Hem | Politik | Håbo kommuns beslutsprocess är felaktig

Håbo kommuns beslutsprocess är felaktig

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

(Insändare) Det är helt riktigt det som framfördes i ”Ännu inte klart vad oppositionsrådet skall göra”. Förstår man inte innebörden av rollen som oppositionsråd bör man av anständighetsskäl inte ta den.

Håbo kommuns beslutsprocess är felaktig påstår insändare Håbo kommuns beslutsprocess är felaktig påstår insändare


Vad värre är, att det regelverk som ska motivera oppositionsrådet tillsättande i det politiska etablisemanget inte föreligger i Håbo kommun tycks inte påverka beslutsfattarna. Här gäller att ”klia” varandra på ryggarna istället för att se till att våra skattepengar används till innevånarnas bästa. Den här politiska cirkusen, och galenskaperna, kan fortsätta av den enkla anledningen att allmänheten inte får den inblick som skulle behövas för att få stopp på det hela. Det kommunala informationsblad som jag tidigare försökt få infört tegs ihjäl, information kunde sökas på kommunens hemsida, enligt kommunansvariga. Hur många har en tillgång till dator, och hur många kan hantera densamma av våra medborgare?

De galenskaper som fortlöpande händer inom politiken påtalas av en mindre grupp personer här på HåboPortalen. Tyvärr utan att de ansvariga kommer till svar. Man tiger ihjäl galenskaperna och fortsätter som att ingenting hänt. Syns och hörs man inte, finns man inte. Därmed kan man fortsätta i det fördolda. Läser man de få inläggen på HåboPortalen som kan komma från någon enstaka politiker är man ofta noggrann med att påpeka att ”ett enigt fullmäktige” hade beslutat i ärendet.

Hur många av er känner till den delegeringsordning som införts sedan tidigare beträffande fullmäktigebeslut? Att både kommunstyrelsen och dess arbetsutskott tar beslut, av fullmäktigekaraktär, som sedan enkelt enbart klubbas vid  ett efterkommande fullmäktigemöte. Av fullmäktiges 41 ledamöter, som enligt demokratins regelverk skall ta beslut, har man överlåtit den processen och ansvaret till kommunstyrelsens 13 ledamöter alternativt kommunstyrelsens arbetsutskott, 7 ledamöter. Frågan som uppstår då blir, hur fungerar den demokratiska processen när 7 ledamöter kan ta beslut som egentligen skall beslutas av fullmäktiges 41 ledamöter. Ärenden som får konsekvenser för oss innevånare här i Håbo kommun. Kan det vara så att de inlägg  som förekommer här på HåboPortalen är beslut som fattats på en lägre nivå men sedan enligt delegeringsordningen klubbats som ett fullmäktigebeslut?

Jan-Eric Hernkrantz Prenumerera på kommentarer Kommentarer (25 Skickat)

avatar
Owe Fröjd 14 Maj 2015
Hej Jan-Eric

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 5 personer, inte 7, och har i princip inte beslutanderätt i något, det är bara ett beredande organ.

Kommunstyrelsen får bara besluta i de fullmäktigefrågor som fullmäktige beslutat om att dom skall få besluta om, det är på samma sätt i alla Sveriges 290 kommuner, inget konstigt.

Dessa beslut kan kanske redovisas lite bätte så att alla lätt kan ta del om vad som beslutats, jag skall fundera på hur man kan få till detta, och kanske lägga ett förslag i frågan.

Trevlig helg
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 15 Maj 2015
Owe Fröjd,
Tack för ditt tillrättaläggande! Med din rättelse blir den demokratiska processen än mer urvattnad. Din förklaring att KSAU i ”princip” inte har beslutanderätt utan skall enbart fungera som ett utredande organ köper jag inte. Föreslår därför att intresserade i ärendet kan ta del av KSAU:s sammanträdesprotokoll, §107 av den 7 oktober 2014. Överskrift ”Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen / Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige / Kommunfullmäktiges beslut:”
1. Kommunfullmäktige godkänner att kommunen tecknarborgen för Bålsta Skidklubb om 5,5 mkr med utfall under 2014/2015.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att teckna erforderliga avtal med Bålsta Skidklubb angående säkerhet och hantering av intäkter samt drift och skötsel.
3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka driftbudgeten för avdelningen för kultur och livsmiljö med 150 tkr för 2015.
Detta KSAU-protokoll framgår med tydlighet att KSAU har beslutat ärendet. I fullmäktige den 10 november 2014 återfinns de fyra politiker som tog beslutet i KSAU. Två av dessa representerar de två största partierna. Två ledamöter i KF, ej representarade i KSAU, ville återremittera ärendet för ytterligare beredning. Att dessa blev nedröstade förvånar mig inte, beslutet var redan taget om man ser till bakomliggande hantering och representation.
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Owe Fröjd 15 Maj 2015
Ja, precis Jan-Eric, kommunstyrelsens arbetsutskott belutar inte i några sakfrågor, man bereder ärenden och ger förslag på beslut till kommunstyrelsen.
Sedan beslutar kommmunstyrelsen om vilket förslag dom tycker att kommunfullmäktigte skall besluta om, sedan är det de folkvalda politikerna i Kommunfullmäktige som slutgiltigt, och ensamt, tar beslut i sakfrågan. Gillar man inte beslutet kan man välja andra politiker i nästa val = demokrati

