Hem | Politik | Ny Håboallians bildad

Ny Håboallians bildad

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

I Håbo kommun har allianspartierna (moderaterna, centern, folkpartiet och kristdemokraterna) beslutat att tillsammans med miljöpartiet bilda en allians för den politiska ledningen av kommunen. Tillsammans har partierna 18 av kommunfullmäktiges 41 mandat.

Ny Håboallians bildad Ny Håboallians bildad


Företrädare för de ingående partierna i Håboalliansen konstaterar att det finns en värdemässig samsyn på hur kommunen kan utvecklas. I grunden finns en insikt om vikten av en sund och uthållig kommunal ekonomi där resurserna används effektivt. Särskild vikt kommer att läggas på att skapa förutsättningar för ökat byggande i kommunen, dels för att tillgodose behovet av bostäder men också för att göra nya företagsetableringar möjliga.

Kommunens skolelever måste ges de bästa förutsättningarna att få en bra utbildning, behovet av omsorg till såväl barn som äldre behöver prioriteras. Kommunen ska föra ett aktivt miljö och klimatarbete. I syfte att möta det ökande behovet av flyktingmottagande i kommunen behöver integrationsarbetet särskild uppmärksamhet. I Skokloster behövs insatser för att öka den kommunala servicen. Kommunen är i stort behov av de företag som finns i kommunen, deras intressen och behov måste tillgoses. En översyn av ägardirektiven för Håbo Marknad kommer att göras, liksom för Håbohus.

Håboalliansen har till sin kandidat som kommunstyrelsens ordförande föreslagit Carina Lund.

Carina Lund, moderaterna
Göran Eriksson, centern
Christian Nordberg, miljöpartiet
Håkan Welin, folkpartiet
Fred Rydberg, kristdemokraterna

 

 

 

Läs mer om den nya alliansen i EnköpinsPostenPrenumerera på kommentarer Kommentarer (58 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 13 Okt 2014
Det vore olyckligt att bilda ett minoritets styre. Det kommer att bli oerhört svårt att styra kommunen. Vi alla vet att Owe Fröjd trivs i alla konstellationer som historiskt visat en okunnig och oansvarig ekonomisk politik som de medverkat i.

Då är det bättre att alliansen går ihop med SD och bildar en majoritet, bara för att hålla Bålstapartiet utanför majoriteten. SD fick 13% av väljarkåren och kan därför inte ignoreras.

M och S har här ett stort ansvar för kommunens utveckling och bör därför gå tillbaka till förhandlingsbordet och finna en lösning för kommande valperiod.
avatar
Moderat Väljare 13 Okt 2014
Har jag missat något. Behövs inte sakfrågor passeras genom KF, Kommunstyrelsen eller genom någon nämnd? Det här styret har jag långt ifrån någon majoritet där, inte ens Båp röstar för har man det.

En budget ska väl godkännas av KF. Här har styret 18 mandat , men S+V+Båp kan ju också lägga en budget med 18 mandat. SD kan välja att rösta för någon eller lägga sin egen budget. Eller lägga ner sin röster , vad händer då?

Motivationen från (M) att avsluta förhandling med (S) var att (S):s politik på riksnivå hat gått i negativ riktning. Men på vilket sätt har detta påverkat (S) i Håbo? Sen har Ni ju Mp i ert styre , menar Ni på allvar att Mp då är helt okej på riksnivå.

Tror Ni verkligen att Ni Moderater får mer att säga till om nu när ni styr en minioritet (och en ganska kraftig sådan) än om ni varit i majoritet med (S)?

Ni måste ju hela tiden förlita er på inte bara Båp utan också SD.
Det här kommer hålla ett år max... sen får Ni göra om.
avatar
Håkan Sundström 13 Okt 2014
Man kan tro att man befinner sig i en dröm som också kan betraktas som en mardröm där det som hänt inte fick hända. Här har maktgalna och okunniga politiker kommit fram att Håbo kommun ska styras av en minoritet på endast 18 mandat. Inget stämmer med vad medborgarna vill och kommer inte att hålla hela perioden. Ingen hänsyn har tagits till att Agneta Hägglund faktiskt fick 984 kryss i valet. Ni hade ett ypperligt tillfälle att utveckla kommunen i positiv riktning genom att M och S skulle bilda en majoritet, den chansen har ni missat p.g.a. maktgalna politiker.
avatar
Christian Johansson 13 Okt 2014
Var det inte Mp som nyligen klagade på olikheterna mellan S och M, i en artikel i EP nyligen?
Jag fick uppfattningen att Christian Nordberg då klagade lite på M:s skolpolitik. At Mp nu ingår i detta är det för att man tror man kan tillföra något eller är det en känga till (S) på nått sätt?

