Hem | Politik | HåboPortalen nyanserar bevakningen av lokalpolitiken

HåboPortalen nyanserar bevakningen av lokalpolitiken

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

HåboPortalens fortsatta mål är att behålla tätpositionen i Håbo kommun som enda media som erbjuder aktiv realtidsdialog mellan politiker och väljare dygnet runt. Därför nyanseras bevakningen av politiska frågor på hemsidan.

HåboPortalen nyanserar bevakningen av lokalpolitiken HåboPortalen nyanserar bevakningen av lokalpolitiken


Den ena nyheten är att Menypunkten/kategorin Politik ändrades till Politik_Valår 2014
Den andra nyheten är att alla lokala partier har fått en egen underkategori (i alfabetisk ordning) till huvudkategorin Politik_Valår 2014.
Allmänpolitiska insändare hamnar även fortsättningsvis i huvudkategorin Politik_Valår 2014

På det sättet samlas alla insändare från ett parti i sin egen kategori. Det underlättar för väljarna att hitta information från ett konkret parti samt att kunna föra dialog med partiet på ett överskådligt sätt. Det blir även enklare att följa ett partis engagemang under (men även innan och efter) valrörelsen. Jag har i viss mån börjat för ain gamla partiinsändare i respektive partiet kategori.

Jag välkomnar, vid initiativ/aktiv medverkan från partierna och läsarna, en sammanställning av ”forumregler” för att kunna erbjuda en saklig dialog kring politiska frågor på HåboPortalen. Skriv gärna vilka regler ni vill att ska gälla här. Av förekommande skäl har jag, då sidan drivs mest på ideell basis, svårt att vara forummoderator på heltid.

Hälsningar

Attila Gal
HåboPortalenPrenumerera på kommentarer Kommentarer (36 Skickat)

avatar
Krister Karlsson 03 Jan 2014
Politik valår 2014. Kommundirektören Per Kjellanders övertramp "rättshaverister, energitjuvar" är i samma kategori som Per Nuders "köttberg". Den sistnämnde är borta ur politiken. Kjellander bör också hålla sig borta. Ett sådant uttalande som han gjort är oreparabelt. Hans kommentarer är ett uttryck för projicering på hans egen situation. Sammanfattning blir att man går för att rösta bort ej för att rösta för något. Storhetsvansinne slutar med fall.
avatar
Håkan Sundström 04 Jan 2014
Krister
Håller helt med dig, Per Kjellander har förverkat sin tid som kommundirektör i Håbo kommun. Det sorgliga är att kommunalrådet Agneta Hägglund, Leif Lindqvist, Carina Lund och Owe Fröjd också håller med honom att kränka en grupp medborgare genom att kalla dem för rättshaverister och energitjuvar. De Partiledare som Göran Eriksson (C), Michael Rubbestad (SD) och Fred Rydberg ska ha all heder över att de fördömmer hans krönika som han officiellt publicerat på kommunens hemsida. Jag har också fått det bekräftat från politiskt håll av framstående socialdemokrater att krönikan han skrev i september var ägnad åt en grupp medborgare i Håbo kommun för att förmå dem att sluta belasta kommunens personal med medborgarmotioner och utredningar som orsakar kostnader, trots att de bara utnyttjar sin demokratiska rätt att göra det.
avatar
Krister Karlsson 04 Jan 2014
Ja, Agneta Hägglund som kommunalråd är svår att få grepp om. Som s-politiker har jag inte märkt att hon tar parti för de mindre bemedlade i samhället. Hon har en hänvisningspolitik. Det är alltid någon annan man ska tala med, skriva till. Ett mycket dyrbart ordförandeskap på nästan 1 miljon i lön per år. För att hålla i en ordförandeklubba! Var är hennes och socialdemokraternas politik?
Reply Tummen up Tummen ner
10
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 04 Jan 2014
Hej Krister

Vill inte recensera Agnetas arbete men ändå korrigera din uppgift om hennes lön. Hon arbetar heltid utan rätt till övertidsersättning och tjänar strax över 40.000 kronor i månaden (900% av IBB för 2012)

IBB är ett inkomstbasbelopp som är en medelsumma av medellönen i Sverige och som räknas upp med samma som medelvärdet av inkomskökningen i Sverige.

