Hem | Politik | Byggandet av bostadsrätter och hyresrätter i Håbo

Byggandet av bostadsrätter och hyresrätter i Håbo

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Under senaste kommunstyrelsemötet den 24 november föreslogs nytt förslag till bostadsförsörjningsprogram för den kommande mandatperioden.

Image courtesy of 9comeback at FreeDigitalPhotos.net Image courtesy of 9comeback at FreeDigitalPhotos.net


Alliansens förslag var byggandet av 580 bostadsrätter och 230 hyresrätter, Bålstapartiet föreslog en ändring till 380 bostadsrätter och 430 hyresrätter.
Detta med anledning av att det finns många ungdommar i Håbo som behöver en första bostad och just hyresrätt är det naturliga första steget till egen bostad.

Det blev omröstning i denna viktiga fråga, (S), (V) och (SD) yrkade bifall till Bålstapartiets förslag som därmed vann över alliansens förslag till beslut

Det slutgiltiga beslutet fattas av kommunfullmäktige den 15 december kl 19.00 i kommunhuset, mötet är öppet för allmänheten, kom och se Bålstapartiets och andra partiers argument för de olika förslagen.

MVH
Owe Fröjd
Partiledare, BålstapartietPrenumerera på kommentarer Kommentarer (21 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 27 Nov 2014
Owe
Kommer Bålstapartiets förslag den 15 december att vara lika seriöst som det förslag du gick ut med i valrörelsen genom P4 Uppland om att nästa år bygga 150 lägenheter eller har siffran nu reviderats?
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Bålstapartiet 27 Nov 2014
Mitt inlägg ovan avser hela mandatperioden, det vill säga 810 st lägenheter, villor undantagna. Förslaget är godkänt av kommunstyrelsen och skall fastställas av kommunfullmäktige den 15 december.

Som du vet så sitter inte Bålstapartiet i någon majoritet efter valet men förutsätter att det beslut som fattas av KF är det som skall gälla som planeringsförutsättningar för majoriteten

Owe Fröjd
Bålstapartiet
avatar
Håkan Sundström 27 Nov 2014
Owe
När du i P4 Uppland under valrörelsen lovade 150 lägenheter 2015 satt du och Bålsta partiet i majoriteten. Är fortfarande dina löften från P4 Uppland realistiska, eller var det bara valfläsk i hopp om att få röster från ungdomarna.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 29 Nov 2014
Owe
Du kan väl svara på frågan om ditt vallöfte du gav i P4 Uppland var seriöst, eller om det bara var ett valfläsk att få röster av bostadslösa.
Reply Tummen up Tummen ner
-4
Rapportera som olämpligt
avatar
Bålstapartiet 30 Nov 2014
Ja Håkan

Det jag sade, sade jag seriöst, om du räknar på det jag skrev i mitt tidigare inlägg så är målet 810 bostäder under 4 år, det blir 205 st per år. (810 delat med 4)

Då det inte är jag, du eller kommunen som personligen bygger detta så kan det ju variera något under dessa 4 år, det vill säga denna mandatperiod, och som sagt så sitter vi inte längre i majoriteten och måste förlita oss på majoriteten och självklart på marknaden
avatar
Håkan Sundström 30 Nov 2014
Owe.
När du lovade 150 lägenheter 2015 satt du i majoriteten. Med tanke på att ni endast åstadkom 52 lägenheter på 4 år, hur ska medborgarna nu kunna lita på era 205 lägenheter per år kommande valperiod (totalt 810). Tror du själv på Tomten.
Reply Tummen up Tummen ner
-3
Rapportera som olämpligt
avatar
Bålstapartiet 01 Dec 2014
Hej Håkan

Med anledning av att du inte använder dig av HP på ett seriöst sätt att debattera så har jag all förståelse för att inga politiker inte ens vill använda denna portal för att ens försöka att förklara eller svara på frågor, vad dom än skulle skriva, och hur sreiöst det än må vara så skulle dom bara få en sarkasm från dig!

I detta inlägg har jag 2 gånger sakligt försökt att informera vad Bålstapartiet sagt i valrörelsen, jag har informerat om vad som händer inom politiken inom detta område redan innan beslut, men blir hela tiden bemött personligt av dig med rena oförskämdheter, senast nu om jag tror på tomten!!

