Hem | Politik | Oppositionen i Håbo förhalar beslut

Oppositionen i Håbo förhalar beslut

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

(Insändare) Håboalliansen vill peka på oppositionens destruktiva arbetssätt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Oppositionen förhalar och blockerar beslut som påverkar bland annat serviceboende för äldre, etablering av Bovieran som är 55+ boende, avveckling av Marknadsbolaget och bostäder för unga.

Håboalliansen anklagar oppositionen i Håbo för att förhala beslut Håboalliansen anklagar oppositionen i Håbo för att förhala beslut


Nedanstående inlägg från Håboalliansen är en signal till Håbo om att oppositionens prat om att arbeta för Håbos bästa klingar falskt!

Håboborna har rätt att få valuta för varje skattekrona och förutsätter att alla samarbetar för att nå önskade resultat. Väl genomarbetade och behovsanpassade förslag borde bara kunna ifrågasättas med väl genomarbetade argument. Men tyvärr är det inte så i Håbopolitiken.

Nu måste det bli slut med den politiska ankdamm som etablerats i Håbopolitiken med Ove Fröjd (Båp) som främsta vapendragare och med ivrigt stöd av Agneta Hägglund (s).

Den som följt vad som sker i Håbopolitiken har kunnat konstatera att många angelägna frågor skjuts på framtiden eftersom Bålstapartiet med stöd av Socialdemokraterna ofta yrkar på återremiss. Trots att förslagen ofta följer tidigare inriktningsbeslut.

Några exempel från senaste arbetsutskott med kommunstyrelsen ger en bra bild på detta;

Sedan länge finns ett behov av serviceboende för äldre. Efter aktivt letande om lämplig placering fastnade alla för förslaget att förlägga detta till en plats nära Kyrkcentrum. Vid sammanträdet yrkades dock på återremiss för att få ytterligare sifferunderlag. I och med detta förhalas nu såväl detaljplanearbetet som inflyttningstidpunkt.

Bovieran som erbjuder serviceinriktat boende för 55+ har under längre tid letat lämplig plats för en etablering i Bålsta. Man finns sedan en tid i Enköping. Totalt har man tillsammans med kommunen granskat 8 olika alternativ och nu fastnat för ett i centrums närhet. Detta skulle då bli deras första ”stadsnära” projekt. Placeringen ligger helt inom ramen för det planprogram för centrumutveckling som finns. Men detta räckte inte för Bålstapartiet och Socialdemokraterna. Ärendet återremitterades på deras förslag. Och vi vet nu inte om och när vi kan få ett Boverian projekt i Bålsta. Många andra kommuner står på kö för att få den möjligheten.

Som de flesta vet har verksamheten i Håbo kommuns Marknadsbolag haft störningar på senare tid. Och efter det att bolagets markinnehav avvecklats finns inte längre någon direkt vinstdrivande verksamhet som motiverar en bolagsbildning av verksamheten. Förslag fanns att kommunen nu avvecklar verksamheten i bolagsform, och istället inordnar detta i kommunkansliets organisation. Vilket skulle betyda en förstärkning av möjligheten att arbeta med de frågor som är angelägna för näringslivet. Men detta tyckte inte Bålstapartiet med stöd av Socialdemokraterna. Och frågan återremitterades.

Vi har stort behov av bostäder för unga i Håbo. Och kommunen har mark som är väl lämpad för bebyggelse. Bl.a. en fastighet på Åsleden där förslag fanns om en detaljplaneändring för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Planen säger idag att den ska användas för kommunal verksamhet. Förslag fanns också om att utlysa en markanvisningstävling för att få in intressanta förslag som kan bidraga till att lätta på bristen på lägenheter särskilt till de många unga som vi har behov av att erbjuda bostad. Just bristen på bostad är ett stort problem vid nyrekrytering till såväl företag som till den kommunala verksamheten.

Men detta förslag gillades inte av Bålstapartiet med stöd av Socialdemokraterna som avvisade iden att använda kommunens mark till ökad bostadsinvestering. Och förslaget avslogs.

Genom Bålstapartiets agerande, som allt som oftast får stöd av Socialdemokraterna ,så stoppas beslutsprocessen upp redan i kommunstyrelsen arbetsutskott. Och kan inte prövas i kommunstyrelsen, där ju majoritetsförhållandet är annat.

Det är dags att Håbobornas vilja i kommunvalet också kommer till uttryck i den praktiska kommunpolitiken. Vi kan inte längre med ansvar se på hur Bålstapartiet, med Socialdemokraternas stöd, saboterar detta.

