Hem | Politik | Ny kommundirektör – Nej tack!

Ny kommundirektör – Nej tack!

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Med anledning av Per Kjellanders aviserade beslut att lämna Håbo kommun har vi omgående fått information i olika medier att en rekrytering av en ny kommundirektör har påbörjats. Ny kommundirektör – till vilken nytta?

Carina Lund (M), kommunalråd Carina Lund (M), kommunalråd


Jag frågade nuvarande kommunalrådet Carina Lund, varför ska vi ha en kommundirektör? Detta mot bakgrund av kommunens katastrofalt dåliga ekonomi. Svaret blev, jämför vi oss med aktiebolag som har ungefär samma antal anställda som kommunen, ca. 1300, så har dessa en vd, dvs. en verkställande direktör. Då anser jag, sade Carina Lund, att det är motiverat att även vi ska ha densamma. Tablå!

Det är, milt utryckt, förvånande att våra styrande politiker och ansvariga inte ser vad som behöver göras för att skapa förutsättningar för en bättre totalekonomi. Som jag ser det kan det bara bero på en sak, man saknar totalt ekonomisk kompetens. Jag har tidigare gjort en ekonomisk analys baserad på delårsbokslutet 2014. För att ”skala bort” alla bortförklaringar och ursäkter från de ansvariga har jag gjort en jämförelse mellan Håbo kommun och Upplands-Bro kommun vad gäller kommunstyrelsen och dess förvaltning. Läs och begrunda nedanstående kostnadsaspekt så förstår ni att en ny kommundirektör är det minsta vi behöver ha här i Håbo kommun.

Organisationsförändringar - kostnadsaspekten           
           
Enligt delårsabokslut 2014           
           
Antal månadsavlönade per förvaltning     2012   2014   Förändr.   Beräknad kostnadsökning MSEK
            
Kommunstyrelsens förvaltning                      60         90       30             13,5

Bygg- och miljöförvaltning                             -           19       19              8,5
           
Miljö- och teknikförvaltning                         166         139     -27            -12,1
           
Bildningsförvaltning                                    130         119    -11            4,9
           
Skolförvaltning                                            618         596    -22           -9,9
           
Socialförvaltning                                         289         347     58            26,1
__________________________________________________________________      
Total förändring                                                                   47            21,1
           
Använder vi kommunens notförteckning ( Not 2 Verksamhetens kostnader ) "Kostnader för arbetskraft" kan vi beräkna en snittkostnad per anställd och helår. För 2013 är snittkostnaden 449 KSEK. Använder vi samma snittkostnad för 2014 och där framtagna personalförändringar kan vi se tillkommande kostnader enligt ovan. 

Till ovanstående skall noteras att kommunstyrelsens politiska förvaltning har ökat sin representation med 2 personer ( från 11 - 13 ) samt att man tillsatt ett oppositionsråd plus politiska sekreterare till en uppgiven kostnad av 1,5 MSEK. Vad redan vald kommunstyrelse kostar på årsbasis kan jag inte f.n. ange. En hypotes, antag 2,0 MSEK. Sammantaget skulle kommunstyrelsens personal tillsammans med politikerna i KS kosta 43,9 MSEK där 15,0 MSEK utgör kostnaden för personalökningen mellan 2012 -2014           

Vad har kommunstyrelsens förvaltning tillfört kommunen för att motivera kostnadsökningen?
Personalökningen utgör 50% räknat från 2012. Betraktar man ovanstående förändring ser man tydligt att de "operativa" förvaltningarna ( ex. socialförvaltningen ) totalt minskat sin personal med 41 personer.            
Kommunstyrelsens förvaltning har ökat sin "serviceförvaltning" till politikerna med 30 personer. Dessutom har politikerna ökat sin representation med ytterligare ett oppositionsråd samt annan personal.           

Vad är motivet till den stora personalökningen?            
Socialförvaltningens personalökning kan ses mot driftsättning av två nya anläggningar för äldre och sjukrelaterade personer.      
      
