Hem | Politik | Saga för vuxna i Håbo

Saga för vuxna i Håbo

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

I kommunen ”Annorlunda” gör de styrande politikerna ofta tvärtemot vad sunt förnuft påkallar. Det har inte alltid varit så, men när staten lämnade över ansvaret för skolan till kommunerna inträffade något märkligt här i kommunen ”Annorlunda”. Nu ska man visa övriga Sverige att ”Annorlunda” kommuns politiker kan utveckla skolan bättre än både staten och Skolöverstyrelsen. Det tyckte dåvarande kommunalrådet SA (S). Han hade fått nys om en ny pedagogik, Skola 2000. Den skulle införas, inte på prov i en skola, som erfarna lärare föreslog, utan med full genomslagskraft i ”Annorlundas” samtliga skolor. Ett ”enigt fullmäktige”, ett utryck som ofta använts, beslutade att införa ”Skola 2000”, tvärtemot vad den erfarna lärarkåren framförde.

Saga för vuxna Håbo Saga för vuxna Håbo


Nu vaknade även ”Annorlundas” medborgare. Sedan tidigare visste man att förändringar kostar pengar och de pengar som nu behövdes fanns inte. Man ville därmed se tiden an. Men de styrande politikerna ville tvärtemot. ”Annorlunda” skulle låna till Skola 2000 och skolornas ombyggnader som skulle ske under flera år. Åren gick och både lånebehov och därmed skulder växte. De löpande verksamhetsårens resultat räckte inte längre att bibehålla positionen som en välmående kommun. De styrande politikerna i ”Annorlunda” måste göra något. ”Annorlundas” verksamhetsområden behövde mer pengar, bl.a. till personal  för att klara sina uppdrag. Men ”Annorlundas” styrande politiker gör som man var van, dvs. tvärtemot. Istället för att ge resurser gör man indragningar i verksamheterna. ”Annorlunda” är inte längre en välmående kommun. Man har dessutom blivit en av landets fattigaste kommuner. Det är inget bra attribut för en kommun som genom sitt geografiska och natursköna läge i Sverige borde vara en av de rikaste.

 Vår saga skulle därmed kunna vara slut, men nu har ett nytt kommunalråd tagit plats, AH (S).  Helt befriad från insikten av de politiska beslutens ekonomiska konsekvenser. Med det tidigare kommunalrådet NL (M) förlorade ”Annorlunda” därmed sin väg till återhämtning av en ekonomi i balans. Nu pratades inte längre om ”Annorlundas” Skola 2000 och inbesparingar, nu var ”Annorlunda” en tillväxtkommun. Som tillväxtkommun kunde man givetvis inte ha en kommundirektör som ”vände på slantarna”. Nej, enligt kommunalrådet måste ”Annorlunda” ha en kommundirektör som kunde medverka till att få ”Annorlunda” att växa med lånade pengar. Valet föll på PK som i sin tolkning av tillväxtkommun utökade personalstyrkan i kommunstyrelsens förvaltning med 50%, med dithörande kostnader, under sin korta anställningstid. Men, som i alla sagor händer det saker. 

Plötsligt får medborgarna i ”Annorlunda” veta av kommunledningen att ”guldägget” är hittat. ”Annorlunda” är den rätta platsen, och dess kommunledning de bästa samarbetspartnerna. Guldägget ”Skipark 360”, en skidsportanläggning under tak, skall tydliggöra ”Annorlunda” inte bara i Sverige, utan i hela världen. Entusiasmen  bland politikerna ”tvärtemot” var gränslösa, och med tillblivelsen, sprunget från de egna leden, behövde man, uppfattningsvis, inte heller vara tvärtemot. Men det bästa av allt, anläggningen skulle inte kosta ”Annorlunda” någonting. Varje gång någon tveksam kommuninnevånare ifrågasatte ”guldägget” inför kommunledningen upprepades, som ett mantra, ”Skipark 360 kostar inte kommunen ett öre”. Politikernas ”tvärtemot”-agerande togs som intäkt för att tidigare beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige varit helt riktiga.  ”Annorlundas” styrande politiker har nu en fixstjärna. En fixstjärna som bjuder ”Annorlundas” pensionärer på hembakade kakor och förekommer ofta på ”Annorlundas” lokala TV-kanal. Allt andas frid och fröjd. Men inte överallt.