Sen undrar jag måste inte ett nytt styre väljas av det nya kommunfullmäktige? Krävs inte 21 röster för eller räcker det med att inget annat alternativ som är större finns?
avatar
Joakim Jansson 13 Okt 2014
Jag vill också att (M) skulle få kommunalrådsposten men 18 mandat styre är ju löjligt.

i fortsättningen vill jag ha ett nytt valsystem.
Man har ett kommunval som vi har idag. Mandaten fördelas på samma sätt.
Men, vi har även en andra valomgång med de två största partierna.

Det parti som vinner den får kommunalrådsposten och får bilda styre utefter egen förmåga.

(S) kanske gjorde fel som inte meddelade MP,V Båp om deras planer. Kanske därför Mp blev sura och gick till de borgerliga.
(M) kanske också borde vart öppnare och sagt de kollar andra alternativ parallellt.

Nu har vi alla gjort fel så nu återgår vi till förhandlingar om ett styre på minst 23 mandat !!!!!
avatar
hur förhandlade man 13 Okt 2014
S hade med sin gamla majoritet 20 platser efter valet, dom hade bara behövt en till för att bli störst. Efter förhandlingar har dom nu 15 (vänstern fick ju inte heller vara med i förhandlingarna)
Ingen lyckad förhandling, vare sig för s eller Bålsta
avatar
M 13 Okt 2014
Ingen av sidorna kommer att regera i minoritet. SD kommer att "välja sida" och blir det antingen högersidan eller vänstersidan som får egen majoritet med mer än 21 mandat, oavsett vad Bålstapartiet väljer att göra. Vi får bara avvakta och se helt enkelt.
avatar
Roger Karlsson 13 Okt 2014
Nämen vafan är detta för sätt att styra på.
Nu är man ju beroende av SD så varför inte ta med dem då.

Håkan Welin var det inte du som sa att SD inte skulle få något inflytande. Nu får de ju väldigt mycket inflytande.

bilda en lite bredare koaltion tack

Med vänlig hälsning

Också borgerlig väljare
avatar
same same, but different 14 Okt 2014
Nu gör Enköping som Håbo, en minoritet vill styra, men denna gång med (S) vid rodret,
se citat ur dagens Enköpingspost:

Nu kommer Socialdemokraterna och Nystart Enköping att få sträcka ut sina händer mot MP och V.
– Vi har haft dialog med dem. Det mest troliga är att vi, S och NYstart, kommer att styra i minoritet och ha valteknisk samverkan med MP och V, säger hon.
avatar
Roger Karlsson 14 Okt 2014
Jag hade gärna sett detta styre, det sa jag redan innan valet. Jag röstade borgerligt men jag visste att de borgerliga inte skulle få egen majoritet. Men såg möjligheten att bilda majoritet med Mp.

När förra majoriteten tog vid 2010 så sa Nina Lagh att hon tyckte det var bra att det fanns en majoritet i kommunen och så tycker även jag.
När det gäller sakfrågor så tycker jag inte det är avgörande om styret är helt överens. Här kanske ett oppositionsparti kommer med ett förslag som någon i majoritet tycker är bra men inte den andra.
Men när det gäller budget så tycker jag att det ska finnas en majoritet bakom. Det är viktigt att det finns partier bakom som folket står bakom dvs mer än 50% röster.
Sen är detta ingen garant för att det blir bra, men då kan dessa röstas bort nästa val.

Detta styre som finns nu hade lika gärna kunna styra 2010-2014 DÅ hade Ni haft 21 mandat. Men i valet tappade Fp två mandat, M ett, medans resten stod kvar på samma. = 18 mandat.

Som (M) väljare blev jag besviken på valet 2014. (M) tappade mandat och jag var övertygad om att sittande majoriteten skulle lyfta över Fp och sitta kvar.

Desto gladare blev jag när (M) ändå kunde få sitta i majoritet genom samarbete med (S). Visst kommunalrådsposten skulle gå till (S) men man kunde ändå fått mycket att säga till om.