Från ansvarigt håll anförs att Håbo är en tillväxtkommun, därav den stora organisationen bl.a. kommunstyrelsens förvaltning. Jag ifrågasätter motiveringen. En av våra närmaste kommuner, Upplands-Bro kan också betraktas som en tillväxtkommun. Innevånarantalet är något större, ca. 25.000 personer mot våra 21.000. I Upplands-Bro är drygt 1.300 personer anställda i kommunen, jämförelsevis lika många som i Håbo. Utvecklingsmässigt har vi till mycket stor del samma strukturer inför framtiden. 
   
Ändock skiljer vi oss avsevärt. Upplands-Bro har en, enligt deras definition, kommunledning på 57 personer. Håbo har en kommunstyrelsens förvaltning på 90 personer. En skillnad på 33 personer. Varför?           
Enligt min uppfattning ett tydligt bevis på en ineffetiv organisation. Sannolikt också behäftad med otillräcklig kompetens på chefsnivåer samt otillräckliga klarheter i befattningsbeskrivningar och verksamhetsrutiner. Min uppfattning är att en, i mina ögon, nödvändig omorganisation, skulle kunna ge ett omfördelningsbelopp på minst 14,8 MSEK.  Ytterligare kostnadsinbesparingar kan göras i politikerledet.           