Några kommuninnevånare följer upp Skipark 360:s affärsplan och kan lätt konstatera att den inte är trovärdig. Likaså kommer uppgifter fram att man omprioriterat arbetsuppgifter och senarelagt andra projekt inom ”Annorlunda” för att tillgodose Skipark 360:s behov. Till extrakostnader utöver den dryga halvmiljonen som senare redovisades som uppkomna kostnader för kommunen. Trots framkomna uppgifter framhärdar kommunalrådet AH (S) med sitt mantra ”Skipark 360 kostar inte kommunen ett öre”.  Den uppföljning av Skipark 360 som startats av kommuninnevånare kommer snart till kännedom i ”Annorlundas” kommunhus. Tveksamheter uppstår och många innevånare i ”Annorlunda” är negativa till anläggningen, och när Skipark 360 plötsligt tillkännager sin konkurs är varken kommunalrådet eller politikerna ”tvärtemot” särskilt talföra. De hade inte ”en aaaning”, som det heter. Men politikerna ”tvärtemot” behöver inte vara overksamma. Man godkänner försäljning av tomtmark till ett privat skolprojekt till underpris, tvärtemot gällande marknadspriser och kritik från initierade medborgare. Kommunalrådet i ”Annorlunda” AH (S) vill inte heller vara sämre än sina politiker ”tvärtemot” som beviljat borgen på nästintill sju miljoner till en konstgräsplan trots avsaknade bygglov. När det lokala arenabolaget inser att man inte längre kan driva sitt arenaprojekt lovar hon på stående fot att ta över verksamheten med ytterligare kostnader för kommunen på ett antal miljoner för samma konstgräsplan. Ett beslut utan förankring, och tvärtemot möjligheten att minimera kostnaden för ”Annorlunda”.

Tiden går och ”Annorlunda” får ett nytt kommunalråd, CL  (M). I valspurten deklarerade hon inför sina entusiastiska påhejare, att nu skulle ekonomins stjärna åter vara det vägledande ljuset i ”Annorlundas” mörka tunnel av stora låneskulder. Lån skall ju betalas tillbaka och ”Annorlundas” nya kommunalråd skall nu börja spara. Kommuninvest, ”Annorlundas” stora långivare har markerat att lånetaket snart är uppnått.

Är sagan om politikerna ”tvärtemot” i kommunen ”Annorlunda” därmed slut? Nej, i  ”Annorlunda” händer nya saker. Nu har man fått ett nytt ”guldägg”, Bålsta Skidklubb. Med en affärsplan lika ambitiös som Skipark 360, och lika lite trovärdig. En utförd analys visar att den borgen man vill ha av ”Annorlunda”, på ett flertal miljoner sannolikt kommer att ge dess skattebetalare ytterligare skulder att betala i framtiden. Ett gyllene tillfälle för det nya kommunalrådet att säga stopp. Men som ni, bästa läsare, förstår blir inte beslutet så. När våra politiker ”tvärtemot” röstar då blir beslutet – tvärtemot.