Borde jag blivit ännu gladare när (M) plötsligt hade kommunalrådsposten och ledde en koalition på 18 mandat?
Nej , ni talar om att ni hoppas på stöd från Båp i vissa frågor. Men det räcker ju inte till majoritet. Nu måste ni ju ändå vända er till (S) , så jag anser att i (M):s perspektiv så är läget desto knepigare än att regera med (S).
5 partier ska komma överens + (S) eller (Sd) för att komma nå över en majoritet. Jag har inget emot Fp, C, Kd eller Mp, det är bra folk i dessa partier. . Men i det läget som råder nu så är en stabil koalition med dessa partier tyvärr inte möjligt.

Jag råder er att tänka över detta en gång till och överväg att bilda ett bredare styre som har majoritet som kan ta ansvar de närmaste fyra åren.
avatar
M 14 Okt 2014
Om SD väljer att stödja "Allians för Håbo" blir det en tydlig majoritet. Tror du inte det kommer att funka?
avatar
Roger Karlsson 17 Okt 2014
Nej det kommer inte att funka.
Ni bildar alltså ett styre som bygger på att ni hoppas att Sd (som ni f.ö inte vill regera med) ska rösta med er.
Låter det stabilt.
Sen undrar jag hur ni tänkt att samarbetet med (S) ska fortsätta när ni gjorde så här?
Har ni pratat med (S)?

och Håkan Welin, du som skrikit högst som att Sd inte ska få något inflytande. Vad är din kommentar?

Jag räknar med en annan lösning innan helgen är slut!!!
avatar
M 21 Okt 2014
Vill bara förtydliga att mitt namn "M" här inte har något med Moderaterna att göra utan är första bokstaven i mitt förnamn :)

Tänkte på att du skrev ni och sedan refererade till Moderaterna.
avatar
Roger Karlsson 21 Okt 2014
Ännu värre, betyder att (M) väljer att inte svara på frågor.
Inte heller Håkan Welin som jag vet är här och skriver ofta (han har särskilt attackerat SD) vill svara på varför han nu sätter sig i ett styre som är beroende av stöd från SD trots att han dissat dem rejält.
Kanske är det dags för en del partier i Håbo att byte förstanamn och det gäller särskilt M, S, V, Fp och Mp.
avatar
Bålstapartiet 14 Okt 2014
Självklart blir det en kompromiss när inget parti får minst 51% av rösterna, det har vi alltid, i modern historia, levt med och kommer att få leva med under överskådlig framtid.

Då återstår att förhandla för att få en majoritet. I dessa förhandlingar är alla partier med och alla försöker att få så mycket insyn som möjligt, en självklarhet då man vill försöka att genomföra så mycket som möjligt av sin egna politik, det är även ett respektfull handlande mot de väjare som lagt sin röst på ett särskilt parti, att försöka att genomföra så mycket som möjligt av sin egna politik.

Inför dessa förhandlingar efter valet hade de två största partierna ett antal varianter att förhandla fram en majoritet, (S) hade teoretiskt ca 10 varianter att nå upp till 21 mandat och lika många till för att få till en majoritet med fler än 22 mandat.
(M) hade inte lika många, men ca 5 varianter för att få 21 mandat.

Får man inte till en majoritet så får det största blocket, ev med stöd av partier som inte ingår i något block försöka att bilda en "regering"

Vi kan gilla eller ogilla detta men får inte glömma bort att vi tillsammans måste ha Håbos bästa för ögonen när det kommer till avgörande beslut i kommunfullmäktige.

Särskilt viktigt är detta när budgeten skall beslutas, den förra majoriteten var vädigt noga med att försöka få till en budget som det fanns en bred politiskt enighet om, detta lyckades vi bra med genom tidiga samråd och budgetkonferanser med alla partier och tjänstemän, ett arbetssätt som jag förutsätter kommer att fortsätta, oavsett kommande majortiet.

Owe Fröjd
Partiledare Bålstapartiet
avatar
Roger Karlsson 14 Okt 2014
Jag tycker det är lite lustigt att det gamla styret på 21 mandat tappar till 20. och ersatts av ett nytt styre på 18 mandat.
Det gamla styret hade ju lika gärna kunna suttit kvar isåfall (för borgerliga hade ändå inte bildat majoritet med SD).

Sen är det väldigt lustigt att man i valrörelser hela tiden hackar på Sd att man aldrig kommer samarbeta med dem, inte ta dem med tång etc. och nu hänger på Sd vilken majoritet vi får.

Jag tycker det är svagt av er politiker att inte hitta någon bättre lösning. Men än är det inte för sent, mycket kan hända. se bara på Enköping där har nya styret tappat Fp då de inte var nöjda med att de inte fick tillräckligt betalt i ordförandeposter etc.