Jan- Eric Hernkrantz        Prenumerera på kommentarer Kommentarer (34 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 03 Jun 2015
Här borde kommunledningen gå i svaromål till åvanstende artikel. Är det som Jan-Erik Hernkrantz påstår, kan jag inte tyda det på något annat sätt än att Håbo kommun har en stor brist på kompetens i våra förvaltningar. Någon ledande person i kommunen måste svara på varför Upplands Bro har en så mycket bättre och effektivare organisation.
Reply Tummen up Tummen ner
-19
Rapportera som olämpligt
avatar
Erik Nylen 06 Jun 2015
Håller med Jan-Eric Hernkrantz inlägg i debatten.en kommun på 20000,behövs det en Kommundirektör,var för har förvaltningen blivit så stor,frågor som ansvariga politiker kan svara på,är det inte dags att se över organisationen.det är vi medborgare som betalar skatt.då behövs det rätt hål att fylla,och inte i en stor förvaltning.
Reply Tummen up Tummen ner
-14
Rapportera som olämpligt
avatar
Tommy Berglund 08 Jun 2015
Ska man med trovärdighet påstå att man har gjort en analys, så måste man nog förvänta sig lite mer av analysmakarens insats! Man får faktiskt bekväma sig att gå in i siffrorna och se vad som döljer sig i form av verksamhet. När det gäller kommunstyrelsens förvaltning så är ju fakta i målet att det gjorts en organisatorisk ändring som bl a innebär att betydande delar av den tidigare tekniska förvaltningen förts till kommunstyrelsens ansvarsområde. Det är inte fråga om att man anställt 30 ytterligare personer. Och när det gäller frågan om kommundirektör så kan det möjligen vara så att de som under en lång följd av år aktivt jobbat med den kommunala verksamheten, politiskt eller som förvaltningschefer, har hyggliga möjligheter att avgöra behovet. Så vitt jag vet är debattörernas egna erfarenheter av aktiv kommunal verksamhet ytterst begränsade!
Reply Tummen up Tummen ner
26
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 10 Jun 2015
Hej
Om du Tommy Berglund var personalchef har jag en viss förståelse av att du vill försvara byråkratin i kommunen. Frågan från Jan-Erik Hernkrantz är mycket berättigad och man kan tro att du fått i uppdrag av kommunen att försvara den omotiverade ökningen av personal. Därför har jag skickat ett mail till kommunen som de är tvungna att besvara och där jag ber de ansvariga att förklara Jan-Eriks faktasiffror som han tagit från bokslutet. Innan jag fått ett officiellt svar från kommunen tolkar jag ökningen som en stor brist på kompetens inom förvaltningarna.
Reply Tummen up Tummen ner
-26
Rapportera som olämpligt
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 09 Jun 2015
Svar till Tommy Berglund
Ja Tommy, min erfarenhet av kommunal verksamhet sträcker sig till nio månader under början av 90-talet då jag bl.a. ansvarade och gjorde kommunens årsredovisning. Är det rätt Tommy som har kommenterat min artikel var du personalchef vid den tidpunkten. Du borde också ”bekväma” dig att gå in i siffrorna. Jag har inte påstått att man anställt ytterligare 30 personer till kommunstyrelsens förvaltning. Det är ditt sätt att läsa uppgifterna. Förändringen, observera ordet, utgör 30 personer. Av dessa 30 kommer 8 från från Bygg och Miljö som organiserats in under kommunstyrelsens förvaltning. Resterande 22 personer är nyanställningar. Till vilken nytta? Att ca. 30% av den Tekniska förvaltningen, som överfördes till kommunstyrelsens förvaltning skulle utgöra en betydande del får stå för din bedömning. Jag delar inte den uppfattningen. Beträffande kommundirektör, ditt uttalande förstår jag inte. Är det inte verksamhetens, dvs. kommunens behov, som skall vara vägledande när det gäller att bemanna en organisation? Att förvaltningschefer och politiker anser sig behöva en kommundirektör säger snarare att man saknar egen kompetens inför den uppgift man är satt att utföra. Som tidigare personalchef är jag förvånad över ditt uttalande. Med din erfarenhet av kommunal verksamhet här i Håbo borde du också ifrågasätta det som sker i den kommunala verksamheten istället för att som en ”besserwisser” ifrågasätta oss som verkligen vill ha ordning och reda på ”torpet”.
Jan-Eric Hernkrantz
Reply Tummen up Tummen ner
-26
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 10 Jun 2015
Hela den tidigare kultur och fritid har också flyttats över från gamla bildningsförvaltningen till kommunstyrelsen, och att jämföra olika kommuners kommunledningar blir också fel då organisationerna inte är lika.
Så lite mer saklighet i debatten skulle inte skada. man måste se till helheten.
avatar
Håkan Sundström 10 Jun 2015
Helt rätt Owe, då kunde väl någon från ansvarigt håll i kommunen kommentera Jan-Erik Härnkrantz siffror. Om ingen från kommunen svarar, är Jan-Eriks kommentar befogad, och som visar att Håbo kommuns organisation har svällt över sina breddar.
Reply Tummen up Tummen ner
-22
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 10 Jun 2015
Hej Håkan
Som jag tidigare skrivet så finns det inte så många som ens vill bemöta alla felaktigheter på denna portal med risk för att "få på skallen" trots försök att förklara hur det egentligen ligger till, se bara tommys försök i denna fråga!!!
Reply Tummen up Tummen ner
12
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 12 Jun 2015
Owe
Det är klart att Tommy försvarar organisationen därför han är en del av problemet. Skulle Tommy ha motiverat varje förvaltnings memanning hade situationen varit en annan.
Var beträffande din kommentar att när politiker kommenterar så får de alltid på skallen och beror på att ni har så lågt förtroende hos medborgarna, ni ljuger och pratar alltid i egen sak så skyll inte på debattörerna som kommenterar era inlägg. Låt mig ge ett par exempel på hur ni för allmänheten bakom ljuset.

I valrörelsen lovade du själv i P4 Uppland att 150 lägenheter skulle byggas och inflyttningsklara 2015. Alla vet att du ljög, ingen lägenhet kommer att stå klar detta år.

I valperioden 2002 - 2006 såg du till att höja ditt eget arvode som KFO med 100%.

Åren 2005-2006 gick du och andra KF ledamöter och beviljade borgen 3 gånger till en sammanlagd summa av 6,8 Mkr för att bygga en konstgräsplan trots att bygget saknade bygglov.

Beslutet att införa skola 2000 var också ett beslut som ni politiker åstadkommit, idag ser vi resultatet att samtliga skolor måste byggas om från lånade pengar.