Även det politiska livet i ”Annorlunda” skall omdanas. Inte för att minska kostnaderna, nej tvärtemot, kostnaderna skall ökas. För att kunna höja ersättningsnivåerna till politikerna bestämmer de, tvärtemot kostnadsaspekten, att gruppledararvoden skall införas. Likaså beslutas, tvärtemot och utan förankring hos ”Annorlundas” skattebetalare att fallskärmsavtal skall gälla för de politiska taburetternas utövare. Tvärtemot vad det sunda förnuftet säger. Nu räcker inte enbart ett  kommunalråd. Nej, det tidigare kommunalrådet AH (S) skall ha en reträttplats. Hon skall bli ”Annorlundas” nya oppositionsråd till en kostnad på dryga sjuhundratusen, om året! Trots ett regelverk som utgör praxis i Sveriges kommuner, och som inte kvalificerar ”Annorlunda” att tillsätta ett oppositionsråd har politikerna gjort tvärtemot – tillsatt ett oppositionsråd. Eftersom man saknar kunskap och insikt i hur den uppgiften skall utföras kan man inte heller definiera rollen. Skall rollen arbetsbeskrivas eller uppdragsbeskrivas? Det blir en delikat fråga för politikerna när det skall beslutas, tvärtemot sunt förnuft. 

Men det, bästa läsare, får bli en annan saga.
Jan-Eric HernkrantzPrenumerera på kommentarer Kommentarer (36 Skickat)

avatar
Leif Sjöborg 27 Jun 2015
Tack Jan-Eric för din beskrivning av politisk idioti i vår närhet!! Ett nytt uppslag till kommungranskarna vid SVT !!??
Reply Tummen up Tummen ner
-8
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 27 Jun 2015
En mycket bra verklighetsbeskrivning om hur våra politiker hanterat viktiga frågor på 2000 talet i vår kommun. Skola 2000 var det projekt som först dränerade kommunens ekonomi genom det beslut som Sören A ndersson (S) drev igenom 1996 i ett enigt kommunfullmäktige. Ombyggnaden skedde i kommunens alla skolor med lånade pengar (380 Mkr). När ombyggnationen var klar startades ett gigantiskt renoveringsarbete med lånade pengar att laga alla läckande tak och mögelskador vi hade i samtliga skolor. När detta var gjort startade kommunen med att bygga om alla skolor med lånade pengar till den traditionella skola som fanns på 1990 talet. Nu var låneskulden uppe i ca 650 Mkr och mer skulle det bli. Skatten höjdes nu med ca 2kr för att klara den kommunala driften, till att bli bland den högsta i landet. Sedan kom guldäggen skipark 360, alpinklubben och de tre borgensåtaganden på 6,8 Mkr för konstgräsplanen utan att något bygglov fanns.

Detta kan man kalla kommunen "annorlunda"
Reply Tummen up Tummen ner
-10
Rapportera som olämpligt
avatar
En annan saga 27 Jun 2015
Men sagan var inte slut där, det fanns också "de fyras gäng", en samling rätthaverister som gjorde allt för att ytterligare sänka ömdömet och förtroendet för kommun "Annorlunda" ännu mer.

Dom kallades för *XX, *XX, *XX och *XX. I allt dom gjorde och skrev så fanns det inget som tillförde kommunen "Annorlunda" någonting positivt, de övriga politikerna som försökt att rätta till alla fel blev hånade och bespottade av dessa personer och dom ledsnade en efter en.

Om ett fåtal politiker och en samling rätthaverister kommer att sänka kommunen "Annorlunda" helt och hållet får framtiden utvisa

// *Redigerat.
Initialer funkar inte heller om man är anonym.
Attila Gal
HP
avatar
Attila Gal 27 Jun 2015
Ordet rättshaverist användes av kommundirektör Kjellander, dock han bara pratade i allmänhet, sa han.
En ledande socialdemokrat skrev på sin Facebook-sida om troll som förstör på Portalen. Hen ville inte heller ange vilka DENNE menade...

Visst är det något retoriskt med tjänstemän och politiker som pratar i allmänhet?