Den förhandlas alltså inte varje år utan räknas upp med automatik så ökningen överensstämmer med vad andra på arbetsmarknaden får. Samma princip gäller för alla andra arvoden, x % av IBB, detta för att arvodena inte de skall öka mer än lönen andra arbetstagare. (det var Bålstapartiet som föreslog denna modell för ca 8 år sedan:)

Trevlig helg

Owe Fröjd
Bålstapartiet
avatar
Håkan Sundström 04 Jan 2014
Hej Krister och Owe
Jag måste kommentera Owes uppgift om vad Agneta Hägglund har som inkomst. Hon har närmare 50 000 kr per månad än de drygt 40 000 kr Owe nämner. Agneta har en beskattningsbar inkomst för 2012 på 1,1 Mkr som inkluderar alla sidoinkomster.
avatar
04 Jan 2014
Hej

Äpplen och Päron Håkan

Jag redogjorde för hennes arvode som Kommunalråd, det som Krister uppskattade till 1 miljon.

Övriga inkomster är troligtvis hennes pension från sin tidigara arbetsgivare (ombudsman på kommmunal med pensionsålder på 60 år), och ev andra styrelseuppdrag, men jag har ingen aning, och varken du eller jag har med det att göra då det inte är någon kommunal kostnad och det är hennes privata angelägenhet.

Det kan ju inte vara så att man straffar pensionärer som vill ha ett politiskt uppdrag genom en minskning av pensionen motsvarande ett ev arvode, eller??

Trevlig helg

Owe Fröjd
Bålstapartiet
avatar
Håkan Sundström 04 Jan 2014
Va då äpplen och päron, jag korrigerade din uppgift på drygt 40 000 kr/ månad till ca 50 000 kr / månad som kommunalråd. Resterande beskattningsbar inkomst upp till 1,1 Mkr är sidoinkomster som tex pension
avatar
04 Jan 2014
OK

Enligt av KF beslutat arvode för KS ordf är 900% av IBB (IBB för 2014 är 56.900, arvodet för 2015 räknas på 2014 IBB)

Om det varit uppräknat redan nu så innebär detta 900% av 56.900 = 512.100 per år, vilket är lika med 42.275 per månad.
Eftersom det inte är uppräknat till 2014 IBB så är det lägre i dag.

Om detta inte stämmer får jag undersöka varför det är ca 50.000 enligt dig. Rätt skall vara rätt

Trevlig helg
Owe Fröjd
Bålstapartiet
avatar
Håkan Sundström 08 Jan 2014
Hej Owe
Har du kollat det totala arvodet för kommunalrådet som du lovade? De 900% av IBB var helt klart som blev 42275 kr men du har glömt alla de andra arvoderna där kommunalrådet sitter i nämnder och styrelser (sammanlaggt 10 st)? Hennes övriga pension kan du glömma, där finns det ett avtal. Rätt ska vara rätt som du själv påstår
avatar
Owe Fröjd 08 Jan 2014
.
Hej Håkan

Jag har bara hunnit att kolla lite, varit bortrest under helgen därav det sena svaret.

Som jag skrev så HADE Ks ordf 900 av IBB (NIna) och det var baserat på 75% tjänst.
Efter valet valde vi efter förhandlingar att gå upp till 100% tjänst, så nuvarande arvode för Ks ordf. är 1200% av IBB, så där har du rätt, det är något mer än drygt 40.000 i månaden, jag hade fel där:)

Ks ordf. har, till skillnad från övriga ordföranden och ledamöter inga sammanträdesarvoden.
De styrelser som Agneta sitter i utanför hennes arbete som Ks ordf. betalas av andra än kommunen och ingår inte i hennes ordinarie uppgifter som Ks ord och skall självfallet även de arvoderas, eller?

