Hem | Politik | Håbos politiker blir aldrig nöjda med arvodet

Håbos politiker blir aldrig nöjda med arvodet

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

(Insändare) När man slår upp EP torsdagen den 2 december 2015 nås man av nyheten att Håbos politiker får kraftigt höjda arvoden.

Håbos politiker blir aldrig nöjda med arvodet, skriver insändaren Håbos politiker blir aldrig nöjda med arvodet, skriver insändaren


De ersättningsregler och arvoden som beslutades den 15 december 2014 tyckte politikerna var för låga trots att de höjdes med 1,5 Mkr De gamla och hårt kritiserade ersättningsreglerna, där schablonersättningar tillämpades och utnyttjades på ett otillbörligt sätt av en del politiker, skulle nu möjliggöra att även företagare skulle kunna delta i kommunpolitiken. De nya reglerna som beslutades i dec 2014 skulle nu utvärderas av de nya gruppledarna per den sista Juni 2016 att börja gälla fr.m. den 1 juli 2016. Nu såg gruppledarna chansen att ytterligare höja sina egna arvoden från beslutet i december 2014. Det märkliga är att det blev samma politiker som beslutade om höjningen som nu berördes av den nya höjningen.

Den senaste höjningen nu i juni gav KF ordföranden en höjning på årsbasis från 34860 kr till 71160 kr vilket blir en höjning på 104%. Ordföranden i socialnämnden fick en höjning från 55770 kr till 85400 kr som motsvarar en höjning på 53%. Gruppledarna sänkte sitt årsarvode från 55776 kr till 49812 kr men fick ett tillägg på 7116 kr i tillägg per mandat som resulterade i att gruppledaren i Sverigedemokraterna höjde sitt totala arvode från 55776 kr till 85390 kr vilket gör en höjning på 53%.

Efter höjningen på 1,5 Mkr i december 2014 blev det ytterligare en höjning efter 6 månader på 400.000 kr där politikerna igen skickar räkningen till skattebetalarna.

Håkan SundströmPrenumerera på kommentarer Kommentarer (16 Skickat)

avatar
Owe Fröjd 19 Jun 2016
Det är riktigt att det blev höjningar, men även sänkningar vilket inte framkom i ditt inlägg:)

"Den senaste höjningen nu i juni gav KF ordföranden en höjning på årsbasis från 34860 kr till 71160 kr vilket blir en höjning på 104%."

Undertecknad, som är vice ordförande i kommunfullmäktige fick sitt årsarvode sänkt med 100%, till 0 kr.


"Ordföranden i socialnämnden fick en höjning från 55770 kr till 85400 kr som motsvarar en höjning på 53%."Undertecknad föreslog att denna höjningen skulle avslås, detta var Bålstapartiet ensamma om att tycka/rösta för.

Det borde även vara väl känt att Bålstapartiet ville återremittera arvodesreglerna redan i december 2014 då de var både undermåliga och rent av lagvidriga, men även då blev vi nedröstade av alla andra partier!!

Dessutom fick Bålstapartiet nu igenom ett tidigareläggande av utredningen av nya politiska arvoden i god före nästa mandatperiod/val, detta för att vi inte skall behöva sitta och besluta om våra egna personliga arvoden.
avatar
Håkan Sundström 20 Jun 2016
Owe
Du är inte ärlig med din information, som du framför din information,får medborgaren en felaktigt information vad beträffande dina arvoden. En folkvald politiker ska inte vilseleda väljarna i egna syften som du ägnar dig åt.

Sanningen är att du som vice ordförande i kommunfullmäktige tappade årsarvodet på 17430 kr som ersattes ett mötesarvode på (890 kr x 7) + (5x890) + schablonbeloppet på 267 kr x 12 x 3 tim + 2 x 7116 + 49812 kr = 84336 kr. En betydande ökning mot vad som beslutades i dec 2015. Dessutom är du arvoderad för de olika förrättningar som du blir kallad till, Dessa arvoden är upp till 2965 kr per dag.

När du som folkvald politiker kommunicerar med medborgarna så måste du vara ärlig och inte missleda dem med vilseledande information som passar dig och ditt parti.