Så, nej Håkan, jag tror inte på tomten
avatar
Håkan Sundström 01 Dec 2014
Owe
Det vi medborgare kräver från våra politiker är att de ska svara seriöst på medborgarnas frågor och inte ljuga eller förvanska information för egen vinning. Du och BåP uppfyller inte de kraven som vi medborgare kräver.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 01 Dec 2014
Svara inte för andra politiker, Owe Fröjd! Dra inte alla över en kam. Och kasta inte sten i glashus. Det var en barnslig inställning från Nanning, M, om det stämmer som Attila säger. Och det gör det säkert. Jag vet inget om Nanning alls för övrigt. Nu är det vedertaget att inte tala med Sverigedemokraterna. Det tycks vara helt okej att aldrig svara medborgarna på HP. Har ni politiker tomtar på loftet allihop? Kanske återkommer jag efter jul. Kanske inte. Lite måste man tåla som politiker och offentlig person.
Reply Tummen up Tummen ner
-3
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 02 Dec 2014
Owe, Bålstapartiet
Nu börjar politiken i Håbo visa vilka delar av partiernas valmanifest kommer att få ett genomslag i politiken de kommande 4 åren.
Ser man till alla valmanifest så är BåP valmanifest det enda som inte får något genomslag i politiken förutom signa egna arvodeshöjningar. Det visar att BåP har ingen plats i Håbopolitiken utan är bara en kostnad för oss skattebetalare. Vad som nu sker är att den politiska kostnaden ökar med 1,5 Mkr med hjälp av BåP där Owe Fröjd får höjd ersättning för politiska poster i jämförelse med förra valperioden, som 1e vice ordf i KF, ersättning som gruppledare i partiet samt ev ersättning som ledamot i politiska nämnder, samt det partistöd som tillfaller BåP.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 02 Dec 2014
Här kan man instämma i Sundströms resonemang. Bålstapartiets frågor borde kunna rymmas i något av de etablerade partierna. Dock är det väl så här demokrati fungerar. Som jag sagt tidigare tror jag inte på fritidspolitiker-idén överhuvudtaget. Behöver Sverige verkligen 290 kommuner?
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Bålstapartiet 01 Dec 2014
Hej Krister

Jag drar inte alla politiker över en kam, jag skrev att jag FÖRSTÅR de som inte debatterar på HP.

När det gäller (SD) har Bålstapartiet inga problem att i demokratisk anda diskutera lokala politiska frågor med dom, jag pratade senast i dag med (SD) i en lokal aktuell KF-fråga.

Owe Fröjd
avatar
Krister Karlsson 01 Dec 2014
Tusentals människor läser Håbo-Portalen (Källa: red. Attila Gal). Kan ni politiker förstå det? Varför tar ni inte tillfället i akt och besvarar frågor och inlägg? Hur var det med den här dialogen som utlovats? Dra inte alla över en kam, menar jag också alla som skriver på Portalen. Annars kunde det vara roligt, om inte annat, att någon gång höra något från någon av de andra politikerna. Enligt min mening är det ganska förnämt och snorkigt att lägga ut en artikel som politiker och sedan dra sig tillbaka i förnäm upphöjdhet. Ha en bra vecka. Jag har sagt att jag inte ställer fler frågor här till politikerna, så ta dessa som högst retoriska.
avatar
Owe Fröjd 08 Jan 2015
Trots allt vad andra tyckt om Bålstapartiet i denna tråd.............

Bålstapartiet förslag till att bygga fler hyresrätter och mindre bostadsrätter vann gehör vid senaste kommunfullmäktigemötet

Uttdrag fråns dagens Enköpingspost:

580 av de totalt 980 bostäder som Håbo kommun planerar under 2015-2018 skulle bli bostadsrätter, 230 hyresrätter och 170 småhus.
När bostadsförsörjningsprogrammet, som avser 15 år framåt i tiden, behandlades i kommunstyrelsen föreslog Owe Fröjd (BÅP) en ändring av föredelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter. Han ville ha fler hyresrätter än bostadsrätter, för att ge fler ungdomar möjlighet till eget boende, med fördelningen 380 bostadsrätter och 430 hyresrätter.
Hans förslag vann i kommunstyrelsen, och även hos fullmäktige som fastslog programmet på sitt senaste sammanträde.
avatar
Håkan Sundström 09 Jan 2015
Owe, vad har hänt med dig, har du blivi religös och gått med i IOGT? Nu har du helt plötsligt blivit en seriös politiker, med en relevant målsättning. Jag håller med dig om fördelningen att bygga fler hyresrätter än bostadsrätter för att få behålla våra ungdomar i kommunen.

Fortfarande saknar jag ditt svar på ditt påstående i P4 Uppland i september om att det ska byggas 150 lägenheter 2015. Var detta påstående ett ogenomtänkt valfläsk inför valet 2014?

Som du säkert har upptäkt så har ingen satt spaden i jorden för de 100 lägenheterna på glastomten ännu, vilket betyder att 0 (noll) lägenheter kommer att bli byggda 2015. Det betyder att de 810 lägenheterna måste delas med de 3 återstående åren med resultatet att det måste byggas 270 lägenheter per år för att er planering ska gå i mål.