Det är därför som det bara finns 5 ledamöter i KS AU, det får inte vara en majoritet av ledamöter KS som sitter i KS AU, då skulle inte KS kunna besluta något annat beslut
avatar
Håkan Sundström 17 Maj 2015
Hej Owe
Det du beskriver är hur det ska fungera i teorin, men som du säkert vet så fungerar det inte alltid så i praktiken, och vi har en del bra exempel från vår egen politiska ledning på hur det inte ska fungera i beslutfattandet från KSAU till KS till KF. För att det ska fungera i praktiken måste det finnas mer kompetens i KS respektive KF än i KSAU för att kunna ställa de rätta frågorna kring utredningens kvalite i KSAU resp KS.

Jag förstår mycket väl Jan-Erik Hernkrants frustration över beslutet att gå i borgen för skidklubben på 5,5 Mkr och hur gången för beslutet fattades här i Håbo. Varken KSAU och KS hade begärt in någon affärsplan på hur skidklubbens framtida plan är och hur klubbens förmåga att ekonomiskt gå i land med den föreslagna investeringen.

Ett annat bra exempel på bristande kompetens hos er politiker är de 3 borgensåtagande till Håbo FF för byggande av konstgräsplanen för några år sedan, som vi skattebetalare i slutändan fick betala. Alla politiker från KF ordförande, kommunalråd, ordförande i tillståndsnämnden och alla övriga politiker i KF gick med på att bevilja borgen trots att det inte fanns något bygglov för konstgräsplanen. Detta är väl det mest skrämmande exempel på bristande kompetens bland er politiker som sitter i beslutande befattningar.

Att du Owe slänger in brasklappen om att vi kan byta politiker vid nästa val om vi inte är nöjda med besluten som tas är en klen tröst, när samma politiker sitter och gör upp valsedlarna och placerar sig själva högst up för att få plats i den politiska herakin.

Tyvärr så har jag inget bra förslag till en ändring, det skulle i så fall vara att en regel införs att 25% av ledamöterna i KF måste bytas ut efter varje valperiod.
avatar
Owe Fröjd 17 Maj 2015
Intressant förslag Håkan, om att byta 25% av alla KF-ledamöter, tyvärr måste man nog göra om hela systemet mer än så för att få till en ändring då KS-ledamöter inte måste vara KF-ledamöter? Direktval även till KS??

När det gäler borgen till skidklubben fanns både affärsplan och ekonomiskt bedömning vid tid för beslutet, dock inte gjorda av oss politikter.

Placeringen av namn på valsedlanra bestäms av de politiska partierna själva i demokratisk ordning, vill man inte ha tex. mig eller Agneta så finns möjligheten till att föreslå andra namn vid valet i respektive parti, eller att personrösta bort oss vid valet, någon vetorätt i efterhand finns ju inte, ej heller ångervecka:))
Trevlig helg
avatar
Leif sjoborg 17 Maj 2015
NEJ!!: Demokrati i Håbo är att skuldsätta medborgarna, tillsätta oppositionsråd á 700.000kr/år, höja alla politikerarvoden, samt försämra bl.a. färdtjänsten!! BLÄHH!!
avatar
Leif sjoborg 17 Maj 2015
Den diktatoriska decemberöverenskommelsen, som avskaffar Sveriges Riksdag, skapar ett allt stigande politikerförrakt mot Löfvén & Co från hela Näringslivet enl DI!!
avatar
Christian Johansson 18 Maj 2015
Jag skulle vilja att personkryssen får ännu mer betydelse. Hur många var det egentligen som kryssade in sig i valet 2014 i Håbo? Inte många.
Är man högt upp på listorna särskilt hos de större partierna S och M så är man så gott som garanterad en plats i KF.
Det har precis varit val i Storbritannien och vi vet att deras valsystem har många brister, men en av fördelarna är att man måste ta ansvar för sin valkrets.
Samma sak borde vara här, får man äran att sitta i KF, så har man ett ansvar oavsett om man sitter i opposition eller styret.
avatar
Owe Fröjd 18 Maj 2015
Hej Christian
Det behövs bara 5 % av de rösterna som partiet fått, som exempel så hade 30 röster på någon annan person på Bålstapartiets valsedel räckt för att hon/han hade kommit in som andranamn i Kommunfullmäktige i ställer för som det nu blev. (jag fick 11.11%)