Nu måste jag iväg, men Håkan Sundström kommer säkert lägga sig i diskussionen.
avatar
Håkan Sundström 14 Okt 2014
Hej Roger
Shocken har inte laggt sig ännu, men det var inte vad jag hade förväntat mig. Jag hoppas orsaken kommer fram, varför S och M inte kunde samarbeta och bilda en stark majoritet som Håbo så väl behöver i dag.
Att bilda en minoritetsregering på 18 mandat var väl det näst bästa alternativet, under förutsättning att Bålstapartiet och Owe Fröjd hålls utanför alliansen. Owe Fröjd är känd för att hoppa från tuva till tuva för att själv befinna sig i maktens centrum.
Att resultatet blev som det blev måste tillskrivas de fel och misstag den gamla majoriteten gjorde under 4 år. Bara för att nämna några är, dåliga resultat i skolan, alla de onödiga utlandsresorna som inte givit något mervärde för medborgarna utan bara för de resenärer som deltagit, Kommundirektörens klumpiga uttalande där han kallade en grupp medborgare för rättshaverister och energitjuvar, politikernas ersättningar för förlorad arbetstid samt en del andra uttalanden. Brist på bostadsbyggandet och nu senast när COOP backade ur projectet som Kilenkrysset avsåg att bygga där förväntades 600 arbetstillfällen som ledningen gått ut med.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Pål Christophersen 15 Okt 2014
Svårt att veta vad som gick fel - men om S lokalt kör den arroganta stilen som S centralt kör, så är det nog omöjlig för någon som är till höger för MP att samarbeta med dom.
avatar
Roger Karlsson 15 Okt 2014
Jag håller med om misstagen som gjordes, jag håller med att det är dags att Båp är i opposition.
Men att bilda ett styre på 18 mandat tycker jag är fel. Nu blir det ju ett parti som är vågmästare som dessutom heter Sd.
Precis det som var i Upplands Bro 2006. Om ni inte minns läs denna artikel.
http://www.dn.se/sthlm/fortsatt-kaos-i-upplands-bro/

Sd Håbo har bra mycket mer kompetens än de i Upplands Bro, men ingenting säger att hela tiden kommer stödja Alliansen. Vi kan mycket väl få Alliansstyre med en vänsterbudget.

Någon sa att de hoppas på stöd från (S), eftersom man haft så bra samarbete förra perioden. Ja det hade nog funkat om denna majoritet hade bildats direkt. Nu har vi besvikna Sossar som trodde på styre med (M) så resultatet blir att politiska läget blir mer polariserat och det är inte vad kommunen behöver.

Sen har vi Håkan Welin (fp) som sa att Sd inte skulle få något inflytande. Håkan Welin kanske själv kan kommentera hur han tänkt här. Ja ni andra Fred Rydberg, Christian Nordberg Göran Eriksson Ni är alla erfarna och bra skickliga politiker, men hur har ni tänkt det här??
avatar
Roger Karlsson 14 Okt 2014
Som jag sa tidigare. Jag hade gärna sett denna koalition i majoritet. Tyvärr blev det inte majoritet för detta.
Om SD väljer att stödja. Vad är stödja för er? Rösta fram ert styre är en sak, men sen i alla andra frågor + budget så är ni ju alltid beroende av (S) eller (Sd).

Frågan är hur villiga (S) är att samarbeta nu efter dessa förhandlingar? Jag tyckte (S) gjorde dåliga förhandlingar 2010 då man först förhandla med C+Fp, sen tog in Båp . De skötte inte detta snyggt.
Samtidigt kan man säga om er nu. Förhandla först med (S) men avslutade och plötsligt fanns denna majoritet.

Jag har inga fördomar mot Sd som andra verkar ha, men nu blir ju ni väldigt beroende av dem.

Jag är Moderat och skulle gärna gå med i partiet här i Håbo. Men då måste debattklimatet politiker emellan och samarbetet (även över blockgränserna) bli bättre.
avatar
Håkan Sundström 15 Okt 2014
Hej Roger
En bra historisk analys om vad som hände i förhandlingarna om en majoritet. I det fallet var det S som i vrede avbröt förhandlingarna och ringde direkt BåP som direkt accepterade att ingå i majoriteten. Om det låg något bakom detta uppbrott är det ingen idag som vet, men konstigt är det att plötsligt avbryta så viktig förhandling är ett svek mot den andra parten.