Fortsätter du i denna stil, så kan du så småningom bli betraktad so en seriös politiker och inte en politiker som endast tänker på egen vinning.
avatar
10 Jan 2015
Hej Håkan

Jag är varken religös eller medlem i IOGT, fast jag jag är ändå medlem i svenska kyrkan och nykterist:))

Ja, jag sade i valrörelsen att det skall byggas ca 150 lägenheter under 2015, och jag hoppas att det fortfarande blir så.

Nu är det klart att bygga Glasmästartomten under 2015 (efter mycket strul med anbuden som kommunen inte rår över) och spaden är också satt i marken för etapp 1 i Frösundavik, sedan tillkommer övrigt privat bostadsbyggande som vi inte bestämmer över, och i dagsläget inte har 100% koll på, så jag hoppas fortfarande på en byggnadstion av minst 150 stycken bostäder 2015.

Hade Bålstapartiet fått egen majoritet så hade jag i dag kunnat garantera vårt vallöfte

Trevlig helg
avatar
Håkan Sundström 10 Jan 2015
Hej Owe
Du ska se att vi kan komma på speaking terms i denna fråga. Jag har bara en korrigering, nu pratar du om "minst 150 bostäder" och inkluderar nu även villor. Låt oss prioritera lägenheterna för våra ungdomar. Jag är en realist och tror fortfarande inte att ni uppnår dina mål om 150 lägenheter för 2015.
Vore bra att veta varför "S" röstade mot ditt ändringsförslag om fler hyresrätter?
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Christian Johansson 25 Feb 2015
Tre saker:

Håkan: lugna ner dig lite, håll till sakfrågor.... För ett tag sedan tyckte du Owe hade blivit seriös politiker se här.

http://www.haboportalen.se/politik/5206-byggandet-av-bostadsratter-och-hyresratter-i-habo.html

Angående motionen, är det här något som också kommer ta hänsyn till felparkeringar på andra ställen, t.ex. på pendeltågsparkeringen? När parkeringen är full så borde de som inte får plats parkera t.ex. på simhallsparkeringen. Men istället parkeras det lite hursomhelst. Detta har jag påpekat och det blev bättre ett tag, men det borde vara rutin att kolla av parkeringen varje dag för det finns bilar att lappa här varje dag.

Sen har jag lärt mig att en motion kan ta tid, ett exempel är just en motion från Båp att öppna pendeltågsuppgången mot Björksäterskyrkan. När motionen skrevs var den en uppgång där som dock var stängd. När motionen kom upp i kommunfullmäktige så hade denna uppgång varit igen cementerad ett tag.
avatar
Pål Christophersen 25 Feb 2015
Finns det några konkreta planar för hur man vill lösa problemet med för få parkeringsplatser vid stationen ? I dag är jo alla platser vid stationen upptagna ca 7
avatar
Owe Fröjd 26 Feb 2015
Pål

Det finns/fanns kortsiktiga lösningar, den gamla majoriteten var överens om att utnyttja A-husets lediga utrymme för "vuxenföereningar", då skulle man kunna riva "Club Myrans" mögelangripna hus vid Stockholmsvägen och uppföra tillfälliga parkeringar där.

Utan några nya politiska beslut finns/fanns det en debatt att nu använda dessa ytor för anhörigvård som tydligen nu skrotas till förmån för tvättmöjlighet till bostadslösa Romer. (bostadslösa Håbobor för väl fixa det själva på något annat sätt??)

I det nya förslaget till centrumutbyggnad är det palnerat ett parkeringshus där nuvarande pendlarparkeringen finns, samt nya efter Stockholmsvägen, skisser på hur detta skall bli finns på kommunens hemsida.

Owe Fröjd
Bålstapartiet
avatar
Owe Fröjd 25 Feb 2015
Christian

Det gäller samma sak på alla övriga parkeringar/gator som kommunen övervakar, men det fungerar inte i vår egen regi.

Det finns två alternativ, att kommunen utökar sin egen verksamhet eller lejer ut den till något externt bolag, både alternativen skulle ge mer intäkter till kommunens kassa.

Jag vet att man gjort punktinsatser vid pendlarperkeringen, men det ger bara resultat en kort tid, det måste ske oftare om det skall ha någon lpngsiktig verkan.

Den södra uppgången till pendeltågen är inte avgjord bara för att banverket cementerade igen den. Vi driver ett öpnande av den, senast i år har frågan diskuterats i samband med centrumutvecklingen, men då vi inte har beslutsrätten i frågan är vi hänvisade till vad banverket och SL tycker i frågan
Owe Fröjd
Bålstapartiet
totalt: 8 | visar: 1 - 8

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

4.00

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2713