Hem | Politik | Återgång till slappare arvodesregler samtidigt som gruppledarersättningar höjs igen med råge

Återgång till slappare arvodesregler samtidigt som gruppledarersättningar höjs igen med råge

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

I december 2014 stramades upp reglerna för våra politikers förlorade arbetsinkomst, samtidigt som ersättningarna till dem höjdes. Nu väljer man att återgå till de slappa reglerna som gällde innan, och vilka var hårt kritiserade, då det fanns möjlighet och exempel till fusk. Man höjer dessutom rejält årsarvodena återigen till vissa förtroendevalda. Så kan man sammanfatta den demokratiska processen när man har möjlighet att sätta sina egna arvoden.

Kommunfullmäktiges ordföranden Ulf Winberg (M) (andra fr vä) får sitt årsarvode fördubblat, medan 1:e vice ordförande Owe Fröjd (BÅP) (andra fr. hö.) byter ut sitt årsarvode mot mötesarvode Kommunfullmäktiges ordföranden Ulf Winberg (M) (andra fr vä) får sitt årsarvode fördubblat, medan 1:e vice ordförande Owe Fröjd (BÅP) (andra fr. hö.) byter ut sitt årsarvode mot mötesarvode


Fullmäktige beslutade i december 2014 att uppdra till kommunstyrelsen att utvärdera arvodesreglerna och återrapportera resultatet av utvärderingen till kommunfullmäktige senast 2016-06-31. Kommunstyrelsen hoppade doch över utvärderingen och presenterade enbart ett förslag, för "Det är jättesvårt att sitta i en grupp och utvärdera varandras uppdrag utan att det blir personligt", sa Carina Lund (M), kommunalråd, till EnköpingsPosten

Det innebär att alla som påstås(!) förlora arbetsinkomst, får schablonersättning per timme. Inga intyg behövs, vare sig politikern är en anställd eller egenföretagare. Med andra ord, till exempel, en förtroendevald egenföretagare återigen kan få ersättning fär uteblivna intäkter även om man inte har några uppdrag/kunder att fakturera, dvs. inga uteblivna intäkter.

Årsarvodet till socialnämndens ordförande höjs från 55 770 kronor till 85 400 kronor (motsvarar 53% höjning, HP´s anmärkning), kommunfullmäktiges ordförande från 34 860 kronor till 71 160 kronor (motsvarar 104% höjning, HP`s anm.). Årsarvodena för 1:e och 2:a vice ordföranden i fullmäktige tas bort och ersätts av sammanträdes- och förrättningsarvode.

Gruppledararvodet totalt höjs också, med en ny fördelning. Gruppledaren får 49 812 kronor i grundstöd per år, vilket är något mindre än tidigare men i gengäld får han eller hon 7 116 kronor till per mandat. Det innebär att exempelvis SD:s gruppledare får 85 390 kronor, i stället för dagens arvode 55 776 kronor. (motsvarar 53% höjning, HP´s anmärkning),

Gruppledararvode utgår till samtliga partier utom M och S eftersom dessa innehar rådsposterna.

Attila Gal
HåboPortalen

Läs även:

Sammanträdesprotokoll, s.36, KOmmunstyrelsen, Kl. 10:00-15:20 måndagen den 23 maj 2016, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta

Så höjdes arvodena i januari 2015: 
7 dec 2014, HåboPortalen: Ökade arvoden, oppositionsrådpost mm väntar efter kommunstyrelsens beslutPrenumerera på kommentarer Kommentarer (7 Skickat)

avatar
Christian Johansson 08 Jun 2016
Varför publicerar Attila detta även på Facebook?. Artiklar du publicerar här bör inte publiceras någon annanstans (dubbeldebatt och risk för att facebookanvändare struntar i denna sida ).

Koncentrera dig på att utveckla denna sida istället.

Angående arvodena så undrar jag om denna är en del av de budgetar som ska röstas om snart(?).
Hursom helst är väl detta något som kommunstyrelsen beslutat om (enhetligt???) och KF ska ta ställning till?.

Mvh

Christian Johansson
avatar
Attila Gal 09 Jun 2016
Christian,

Målet är väl att sprida artiklarna via andra kanaler, likaså vetskapen om Portalen. Många äldre har inte Facebook medan många yngre känner inte till HP.

Med vänlig hälsning
Attila
avatar
Owe Fröjd 08 Jun 2016
Nej, det var ingen enig kommunstyrelse, Bålstapartiet yrkade avslag på höjningen av arvodet för socialnämndens ordförande vilket blev nedröstat av alla övriga partier.

Vi yrkade även på en tidigareläggning för göra helt nya arvodesregler inför nästa mandatperiod, vilket bifölls.

Det framgår även i inlägget att kommunstyrelsen hoppade över utvärderingen vilket är fel, förslaget till ändringarna är resultatet av utvärderingen, vad kommunstyrelsen tyckte var fel i de förra reglerna.

Bålstapartiet kan konstatera att det var svårt för vissa att utvärdera sig själv och därav förslaget att tidigarelägga arbetet med nästa regeländringar då det arbetet inte berör redan valda personer.

Jag hävdade flera gånger under dessa överläggningar att vårt uppdrag var att utvärdera och att svaret till KF borde bli: "nuvarande arvodesregler inte är bra, dessa saker borde ändras, osv" och sedan ev. få ett nytt uppdrag av KF att föreslå ändringar på dessa punkter, detta ställde inte de övriga partierna upp på, man ville föregå det och redan nu skicka med förslag till ändringar.
avatar
Attila Gal 11 Jun 2016
Politisk pengarkåthet och makthunger blir en vacker dag den sista spiken i den demokrati-kistan. En demokrati som man strävade efter men aldrig uppnådde. Utopi!

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22981921.ab
avatar
Owe Fröjd 11 Jun 2016
Tja, hon begär ju samma statsrådpension som även alla andra begärt och fått.
Jag har svårt att gilla att det skall vara på detta viset, samtidigt som man erbjuder kass pension och dålig a-kassa för resten av medborgarna:((
avatar
Attila Gal 12 Jun 2016
Hon begär som alla andra... men varför ska alla andra statsråd få som de får nu?
Jag äcklas av dessa blodsugare som vill bara casha in. Representativ demokrati vore om de fick en medellön, medelrättigheter och medelförmåner.

Samtidigt i resten av Sverige (som våra politiker skapade): http://www.expressen.se/sport/svt-profilens-ilska-en-skam-for-sverige/
avatar
Owe Fröjd 12 Jun 2016
Tja, det var ju det jag skrev:
"Jag har svårt att gilla att det skall vara på detta viset, samtidigt som man erbjuder kass pension och dålig a-kassa för resten av medborgarna:("

Jag ogillar även "blodsugare" som driver annonssidor med publicerade kränkningar och näthat bara för att tjäna pengar
totalt: 2 | visar: 1 - 2

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2700