Som sagt, rätt skall vara rätt

Owe Fröjd
Bålstapartiet
.
avatar
Håkan Sundström 09 Jan 2014
Hej igen
Om kommunalrådets arvode nu ligger på 120% av IBB så blir summan över 68000 kr per månad, eller har jag räknat fel. Kan det vara sant, det är en högre lön än en riksdagsman och måste vara ett missförstådd. Hur, när och vem förhandlade denna förändring?
avatar
Owe Fröjd 09 Jan 2014
Ja Håkan, du har räknat fel:)
Alla arvoden beslutas av kommunfullmäktige

Owe Fröjd
Bålstapartiet
avatar
Håkan Sundström 08 Jan 2014
Hej Owe
Naturligtvis ska arvode utgå för de möten kommunalrådet deltar i utanför kommunen, men de ska avräknas från det kommunala arvodet därför att de möterna är förlagda på dagtid och kommer från skattemedel.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 04 Jan 2014
Ang., arvodet för kommunalrådet baserar jag uppgiften på en tidningsartikel i en lokaltidning. För övrigt är debatten om vad ett kommunalråd uträttar. Det har under nuvarande s-rådet varit, enligt min mening, trafikpolisregerande. Inga visioner. Behovs kommunalråd? Infördes på 60-talet. Känns förlegat. En del regissörer kallas ibland för sådana som ger "traffic cop direction". De ser till att skådespelarna inte krockar med varandra på scenen. Mer gör de inte. Inga visioner.
avatar
Christian 03 Jan 2014
Ser mycket bra ut. Attila kunde varit en kandidat till Guldkompassen om den fanns kvar (vart tog den vägen?).
avatar
Attila Gal 03 Jan 2014
Kul o tack Christian!

Guldkompoassen nedlagd, tror att det var svårt att hitta folk som tar hand om hela arangemanget, samt att Håbo är ändå liten, så det blir lätt rundgång i det hela..

F.ö. var jag kandidat till Guldkompassen sista året som HåboProfil men BålstaPolarna vann i kategorin :)

Attila
avatar
Håkan Sundström 03 Jan 2014
Bra initiativ av Attila Gal. Betyder det att man kan ställa specifika frågor till de olika partierna i Håbo kommunfullmäktige?
Om så är fallet skulle jag vilja fråga Owe Fröjd om Bålsta Partiet kommer att ställa upp i kommunvalet 2014, har fått indikeringar om att en del medlemmar slutar och en del kommer att byta till moderaterna.
Tacksam för ett svar
avatar
03 Jan 2014
Hej Håkan

Självklart kommer Bålstapartiet att ställa upp i valet 2014, vi fyller förresten 20 år i år.

Hur våra listor komer att se ut kommer först att beslutas under februari.

Som du skriver kommer kanske en del att inte kandidera och en del nya kommer in men inget är i dagsläget klart, klart är bara att vi kommer att stäla upp i valet:)

Owe Fröjd
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Attila Gal 03 Jan 2014
Hej Håkan!

Jag har inte tänkt längre än att man som väljare/läsare ska kunna hitta info om/från ett parti snabbare.

Mao går det inte lägga in din fråga i en partikategori för det är en kommentar till just artikeln ovan som finns i allmänpolitiska kategorin (Politik_Valår2014).