Vad som idag oroar mig är att Owe Fröjd nu hoppat över till den nya alliansen och förhandlar för att komma med i diskussionerna om tillsättande av ordförandeposten i Kommun Fullmäktige. Detta får i le ske för då sviker alliansen sina väljare.
avatar
Owe Fröjd 15 Okt 2014
Hej Håkan

Som jag känner idag kandiderar jag inte till posten som kommunfullmäktigs ordförande, oavsett majoritet, så sluta att oroa dig för det:))

Sedan tror jag inte att alliansen väljare skulle bry sig om det, det är nog bara du?
avatar
Håkan Sundström 15 Okt 2014
Hej Owe
Du säger att du inte kandiderar som KFO IDAG, men vad som händer innan tillsättande av posten säger du inget om. Vi vet alla att du kan ändra dig snabbt och vill ingå i maktens centrum.

Tyvärr är jag fortfarande orolig.
Reply Tummen up Tummen ner
-5
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 15 Okt 2014
Vad som händer i morgon eller om 4-8 år vet jag inte då jag inte har tillgång till någon spåkula som du:))
avatar
Håkan Sundström 15 Okt 2014
Owe
Jag misstänkte det
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Christian Johansson 15 Okt 2014
Hoppat över? Men de sa ju att Bålstapartiet inte skulle vara en del av denna allians.
Sen sa åtminstone två av partierna i denna allians före valet att de inte kunde tänka sig sitta i koalition med Bålstapartiet denna period.

Jag ville ha ett annat resultat i valet, men man får jobba efter det som väljarna röstat fram. Då är en koalition på 5 - 6 partier inte bra.
avatar
anna 15 Okt 2014
Detta är olyckligt.
Att som politiker bygga upp ett förtroende tar lång tid, men att rasera detsamma går oerhört fort.
Med detta svek från m litar jag aldrig mer på dem, Mp som vänder kappan efter vinden. Fp som aldrig skulle låta Sd få en vågmästarroll, c som inte vill samarbeta med Mp. Ja Kd har nog inte sagt så mycke.
Allt detta kommer håbos väljare komma ihåg nästa val.
Idagsläget trots att jag är m väljare önskar jag att bo och Sd stödjer s vid röstning av kommunstyrelsens ordf. Vilken syn. Tror m verkligen att s efter detta svekbär billiga till samarbete under kommande mandatperiod, hur blåögda får man vara.
avatar
Frågande 15 Okt 2014
Varför Agneta H kallar det svek? Vad jag har förstått så ringde hon aldrig sina tidigare majoritetssamarbetspartners. Är S så fina ikanten och avskyr SD så är det lika bra att hoppa av i föväg från att få styra med hjälp av dem.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Roger Karlsson 16 Okt 2014
Försök nu vara lite realistiska, detta fungerar inte.

Här
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5989609

Står det att Ni räknar med att få stöd av Bålstapartiet i vissa frågor.
Men det räcker ju inte till majoritet så deras stöd gör varken från eller till. Sen sa vissa av er tydligt att ni inte skulle sätta er och styra med Bålstapartiet men det kanske är skillnad att ha med i styret och söka stöd.

Vidare står det här att ni även räknar med stöd från (S) eftersom ni haft så bra samarbete förra perioden. Har ni överhuvudtaget pratat med (S) efter att ni hoppade av förhandlingarna? Som Anna skriver hur tror ni att de ska vara villiga att samarbeta nu?

Då återstår Sd, här har speciellt Håkan Welin (Fp) skrikigt högt och jämfört Sd med rasister etc och att han inte tänkte bidra till att de får inflytande. Håkan du läser säkert detta du får gärna själv kommentera denna situation. Sd kan nu definitivt få inflytande.

Valresultatet i Håbo var en besvikelse. (S) klagade på i stort sett allt 2006-2010, dåliga skolresultat, nöjesresor etc... men detta har ju skett nu också 2010-2014. Därför trodde jag (M) skulle lyfta något mandat och (S) tappa. Det var nog så att Sd tog flest borgerliga väljare denna gång. Jag ville inget hellre än att (S) skulle förlora styret, men som resultatet blev är det tyvärr svårt att få till ett styre utan (S). Den enda lösningen är Alliansen +Sd.

Nu räknar jag med att ni löser den uppkomna situationen och det bör ske snart. Det är nästan en skyldighet ni har mot väljarna. (M) bör kontakta (S) per telefon och reda ut denna situation, för vi vill inte gå in i en valperiod som liknar 1998-2002 eller 2006-2010. Låt oss ha en bra politisk stämning och ett majoritetsstyre.
avatar
Roger Karlsson 16 Okt 2014
Låt mig bara säga en sak. Jag är inte ute efter majoritetsstyre bara för att hålla undan Sd. Jag tycker tvärtom man kan lyssna på vad de har för förslag och inte bara ignorera allt dem säger.

