Hem | Politik | Inlägg reportage i EP - För dyrt att bygga om till bostäder

Inlägg reportage i EP - För dyrt att bygga om till bostäder

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

(Insändare) Lördagen den 20 februari -16 meddelar Håbo kommuns socialchef Thomas Brandell att de två hus kommunen köpt från Skanska för 10 MSEK, citat ”vi planerar inte att använda dem” slut citat.Anledningen, kostnaden för en ombyggnad skulle bli betydligt högre än vad som bedömdes från början. Ombyggnaden skulle kosta 25 MSEK. Fredagen den 11 mars -16 meddelar kommunalrådet Carina Lund, under samma rubrik, citat ” att kommunstyrelsen beslutade, lite väl hastigt, i november att köpa två fastigheter i Draget”, slut citat. Något beslut i kommunstyrelsen under november 2015 finns inte protokollfört. Var finns detta protokoll? Det här är den senaste  ekonomiska vansinnigheten som våra förtroendevalda har hanterat. Uttrycket ”lite väl hastigt” visar med tydlighet vilket engagemang våra politiker har för den kommunala verksamheten.

Istället för att vara en välmående kommun har våra politikers agerande skapat en kommun som inräknas bland landets fattigaste. En anledning är att majoriteten av kommunens politiker är samma personer sedan drygt 20 år tillbaka i tiden. Kommunfullmäktige är inte den demokratiska taburetten längre. Den beslutade delegeringen av KF-ärenden till underliggande nämnder och arbetsutskott har skapat ett fåtalsvälde, dvs. en politisk diktatur. Där saknas den kompetens till analys som kan vara avgörande för ett ärendes handläggning och efterföljande beslut i kommunfullmäktige. Den räcka av vansinniga ekonomiska beslut, med början Skola 2000, senast borgensåtagande för Bålsta skidklubb, och nu köpet av fastigheterna från Skanska, visar med tydlighet brist på kompetens.

Eller finns det andra orsaker? Många av våra äldre politiker ser mer till sin egen försörjning via arvoden och ersättningar än till uppdraget att företräda sina väljare för kommunens bästa. Tyvärr. I ett medborgarförslag, som jag lämnade till KF i december -15, föreslog jag att inrätta ett ekonomiskt råd i kommunen. Ett råd bestående av dokumenterat erfarna personer från affärslivet som kunde rådfrågas i frågor av ekonomisk karaktär.  Förslaget hamnade hos kommunstyrelsens arbetsutskott. Fem ledamöter, två från S, en från M, C, och Båp  beslutade, enligt protokoll 2016-01-26, kommunfullmäktiges beslut den 29-02-16 att medborgarförslaget ska anses vara besvarat och att det inte föranleder någon åtgärd från kommunens sida. Högst märkligt, 12% av kommunfullmäktiges 41 ledamöter tar ett fullmäktigebeslut. Så fungerar den politiska demokratin i ”klubben” för inbördes beundran.

Jan-Eric Hernkrantz

EP 20/2 2016 | För dyrt att bygga om till bostäder:
http://eposten.se/habo/2016/02/20/for-dyrt-att-bygga-om-till Prenumerera på kommentarer Kommentarer (18 Skickat)

avatar
Owe Fröjd 19 Mar 2016
Hej Jan-Eric, tyvärr så är det mycket som inte stämmer i ditt inlägg. Det känns lite trist då det säkert förekommer några få som läser portalen som tror att det du skriver är sant.

Tex. att Kommunstyrelsens arbetsutskott skulle ta ett Fullmäktigebeslut, vilket om det skulle vara sant, även skulle uppröra mig.

Sedan är det trist att du förmedlar att Håbo skulle vara en av Sveriges fattigaste kommuner, vilket är fullständigt fel.
Detta är bara två fel, av många, i ditt inlägg!

Lite källforskning innan man uttalar sig vore kanske på sin plats!!


Trevlig helg
Owe Fröjd
avatar
Krister Karlsson 19 Mar 2016
Varför svarar inte kommunalrådet Carina Lund på det här inlägget/insändaren? I vanlig ordning svarar det minsta partiet på kommentaren.
Reply Tummen up Tummen ner
-3
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 19 Mar 2016
Här hoppar Owe Fröjd in i debatten genom att försvara ett felaktigt beslut taget av kommunstyrelsen som han själv är delaktig i. Att ge OK till KSO ordförande att skriva kontrakt på 2 fastigheter utan att kräva en kostnadskalkyl för hela projektet, är ett bevis på inkompetens inom KS.