En artikel/insändare kan däremot läggas in i vilken kategori som helst,

mvh
Attila
avatar
Michael Rubbestad 04 Jan 2014
Mycket bra initiativ av Attila, ser fram emot att både följa och vara en del av denna sektion av Håboportalen. God fortsättning.
Reply Tummen up Tummen ner
10
Rapportera som olämpligt
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 05 Jan 2014
Agneta Hägglund och samarbetspartner / Inför valåret 2014,
Under min granskning av kommunansvarigas agerande under Skipark-projektet framkom att den mark som köptes för att delvis täcka detta projekts markbehov skulle betraktas som markanskaffning för industriändamål. Motivet var att kommunen hade stor brist på sådan mark. För att styrka behovet angavs att det förelåg två planlösningar för markanvänd-ningen, en om Skipark-projektet förverkligades, en om annan industri skulle erbjudas denna mark. Samarbetet med Skipark upphörde våren 2012 i och med bolagets konkurs under samma period. Det har nu gått närmare två år efter detta avslut. Därmed vore det intressant att få en redogörelse hur den ”andra” planlösningen ser ut. Enligt min betraktelse har jag svårt att se området mellan Lillsjön och upp mot E 18 som lämplig industrimark med tanke på den höjdskillnad området har. Hur ser planlösningen ut?
F.ö. saknar jag en officiell redovisning av kommunens kostnader för Skipark-projektet. Den officiella ståndpunkten från ansvariga politiker har varit ”Skipark 360 kostar Håbo kommun ingenting”. En ren lögn. Jag har själv dokumenterade kostnader på drygt 600 KSEK., vilket sannolikt inte är samtliga kostnader. Eftersom det är skattepengar vi berör borde dessa användas inom behövande verksamhetsområden där ofinansierade behov uppstår. Svaren har då oftast varit ”det finns inga pengar”. Istället har ansvariga politiker och kommun-ledning satsat på huvudlösa, döfödda projekt. Är det så kommunal verksamhet ska bedrivas?
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Agneta Hägglund 05 Jan 2014
Kommunstyrelsen tog beslut den 2008 12 01 att förvärva mark av Häraldsallmänningen, detta gjordes före vetskap om Skipark( mig veterligt).
Planprogram för det området fortgår och benämns som Dragelund och är utökat längs med motorvägen .
Kommunstyrelsen 2013 10 21 tog ett beslut om detaljplanuppdrag för Lillsjöområdet. Området ingår delvis med sin Östra halva i det pågående arbetet med detaljplanprogram för Dragelund( omfattande Häraldsallmänningen och nya Kalmarsand).
Beräknas vara klart första kvartalet 2015, och med inriktning sällanköpshandel.
Viktigt i det arbetet är att säkra naturvärdet för området.
Detaljplan för Logistic Bålsta och arbetet med Centrumplanen och bostäder har varit ett prioriterat arbete under året.

Enligt tidigare uppgifter så är kostnaderna för Skipark ca 550 000

Agneta Hägglund
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 06 Jan 2014
Agneta,
Intressant genmäle, men inget svar! Nu gäller det att ”vända kappan efter vinden”. Drage-lundsområdet som, vid det aktuella förvärvet, skulle klassas som industriområde kom även att omfatta området mellan Lillsjön och upp mot E 18, trots att området i tidigare ”Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort” skulle bevaras för natur- och kulturvärden. Men, nu gällde Skipark-projektet och därmed ”andra bullar”. För att försvara förvärvet och det påstådda behovet av industrimark skulle två planlösningar göras. Nu framkommer uppgifter som tyder på att den andra planlösningen aldrig fanns, och att man prioriterat andra objekt. Vilket var det egentliga behovet vid förvärvet? Hur sköter ni politiker Håbo kommuns lång-siktiga utveckling? Någon ”superkommun” kommer vi aldrig att bli med er och övrig kommunledning vid rodret. Att du nu också, vad gäller Lillsjön, skriver att det är viktigt att säkra naturvärdet för området, har jag bara ett ord. Smaklöst! Var inte området lika skyddsvärt tidigare?
Enligt tidigare uppgifter från dig och Lars-Göran Bromander, både i BUB-bladet och Ena-HåboTidningen, förelåg inga kostnader för Håbo kommun beträffande Skipark 360. Nu medger du visst belopp. Intressant kovändning, men inte helt sanningsenligt!
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Agneta Hägglund 06 Jan 2014
Precis som jag skriver så pågår planprogrammet för alternativet företagsmark, eftersom alternativet med Ski Park inte är aktuellt. Det arbetet som då påbörjades används i det fortsatta arbetet med planprogrammet. Arbetet kom aldrig så långt att vi behövde ta beslut om vilket av alternativen som skulle gälla.
Jag vänder inte " kappan efter vinden" jag gör ett försök att svara på det arbetet som pågår.
Du ställde frågan om " hur det går med den andra planlösningen" och jag svarar att det arbetet pågår.
Dessutom så har KS beslutat om att ta fram en detalj plan för Bista 4:10 och del av Bista 4:5.
Som jag tidigare skrev så ingår det området i Föp och nu är beslutet att göra en detaljplan för just de två fastigheterna, samtidigt pågår arbetet med hela planprogrammet.
Ber om ursäkt om jag förklarar otydligt, men jag försöker svara så att det blir förståligt.
När det gäller kostnaderna för SkiPark så är det kostnaden som gäller " arbetet som är nedlagt" tex konsultkostnad för att granska affärsplanen, tjänstemannatid, externa konsulter när det gäller vägutredning M.m. Interna kostnader o.s.v.