Ni politiker borde börja med arbetet att utveckla kommunen.
Reply Tummen up Tummen ner
-3
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 20 Jun 2016
Tyvärr Håkan, nu gissar du igen. Om du går in och kollar mina arvoden under hela denna mandatperiod så kommer du att finna att jag aldrig tagit ut någon förlorad arbetsförtjänst efter kl 17:00, Kommunstyrelsen, Barn och Utbildningsnämnden etc (så som min arbetstid nu ser ser ut) Och alla KF och Barn och Utbildningsnämndens möte ligger efter kl 17:00, och några förrättningar har jag som vice Ordf i KF ej varit på under denna mandatperioden.

Så det är tråkigt att du sitter och gissar vad jag skall få i arvode utan att ha en aning om det. Om du vill kan jag redogöra för varenda krona som Håbo Kommun betalade mig förra året, allt enligt min kontrolluppgift och deklaration, jag har inget att döjla!

Det du håller på med är rena nättrakasserier mot min som person, du kränker mig med felaktiga uppgifter om mina arvoden, att jag inte är ärlig etc.

Jag kan inte förstå din brist på empati och ditt hat mot mig, jag har bett dig att sluta kränka mig massor av gånger, men du bara fortsätter, och Attila bara fortsätter att publicera dessa kränkningar.
avatar
Håkan Sundström 20 Jun 2016
Owe
Din läsförståelse vacklar, jag pratar inte om det gamla reglementet, jag skriver om det nya reglementet som ska börja gälla från 1 juli. Jag gissar inte, siffrorna är tagna ur det nya beslutet från juni 2016 där ni gruppledare såg till att höja era arvoden. Man kan fråga sig varför, svaret är enkelt ni ville ha mer.

Varför låter du göra sken av att du avstod från ditt årsarvode som förste vice ordförande i KF utan att nämna att det skulle ersättas med mötesarvodet?

Du är som person, att inte nöja dig med en sänkning av arvodet, då hade du inte gått med på uppgörelsen, den uppfattningen hade även de andra i gruppen. Det gäller att smörja varandra så alla blir nöjda.

Ni hade även ett beslut i januari 14 att starta dessa arvodesförhandlingar innan valet så medborgarna visste vad som gällde i frågan innan de gick till valurnan. Detta sprack mest beroende på en person och uppgörelsen blev inte klar förrän långt efter valet. Nu finns ett liknande beslut inför valet 2018 där ingen tror att så blir det.
Reply Tummen up Tummen ner
-3
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 20 Jun 2016
Tyvärr fortsätter du med dina påhopp och kränkningar. Mina nya mötesarvoden för varje enskilt kommunfullmäktigemöte (om jag går på alla) är betydligt mindre än det fasta arvodet jag hade tidigare, tråkigt när du tar till rena osanningar för att smutskasta mig som person.

Det fanns politiker i gruppen som pratade i egen sak, dock inte jag, och det var därför jag på senaste KF gick upp och sade att även de nya reglerna inte är bra, och det var därför som jag föreslog att tidigarelägga arbetet med de kommande arvodena, så de är klara före valet!!
avatar
Håkan Sundström 20 Jun 2016
Owe
Du glömde att du fick ett nytt arvode per mandat med 7116 kr alltså ett gruppledararvode pluss 2 x 7116 kr som ersatte ditt dåvarande gruppledararvode. De nya arvodet är regält mycket högre än tidigare. Tala sanning min gode Owe Fröjd.
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 21 Jun 2016
Tråkigt att du hela tiden svamlar runt, inte heller detta stämmer, det du påstår är en ren lögn.

Läs på de gamla arvodena och de nya arvodena för gruppledare och rätta dina felaktiga påståenden, och sluta att sprida en massa felaktiga påståenden om mig som person eller mina arvoden!!!

Detta är rena trakasserier och kränkningar mot mig som person som jag tar väldigt illa vid mig av, och jag ber dig ännu en gång att upphöra med dessa.

Jag har även ett flertal meddelat Attila som ansvarig för denna sida att inte publicera kränkningar och trakasserier mot mig som person, dock utan åtgärd från hans sida.
avatar
Håkan Sundström 21 Jun 2016
Owe
Du ljuger i dina påståenden, jag har tagit siffrorna från beslutsprotokollet och jämfört dem med det tidigare beslutet i dec 2016 där ni höjde era arvoden med 1,5 Mkr, nu höjer ni dom ytterligare med 400000 kr.
Skulle gärna vilja se av dig själv en redovisning som styrker dina lögner.
avatar
Owe Fröjd 23 Jun 2016
Men snälla Håkan , vad svamlar du om, eller tittar du i din berömda kristallkula??
Du hänvisar till vårt gamla beslut i december 2016, i min värd så har det inte varit än, jag lever nu i juni 2016.