Att bara acceptera socialförvaltningen begäran om köp av 2 fastigheter i Draget och påstå att köpet är så brådskande, att beslut måste tas som ett delegationsbeslut annars skulle affären falla oss ur händerna och att en total kostnadskalkyl skulle tas fram efter köpet till KS den 8 feb för att få en hel kostnadsbild av projektet. Det finns inget KS protokoll för detta köp utan bara ett delegationsbeslut är det formella beslutet där samtliga gruppledare per mail fick svara på frågan från KSO Carina Lund.
Efter att kostnadskalkylen kommit fram, om att det skulle kosta ytterligare 25 Mkr skriver chefen för socialförvaltningen i EP att de tänker inte av kostnadsskäl använda sig av dessa hus som redan var köpta.

Att påstå att artikeln till sitt innehåll inte stämmer tolkar jag som att Owe Fröjd vill krypa ur sitt ansvar från ett felaktigt och kostsamt beslut för skattebetalarna. Jag har deltagit och följt med i Håbo politiken i många år och kan inte se några fel i Jan-eriks påståenden i artikeln. Kryp till korset hela KS och erkänn misstaget.
Reply Tummen up Tummen ner
-3
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 20 Mar 2016
Jag kryper inte ur detta fattade beslut som jag varit delaktig i, och att inte du kan se några fel i Jan-Erics artikel, fast jag påtalat dessa i mitt inlägg, synes väldigt konstigt, det är bara att läsa innantill!!!

Till skillnad från dig och Jan-Eric så var jag med och fattade detta beslut, och det beslutsunderlag som fanns vid tiden för beslutet hade jag tillgång till, och vad som hänt efter beslutet är jag också informerad om, faktum som både du och Jan-Eric saknar, men som ni hej vilt gissat er fram till och byggt era slutsatser på.
avatar
Håkan Sundström 20 Mar 2016
Owe
Hur kan du och andra gruppledare godkänna en affär på 9,5 Mkr utan att ha dokumentation om en total kostnadskalkyl. Detta är ett av de många felbeslut som tagits av KS och visar på en stor brist på kompetens i ekonomiska frågor.

Vad du och de andra gruppledarna skulle göra är att föreslå KSO att be om ursäkt för ett felaktigt beslut, samt en förklaring hur detta kunde ske. Alla vi människor har rätt att ta felaktiga beslut men vi har också skyldigheten att erkänna misstaget annars kommer det med all sannolikhet fler felbeslut.
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 21 Mar 2016
När det gäller att be om ursäkt för ev felaktiga beslut och ev. felaktiga påståenden har jag inte problem med detta, jag ställer mig i kön, efter dig:)).
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 20 Mar 2016
Owe Fröjd Bålstapartiet,
Du som sitter i KSAU bör väl veta vad som skrivs i KSAU:s protokoll. De som kan och vill, läs KSAU:S protokoll §6 daterat 2016-01-26!! Beslutet klubbades senare i KF 2016-02-29, dvs. knappt en månad senare. Far jag med osanning så gör väl även KSAU det. Det är från deras protokoll jag tagit uppgifterna. Du påtalar också att min uppgift att Håbo tillhör de fattigaste kommunerna i Sverige är helt fel. Jag förstår din inställning. Det är ju du tillsammans med övriga politiker som i avsaknad av ekonomisk kompetens skapat kommunens låneskuld på drygt en miljard, efter Skola 2000. Vi är så fattiga idag att även investeringar i den löpande verksamheten måste lånas upp. Vilka de andra felen är konkretiserar du inte. Det förvånar mig inte. Du har för vana att ”prata i mössan” när inte sanningen är med. Som t.ex. på Face-book där du påstod att Skipark360 inte kostat kommunen ett öre. Samma mantra som Agneta Hägglund och Lars-Göran Bromander strödde omkring sig. Jag har ett mejlsvar från den tidigare kommundirektören Per Kjellander där han medgav att kommunen hade kostnader på drygt 500 KSEK. Det är en del av sanningen. Enligt mina efterforskningar låg kostnaden på närmare 1000 KSEK när man tar in kostnader för Skipark360 som Håbo Marknads AB hade. Owe, sanningen kommer att avslöjas, förr eller senare!
Jan-Eric Hernkrantz
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 21 Mar 2016
Tyvärr fortsätter du med att sprida felaktigheter omkring dig, och det är inte första gången.

Du har till och med gått så långt att du polisanmält både politiker och tjänstemän när DU tyckt något vara fel, självklart utan åtgärder från våra rättsvårdande myndigheter, men väldigt tråkigt för de felaktigt inblandande personerna. (dessa är människor med känslor, familjer, vänner etc. men det kanske inte du tänkte på, eller bara struntade i?)

Det är lätt att sitta gömd bakom ett tangentbord och "sprida dynga" när man inte behöver se vederbörande i ögonen, eller ta ansvar för vad man skriver, men det handlar ofta om fysiska personer både tjänstemän och fritidspolitiker som du nättrakasserar, skulle du bete dig på samma sätt mot din fru, dina barn, dina vänner? använda samma ord?