Håboborna har rätt att få valuta för varje skattekrona och förutsätter att alla samarbetar för att nå önskade resultat. Väl genomarbetade och behovsanpassade förslag borde bara kunna ifrågasättas med väl genomarbetade argument. Inte bara förhalande arbetssätt/metoder av politiska partier som säger sig arbeta för Håbos bästa.

Vad är vi annars till för?

HåboalliansenPrenumerera på kommentarer Kommentarer (7 Skickat)

avatar
Pål Christophersen 02 Sep 2016
Tycket kanske inte det är seriöst att signera med Håboalliansen - ni har namn hoppas jag ? Eller vill ni inte stå för kritiken ni ger ?
avatar
Owe Fröjd 02 Sep 2016
Det är alla de borgerliga partierna samt det vänsterorienterade Milöpartiet som bildat en "egen liten allians".
De har inte någon egen majoritet, men tror att de har det, därav att vissa mindre bra förslag som de levererar inte får någon majoritet.

Eller som de kallar det här ovan, "oppositionen förhalar våra beslut". Det är bara det att oppositionen är i majoritet, hänge du med??:)))
Trevlig helg
avatar
Owe Fröjd 02 Sep 2016
Oppositionen förhalar och blockerar beslut menar Håboalliansen.

Svaret är ”värre än så” vi försöker till och med att stoppa vissa förslag då de är dåligt underbyggda, ofinansierade och inga ekonomiska konsekvenser finns redovisade, alliansens ”spontanshoppande” med våra skattepengar är inte acceptabelt!

De pekar på tre beslut på senaste kommunstyrelsens arbetsutskott 8160823) som vi ”motarbetade”

-Serviceboende för äldre:

Citat från Alliansen:
”Vid sammanträdet yrkades dock på återremiss för att få ytterligare sifferunderlag. I och med detta förhalas nu såväl detaljplanearbetet som inflyttningstidpunkt.”

Kommentar från oss:

Se till att alla underlag finns med till Kommunstyrelsen så kommer vi att fatta beslutet där! Men vi vill veta vad det skall kosta INNAN beslut, ja vi vill veta vad våra pensionärsföreningar tycker om förslaget INNAN beslut, ja vill veta vilka fördelar och nackdelar det innebär att låta något riskkapitalbolag bygga och hyra ut det till oss, i stället för att bygga själva, INNAN beslut! Att vi med detta skulle försena både detaljplanearbetet och inflyttningstidpunkt är ren lögn!


-Försäljning av central mark för uppförande av 55 st bostäder i konceptet Bovieran.

Citat från Alliansen:
”Totalt har man tillsammans med kommunen granskat 8 olika alternativ och nu fastnat för ett i centrums närhet. Detta skulle då bli deras första ”stadsnära” projekt. Ärendet återremitterades på deras förslag.”

Kommentar från oss:
Ja, vi stoppade tillfälligt detta beslut, inte för att det skall få byggas en Boviera i kommunen, men att vi skall sälja en av de mest centrala tomterna, som dessutom i dag är en parkeringsplats, till ett privat bolag. Vi vill ha en övergripande samlad bedömning om vad och hur vi skall använda kommunens centrala mark vid Gröna Dalen, innan vi säljer ”tomtbitar” till olika aktörer. Även bslut om detta kommer slutgiltigt att fattas av Kommunstyrelsen på måndag


-Som de flesta vet har verksamheten i Håbo kommuns Marknadsbolag haft störningar på senare tid.

Citat från Alliansen:

”Förslag fanns att kommunen nu avvecklar verksamheten i bolagsform, och istället inordnar detta i kommunkansliets organisation
Men detta tyckte inte Bålstapartiet med stöd av Socialdemokraterna. Och frågan återremitterades”

Kommentar från oss:
Vi avser att man bör utreda bolagets vara eller inte vara innan beslut, vilket är rimligt, ”sekundoperativa” förhastade beslut utan samverkan är aldrig bra!
Men det stämmer att Alliansen inte har lyckats så bra med detta bolag, de nämnda ”störningarna” är de i stort sett själva skyldiga till.
Man har från Alliansens sida inte gjort den lagstadgade tillsynen av bolaget som ska göras, man har heller som ägare på stämman för bolaget åtgärdat de brister man säger sig i dag har sett.
Alliansens ordförande i bolaget har nu avgått och kanske har de svårt att hitta någon ny, bättre och vill avveckla bolaget.