Agneta Hägglund
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 06 Jan 2014
Agneta,
Det kanske är jag som uttrycker mig oförståeligt. Jag utgick från din medverkan i de olika beslut som i togs i kommunen beträffande Skipark 360. Det kanske du har glömt. Då var du beredd att offra de naturvärden du idag vill skydda. Likaså, tidigare hävdade du att Skipark 360 inte kostade kommunen några pengar. Idag medger du att det fanns kostnader. Varför talade du inte sanning då? Som politiker, och kommunalråd, borde du vara rädd om ditt förtroendekapital. Speciellt nu när det är valår.
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Agneta Hägglund 06 Jan 2014
Självklart står jag för de beslut som jag är med och fattar, jag har aldrig förnekat detta.
Jag har däremot inte varit med om att tidigare beslutat om någon detaljplan för området och det är framförallt i detaljplaneprocessen man tar hänsyn till olika naturvärden.
Det som jag har redogjort för i ett svar på insändare i Enköpings Posten (som skickades in 2011 12 05) är följande" Kostnaden för kommunen är den arbetstid som våra tjänstemän lägger ned för att ta fram planprogram för området" . Det är också det som tjänstemän till dig redovisat och är ca 550 000.
I detta ingick även den vägutredning som jag tidigare redovisat och konsultkostnaden för att granska affärsplanen.
Håbo kommun fick via vårt Regionförbund från EU 500 000 för projekten Skipark och Logistic Bålsta. Detta har jag inte dragit av i redovisningen av kostnaderna.
Självklart är förtroendefrågan mycket viktig oavsett valår eller inte. Därför antog KF 2011 291ett mål " att öka förtroendet för Håbo kommun." Detta mål gäller alla politiker, medarbetare oaktat valår eller inte.
avatar
Håkan Sundström 07 Jan 2014
Agneta, Du skriver " Självklart är förtroendefrågan mycket viktig oavsett valår eller inte. Därför antog KF 2011 291ett mål " att öka förtroendet för Håbo kommun." Detta mål gäller alla politiker, medarbetare oaktat valår eller inte"
Att skapa ett förtroende är för mig att "ord och handling" ska gå hand i hand". Man ska inte säga en sak och göra en annan som ni politiker och tjänstemän gör här i Håbo. Några exempel

Man ska inte som kommundirektören Per Kjellander har gjort genom att kränka medborgarna och att kalla en grupp personer för rättshaverister och energitjuvar.

Man ska inte ta parti och försvara kommundirektörens handlande som kommunalrrådet och några andra partiledare gjort genom att försvara hans krönika trots att ni vet orsaken till varför Per Kjellander skrev denna kränkande krönika och dessutom publicerade den på kommunens hemsida.

Kommundirektören måste besvara frågor från medborgarna enligt beslutat regelverk.

Man ska inte be medborgarna att engagera sig politiskt, när man samtidigt stoppar medborgarna från att skriva medborgarmotioner

Ni politiker stoppade inte USA resan trots att ni var emot den. Här är "ord och handling" inte fas och det skapar motsättningar mellan politiker och medborgare.

Kommunens förvaltningar måste uppfylla kravet att besvara brev från medborgarna.