Jag vänder mig mot vad du skrev i ditt felaktiga påstående, tex., jag klipper och klistrar nu från ditt inlägg här ovan:
"Högst märkligt, 12% av kommunfullmäktiges 41 ledamöter tar ett fullmäktigebeslut"

Vi tog inget fullmäktigebeslut, vi beredde frågan och lade fram ett förslag till beslut, en djävla skillnad, ja, om man har det minsta lilla kunskap om hur kommunalpolitik fungerar vill säga!

Och ja, Jan-Eric,
-jag vet, till skillnad från dig, vad som beslutades på kommunstyrelsens arbetsutskott i januari,
-jag vet, till skillnad från dig, att vi inte fattade några fullmäktigebeslut i KSAU,
-.jag vet, till skillnad från dig, att vi fattade ett FÖRSLAG till beslut som sedan kommunens högsta beslutande organ, Kommunfullmäktige, skall ta ställning till,
-jag vet, till skillnad från dig, om hur beslut tas med stöd av kommunallagen,
-jag vet, till skillnad från dig, att du har skrivet ett flertal fel och påstått felaktigheter i ditt inlägg.
-jag vet, till skillnad från dig, att vi inte tillhör Sveriges fattigaste kommuner
-jag vet att jag, till skillnad från dig, kan mer om kommunalpolitik än du
-jag vet, till skillnad från dig, mer om hur kommunens ekonomiska situation ser ut än du

Dessutom tillhör jag de få, om ens enda några, lokala politiker som försöker att förklara hur jag ser på vissa saker och anklagelser mot politiken i detta forum, och jag har fått utstå både nättrakasserier och kränkningar från flertalet "rättshaverister" vilket skadat både mig och min famil!

Jag får ofta frågan varför gör jag detta?, hur jag orkar? Jo, jag gör det för jag tror att näthat och skitprat måste bemötas, jag vägrar, som många andra, att låtsas som om att detta inte finns.

Jag skulle uppskatta om fler lokala politiker och vanlig människor tog ställning på detta forumet, och protesterade mot enskilda rättshaverister och mot företag som publicerar/driver typ dessa forum, fyllda med personliga påhopp och kränkningar utan några egna samvetskval.

Det verkar som den egna ekonomiska vinningen som är viktigast, skit i att folk mår dåligt, bara jag tjänar lite på det!!!

Trevlig vecka
Owe Fröjd
Bålstapartiet
avatar
Krister Karlsson 21 Mar 2016
Stopp och belägg! Nu får Fröjd lugna ner sig! Alla är inte insatta i alla paragrafer och politiska labyrinter hit och dit. Ni är förtroendevalda och vi medborgare måste lita på er. Om någon medborgare polisanmäler händelser i kommunhuset så tror jag att vederbörande medborgare är ganska frustrerad och trött på saker och ting och att det är genomtänkt. Man behöver inte bli uppläxad av Fröjd hela tiden! Kommunalrådet bör ge ett sansat svar på det här istället och inte en ständigt förbannad Fröjd.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 21 Mar 2016
Precis Krister, man måste kunna lita på politiker, det är därför jag påtalar felaktigheter som saknar all grund från vissa personer, eller som du själv skriver, citat:

"Alla är inte insatta i alla paragrafer och politiska labyrinter hit och dit"

Och så är det nog, politik är inte helt lätt, men de flesta som INTE är insatta skriver inte en massa inlägg i sociala medier som OM de skulle vara insatta:)))

Jag brukar inte läxa upp folk, men jag kommer inte att stillatigande bli utsatt för skitsnack och personliga påhopp eller trakasserier bara för att jag valt att vara fritidspolitiker, jag kommer även i fortsättningen att tycka till och ge svar på tal.

Sedan får väl de som läser det tycka att det är bra eller dåligt.
Jag tycker att det är upp till alla att tycka till i sakfrågor, men inte i personfrågor som inte har med sakfrågan att göra, tycker jag....
avatar
Krister Karlsson 21 Mar 2016
Jag har sagt det förut, och jag säger det igen: många, många människor går till sina jobb som består av att baka bröd, köra taxi, gå till hemtjänsten, gå till vårdcentralen att jobba, gå till skolan och lära eleverna för femtio-elfte gången multiflikatonstabellen osv, osv. Ska vi lita på att NI gör ett jobb? Eller vad? Jag börjar tröttna!
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 22 Mar 2016
Absolut Krister, jag har bakat bröd med den äran, jag har arbetat på sjukhus, jag har drivet företag, jag kör taxi och mina "kunder" har alltid varit nöjda med det jag gjort.