Men 18 mandat på fem partier som blir beroende av andra partier går inte. (S) må ha svikit Båp och Mp genom att inte hör av sig och (M) har svikit (S). Lös nu detta

Med vänlig hälsning

Magistern i klassen
avatar
Christian Johansson 16 Okt 2014
Hej

En lösning på situationen.
Koalition mellan C+M+S (27 mandat totalt, men (S) är större än både M och C med sina 15 mandat)

S+M har förhandlat förr.
se http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=2836943

Men det verkar alltid falla på kommunalrådsposten. Så mitt förslag.

Kommunstyrelsen ordförande, tillika kommunalråd: Göran Eriksson (C).
(Men (C) får inga fler ordförandeposter i nämner, de har ju trots allt bara 3 mandat)

Då har vi ett borgerligt kommunalråd men som tidigare suttit i koalition med (S) 1998-2006.
Det blir en bra kompromiss.

Kommunfullmäktiges ordförande: Nån i (S).
Ordförandeposter delas mellan (S) och (M) kanske fler till (S) för dem har 5 mandat mer än (M).

Fp, Mp, Kd, Båp hamnar utanför men de får nöja sig med att M, S och Sd delar ut några nämndplatser till dem.
avatar
Inget är lätt 16 Okt 2014
Fp, Mp, Kd, Båp tillsammans med Sd har 12 mandat, med valtekninsk samverkan så får dom många av platser i nämnder och styrelser av egen kraft .
Även utan att Sd och S ger Fp, Mp, Kd, Båp några platser blir dom det 3 "största partiet" med 7 mandat har får platser i alla nämnder av egen kraft
avatar
Håkan Sundström 16 Okt 2014
Christian
Jag köper ditt förslag att ha en majoritet på 28 mandat, men då måste en del partier ändra sina attityder och ståndpunkter.
1. Sossarna måste frångå sitt krav att det största partiet ska ha kommunalrådsposten. Det kanske gäller endast när de själva är det största partiet. Kommunalrådsposten måste besättas baserad på kompetens.
2. Politiken måste ändra attityd om att vissa partier ska man inte samarbeta med. Samtliga partier är demokratiskt valda och ska därmed ingå i det politiska arbetet.
avatar
Håkan Sundström 17 Okt 2014
Hoppet är det sista som människan överger, så också inom politiken. Våra folkvalda har till den 27 oktober chansen att ändra sig och låta resultatet från valet vara gällande inför nästa valperiod. Om det inte blir att S och M tar sitt ansvar och kontaktar varandra för fortsatta förhandlingar kan man inte tolka resultatet M + C + Fp + MP = 18 mandat, på något annat sätt än att politikerna struntar i vad väljarna vill. Det enda som räknas är politikernas egna intressen och framtida arvoden.
Håkan Welin borde förklara sig hur han kan ingå i en minoritet där SD blir vågmästare efter hans uttalanden om SD.
avatar
christer 19 Okt 2014
Jag skäms, jag har röstat borgerligt men detta har jag inte räknat med.
Att politiker gör vad som helst för att få makten. Nej där går gränsen. Jag lider med S och dess representanter vad m har gjort mot dem kommer alltid att finnas kvar. Även vi medborgare i kommunen kommer ihåg, det kommer fler val. Jag kommer aldrig mer rösta på dessa partier som gör allt för att få ordförande posten. Jag hoppas också att S nu visar ut vilket svek och inte samarbetar.
avatar
Håkan Sundström 19 Okt 2014
Jag skäms också, jag har i år röstat borgerligt med tanke på den dåliga ekonomi vi f.n. har i Håbo just med tanke på ett samarbete mellan S och M. Med facit i hand blev det något annat, därför att makten och pengarna var viktigare än kommunens väl och ve.

Om Agneta hade satsat på ett samarbete med M så skulle hon ha varit ödmjuk och erbjudit M posten som kommunstyrelsens ordförande denna period. Det ville inte S därför att praxis är att det största partiet ska inneha KSO posten, åtminstone när S är största parti. I framtiden kan den praxis ändras därför att det står ingenstans att största parti ska inneha KSO posten.