Attila
Reply Tummen up Tummen ner
-6
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 28 Jun 2015
Attila Gal (red. för Håbo-portalen) vore intressant om du kunde lägga ut Facebook kommentaren från den ledande soc.dem. politikern som talar om nättroll och annat mystiskt. Jag personligen har inte Facebook. Tack.
Reply Tummen up Tummen ner
-9
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 27 Jun 2015
Den lägsta formen av debatt förs av anonyma. Det skapar ett uselt debattklimat. Skriver man under signatur i en papperstidning kan jag acceptera det. Då har en redaktör och ansvarig utgivare godkänt det. Den ansvarige utgivaren får stå för det hela om det går till förtal och ärekränkning.
Reply Tummen up Tummen ner
-11
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 27 Jun 2015
-Det här ska ni kunna, sa ofta vår lärare på Folkhögskolan. Owe Fröjd (Båp) vill helst bagatellisera det mesta. Han har inga krav på sig själv att: det här ska vi kunna. I stället far han ut i anonyma inlägg om det gamla vanliga, rättshaverister! Svagt! Han säger till mig; eller vill du bara klaga i största allmänhet? Det Fröjd uppfattar som "klagande" uppfattar andra som osentimental befogad kritik. Kan man inte ta det på ett sakligt sätt så inse att bäst före datum för partiet har gått ut. Ni politiker har just förtroende från medborgarna. Kan ni inte jobbet så finns inget berättigande att fortsätta utom nostalgi och det blir dyrt för skattebetalarna i längden. Mycket dyrt har det visat sig gång på gång.
Reply Tummen up Tummen ner
-10
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 28 Jun 2015
Krister
Känns trist att du fortfarande fortsätter med personliga påhopp på mig som person i allmänhet och Bålstapartiet som jag tillhör i synnerhet.

Jag har viss förståelse att personer här på portalen inte vill skriva sina namn för att slippa påhopp från dig med flera personer, på samma sätt som jag ständigt blir utsatt för.

Jag har under många år tagit del av massor av anonyma insändare, och många gånger är det just dessa insändare som säger mest och stämmer bäst med verkligheten, ta till exempel alla hundratals insändare från "Hugin och Mumin"

Sedan håller jag med dig om att även Portalen borde modereras av utgivaren, men det har jag framfört tidigare så det är inget nytt, många av de påhopp och nätmobbing som jag blivet utsatt för här skulle då inte publicerats, eller så hade jag fått haft möjlighet att ge ett genmäle i samband med publiceringen
avatar
Krister Karlsson 30 Jun 2015
Ja, Owe Fröjd nu har du modererat ska jag säga. Jag tänker inte ens läsa Håbo-Portalen längre. Hoppas du är nöjd. Kanske lyckas du med att få bort övergångsställena också som du så gärna vill. Snart är väl Bålsta-bladets insändarsidor borta också. Hugin och Munin är borta. Bra jobbat.
TV:s Uppdrag granskning tror jag inte kan köpas däremot. Ni politiker lämnar efter er en kommun i ekonomisk konkurs. Vad blir nästa krasch? Ja, inte vet jag. Vem bryr sig. Den verkliga rättshaveristen är: Owe Fröjd. Påhopp? Det kan du hoppa upp och sätta dig på.
Reply Tummen up Tummen ner
-8
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 28 Jun 2015
Bästa Owe Fröjd, nu börjar löjets skimmer att skina över dig och din ynkedom, du känner dig så påhoppad genom den kritik ni får av medborgarna och att du begriper inte något av kritiken utan det bara andras fel. Nu tycker du att anonyma inlägg har de bästa insändarna och stämmer bäst med verkligheten och refererar till "Hugin och Munin". Hur är det fatt med er politiker, ni förstår ingenting och ni gör inga fel och om ni upptäcker att ett fel har begåtts så erkänner ni det aldrig. Ta bara de 3 borgensåtaganden för konstgräsplanen utan att ett bygglov fanns. Du satt själv med i denna majoritet när detta hände.
Reply Tummen up Tummen ner
-6
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 30 Jun 2015
Håkan, Jag har inte påstått det du "konstaterar att jag påstått" i din insändare, sluta att uttala dig för min räkning, särskilt när du uttalar dig om vad jag sagt som jag inte sagt!!

Flera personer på denna sidan låter antyda att jag är det som begår påhopp på denna portal, men jag bara står upp och svarar när jag får skit och lögner spridda om mig som person, saker som inte enbart drabbar mig utan hela min familj.

