Hem | Politik | Förtroendevalda politiker och chefstjänstemän i Håbo polisanmälda

Förtroendevalda politiker och chefstjänstemän i Håbo polisanmälda

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

I tidigare artiklar/införanden i HåboPortalen har utbetalade arvodesersättningar till politiker ifrågasatts. Särskilt har politiker med egna företag varit föremål för dessa frågor. Trots ett antal frågor direkt ställda mot kommunledningen har ansvariga valt att inte kommentera uppgifterna i HåboPortalen.



Det officiella ställningstagandet från kommunledning i mail och artiklar i EP som berört ärendet har varit att arvodesreglementet var feltolkat av artikelförfattaren och andra insändare.

Dessutom hade man kontrollerat regelsystemet som gäller arvodesersättningar och där inte funnit några brister i rutintillämpningen. Med andra ord, några oegentligheter utöver K-H Nannings beteende förelåg inte. Svaren och uttalanden bedömdes av mig, att inte vara helt sanningsenliga. Personliga kontakter med rutinansvariga förstärkte uppfattningen att de utbetalade ersättningarna kunde ifrågasättas.

För att inte belasta personalavdelningen på Håbo kommun alltför mycket, valde jag att göra en stickprovsundersökning baserad på det material som fanns arkiverat över tid och gällande utbetalade arvodesersättningar. Bland de förtroendevalda politikerna med egna företag, ”egenföretagare” valde jag ut två och följde dessa under åren 2010 – 2013. Min verksamhetskontroll av dessa ”egenföretagare” visade att ingen av dem bedrev sådan verksamhet att ersättning för förlorad arbetsinkomst kunde styrkas. Ändock hade sådan ersättning yrkats av dessa ”egenföretagare” och personalavdelningen hade också utbetalat ersättningskravet.

Lönekontorist som registerar uppgifterna för utbetalning är inte ansvarig. Däremot, har de förtroendevalda politiker och chefstjänstemän som skall kontrollera riktigheten i den begärda ersättningen godkänt ( attesterat och granskningsattesterat ) utan att göra den kontroll som rutinen påkallar och därmed medverkat till att dessa oegentligheter kunnat förekomma. Trots en påtalan till kommundirektör, personalchef och dåvarande kommunalråd har man inte vidtagit någonting. Det förefaller som att man skyddar varandra. Likaså, internkontrollen har inte heller varit intresserad av att öppna något ärende.

I det läget återstår bara en handling. Polisanmälan. En polisanmälan baserad på oegentligheter av samma slag som fick kommundirektören att tidigare utan dröjsmål anmäla K-H Nanning. Enda skillnaden här är att min anmälan avser fler personer med lojalitetsband mellan sig. Anmälan gjordes den 10 oktober 2014. Jag betraktar de anmälda oegentligheterna som bedrägeri och trolöshet mot huvudman. Åklagare är inkopplad på ärendet och en förundersökning har påbörjats.

Jan-Eric Hernkrantz



Prenumerera på kommentarer Kommentarer (11 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 16 Nov 2014
Den utredning som Jan-Erik Härnkrantz gjort och konstaterat att felaktiga utbetalningar till politiker har skett under ett flertal år, gjorde jag redan 2012. Där konstaterade jag att ett antal politiker hade skenbolag utan verksamhet för att ha möjligheten att ta ut så mycket ersättningar som möjligt. Jag tog också upp det i kommunfullmäktige och presenterade min utredning utan att få gehör från de ansvariga. Som svar till min utredning var att jag missuppfattat reglerna om hur utbetalningarna till politikerna sker, jag hade med andra ord missuppfattat reglerna och därefter lades frågan ner.
Att en ny och mera omfattande utredning nu skett visar att både tjänstemän och politiker är inblandad i de oegentligheter som nu har polisanmälts och är en del i den reningsprocessen som Håbo kommun måste gå igenom.
avatar
Nyfiken 20 Nov 2014
Håkan, vad det inte 3 politiker som du anklagade fel felaktigheter?
avatar
Håkan Sundström 21 Nov 2014
Snälla Nyfiken, skriv ut ditt namn. Det är inte bra att vara anonym i synnerhet inte när man namnger någon.
Det är helt riktigt, jag redovisade i KF att 3 st politiker fått felaktiga utbetalningar beträffande ersättningar för förlorad arbetsinkomst. Detta förnekade kommunaldet genom att påstå att jag tolkade reglerna fel.
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 18 Nov 2014
Var någonstans vill politikerna föra en dialog med medborgarna? Inte på Håbo-Portalen i alla fall. Jag är inte alls insatt i vad Hernkrantz tar upp men det är en allvarlig sak med polisanmälan. Nu hade politikerna tidernas chans att svara men icke. Man upplever att det mest är fråga om administration i kommunhuset. Det har talats om "filtrering" av insändare och annat i andra media. Ett rykte om att kommunen skulle påverka media. När jag skrivit fritidspolitiker så citerar jag bara t.ex. Carina Lund från mötet med pensionärerna på Skeppet i maj månad. Nu är hon kommunalråd och inte fritidspolitiker längre. Det är ändå märkligt att man inte kommenterar något någon gång från kommunen. Det tigs lite väl mycket för att man ska orka bry sig i längden. Det är frustrerande.
Reply Tummen up Tummen ner
-4
Rapportera som olämpligt
avatar
Nyfiken2 23 Nov 2014
Är det samma tre som du skrev om som nu är polisanmälda?
avatar
Håkan Sundström 23 Nov 2014
Eftersom Jan-Erik Härnkrantz fick ta del av mitt utredningsmaterial så måste de tre nämnda politikerna finnas med i polisanmälan samt ett antal involverade tjänstemän, om jag förstår anmälan till polisen rätt.
avatar
Owe Fröjd 02 Dec 2014
Se artikel införd i Enköpingsposten:

Håbobon skrev till polisen i oktober i år om sina misstankar om oegentligheter inom Håbo kommun. I sin anmälan har han namngett en handfull personer, förtroendevalda och tjänstemän, för att de skulle ha begått dessa oegentligheter.

Det gäller utbetalningar av ersättningar för förlorad arbetsförtjänst till politiker (förtroendevalda).
Kammaråklagare Lise-Lotte Tegler har inlett en förundersökning (polisutredning) om tjänstefel med anledning av Håbobons skrivelse.

Så här långt är utredningen i sin linda. Det som har hänt hittills är att polisen har hört anmälaren och att åklagaren har gett direktiv om att samla in fakta i ärendet, det vill säga vilka arvodesregler som gäller och annat.

Lise-Lotte Tegler är noggrann med att påpeka att det som hon först ska ta reda på är om det överhuvudtaget har begåtts något brottsligt.

– i väntan på det är det bara en öppen förundersökning, som inte ska uppfattas som att någon är misstänkt för något brott, säger hon.

– Ingen person är misstänkt för något brott, säger Lise-Lotte Tegler.
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 03 Dec 2014
Owe Fröjd har påpekat ett uttalande från Lise-Lotte Tegler som också fick mig att reagera. Ett uttalande från kammaråklagaren som förvånar mig. Det är väl känt att vi i Sverige tillämpar den anglo-saxiska rättsprincipen som säger att misstänkta är oskyldiga intill domen. Även om man per definition är oskyldig så är man också misstänkt för brott, därav ärendet som har öppnats av kammaråklagaren. Frågan uppstår då, varför är dessa personer polisanmälda? Föreligger ingen misstanke i min anmälan, som i bevismaterialet bl.a. hänvisade till dokument från Bolagsverket och Skattemyndigheten, förefaller en polisanmälan vara en anmärkningsvärd åtgärd som faller tillbaka på anmälaren. Mot bakgrund av Lise-Lotte Teglers citerade uttalande i E-P har jag tillskrivit myndigheten och framfört en begäran om förklaring.
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Owe Fröjd 03 Dec 2014
Troligtvis har ni rätt båda två, i sakfrågan:))

Polisen har ingen misstanke om brott från någon person men det har du, det kanske det som är skillnaden, man har ju rätt att tycka/misstänka olika?

Svaret kommer ju så småningom, antingen har du rätt och det blir en rättslig prövning eller har du gjort fel.
avatar
Owe Fröjd 16 Apr 2015
Om jag förstått det rätt är denna polisanmälan nedlagd?
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 17 Apr 2015
Owe Fröjd,
Tolkar man artikeln i E-P har du rätt. Dock förefaller allt mycket underligt. Något skäl till att ärendet har lagts ner har inte presenterats. Lika lite har jag som anmälare fått något besked i ärendet. Jag läste det i E-P precis som du. Eftersom jag i min anmälan bifogade dokumenterade uppgifter från både Skatteverket, Bolagsverket och kommunens egen rutinbeskrivning förefaller åklagarnas beslut som mycket märkligt. Uppgifterna från dessa myndigheter bekräftar mina uppgifter. Kontentan av det hela innebär att Landstingets avslöjande av K-H Nannings bedräglighet, för nå´t år sedan, och som kommundirektören här i Håbo polisanmälde kommer också att läggas ner. Vi tillämpar väl ”likhet inför lagen”? Eller är vissa personer undantagna för rättsskipningen i vårt samhälle? Frågan är så intressant så jag avser att ställa densamma till åklagarna.
Jan-Eric Hernkrantz
totalt: 8 | visar: 1 - 8

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV



Problem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

3.00

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2739