Politiker och tjänstemän vill inte utföra den granskning medborgarna kräver beträffande politikernas ersättningar
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 11 Jan 2014
Håbo kommuns arvode till KS ordförande.
Enligt personalavd. ( Tarja Dahlin ) har Agneta H. enbart årsarvode enligt BBI. Arvodet är baserat på hennes uppdrag som KS ordförande. Reglementet säger vidare att inga övriga ersättningar utgår, det enda som kan tillkomma är reseersättningar i förekommande fall. I Owe Fröjds svar till Håkan Sundström i HP den 4 jan -14 skriver han att ”enligt KF beslut är ersättningen 900% av BBI. I det andra mailet daterat 8 jan. -14 skriver han ”efter valet valde vi efter förhandlingar att gå upp till 100% tjänst så nuvarande arvode till ordförande i KS är 120% av IBB.” Huruvida detta beslut var motiverat av arbetsrelaterade orsaker framkommer inte. Dessutom förefaller beslutet stå i strid med det uttalande Owe Fröjd har gjort enligt nedan.
Varför denna arvodering? IBB är ett genomsnitt (medelvärde) för samtliga löner här i landet. Enligt ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Håbo Kommun att gälla f.o.m. 2007-01-01” skall under §2 Uppräkning gälla ”Samtliga ersättningar och arvoden uppräknas med förändringen av inkomstbasbeloppet (IBB). IBB för året före utbetalningsåret ligger till grund för arvodets storlek. Bilaga 1. Arvoden och deras relation till IBB redovisas i bilaga 1.”
Varför Agneta Hägglund skall ha 120% av IBB förstår jag inte. Visserligen hade Nina Lagh 90% av IBB för 75% av ordförandeskapet. Men det kan jag inte se som ett motiv för att Agneta Hägglund skulle ha 120% av IBB för ett 100% ordförandeskap. Snarare är Nina Laghs 75%-iga närvaro , och därmed beloppsnivå, ett bevis på att KS fungerade även med den representa-tionen till en betydligt lägre kostnad.
Gör man en beräkning baserat på ovanstående och IBB för 2013 får man följande arvodes-belopp för KS ordförande år 2014;
56.600 x 120% = 67.920 per månad
56.600 x 90% = 50.940 per månad ( Nina Laghs ersättningsnivå )
Differens 16.980 per månad 203.760 per år
Är nuvarande ordförande i KS värd den merkostnaden?
Vidare, enligt Owe Fröjd, ”Den (arvodesersättningen) förhandlas alltså inte varje år utan räknas upp med automatik så ökningen överensstämmer med vad andra på arbetsmark-naden får. Samma princip gäller för alla andra arvoden, x % av IBB, detta för att arvodena inte skall öka mer än lönen för andra arbetstagare. ( Det var Bålstapartiet som föreslog denna modell för ca. 8 år sedan.)”
Owe, hur motiverar du ovanstående merkostnad? Du var ju med och tog beslutet.
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Owe Fröjd 11 Jan 2014
Räkna gärna om det som du påstår och återkom när du är klar (det mesta som du påstår stämmer inte, och vill du ha hjälp med matten så kan du väl höra av dig).


Trevlig helg
Owe Fröjd
Reply Tummen up Tummen ner
-11
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 11 Jan 2014
Hej Owe
Som partiledare får man inte svara en medborgare som du gör. Tala gärna om hur ni i Bålsta Partiet har konstruerat arvodet för kommunalrådet.
Ha en bar helg
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 12 Jan 2014
Owe,
Mitt inlägg är helt baserat på de svar du gav Håkan Sundström den 4/1 och 8/1. Är de inkorrekta blir givetvis uppgifter baserade på dessa felaktiga. Beträffande kommunalrådets arvode så är det, enligt beslut, baserat på 100% ”tjänst”. Borde inte arvoden för andra styrelseuppdrag, utanför kommunen, inräknas i den ”100%-tjänsten”? Dessa sker väl huvudsakligen då kommunalrådet är i ”tjänst”, eller sker det under fritiden? Jag förväntar mig fortfarande svaret på min fråga om motivet till denna ersättningsnivå, som Bålstapartiet skapat, men som du nu inte svarar på. Varför?
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Owe Fröjd 13 Jan 2014
.
Hej Jan-Eric

Då tar vi det lite pedagogiskt:

Som jag skrev den 8 januari så är arvodet 1200% av föregående års IBB, inte 120% du skriver!!!

