Hem | Politik | Socialdemokraterna i Håbo vill begränsa demokratin

Socialdemokraterna i Håbo vill begränsa demokratin

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Den 21 Augusti 2013 inlämnades ett medborgarförslag om att kommunen skall starta ett eget informationsblad för information till kommunens medborgare och inte använda sig av det kommersiella lokala annonsbladet.

Kommunfullmäktige (arkiv) Kommunfullmäktige (arkiv)


Ett sådant förfarande gör att yttrandefriheten och demokratin begränsas. Anledningen till förslaget är att kommunen inlett ett samarbete med ett lokalt annonsblad där medborgarnas kritiska åsikter numera inte får framträda i lokalpressen, detta på begäran av kommunen. Detta förnekar de inblandade trots att politiken och chefredaktören på lokala media verifierat att en sådan begäran kommit från Håbo kommun. Kostnaden som kommunen betalar till annonsbladet uppgår till ca 700 000 kr per år som är en bra inkomstkälla för ett annonsblad, men gör då en motprestation att inte publiceras kritiska insändare. Medborgarförslaget avslogs av kommunstyrelsen den 19 maj 2014 med motiveringen att det blir för kostsamt att ta fram ett eget informationsblad och att en utredning visat att medborgarna är mer nöjda än riksgenomsnittet avseende den kommunala informationen utan att se och förstå konsekvenserna av att yttrandefriheten blir lidande eller försvinner helt.


Nu har redaktionen flyttat till Enköping och offererat samma paket till Enköpings kommun att börja annonsera i lokalpressen och att låta all information till medborgarna skötas av samma lokala annonsblad och därmed sparar kommunen personal inom den kommunala förvaltningen. Resultatet blir detsamma, det fria ordet kommer att begränsas även i Enköping. Nästa steg blir att erövra Upplandsbro kommun med samma strategi och därmed stänga alla vägar till att upprätthålla demokratin i regionen.

Ett annat exempel där demokratin begränsas är att vissa medborgarförslag inte får ställas i KF om de berör politiken eller de kommunala tjänstemännens utövande, trots att kommunfullmäktige 2005 beslutat att medborgarförslag får ställas. Vilket betyder att kommunens politiker och tjänstemän inte kan ifrågasättas eller kritiseras.

Den mest flagranta överträdelsen av demokratin och yttrandefriheten gjordes av kommundirektören Per Kjellander, där han i en krönika kallade en grupp medborgare för rättshaverister och energitjuvar för att de lämnade in medborgarförslag som tog tid från hans personal, trots att KF 2005 beslutat och ombett medborgarna att komma in med medborgarförslag och att bli direkt involverad i kommunpolitiken. En del politiker tycker detta förfarande är helt oacceptabelt, men förfarandet stöds tyvärr av kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund. Per Kjellander varken bor eller skattar här i kommunen och borde därför vara mer återhållsam med sin kritik av medborgarna och i stället besvara kommunmedborgarnas frågor kring denna krönika som han tyvärr vägrar att besvara.

Håkan SundströmPrenumerera på kommentarer Kommentarer (8 Skickat)