Det är väl kanske lite ovanligt att en poltiker gör så och säger vad dom egentligen tycker, de flesta jamsar bara med för att göra alla till lags och inte riskera att få kritik, men inte jag!

I ditt inlägg skriver du nu:

Bästa Owe Fröjd, nu börjar löjets skimmer att skina över dig och din ynkedom

Det har påståtts här på portalen att de, av mig påstådda, påhoppen på mig som person bara finns i min fantasi, men det du nu skriver upplever i alla fall jag som ett flagrant påhopp på mig som person, även om du inte tycker det, och jag förbehåller mig rätten att påtala detta offentligt här på portalen, att detta inte är OK, även om du och Attila tycker det. (ni två äger ju ansvaret för denna publicering)

Sedan kan jag konstatera att moderatorn av denna portal censurerar initialer på fiktiva personen som benämns rättshaverister men släpper igenom trakaserier och näthat mot rena namngivna personer, vilket känns lite konstigt, särskilt då det är OK att skriva vilket namn som helst som avsändare för att få det man skriver publicerat utan cencur.

(jag kan till viss del förstå moderatorn då det till största delen är just dessa personer som håller denna sida i gång och majoriteten av inläggen här kommer från dessa personer och att han inte vill stöta sig med dessa)
avatar
Attila Gal 28 Jun 2015
Hej Owe!

Hur borde jag moderera inlägg tycker du?

Ska jag ta bort inlägget helt (på vilka grunder i så fall?) eller ska jag ta bort enbart meningar, eller ändra meningar, eller ska jag ta bort/ändra vissa ord (och då kanske meningen blir meningslös)?

Ska jag stänga av vissa, på vilka grunder och hur länge?

Hur mycket får en politiker tåla, får kommunalrådet tåla mer än oppositionsrådet och en gruppledare mindre? Hur mycket ska en tjänsteman tåla? Vem bestämmer det? Personen i fråga eller medborgaren, som avlönar dessa?

Kan dessa förvänta sig få svar av de folkvalda politikerna? Hur många frågor/svar har man rätt till då? Hur ofta? Hur snabbt kan man förvänta sig att få svar? Hur utförliga svar kan man förvänta sig? När anses en diskussion vara besvarad? Vem avgör det? Har alla rätt att kommentera eller bara de berörda? Vilka är de berörda då? Om frågeställaren är inte nöjd men besvararen är det, har man rätt till ytterligare frågor och svar?

Eller gör vi som hittills?

Trevlig helg!
Attila Gal
HåboPortalen
Reply Tummen up Tummen ner
-4
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 28 Jun 2015
Kanske man skulle göra som andra sociala medier/bloggar gör?
avatar
Krister Karlsson 29 Jun 2015
"Och hur gör dom då?" På den frågan fick jag fem tummen ner. Bästa Owe Fröjd, Båp, du kan behålla alla medier för dig själv. Det är dags för dig att göra en studieresa till Nordkorea. Där har man avskaffat demokrati för länge sedan. Man ser nog demokrati som ett fånigt experiment. Jag räknar med minst tio tummen ner här av din fan-club. Det borde vara så att: man avskaffade oppositionsrådet och Bålsta-partiet för att spara pengar. Sedan borde kommunalrådet ha en sekreterare och en PR-konsult. Sekr. ska besvara e-post och vanlig post och detta borde man lägga minst 2 - 3 timmar i veckan på. PS. Tråkigt att det är ett utpräglat gubbvälde på Portalen men det är som det är. För övrigt så har Owe Fröjd med flera politiker för länge, länge sedan glömt att de är till för att TJÄNA MEDBORGARNA! Adjö.
Reply Tummen up Tummen ner
-8
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 28 Jun 2015
Och hur gör dom då?
Reply Tummen up Tummen ner
-12
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 28 Jun 2015
Det finns inga personliga påhopp Owe Fröjd (Båp) utom i din fantasi. Jag skriver alltid Owe Fröjd (Båp). Jag är ointresserad av dig som person. Bara som partiledare för ett parti som inte längre fyller en funktion. Medborgarna har inget snällhets solidariskt uppdrag eller skyldighet mot vare sig dig eller Agneta Hägglund. Vi (jag) kan inte av snällhets skäl anse att hon ska ha en sådan lön per månad utan att hon ens uttalar sig till medborgarna. Tror någon att man kan gå till socialkontoret och be att de ska vara så snälla och ge mig pengar. Nu får det vara slut med förödmjukelsen av invånarna. Prestera saker rätt eller så får ni sitta på avbytarbänken! Utan lön.
Reply Tummen up Tummen ner
-10
Rapportera som olämpligt
avatar
Pål Christophersen 29 Jun 2015
Jag har aldrig varit på en debattsida som har så mycket personliga påhopp som just här. Så det är absolut inte i Owe Fröjds fantasi