Andra exempel på hur måga personröster som hade behövts i senaste valet i Håbo:

33 i (FP), 27 i (V). 32 i (MP), 72 i (SD), 186 i (M) hade räckt till en plats i Kommunfullmäktige.
I centerpartiet så fick en kandidat "respass" (stod som nummer 2 på listan men det räckte inte) från KF till förmån för en annan som kom in på personröster, alla resultat finns på valmyndighetens hemsida, www.val.se

Så personröster är ett bra/enkelt sätt på att få in de personer i kommunfullmäktige som man tycker bäst om
avatar
Christian Johansson 18 Maj 2015
Medveten om att detta inte bestäms av kommunen.
Men inför nästa val skulle jag också vilja ha ngn sorts översikt över ALLA beslut som tagits i KF och nämnder, och tydligt listat hur folk har röstat och de reservationer som finns.

Detta kan iofs ses idag, men då måste man gå igenom protokoll för protokoll för protokoll.
avatar
Leif Sjöborg 18 Maj 2015
De slösaktiga Tjänsteresorna till Minesota och till Cannes, samt borgensåttaganden och Oppositionsråds-fiaskot är alla bedrägerier mot skattebetalarna!!
avatar
Leif Sjöborg 22 Maj 2015
NU ÄR DET HÖG TID ATT SÄLJA DELAR AV HÅBOHUS ISTÄLLET FÖR ATT SKULDSÄTTA HÅBO-BORNA YTTERLIGARE!! SÄLJ OCH BYGG!!
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 22 Maj 2015
Owe Fröjd,
Efter att ha tagit del av din förklaring hur delegeringen av KF-ärenden hanteras blir jag än mer övertygad att den demokratiska processen inte fungerar. Du skriver att KS genom sitt KSAU ska bereda uppkomna frågor. Att bereda är att insamla information i ett särskilt ärende. Att lämna förslag är något helt annat. KSAU har tagit ett beslut som utmynnat i ett förslag till KS och KF. KSAU i här aktuellt ärende, Agneta Hägglund ( S ), Sjunne Green ( Bp ), Christian Nordberg ( Mp ) och Carina Lund ( M ). Den femte ledamoten, Fred Rydberg ( Kd ) var ej närvarande, inte heller någon ersättare. Dessa fyra ledamöter, där två representerar majoriteten både i KS och KF och dessutom sitter i dessa nämnder innebär att lämnat förslag till beslut kommer att föreslås KF. Med andra ord, fyra representanter av våra folkvalda, har tagit ett beslut som ett ”enigt KF” sedan klubbar. Owe, är det demokrati, dvs. folkets makt? Du utrycker dig som att ett flertal förslag föreligger i de ärenden KSAU hanterar. Vilka övriga förslag fanns i ärendet ”Borgen till Bålsta Skidklubb”? Inga vad jag känner till. Däremot har jag, via ett politiskt parti, kunnat ta del av Bålsta Skidklubbs affärsplan. Deras affärsplan kan beskrivas som en typisk ”Skipark 360 Affärsplan”. Likafullt som Skipark 360 gick i konkurs kan jag i min analys konstatera att även Bålsta Skidklubb kommer att göra detsamma om de har för avsikt att följa sin affärsplan. Därmed har dessa fyra politiker i KSAU lastat på oss ytterligare 5,5 MSEK i skulder som vi ska betala via skattsedeln. Detta istället för att lägga våra skattepengar på den service som kommunen är skyldig att ge sina medborgare. Avslutningsvis, gillar man inte beslutet kan man välja andra politiker i nästa val skriver du. Men fram till dess, när vi måste ”dras” med dessa egocentriker till politiker, vill du fortfarande kalla vad som händer i KF för demokrati? Jag kallar det för fåtalsvälde.
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Owe Fröjd 23 Maj 2015
Jan-Eric
Du skriver att du genom ett politiskt parti kunnat ta del av affärsplanen, om du går in på kommunens hemsida så finns ALLT underlag för beslutet som de dåvarande politkerna hade tillgång till, inte bara affärsplanen, dessa underlagen för beslut är på ca 20 A4-sidor, du hittar dom i Kommunstyrelsens protokoll från den 20 oktober 2014.