Och då blev det så här för Agneta 2013:

1200% på 2012 års IBB som var 54 600 = 655.200 kronor = 655 200 :12 månader = 54 600 per månad. (inte som jag skrev tidigare 900% och som jag rättade, 900% var Ninas lön och den byggde på en 75% tjänst, Agneta har samma lön som Nina men med en utökad tjänst på 100% vilket gör att månadsumman blir större)

I Dagens samhälle senaste nummer finns samtliga KS ordförandens arvoden listade i alla Sveriges 290 kommuner, Håbo ligger på 117 plats, många kommuner har även flera kommunalråd, Håbo bara ett.

Agneta har inga fastställda arbetstider, arbetstiden omfattar även kvällar och helger, detta som svar på varför hon även kan ha andra inkomster från andra uppdrag som inte skall betalas av Håbo.

Då hon har oreglerad arbetstid så förlägger hon sin arbetrstid på sitt bästa sätt, samt att hon inte har rätt till någon övertidsersättning, ev. övertid ingår i hennnes grundlön.

Hur man kommit fram till just denna storleken på detta arvodet känner jag inte till, men att det beslutades i stor enighet av samtliga partier i Kommunfullmäktige.

Owe Fröjd
Bålstapartiet
.
Reply Tummen up Tummen ner
-4
Rapportera som olämpligt
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 13 Jan 2014
Owe,
Du glömde, Snipp, snapp, snut, så var sagan slut.
Jan-Eric Hernkrantz
Reply Tummen up Tummen ner
11
Rapportera som olämpligt
avatar
Christian 28 Jan 2014
Några enkla punkter för Er politiker att tänka på inför valrörelsen.
Då jag inte är ute efter någon partipolitisk debatt i denna tråd så tar jag ett positivt och ett negativ exempel från Socialdemokraterna.

*
Vallöften. Varför vallöften, även om Ert parti hamnar i majoritet så vet du inte med vilka Ni regerar. Denna kommun har inte lika förankrad blockpolitik som andra kommuner och som på riksnivå. De partier Ni eventuellt regerar med kanske har helt annan uppfattning. Vallöften är precis som det låter ett löfte och löfte ska hållas! Klarar Ni det?

Det är bättre att tala om era "ambitioner" och vad Ni vill göra. Här gjorde (S) bra i något val på nittiotalet. Alla andra partier lovade vitt och brett medans (S) sa vad de ville göra.

*
Kritik. Kritisera gärna andra partier. Men om allt är så dåligt med era politiska motståndare, tala då om hur Ni kan göra det bättre. I diverse bloggar, twittrar etc tillämpas ofta den sk 80 / 20 regeln. Dvs 80% av informationen talar om hur dåliga motståndarna är och i bästa fall 20 % vad man själv vill göra.
Här är ett exempel på där man bara klagar på motståndarna utan att komma med ett enda eget förslag.
https://twitter.com/pyryniemi

*
Rikspolitik. Självklart måste kommunpolitikerna få prata rikspolitik. Men väljarna är inte intresserad av lappar som talar om hur dåligt Sverige styrdes av (M) 1991-1994 eller hur lite (S) gjorde 1994-2006 trots 12år i regeringställning.

*
Valfläsk. Av en slump så brukar intresset från politikerna att besöka skolor/förskolor och andra verksamheter öka då det är ett par veckor kvar till valet. Då brukar man dessutom vilja ha med lokaltidningarna.
Om Ni inte varit intresserade av sådana besök under hela mandatperioden så är detta bara löjligt. Väljarna ser igenom sådant valfläsk.

Jag återkommer om jag kommer på mer.
avatar
Christian 07 Mar 2014
Ni partier som är klara med era listor.
Kan Ni publicera de här på portalen?
avatar
Attila Gal 07 Mar 2014
Christian!

I den mån jag hittar dessa listor så gör jag det! Alla listor är inte klara ännu, men sedan vet jag att vissa partier är bra på att inte avslöja allt för mycket (något) om sig själva:) Men jag letar ....
S-listan kommer i helgen.

Attila Gal
HåboPortalen
totalt: 14 | visar: 1 - 14

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2726