Detta var bara ett axblock av felaktigheter som ni politiker åstadkommit, att ert förtroendekapital nu ligger i den absoluta botten bland medborgarna
Reply Tummen up Tummen ner
-8
Rapportera som olämpligt
avatar
13 Jun 2015
Hej Håkan

Jag har inte lovat 150 inflyttningsklara bostäder 2015, jag sade att det skulle byggas 150 bostäder 2015, och hur många som kommer igång och hur många som blir helt klara under 2015 vet jag först efter 2015, jag har ju inte tillgång till din kristallkula:))

Så att anklaga mig för att ljuga är väldigt magstarkt och förnedrande, det jag sade var ett vallöfteinför valet 2014, om Bålstapartiet kommit med i en framtida majoritet, hade jag kunnat lova det i förtid. Dock så tror jag att det kommer att gå bra 2015 i alla fall.

Det är precis sådana här påhopp som jag menade i mitt förra inlägg som gör att de flesta politiker struntar i att ens försöka att kommentera och förtydliga sina beslut här på HP.

Om någon är intresserad av vad jag verkligen sade, och som visar att det som Håkan skrivet som vanligt är felaktigt och en alldeles egen tolkning, så bifogar jag länken till radioprogramet här:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5936888

Även de andra besluten som du hänvisar till stämmer inte med verkligheten när det gäller mig, sedan är det kanske ett bra betyg att de beslut som du tycker är så dåliga har 10 - 15 år på nacken.
Men det finns ju alltid något att hitta och klaga på, bara man letar ordentligt

Trevlig helg
Owe Fröjd
Bålstapartiet
avatar
Håkan Sundström 13 Jun 2015
Hej Owe.
Du sa i P4 Uppland att 150 lägenheter skulle byggas 2015, det tolkas av medborgarna att de skulle vara klara för inflyttning under det året. Nu ändrar du ditt budskap till att gälla att det ska påbörjas byggandet under 2015. Sanningen att säga så kommer vi inte att se en enda lägenhet klar för inflyttning under 2015. Vi kommer först i slutet av 2016 se klara lägenheter för inflyttning. Detta kallar vi medborgare för vilseledande information och lögn till fördel för ditt parti i valrörelsen.

Varför kan du inte svara på de övriga påståendena och kommentera dessa felaktigheter? Det är väldigt viktigt för oss att veta sanningen bakom besluten, ta bara de 3 borgensåtagande som ni godkände till Håbo FF på 6,8 Mkr utan att det fanns ett godkänt bygglov.
Reply Tummen up Tummen ner
-10
Rapportera som olämpligt
avatar
13 Jun 2015
Håkan
Jag förutsätter att även du lyssnat på detta en gång till, så varför fortsätter du att skriva att jag har sagt något som jag inte har sagt, och varför denna häxjakt på fritidspolitiker i allmänhet och mig i synnerhet??

Jag har avgett ett vallöfte om att om Bålstapartiet kommer till makten skall det byggas 150 BOSTÄDER i kommunen, jag har inte talat ett enda ord om inflyttningsklara LÄGENHETER, denna feltolkning finns bara i din fantasi, lyssna igen!

Och snälla du, sluta att lägga felaktigheter i min mun och anklaga mig för lögner, det är förtal och det känns väldigt kränkande och förnedrande för mig som person.
avatar
Krister Karlsson 11 Jun 2015
Owe Fröjd (Båp) har en förmåga att dra alla över en kam. Tyvärr. Det är mycket tal om "vissa" som skriver tydligen sådant som Fröjd inte gillar att se. Det är nog många vanliga medborgare också som tappar lusten att använda sin rätt till yttrandefrihet. I synnerhet när man från kommunens sida försöker strypa debatten. Uppdraget eller vad det nu är för någonting som Agneta Hägglund ska ha är så diffust att man blir inte klok på vad människan ska göra för denna höga lön/bidrag. Eller vad det nu är. Fröjd pratar om trygghet för henne osv. Herregud, med en sådan lön kan man inte begära så mycket. Tror inte många oroar sig för hennes ekonomiska trygghet. Frågan är: vad ska vi ha ett oppositionsråd till som aldrig opponerar sig. Skrik inte påhopp så fort ni inte gillar vad allmänheten anser! Känns som Kejsarens nya kläder, ganska ofta i debatten från våra fritidspolitiker.
Reply Tummen up Tummen ner
-11
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 11 Jun 2015
Krister, jag struntar fullständigt i Agnetas politiska trygghet, det får hon och henns parti klara ut själv.
Jag förklarade bara skillnaden mellan en anställning och ett politiskt uppdrag och att det skulle benämnas på rätt sätt, men du kanske missuppfattade mitt inlägg, eller så du bara ville klanka på något i största allmänhet?