Samma underlag hade alla i kommunfullmäktigte också tillgång till före deras beslut, som också är det enda beslutet som finns om ett formellt godkännande av borgen till skidklubben, Kommunfullmäktige hade kunnat sagt nej oavsett var kommunstyrelsen och deras arbetsutskott beslutat om som "förslag till beslut"

Sedan behöver ju inte alla gilla vad kommunfullmäktige beslutar, och det är väl det som är demokrati?
Trevlig helg
avatar
Johan 23 Maj 2015
Jan-Eric,

Den demokratiska processen är en illusion sedan länge, dvs att sysselsätta den vilda horden, alla de som inte fattar hur ett land/kommun etc egentligen styrs. Det är inte heller meningen att man ska fatta utan du ska rösta en gg var 4:år på ngt parti som lovar en massa saker men sällan håller.

Under mellantiden har du överlåtit beslutsrätten till dessa politiker. Punk!

Som i sin tur tror att de bestämmer, men det vet väl alla att det är ekonomin som styr landet, dvs kapitalet och de som har det.

Demokrati är att ge dig en sandlåda där du kan spela av dig utan ngn egentlig makt.
avatar
Leif Sjöborg 23 Maj 2015
PENSIONÄRER OCH FUNKTIONSHINDRADE KRÄVER AVLASTNINGSBOENDEN OCH ÄLDREBOENDEN CENTRALT I BÅLSTA!!!
avatar
Leif Sjöborg 23 Maj 2015
FLYKTINGAR I HÅBO SKA INTE HA FÖRETRÄDE FRAMFÖR ALLA SKATTEBETALANDE PENSIONÄRER OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÅBO!!!!!!!!
avatar
Leif Sjöborg 23 Maj 2015
HÖRDE I CENTRUM ATT FLYKTINGAR SKA BOSÄTTAS PÅ POMONA OCH I A-HUSET!! FELAKTIGT RYKTE ELLER POLITISKT SVEK??!!
avatar
Owe Fröjd 24 Maj 2015
Felaktigt rykte, precis som här på portalen så ska man inte tro på allt man hör eller läser:))
Trevlig helg
Reply Tummen up Tummen ner
-3
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 24 Maj 2015
Owe
I valrörelsen spred du ryktet/information genom P4 Uppland att 150 lägenheter skulle byggas och bli klara för inflyttning under 2015. Kallar du det för ett sant rykte eller var det en desinformation för att få röster? Detta rykte spreds av dig som politiker som du borde dementera offentligt.
avatar
25 Maj 2015
Jag sade i valrörelsen att det skulle byggas 150 bostäder i kommunen under 2015, hur många det blir är ännu inte klart.

Tyvärr så ingår inte Bålstapartiet i majoriteten denna mandatperiod så vi har litet inflytande på byggandet och kan inte styra över detta full ut, men hoppas att den styrande majoriteten ändå kan uppfylla det som Bålstapartiet önskade.
Hoppas att du förstår att alla partiers vallöften inte kan infrias av de partier som inte kommer till makten, det kallas demokrati.

T.ex är det svårt i dag att anklaga moderaterna för att det femte jobbskatteavdraget inte genomförs, även om de i valrörlsen sade att det skulle genomföras.
avatar
Håkan Sundström 26 Maj 2015
Owe
Du sade att 150 lägenheter (inte bostäder) skulle byggas 2015.
avatar
Attila Gal 24 Maj 2015
Mao ska man inte tro på din kommentar heller, att det är ett felaktigt rykte? :))
avatar
Owe Fröjd 24 Maj 2015
Jo det skall man i de flesta fall, men även jag kan ju göra misstag och brukar då erkänna det:), men jag skrev faktiskt att man inte skall tro på ALLT som skrivs här på portalen, men det vet ju de flesta redan om.:))))))))))

Läsförståelse är inte alltid så lätt, vilket du just nu upptäckte:)))))))))))
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 24 Maj 2015
Owe Fröjd,
Ditt svar förvånar mig. Du skriver att KF kan säga nej till beslut även om KS och KSAU föreslår att beslutet ska tas. Min förvåning är, att du som gammal politikerräv borde känna till att ”partipiskan” styr i KF. Beslutet jag åsyftar togs redan i KSAU där två av våra största partier var representerade, Agneta H. och Carina L. Du ska inte inbilla mig, och andra läsare, att deras medsystrar och –bröder i KF röstar emot när beslutet skall tas. Därmed har majoriteten segrat och protokollföraren kan notera ” ett enigt KF tog beslutet”. Man kan kalla det ” Håbo-demokrati” för demokrati enligt ordets rätta bemärkelse är det inte. I Håbo kommun råder tyvärr fåtalsvälde.
Jan-Eric Hernkrantz
totalt: 18 | visar: 1 - 18

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2685