Hade Agneta spelat korten rätt så hade hon blivit höjd till skyarna med sina 984 personkryss. Men så blir det när makten och pengarna får styra.
Reply Tummen up Tummen ner
-5
Rapportera som olämpligt
avatar
Christian Johansson 22 Okt 2014
Tror inte (S) på något sätt hade släppt kommunalrådsposten när (M) tappade ett mandat, (S) tappade lite också men inte ett helt mandat.
Även om det vart bra om (S) faktiskt släppt posten till (M).

Eftersom man nu envisas om att försöka styra kommunen med 18 mandat, + att (M) gjort (S) rejält förbannade så kanske man kunde ge kommunalrådsposten till (C).
Ville inte propagera för (C) på något sätt men i detta läge kanske detta vore det bästa för att få bättre samarbetsklimat i KF.

Det här är också bra när denna koalition spricker, för det kommer den att göra kanske under 2016 eller tidigare. SD har sagt att de kommer stödja den budget som de tycker är bäst och tror inte de hela tiden kommer stödja Alliansens budget.
och när detta spricker kanske man ta in (S) istället för Mp, Fp och Kd.

Men då har nog (S) kanske hunnit byta ledare. Agneta Hägglund har kanske lämnat över till någon yngre person. Kanske heter denna person Fredrik Anderstedt
avatar
Håkan Sundström 22 Okt 2014
Bra inlägg av Christian Johansson, däremot tycker jag att kommunstyrelseposten ska besättas baserad på kompetens.
avatar
Roger Karlsson 24 Okt 2014
Förlorar minoriteten någon budgetomröstning under perioden måste nyval ske. För kommunala nyval är sedan 2011 möjliga.
Vid ett eventuellt nyval måste då flera partier byte förstanamn.
avatar
Håkan Sundström 24 Okt 2014
Roger, det var nytt för mig, vart i kommunallagen hittar du den regeln?
avatar
Roger Karlsson 24 Okt 2014
Hej.

Lagen kan du läsa här.

http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/lagar/

Se längst ned, möjlighet till extraval.

Här

http://vilhelminasossarna.bloggo.nu/Nyval-i-Vilhelmina-kommun/

kan du också läsa om någon som väckt tanken i Vilhelmina kommun. Ett extraval kan hållas tidigast sex månader efter ett val, sen ska fullmäktige besluta om detta och 2/3 av ledamöterna ska ställa sig bakom ett extraval.

Min personliga åsikt är att om den tilltänkta minoriteten Borgerliga+Mp inte få igenom en majoritet så måste.

1) Kommunalrådet avsäga sig sin post.
2) En "ombildning" av styret måste ske.
3) Om man inte lyckas få en majoritet (minoritet ej okej) så måste fullmäktigeledamöterna rösta för ett extraval.
avatar
Håkan Sundström 24 Okt 2014
Tack Roger, alltid lär man sig något nytt. Denna situation har vi i Håbo, vilket betyder att ett nyval måste ske inom 6 månader om inte KF nu på måndag den 27 kan hitta en majoritet att styra Håbo. Har jag tolkat det rätt?
avatar
Roger Karlsson 27 Okt 2014
Håkan: Ett nyval kan ske tidigast 6 månader efter ordinarie val (dvs tidigast mars 2015).
Detta för att politikerna inte ska kunna rösta igenom ett nyval direkt efter ett val om de inte var nöjda med resultatet.

Sen måste ett nyval godkännas av KF. Men en praxis borde vara om ett styre förlorar en budgetomröstning så borde kommunalrådet avgå och nytt styre bildas. Om inte det går att bilda en majoritet måste nyval hållas.

Exempel. Hösten 2015.
Carina Lund styr en allians av M+C+Fp+Kd+Mp. de har lagt en budget för 2016.
Men (S) har också lagt en budget som blir större än alliansens.

Jag tror inte det finns något i kommunallagen som säger att Carina måste avgå, men alternativet är att alliansen styr men med Socialdemokraternas budget.

Så i ett sådan läge måste Carina avgå och nytt styre bildas.
Om det inte går att bilda nytt styre så måste först KF rösta igenom att nyval ska hållas och datum ska bestämmas av valnämnden.

Ett val bör hållas inom två månade efter beslut om nyval dock bör val inte hållas i Juli, Augusti eller December.
avatar
M 24 Okt 2014
Om SD röstar åt ena eller andra hållet blir det en "majoritet". Lägger de ner sina röster blir det ingen majoritet och därmed ett nyval. Men det lär de knappast hända.
avatar
Anders 24 Okt 2014
Om det blir nyval. Vem ska smutskasta SD då?
Expressen har väl inga reportrar kvar ( källa friatider)
avatar
Lili-Ann Öhlund Green 25 Okt 2014
Tänker så här :
Största paritet i en koalition tillsätter kommunalråd
( eller för den del statsminister, landstingsråd etc..)