"Jag skrev:
Sedan så är det ju ingen anställning enligt lagens mening utan ett politiskt uppdrag utan någon anställningstrygghet eller gällande kollektiavtal, därav Bålstapartiets förslag att kalla det uppdragsbeskrivning i stället för arbetsbeskrivning
Slut citat!
avatar
Krister Karlsson 14 Jun 2015
Public relations (PR) borde våra politiker satsat på för länge sedan. PR syftar till att hantera anseendet för en person eller organisation, t.ex. för politiker som "måste synas". En PR-konsult hade med största sannolikhet avrått kommundirektören att göra uttalande som: rättshaverister och annat dumt. En PR-konsult hade säkert avrått Fröjd (Båp) att påpeka hela tiden att han är bara fritidspolitiker eller att han tänker sluta skriva på HP när allmänheten är så dumma mot honom. M.m. Men nu lägger man pengar på en repris av Agneta Hägglund i stället. Lycka till.
Reply Tummen up Tummen ner
-5
Rapportera som olämpligt
avatar
PR-konsulten 14 Jun 2015
De flesta pr-konsulter skulle säkert råda alla politiker att inte gå i svarsmål mot rätthaverister i sociala medier, detta på grund av dessas besatthet i att dom alltid tror sig ha rätt i allting och aldrig slutar att skriva när dom fått svar som dom inte tycker om.
Rättthaverister måste alltid ha sista ordet i allt då dom enligt deras egen självuppfattning inte själv har några fel eller brister, det är fel på nästan alla andra.
Självklart skriver jag detta under psydonym, något som rätthaverisrer inte gillar då det inte finns någon fysisk person som dom kan "attackera". Att det är en demokratisk rättighet, och väldigt vanligt sedan 100 år att skriva insändare under psynonym är detta ändå inte ok enligt dessa. Det är också väldigt vanligt att dom kritiserar personer som inte vill skriva ut sitt rätta namn, då insiunerar-gissar dom på vilken person som dom tror har skrivet, något vilket kan drabba fel personer, men detta är ju av underordnad betydelse för de själva.
avatar
Krister Karlsson 14 Jun 2015
Till "PR-konsulten": Det heter Pseudonym. Inte psydonym och inte psynonym. Hälsningar en rättshaverist som alltid måste ha rätt. (Min dator visar röda streck under de felstavade orden!)
Reply Tummen up Tummen ner
-8
Rapportera som olämpligt
avatar
PR-.konsult 14 Jun 2015
Hej Krister och tack för rättningen av mina stavfel, och ett särskilt stort tack för åskådliggörandet av precis det jag menade. Vad än någon annan person skriver så dyker det ofta upp saker/svar/påhopp som inte har med ämnet att glöra och som bara är till för att "trycka till" den som vågar/försöker att skriva något på denna portal.
Och av alla som läst mina tidigare två inlägg så förstår nog de flesta att ditt inlägg är jätteviktigt för sakfrågan, eller?
avatar
Krister Karlsson 14 Jun 2015
Det är mycket viktigt. Speciellt om man saknar sinne för humor och lite självkritik. Men nu diskuterar i alla fall inte jag med anonyma kommentatorer. Ett tips: om du formulerar dig så att du inte stöter dig med folk så behöver du inte vara anonym. Men nu ville du absolut kalla en del för rättshaverister och det kanske du inte hade gjort om du givit dig till känna. Är det fair play? Men jag drar ett streck i debatten här. Lycka till som PR-konsult.
Reply Tummen up Tummen ner
-4
Rapportera som olämpligt
avatar
Attila Gal 14 Jun 2015
Hej PR-konsult.