avatar
Krister Karlsson 18 Jun 2014
Deus ex machina är vad man hoppas på här för att rädda denna till synes hopplösa situation.
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 21 Jun 2014
I det medborgarförslag som inlämnades i augusti 2013 var även jag delaktig. Förslaget var bl.a. baserat på den dokumenterade utredning jag gjort beträffande kommunens uttalande och policy avseende information och dialog med kommuninnevånarna. I de muntliga kontakter och möten med kommunens informationsansvarige har framkommit att egna utredningar visade att kommuninne-vånarna var nöjda med den information som kom fram. De egna utredningarna var baserade på SCB:s undersökningar och jämförande statistik mellan Sveriges kommuner. Jag begärde att få ta del av den åberopade SCB-statistiken för att få kommunens uppgifter bekräftade, vilket jag också fick. Inledningsvis kunde jag konstatera att de enkätundersökningar som SCB hade utfört i Håbo kommun knappast kan betraktas som representativa. Av ett urval på 1000 personer svarade 478 på SCB:s frågor. Ur den population man vänt sig till motsvarade svarsfrekvensen 3,4% av Håbo kommuns inne-vånare i åldersgruppen 20 - >80 år . I svarsgruppen tyckte 16,9% att annonsbladet var där man helst sökte kommuninformation. I samma svarsgrupp tyckte 19% att man saknade information i ärenden som berörde kommunen, dvs. en större grupp saknade en öppen information om de ärenden som påverkade händelseutvecklingen i kommunen. Vilket underliggande material utgjorde beslutsun-derlaget i kommunstyrelsen? Eftersom yttrandefriheten är en grundbult i ett demokratiskt samhälle kan inte enbart kostnadsläget vara ett styrande underlag. Likaså har våra politiker i kommunfull-mäktige beslutat att medborgarförslag som berör politiken eller kommuntjänstemännens utövande inte får ställas. Var finns vår demokrati? Samma politiker verkar inte heller begrunda och inse allvaret när vår kommundirektör Per Kjellander i en krönika kallar en grupp medborgare, kända som granskare av politiska beslut, som rättshaverister och energitjuvar. Våra politiker är förtroendevalda och skall företräda oss i de beslut och åtgärder som styr och skall utveckla vårt samhälle. Tyvärr kan konstateras att vi har en politikermaffia i kommunledningen som styr och ställer till egen förtjänst. Inför höstens val, vill ni ha en förändring, välj andra politiker!
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
23 Jun 2014
Har under en tid upptäckt att det idag existerar en märklig politiker kultur i Håbo kommun. Våra politiker anser sig ha rätt att censurera medborgarnas åsikter/påpekanden. Det verkar ha gått så långt att man mutat/köpt lokalpress till att inte tillåta medborgare skriva negativa eller för kommunpolitiker komprometterande sanningar. När medborgare ställer besvärliga frågor eller lämnar medborgarförslag uteblir svar eller så kallar man skribenten för tidstjuv och rättshaverist. Att stoppa/censurera det fria ordet är ett brott mot Sveriges grundlag och som kan medföra straff.
Det värsta är att det framkommit att man har försökt att få våra grannkommuner Enköping och Upplands Bro att ta efter Håbo politikernas Putin maner. Vi hoppas att de är kloka och inte kopplar in på dylika sidospår. Vad är det för nation Sverige håller på att skapa? Man kan skönja skrämmande perspektiv.
Många ställer sig frågande om de politiker som ska företräda kommun medborgarnas intressen istället negligerar dem de ska företräda, varför? Vilka ska vi då rösta på, och överhuvudtaget ska vi verkligen rösta i kommunvalet?
Hugo Munroe
avatar
Håkan Sundström 23 Jun 2014
Hej Hugo
Du har insett vad som håller på att ske här i Håbo. Hoppas många fler vaknar upp och hjälper till att stoppa eländet och röstar på de som vill bevara demokratin.
avatar
Krister Karlsson 23 Jun 2014
Är Munroe och Sundström samma person? Alla dessa pseudonymer och alias!
avatar
Håkan Sundström 24 Jun 2014
Krister, Jag skriver aldrig under pseudonym, jag står alltid med mitt riktiga namn.
avatar
Krister Karlsson 24 Jun 2014
Ja, det är bra. Vådan/otyget med att skriva under pseudonym är att det drabbar andra som blir "misstänkta" för att skriva. Så Hugin och Munin, Knoll & Tott eller vad det är; skriv under eget namn.
avatar
Christian 24 Jun 2014
Krister: Nej Hugo Munroe är nog skribenten Hugin och Munin som brukade skriva i Bålstabladet.

Angående artikeln.

Jag skulle bara vilja ställa en enkel fråga till (S) om Per Kjellander affären som jag hoppas jag får svar på.

Om Pers uttalande istället kom från Maria Åberg och kommunalrådet var Nina Lagh. Hade Ni då försvarat Maria Åberg precis som Ni försvarar Per Kjellander nu?
totalt: 4 | visar: 1 - 4

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2717