Är jag korkad - eller?
avatar
Håkan Sundström 25 Okt 2014
Var hittar du regeln att det största partiet ska besätta kommunalrådsposten? En koalition består av flera partier av olika storlekar, därför borde kommunalrådsposten tillsättas baserad på kompetens, liknade som man gör när man anställer och tillsätter personer i arbetslivet. Att stödja sig på en gammal praxis där största partiet tillsätter kommunalrådsposten är ett förlegad sätt att tillsätta personer, det måste vara "att rätt person på rätt plats" måste gälla.
avatar
Bålstapartiet 25 Okt 2014
Valet av kommunstyrelsens ordförande = kommunalråd väljs av kommunfullmäktige genom majoritetsbeslut, vid lika rösttal avgör lotten, allt enligt lagen.

Det som är mer intressant är att det inte behövs 21 mandat i kommunfullmäktige för att få majoritet i kommunstyrelsen, det räcker med 20 mandat!!
avatar
Marcus 27 Okt 2014
Hur kan det räcka med 20 mandat för att få bestämma det? Förklara för en lekman :)
avatar
Bålstapartiet 27 Okt 2014
Oj, det blir svårt att på ett enkelt sätt att förklara men det handlar om "lag om proportionellt valsätt"

Klistra in nedanstående länk så finns förklaringen där:

http://www.skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/sagarvalentill/fordelningavplatserinamnder/exempelpahurplatserkanfordelasiennamnd.1114.html
avatar
Lili-Ann Öhlund Green 25 Okt 2014
Kompetens = lika med erfarenhet ??

Eller personröster i allmänna val ?

Eller vad tycker ni andra?

VEM avgör vad som är kompetens?
Vilka slutsatser drar man av personrösterna??
avatar
joakim jansson 26 Okt 2014
Ska man dra slutsatser av resultatet både personröster och mandatfördelning så ska sd självklart vara med och styra. Rubbestad fick näst mest kryss och sd var enda partiet som ökade i mandat och det rejält med 4 mandat. Hägglund fick mest kryss så s och sd borde väl styra ihop.
avatar
Håkan Sundström 26 Okt 2014
En Intresant aspekt du tar upp. Det borde vara så om demokratin ska fungera fullt ut, men politik vet man inte vart man har ochi därför har vi den röra som vi har på riksplanet.
avatar
Håkan Sundström 25 Okt 2014
Det måste vara den koalition som avser att styra kommunen som tillsätter kommunalrådsposten, som ska baseras på kompetens och inte baseras på största parti. Det finns flera kommuner i Sveige som tillämpar den regeln.
avatar
Pål Christophersen 26 Okt 2014
Men vem tar beslutet om kompetens i dom kommuner som tillämpar regeln ?
avatar
Håkan Sundström 26 Okt 2014
Det gör den koalition som avser att styra kommunen.
avatar
Christian Johansson 27 Okt 2014
Kan du som har signatur M, byta signatur eller skriva ditt namn.

Det kan lätt missförstås att det är Moderaterna i Håbo som skriver.

Det var vad jag trodde först.
avatar
Christian Johansson 12 Nov 2014
Kanske lite off-topic, men ändå rätt intressant.

Se
http://media.svt.se/pejl/kommunstyre/

Här kan ni se hur Sveriges kommuner kommer styras, men i många kommuner är det ej klart ännu.

Det är många kommuner där S och M styr tillsammans (men i de flesta styr dessa två med ytterligare partier). Fler kommuner än jag trodde.
Men kolla på röran i Umeå, tror ni detta kommer hålla en hel mandatperiod?

Många blocköverskridande överhuvudtaget.
I många blå kommuner så ingår Mp i Borgerligt styre så dessa kan också räknas som blocköverskridande om man vill.

Två saker slår mig.
1. SD är inte med och styr någonstans, det förvånar mig inte. Men samtidigt finns en hel del skumma 2% partier, samt att det extrema partiet Feministiskt initiativ är med i b.la Stockholm.

2. Så många blocköverskridande samarbeten i kommunerna, men det ska vara så förbannat svårt att bilda annat än rent rödgrönt (38 % !!) eller rent borgerligt styre på riksnivå..

Kanske är det dags att slänga undan blockpolitiken för gott.
totalt: 25 | visar: 1 - 25

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2736