Staffan Dopping, en av Maria Åberg, (den dåvarande kommundirektören) beställd och av kommunen välbetald PR-konsult tog upp internt HåboPortalen som ett utmärkt initiativ till medborgardialog i Håbo kommun. Problemet då och nu var/är avsaknaden av dialog och närhet mellan politiker och allmänheten i Håbo kommun.

Det dyrköpta rådet var slöseri med skattepengar minst sagt, ingen tjänsteman eller politiker tog detta tillvara och där är vi fortfarande. Det gjorde jag däremot flera gånger, tog initiativ till samarbete för att kanalisera och moderera dialogen men ingen politiker återkom. Det enda man hör som mantra från dem att Portalen si och Portalen så, rättshaverister si och rättshaverister så.

Apropå rättshaverister (obs att Per Kjellander menade ordet i allmänhet enligt hans utsago och inte specifikt Håbo ;)), som anser sig inte göra ngt fel. När såg du senast en lokalpolitiker som erkände ngt fel? För allt är kanske inte så lyckat med Håbo kommun, ta tex kommunskulden på 1 miljard kr?

Attila Gal
HåboPortalen
avatar
PR-konsult 14 Jun 2015
Staffan Dopping var, vad jag hört, ingen hit och tillförde inget. De sociala medierna är framtiden inte dåtidens annonsblad och informationsblad.
Att få politiker skriver att dom har haft fel här på portalen kan kanske bero på att 99% inte skriver alls. Detta på grund av, oavsett vad som skrivs, att det är ett fåtal personer som besvarar alla inlägg med personangrepp, felaktigheter etc. Troligtvis är det av samma anledning som bara ett fåtal "vanliga människor" som skriver då dessa blir bemötta på samma sätt.

Ett omtag med modererade insändare där inslag som inte tillhör inlägget flyttas till en ny tråd, och att rena personangrepp och kränkningar som inte tillhör ämnet tas bort skulle nog vitalisera Portalen. En personlig inloggning för de som skriver, gärna under psydonym, så att man som i dag inte kan skriva inlägg i andras namn vilket händer då och då om jag förstått det rätt. Som det är idag kan vem som helst på in på ett bibliotek, internetcafé etc. och skriva vad som helst i vilket namn som helst vilket bidrar till att andra personer drabbas.
avatar
Attila Gal 14 Jun 2015
Kära PR-konsult,

Upplys gärna våra läsare om att i vilken media/kanal erkänner våra politiker sina misstag?

För övrigt är Portalen inte en diskussionsforum först och främst, utan en nyhetskanal med möjlighet att kommentera. Således rena forumsmöjligheter med att smälta ihop tråd, flytta inlägg etc finns inte.