-Bostäder för unga

Citat från Alliansen:

”Vi har stort behov av bostäder för unga i Håbo. Och kommunen har mark som är väl lämpad för bebyggelse. Bl.a. en fastighet på Åsleden där förslag fanns om en detaljplaneändring för att möjliggöra bostadsbebyggelse
Men detta förslag gillades inte av Bålstapartiet med stöd av Socialdemokraterna som avvisade iden att använda kommunens mark till ökad bostadsinvestering. Och förslaget avslogs.”

Kommentar från oss:
Förslaget avslogs inte, det kommer att behandlas på Kommunstyrelsen på måndag. Vi anser dock inte att det är lämpligt att bygga små ungdomslägenheter mitt inne i ett villaområde, dessutom bör man noga tänka efter innan man bygger nytt på Bålstaåsen. Vi vill också avvakta den utredning som barn och utbildnings förvaltningen fått uppdrag att genomföra när det gäller var framtida skolor/ förskolor ska ligga. Det kanske visar sig att det är alldeles utmärkt med en förskola där och då behöver man inte ändra detaljplanen.


Alliansens slutord:

Citat från Alliansen:

”Håboborna har rätt att få valuta för varje skattekrona och förutsätter att alla samarbetar för att nå önskade resultat”

Kommentar från oss:

Någon vilja från Alliansen till ett seriöst samarbete med alla oppositionens partier har inte funnits sedan valet.
Man gjorde tex den förändring från denna mandtperiod att utse ”egna” vice ordförande i styrelser och nämnder.
En inbjudan från Kommunstyrelsens ordförande och vår Kommundirektör har nyligen gått ut som innebär att alla ordförande i styrelser och nämnder och kommunens ledningsgrupp åker på en två dagars konferens för att arbeta med samspelet/samverkan mellan chefer och politiken.
Detta kanske skulle varit ett ypperligt tillfälle om representanter från oppositionen varit medbjudna i syfte att stärka samarbetet/samverkan mellan oppositionen, Alliansen och förvaltningarna.

Så vi avslutar på samma sätt som Alliansens slutord, om man vill ha samarbete med oppositionen bör man kanske bjuda in till det, eller som ni skriver:

”Vad är vi annars till för?”

Owe Fröjd, Bålstapartiet
Agneta Hägglund, Socialdemokraterna i Håbo
Werner Schubert, Socialdemokraterna i Håbo
avatar
Håkan Sundström 03 Sep 2016
Owe Fröjd får det att låta som om det är han som styr politiken i Håbo, han vet och kan bäst, att han får det att låta som att socialdemokraterna är ett stödparti till Bålstapartiet, vilket skulle vara olyckligt om socialdemokraterna har vikit ner sig så totalt att Owe Fröjd skulle vara den ledande politikern i kommunen. Han är en manipulerande person som sitter i 7 styrelser och nämnder och är den högst arvoderade fritidspolitikern i Håbo, som kostar oss skattebetalare över 128000kr om året. Se upp så ni inte fastnar i hans klor för då är ni förlorade.
avatar
Owe Fröjd 03 Sep 2016
Ännu ett tråkigt påhopp på mig som person från Håkan Sundström. Om du läst hela inlägget så hade funnit att det var tre avsändare till inlägget!

Avsändare:
Owe Fröjd, Bålstapartiet
Agneta Hägglund, Socialdemokraterna i Håbo
Werner Schubert, Socialdemokraterna i Håbo
avatar
Håkan Sundström 05 Sep 2016
Owe
Jag tror inte ett dugg på vad du skriver som anledning till era otaliga återremisser. Att Werner Schubert skulle signera dina bortförklaringar är för mig osannolikt. Agneta verkar har ingått i dina planer att strunta i politiskt samarbete utan bara söka konfrontation för maktens skull.

Alliansen fick igenom sin budget beroende på att SD lade ner sina röster och det är därför som S och BåP gått in för att sabotera hela det politiska arbetet som har resulterat i höga remisskostnader och till en stillastående utveckling av Håbo kommun.
avatar
Christian Johansson 05 Sep 2016
Tja..
Har för mig jag sa tidigare att det blir svårt att styra på 18 mandat (minoritet).
Men 5 partier är många partier, som dessutom bara når 18 mandat!.
Det hade varit bättre med 2 partier på 18 mandat då har man 7 övriga man kan bolla med i övriga frågor.
Nytt styre borde bildats när man inte fick igenom budgeten, men det är min åsikt.
totalt: 4 | visar: 1 - 4

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2685