit illa vid sig. Alla ska komma till tals i en demokrati, även under synonym, men när man så kategoriskt försvarar politiker och tjänstemän så överreagerade jag.
Gott nytt år på er alla
avatar
30 Dec 2013
Jag är vän med Mia och kan meddela att hon inte tycker detta är ok och tagit illa vid sig.
Ni är mer än dubbelt så gamla som Mia och kan ändå inte sköta en debatt på sakligt sätt utan kör med påhopp som saknar saklig grund. Ni spekulerar vem hon kan vara, vad spelar det för roll. Christian skrev bara förnamn, tydligen är det ok så länge man har samma åsikt.
Allt detta har lätt till en sak att vi är ännu mer trötta på dessa herrar (ni vet vilka) och att vi inte kommer sätta någon större tilltro till deras inlägg.
Tack Owe för ditt inlägg, som förhoppningsvis satte stopp för Håkans påhopp. Han borde själv veta var gränsen för en värdig debatt.
Mats Johansson f.d Bålstabo
avatar
Christian Johansson-Nord 30 Dec 2013
Denna tråd handlade om felaktiga ersättningar som utbetalats av kommunen.
Men av någon magisk anledning så diskuteras det nu vad allmänhetens påhopp på politiker och tjänstemän (läs Per Kjellander) kostar, och det är det som gör mig så jävla förbannad.

Vill Mia ha svar på vad det offantliga gnället kostar så har hon rätt till det. Men då kan Ni samtidigt ta reda på vad ert politiska käbbel i förra mandatperioden kostade.

Under kommunfullmäktige 2008-12-15, så bad Pyry Niemi att ställa en fråga till Sjunne Green (Båp). Frågan var om Bålstapartiet var ett Borgerligt parti eller inte.
Vilken otroligt viktig fråga för medborgarna, helt klart värt att ta upp dyrbar KF tid och tid att protokollföras.
Kanske hade varit enklare för Pyry att lyfta luren och ringa Herr Green eller maila.

Det just därför jag blir så förbannad när vissa personer kallar allmänheten för rättshaverister och energitjuvar, dessa personer kan inte följt mandatperioden 2006-2010.

Mats: Jag hoppas du är nöjd nu när hela mitt namn är skrivet. Nej jag har inte samma åsikter som Håkan Sundström och Jan Erik. Däremot så delar jag deras åsikt om den här granskning av utbetalningar som artikeln handlade om (en åsikt som allmänheten delar).
Jag håller t.ex INTE med Håkan om att politiker som har prick hos kronofogden ska behöva offentlligöra detta.
Jag håller INTE med Jan-Erik om att kommunen måste redovisa vad Skipark kostade (för mig räcker det med att man erkänner att man hade fel från politikernas sida).
avatar
Håkan Sundström 30 Dec 2013
Tog del av ditt utmärkta inlägg som jag till stor del tycker är bra och att alla ska få komma till tals i en fråga om politikers handhavande av skattemedel. Jag håller däremot inte med dig när du skriver att du "håller t.ex INTE med Håkan om att politiker som har prick hos kronofogden ska behöva offentlligöra detta". Du får naturligtvis tycka så, men min motivering är att idag har vi personval och då ska alla som står på valsedeln och är föremål för utmätning hos kronofogden offentliggöra detta för valmanskåren, så att personer som avser att rösta på en sådan kandidat ska veta detta när han/hon lägger valsedeln i valurnan. Den personen sitter och tar ansvar för vår ekonomi i kommunen och då ifrågasätter jag hans/hennes kompetens att göra det, när det finns ekonomiska krav av kronofogden.
Till Mats Johansson vill jag bara be honom att läsa mitt inlägg i denna överhettade debatt.

Håkan Sundström
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Christian Johansson-Nord 30 Dec 2013
frågan om KF (kronofogden denna gång :) ) är lite knepig.

Har jag en prick hos KF så vet jag att det är bara glömma att söka vissa jobb inom ekonomi etc så länge pricken finns krav.
Grejjen är att jag vill inte hindra folk som har en prick hos KF att engagera sig politiskt. Men vill heller inte att personer med skulder hos KF sitter som t.ex ordförande i ngn nämnd.

svår fråga som kanske borde diskuteras i annan tråd...

Atilla: Kanske borde skapas något allmänt forum där man kan diskutera valet 2014 (kommunen endast , valet på riksnivå göra sig icke besvär här :) .
avatar
Attila Gal 31 Dec 2013
Hej Chrisitan!

Portalen har ingen direkt Forumfunktion men det går att ordna vid behov. I nuläget finns det Politik i menyn, och där samlas allt inomn Politiken. Funderar själv på att utmärka Valet 2014 på något sätt där alla kan komma till tals.

Gott nytt på er
Attila Gal
HåboPortalen

P.S:

JAg har ändrat menynamnet Politik till Politik_Valet 2014, samt utökade antalet listade artiklar till 100 när man klickar på namnet. Så att man snabbt kan bläddra och se artiklarna. Det finn säven en sökfunktion, och jag ska använda ordet Valet 2014 mer relevant som tagg så att artiklar med samma innehåll refererar till varandra.
avatar
Håkan Sundström 30 Dec 2013
Du ska veta att det inte är kriminellt att vara föremål för KF, du kan mycket väl kunna stå på valsedeln, men eftersom det numera är personval så tycker jag att partiet som godkänt din kandidering och placering på valsedeln ska vara medveten om detta och gå ut med detta till valmanskåren. Du kan visst söka ekonomijobb, det beror alldeles på anledningen till din prick, det tar arbetsgivaren reda på.
Lycka till
Håkan Sundström
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
totalt: 12 | visar: 1 - 12

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

5.00

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2685