Attila
avatar
14 Jun 2015
Om portalen är en nyhetskanal, då bör inläggen hålla sig till det ämnet och inte som idag där det mesta går ut på smutskastning av personer. Detta medför att folk inte vill skriva sina namn pga de påhopp som vissa skribenter sysslar med.
avatar
PR-konsult 14 Jun 2015
Det vora bra om det var på det viset, behåll detta forum som ett nyhetsforum men inför samma regler som andra nyhetsforum, det vill säga att den som skriver måste ge sig tillkänna till publicisten och att det moderesas så att det inte blir kränkande inlägg, samt att det kanske bara skall handla om nyheten och inte ett massa annnat strunt som inte tillför nyheten något?? Sedan är jag väl den första att hålla med om att varken rätthaverister, publicister eller politiker är så särskilt måna om att tillkännage sina egna misstag, oavsett vilket media det handlar om!!
avatar
Krister Karlsson 14 Jun 2015
Hr. "PR-konsulent". Kanske ska man helt enkelt bara stå för vad man skriver med sitt fulla för och efternamn. Jag kan inte se något i din kommentar som föranleder dig att vara anonym.
Reply Tummen up Tummen ner
-5
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 12 Jun 2015
Owe Fröjd jag ser det som en förolämpning att du menar att jag "klankar på något i största allmänhet". Det är en nedvärdering som bara kan komma från dig som politiker (fritidsdito). Lågt!
Reply Tummen up Tummen ner
-8
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 11 Jun 2015
Stackars, stackars ni politiker! Ni har det så svårt. Jo, jag ville bara klanka lite i största allmänhet. Bla,bla, bla. Trevlig sommar. Sätt några minuspoäng nu. Ned med tummen! Jösses, vad trött man blir.
Reply Tummen up Tummen ner
-16
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 11 Jun 2015
Jodå, Agneta Hägglund är välkommen att hälsa på mig i mina 28 kvadratmeter med altan. Så kan vi diskutera allt möjligt mellan Håbohus och oppositionsråds-frågor. Välkommen, du bor ett stenkast från mig. Med vänlig hälsning Krister Karlsson
Reply Tummen up Tummen ner
-7
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 13 Jun 2015
Nej, Agneta Hägglund är inte längre välkommen att hälsa på. Så nödbedda personer intresserar mig inte. Owe Fröjd talar tydligen för samtliga politiska partier i Håbo kommun. I så fall har vi de mest mediokra politikerna i landet. Här ska det tigas ihjäl allt. Man skäms över dessa politiker. Ingen säger någonting. Varför sysslar man med politik? Det är fullständigt obegripligt för mig.
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Tommy Berglund 10 Jun 2015
Så var man hastigt och lustigt en besserwisser också! Kul! Men Jan-Erik, jag var inte så mycket en sådan för jag hade fel! Men låt oss reda ut oredan i ditt ursprungliga inlägg. Kommunstyrelsens förvaltning har mycket riktigt ökat med ett antal anställda mellan åren 2012-2014. Men - och där mindes jag fel - det är inte bygg- och miljösidan som förts över utan bibliotek, fritidsgårdar, kultur- och livsmiljö, säkerhetsansvarig och miljöstrateg. Så ditt påstående om stora personalökningar känns väl lite, ja, tveksamma.

Att sen jämföra organisationer mellan olika kommunen är inte helt lätt. Som Ove påpekar kan man ha valt olika strategier som påverkar antalet anställda högst väsentligt. Hur många anställda inom förskolan har t ex Täby? Ska vi ändå prata siffror inom det som många så gärna kallar byråkrati, så är det faktiskt så att Håbo 2014 har 30 anställda färre än Upplands Bro i det som statistiskt hänförs till "administrativt arbete". Då är det ändå så att Håbo hanterar kommunens fastigheter inom tekniska förvaltningen medan grannkommunen har dessa i ett bolag. Det går säkert att hitta fler olikheter som påverkar och som måste beaktas vid en jämförelse.

Vad jag allmänt har så svårt att förstå är den närmast självklara inställningen hos dig och andra debattörer att kommunens anställda - väl främst cheferna som jag har uppfattat det - är så inkompetenta och korkade. Varför och på vilka grunder stödjer du detta? Min erfarenhet är att det allra största flertalet chefer, både de som finns i kommunhuset och de som finns ute i organisationen, är synnerligen duktiga och driftiga personer. Detsamma gäller övriga personer som jag under många år i kommunförvaltningen kommit i kontakt med och kunnat bedöma. En lite mer sansad ton i debatten skulle vara på sin plats! Och du, du använder själv orden "vår fina kommun". Om det vore så illa som du vill göra gällande så vore kommunen troligen inte så "fin".
Reply Tummen up Tummen ner
29
Rapportera som olämpligt
avatar
Tommy Berglund 10 Jun 2015
Nej du Håkan Sundström, jag har inget uppdrag vare sig från kommunen eller någon annan att försvara det du kallar byråkratin i kommunen. Jag har en alldeles egen förmåga att läsa, reagera och skriva när jag möter rena tossigheter och ren desinformation. För att använda din egen debatteknik skulle jag i stället kunna fråga dig vad DU har för uppdragsgivare när du ställer dina frågor på allmänhetens frågestund. Handen på hjärtat Håkan, inte springer väl du runt och tittar på hur korta eller långa motorsågar skogsjobbarna som gallrar Bålstas grönområden har? Och inte är det väl egentligen inte du som funderar över längden på stubbarna?