Men du verifierar ju att du inte har riktigt koll på vilka beslut vi fattat, eller när!!

Jag har i alla fall koll på det eftersom jag varit med att fattat besluten, sedan får väl läsarna ta ställning till vem som vet mest, eller har rätt!!!

Jag kan även konstatera att du ännu en gång kallar mig lögnare och att Attila gladeligt publicerar denna kränkning mot mig som person utan någon form av källforskning:((
avatar
Håkan Sundström 23 Jun 2016
Owe
Är du intelegensbefriad eller förstår du inte vad du läser? Tyvärr skrev jag fel år men beslutet där ni ökade arvodet med 1,5 Mkr var dec 2015 inte 2016 som jag felaktigt skrev. Jag står fast vid att du ljuger i dina inlägg på denna tråd. Du är en sådan person som aldrig skulle gå med på en sänkning av något arvode som gäller dig, sänkningar för andra personer kan du säkert acceptera men aldrig för dig själv.
Jag har ombett dig specificera dina arvoden baserad på beslutet taget juni 2016 och jämföra det med beslutet från dec 2015 så ska du se att du fått en regäl höjning på bara 6 månader. Detta vill du tydligen inte göra för då avslöjas dina lögner.
avatar
Owe Fröjd 23 Jun 2016
Är du helt vilse?:)) Vad jag vet har vi inte tagit något beslut i december 2015 heller???
Nu får du sluta med att anklaga mig för att vara lögnare.

Snart rättar du väl ditt inlägg, för tredje gången, och säger att det inte togs några beslut i december 2015, och att jag, och alla andra läsare, borde insett att det var ett annat datum:)))))

Oavsett när besluten togs, så är du helt fel ute i dina beräkningar om mina arvoden som du tidigare redovisat i denna tråd, vilket nog alla som läst detta redan förstått?

Trevlig midsommar

PS
"intelegensbefriad" som du skrev, stavas = intelligensbefriad, och det visse jag i alla fall:)))
DS
avatar
Håkan Sundström 23 Jun 2016
Ja Owe jag är vilse i årtalen. Det var 2014 i december som beslutet togs där ni ökade arvodet med 1,5 Mkr för valperioden. Nu i juni 2016 ökar ni arvoderna med ca 400000kr och skickar räkningen till skattebetalarna.
Kan du inte redovisa dina arvoden så vi kan avsluta denna dialog?
avatar
Owe Fröjd 23 Jun 2016
Nu är det tredje gången som du ändrar dig efter mina påpekanden att du har fel, bra att du rättar dig själv, men det är pinsamt att du hela tiden påstår saker som är helt fel, samt att du smutskastar mig som person.
Att hela tiden försöka att rätta alla dina felskrivningar tar mycket tid, även för en fritidspolitiker.

Du skriver att du är vilse i årtalen, och jag vill bara tillägga ett, också!

PS
Nu när du prickat rätt på årtalet 2014 kan du kanske läsa vidare i protokollet, där finner du att jag och Bålstapartiet yrkade på återremiss, detta på grund av att inte tyckte förslaget var bra, ändå har du mage att beskylla mig för att vi ökat arvodet vid det tillfället, SKÄMS
DS
avatar
Håkan Sundström 23 Jun 2016
Owe
Varför kan du inte redovisa dina arvoden? Det är ju medborgarnas pengar du erhåller. Är du rädd för att bli avslöjad den mängd av pengar du erhåller utan att uträtta något, eller SKÄMS du för de höga ersättningarna du tillskansar dig.

Owe, redovisa dina arvoden.
avatar
Kristian Leinonen 21 Jun 2016
SD yrkade om återremiss av ärendet.
avatar
Håkan Sundström 21 Jun 2016
Hej
Jag uppmärksammade ert yrkande från SD som hedrar er som parti.
totalt: 7 | visar: 1 - 7

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

1.00

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2685