Jag har även arbetat 30 år inom Stockholms Brandförsvar, bland annat som räddningsledare och haft ett av de största förtroendet en person kan ha, jag fick aldrig fått några klagomål om att jag tagit fel beslut i samband med någon räddningsinsats, och jag räddat många liv under min tid som brandman.

Dock som enkel fritidspolitiker har jag blivit både trakasserad, hånad och blivit personligt påhoppad, dock bara av ca 3-4 personer, men det har tyvärr varit systematiskt.

Förmodligen mycket beroende på att jag vägrat att acceptera att rättshaverister skall kunna påstå vilka galenskaper som helst, att de skall få utrymme att trakassera vanliga människor som valt att ägna mycket av sin fritid till att vara fritidspolitiker, detta för att göra vår kommunen till en bättre kommun att leva i.

Alla personer som klagar på att fritidspolitiker hela tiden gör fel, är okompetenta, skor sig själv, etc. borde kanske ställa sig själv frågan, vad har jag själv gjort för att Håbo skall bli bättre?
Det är hur enkelt som helst att själv offra lite av sin egna fritid, gå med i något parti och engagera sig själv.

Personer som sitter på läktaren och klagar, och som påstår sig veta hur matchen skulle spelats utan att kunna spela själv, ger jag inte mycket för.
avatar
Krister Karlsson 22 Mar 2016
För övrigt är jag inte intresserad av "en enkel fritidspolitiker" utan vill ha en riktig politiker med ansvar och kunnande! Är det klart?
avatar
Owe Fröjd 23 Mar 2016
Det skulle vara bra, men det handlar om att då kanske man måste arvodera fritidspolitikerna på ett sätt så att dom har möjlighet att inte bara "sköta kommunen" på fritid, utan växla mellan vanligt arbete och politik??
avatar
Krister Karlsson 22 Mar 2016
Okej, vi säger så. Det ska fan vara teaterdirektör eller fritidspolitiker men ändå. Om man sig i leken ger... osv.
avatar
Owe Fröjd 23 Mar 2016
Jepp. det gäller allt föreningsarbete, politik eller idrottsförening, same same........
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 21 Mar 2016
Owe Fröjd Bålstapartiet,
Du skriver ett antal påståenden som alla börjar med ”Jag vet . . . . ” En retorisk fråga; Förstår du egentligen vad du vet? Allt jag skriver i mina inlägg är hämtade från kommunens protokoll eller annan redovisning. Offentliga handlingar som vem som helst kan ta del av. Du skriver att jag fortsätter att sprida felaktigheter, eller ”dynga” som du föredrar att kalla det. Jag står för vartenda ord. Märkligt bara att de personer inom kommunorganisationen, som jag enligt dig ”trakasserar”, inte bemöter mina inlägg. Du använder också samma taktik, när jag riktar mig direkt till dig, så det förefaller vara ”inskolat” hos er politiker som skall vara våra förtroendevalda. De enda jag, i det här sammanhanget, kan hålla utanför är SD:s politiker. De har inga ”lik i garderoben” bakåt i tiden. Avslutningsvis förvånar det mig att du, som gruppledare i KF, bemöter kommuninnevånare på det sätt du gör i dina inlägg. Våra politiker borde skämmas när de representeras av dig, och de ordval du använder, i de inlägg som kommer från dig.
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Owe Fröjd 21 Mar 2016
Ja. Jan-Eric, jag står också för varenda ord när jag bemött dina felaktiga påståenden, och som du så riktigt påpekar så finns sanningen i alla offentliga protokoll, särskilt det protokoll som du hänvisar till från KSAU den 21 januari.

Du skriver i ditt inlägg, jag citerar än en gång:
"Högst märkligt, 12% av kommunfullmäktiges 41 ledamöter tar ett fullmäktigebeslut"

Och här citerar jag sanningen ur nämnda protokoll, "klipp och klistrat":

"Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat och att det inte föranleder någon åtgärd från kommunens sida."


Detta betyder att arbetsutskottets beslut bara är ett förslag till kommunfullmäktige, INTE att arbetsutskottet beslutat åt fullmäktige, vilket skulle strida mot kommunlagen!!

Och om du tittar i protokollet från det efterföljande mötet från kommunfullmäktige så står det tydligt att detta bara är ett förslag från kommunstyrelsen, ett förslag som kommunfullmäktige sedan tog ställning till vid sitt möte den 29 februari.

Jag påstår ännu en gång att din skrivning och tolkning är fullständigt fel, trots att du hävdar att det är rätt och att du står för vartenda ord!!

Jag fattar inte hur du kan missförstå detta så grundligt, trots att jag förklarat att du fattat det fel, att du skrivet fel!!

-jag vet, som inte du vet, då jag var med på båda dessa möten och beslutade om detta
totalt: 4 | visar: 1 - 4

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2723