Avslutningsvis skulle jag rekommendera dig att du ber kommunhusets förvaltningar att få göra ett par dagars studiebesök i huset. Jag kan garantera dig att du kommer att få en lång radda med aha-upplevelser!
Reply Tummen up Tummen ner
29
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 10 Jun 2015
Tommy, då hade jag rätt i mina antagande över varför du försvarar en felaktig organisation som du själv har varit med att skapa. Du kan ju inte i efterhand erkänna att du gjort ett dåligt jobb.

Jag har definitivt inget uppdrag från någon, mina uttalande är baserad på vad som sker och görs av våra tjänstemän och politiker och dessa har jag all rätt att kritisera. Jag springer inte heller runt och kollar vilka verktyg kommunens arbetare använder, men ser jag felaktigheter i deras felaktiga hantering måste man säga till. Man använder inte hobbyverktyg när man ska fälla träd, då kan det lätt hända en olycka. Varje tjänsteman som tar ner stora träd måste ha gått en kurs i handhavandet av motorsågar och hur man går tillväga när man tar ner träd. Det finns något som heter säkerhets fällning, då står man stadigt med raka ben och sågar i midjehöjd för att efter att trädet fallit gör en ny sågning för att få en stubbe på 20-25 cm. Det gjordes inte när de sågade ner de döda dräden i Fånäs, man lämnade stubbar/ stolpar på upp till 70 cm. Jag gick fram till vederbörande och påpekade de höga stubbarna, men vederbörande svarade nonchalant att det tänker hon inte göra för slitaget på kedjan.
Därefter skickade jag ett mail till hennes chef och frågade om de kommer och tar ner de höga stubbarna eller stubbfräsa vederbörande utan att få något svar, bara att inte svara visar man sin arrogans till medborgarna som avlönar vederbörande.
Reply Tummen up Tummen ner
-22
Rapportera som olämpligt
avatar
Christian Johansson 11 Jun 2015
Hej.

Min version.
Jag vet inte hur många gånger jag ska behöva säga att Per Kjellander anser jag INTE vara någon inkompetent person. Det jag vänt mig mot är att han inte förtydligade sitt uttalande som han gjorde för ett tag sedan.
Hade han gjort det så skulle det inte blivit sådana skriverier som det blev.

Per Kjellander valde att sluta och söka nya utmaningar. Men förra kommundirektören Maria Åberg sparkades av det Socialdemokratiska styret 2010-2014. Rätt eller fel vet inte jag för någon motivation kom aldrig till folket. och ja det var fel av Nina Lagh att anställa en direktör på det viset hon gjorde men det var väl knappast Maria Åbergs fel.

En del har så väldigt svårt när det kommer kritik mot politiker men jag minns fortfarande PAJKASTNINGEN 2006-2010 politiker emellan. Så varför gnälls det så mycket på allmänheten när vissa av Er själva inte är ett dugg bättre.
avatar
Attila Gal 14 Jun 2015
Maria Åberg var utsedd av moderaterna, så det gick inte att låta fortgå. Per Kjellander var utsedd av socialdemokraterna så även han var färgad. Kanske den nuvarande kommunalråd var klokare och istället för att sparka Kjellander gjorde det omöjligt för honom att verka, så det sparades några skattemiljoner. Tack för det!

Så nu får Kjellander jaga rättshaverister någon annanstans. Här hittade han inga vad jag har förstått av dimridån efter hans uttalande.

Staffan Dopping tillförde visst medborgarträffar, men politikerna la ner detta.

Attila Gal
HåboPortalen
totalt: 9 | visar: 1 - 9

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2739