Pål Christophersen
Reply Tummen up Tummen ner
10
Rapportera som olämpligt
avatar
Joakim Jansson 30 Jun 2015
Ja det kan gå över gränsen ibland...
Men att attackera SD-Håbo är väl helt okej eller?
avatar
pål christophersen 30 Jun 2015
Självklart är det ok. Jag tycker inte om Sd. Men jag har aldrig attackerat en person i Håbo SD.
avatar
Owe Fröjd 29 Jun 2015
Tack Pål
avatar
Krister Karlsson 01 Jul 2015
Grattis Owe Fröjd (Båp) eller ska jag skriva grattis XXX XXXX. Svårt att veta. Båp eller XXX. Hur som helst. Du har folkets röst. Stackars människor!
avatar
Krister Karlsson 29 Jun 2015
Stackars Pål Christophersen. Att du ska behöver genomlida detta. Du får väl hitta en annan debattsida. Kamratposten?
Reply Tummen up Tummen ner
-9
Rapportera som olämpligt
avatar
Pål Christophersen 30 Jun 2015
Nja - jag klarar av det. Men tack för omtanken
avatar
Krister Karlsson 29 Jun 2015
Nej, låt meningslösa partier utan mandat för någonting egentligen fortsätta sno pengar av skattebetalare. Om du vill medverka till det så står det dig fritt. Jag har fått nog av hela debatten här. Man får aldrig svar från de som har något att verkligen att säga till om. Fröjd påpekar ständigt att han inte kan göra något för han saknar mandat. Herregud, sluta då!
Spara pengar till oss som betalar din overksamhet. Nu är det nog!
Reply Tummen up Tummen ner
-7
Rapportera som olämpligt
avatar
Häpp!! 30 Jun 2015
Ja du Krister, då kan ju ditt vänsterparti lägga ner också, dom har ju bara ett mandat
avatar
Owe Fröjd 28 Jun 2015
Opssss... Hur menar du nu? Hela portalen är fylld av "Owe Fröjd" som person, inte som "Owe Fröjd Båp"
Om du vill kan du ju kolla själv vad du har skrivet, det är inte som du påstår här ovan, kolla detta inlägg, jag nämns ca 4-5 gånger av dig utan partibeteckning. För min del spelar det ingen roll, man (du med flera andra personer) är ju mer intresserade av att misskreditera mig som person än det parti som jag företräder:

http://www.haboportalen.se/politik/5124-nu-har-aven-jag-natt-en-grans-for-man-rimligtvis-maste-tala-som-offentlig-fritdspolitiker.html
avatar
Krister Karlsson 29 Jun 2015
Owe Fröjd, Båp, silar mygg och sväljer elefanter. Det börjar likna ren underhållning här på webb-tidningen. Som Almedalen - ren underhållning. Jag vet inte hur man ska göra för att inte trampa Owe Fröjd, Båp, på tårna. Men jag som privatperson går det bra att storma ut i: "Ni två..." Eller anonymt skriva: "De fyras gäng..." "Rättshaverister" har vi hört till leda. Hen kan bli trött på det.
Reply Tummen up Tummen ner
-7
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 28 Jun 2015
Polletten ramlar inte ner hos Owe Fröjd (Båp). Det är hopplöst. Samma argument om rättshaverister och påhopp i evighet. Senaste påhoppet jag har fått är att man tillhör "de fyras gäng"! Förut var det: "Ni två!" och så kom en uthängning av mig och flera andra. Hugin och Munin! Dra inte in mig i sådant. Vad har jag med det att göra? "Vet du inte efter femton år i kommunen vem ekonomichefen är?" säger Fröjd spydigt. NEJ, jag behöver inte veta det! Jag vet att kommunen "glömde" betala en el-räkning på flera miljoner för några år sedan! Jag har föreslagit att man är öppen med vem är vem i kommunen. Oh, nej. Det har väl inte vi medborgare med att göra. Snälla Fröjd, sopa rent framför egen dörr. (Kan man inte säga vederbörande i stället för hen?)
Hoppas eleverna i skolan får lära sig hur man argumenterar med politiker. Satsa på skolan inte på Ski-park och annat dumt.
Reply Tummen up Tummen ner
-10
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 28 Jun 2015
Hur man kunde "glömma" en el-räkning hos kommunen på miljoner är intressantare än ordet hen.
Det tycker jag i alla fall, men jag kan förstås ha fel.
Reply Tummen up Tummen ner
-11
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 28 Jun 2015
Krister Karlsson
Jag håller med dig, hen är ett utbota dumt uttryck.
Jag har inte noterat att du blivet särskilt uthängd här på portalen, inte om man jämför med många andra personer.
Men jag håller med dig, det är inte särskilt roligt när det händer, och händer det ofta är det ännu tråkigare och kan snubblande nära vara olagliga trakasserier, men tyvärr omöjligt att beivra om det skrivs på denna bloggen.
avatar
Krister Karlsson 28 Jun 2015
Va?
Reply Tummen up Tummen ner
-6
Rapportera som olämpligt
avatar
Tommy Hildorsson 28 Jun 2015
"Hen ville inte heller ange vilka hen menade...", skriver admin. Det skulle fungera alldeles utmärkt med DENNE istället för hen som är ett så förbaskat töntigt ord.
Tommy
avatar
Krister Karlsson 28 Jun 2015
Pronomenet hen finns med i Svenska akademiens ordlista, Tommy.
Reply Tummen up Tummen ner
-3
Rapportera som olämpligt
avatar
Tommy Hildorsson 29 Jun 2015
Jo jag vet. Men du vet hur det är. Det är mycket skit som hamnar på fel ställe men så blir det som det blir också. Vad jag saknar här är att kunna lägga till en bild här i kommentaren.

Kan ju passa på att lägga in en dikt allafall:

På äldre dar

Jag tänker stort men lever litet, det jag äger är gammalt och slitet,
som pensionär har möjligheterna i livet krympt, allt har blivit litet.

I 36 kvm känner jag mig frustrerad, bedrövad och frihetsberövad,
kreativiteten och inspirationen är borta, jag känner mig bedövad.

Migränen kommer oftare och tröttheten tilltar, har inga krafter kvar,
söker annat boende och nya kontakter men får oftast inte något svar.

Hur kul är det att leva när kroppen inte klarar det som tankarna vill,
drömmarna och önskemålen är stora men utan pengar står man still.

Det som i forna tider kallades fattigstuga finns än kvar här och var,
det är där vi gamla i 2000-talets Sverige hålls i ett tryggt förvar.
avatar
också gått i folkhögskola 29 Jun 2015
Precis som ordet rätthaverist, det finns också med i svenska akademiens ordlista, och borde kunna användas utan klagomål!!!!
avatar
Attila Gal 28 Jun 2015
Blev Denne av Hen påett ställe, så nu borde ALLA vara nöjda:)
totalt: 5 | visar: 1 - 5

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2579