Hem | Politik | Jag är inte den högst arvoderade fritidspolitikern i Håbo

Jag är inte den högst arvoderade fritidspolitikern i Håbo

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

(Insändare) Jag har ett flertal gånger blivit uppmanad av Håkan att redovisa mina arvoden för mina politiska uppdrag, vilket jag även lovat. Då han inte kunde vänta till jag haft tid att sammanställa dessa skrev han ett inlägg för några dagar sedan med rubriken: Owe Fröjd är den högst arvoderade fritidspolitikern i HåboDetta är självfallet inte rätt, och jag skall självklart kommentera hans uppgifter och ge lite förklaring till dessa
 
Jag kommer även avslutningsvis klistra in lite omdömen som Håkan den senaste tiden yttrat över mig som person här på Portalen.Dessa påhopp har inte bara drabbat mig personligen utan även min fru, barn, barnbarn och andra nära och kära, men som Håkan skriver om mig: ”en officiell person som måste räkna med att det finns oliktänkande personer och att han måste som politiker räkna med påhopp i politiska frågor.”
 
Att jag mått dåligt, grubblat, sover dåligt och varit tvungen att uppsöka professionell hjälp för att hantera dessa påhopp är tydligen inget som bekymrar varken Håkan eller Attila
 
Bakgrund
Jag är lokalpolitiker på fritiden, utöver detta har jag arbetat som heltidsbrandman under 30 år samt drivit ett antal företag i Bålsta, alla framgångsrika företag utom ett som ”gick omkull” i samband med den stora finans och fastighetskriser för ca 25 år sedan (detta har inte Håkan glömt!)

Nu till Håkans senaste inlägg:
 
”Owe Fröjd har sedan flera månader lovat redovisa alla sina arvoden men har tills dags datum inte gjort det. Han sitter i många styrelser och nämnder och uppbär en ansenlig summa pengar i arvode för år 2015. För 2016 har dessa ökat till 7 i antal och är:

1. Gruppledare för BåP:  55776 kr per år
2. Ledamot i BoU nämnden:  7 x 872 kr 6804 kr per år
3. 1:e vice ordförande i KF: 7 x 872 kr 6804 kr per år
4. Ledamot i KF valberedning Arvode endast valår
5. Ledamot i KS: 7 x 872 kr 6804 kr per år
6. Ledamot i KSAU: 7 x 872 kr 6804 kr per år
7. Ledamot i RTJEH: 12 x 1168 kr 14232 kr per år
Summa totalt per år 97224 kr per år”


Mina kommentarer till detta:
 
-Gruppledare för Bålstapartiet
Jag har varit partiledare för Bålstapartiet i 22 år, jag har lagt ner tusentals timmar i olika frågor för att göra vår kommun till en bättre kommun att leva och bo i. Partiet erhåller ett visst partistöd från kommunen. Jag har under alla år inte tagit ut en enda krona i arvode, förlorad arbetsförtjänst eller för andra omkostnader. Som gruppledare fick alla gruppledare ett arvode från och med 2015, i detta ingår allt politiskt arbete med att hålla sig informerad om vad som händer samt att informera sitt parti, möte med tjänstemän etc.
 
-Ledamot i Barn och utbildningsnämnden
Denna nämnd har ansvaret för allt från förskola till gymnasium, nämnden har ansvar för hälften av alla skatteintäkter i kommunen. Ett stort och viktigt ansvar. Ersättning per år, 6.804 kronor
 
-1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, det som väljs vart fjärde år. Utöver att vara ledamot, vilket detta arvode avser är jag även 1:e vice ordförande, detta ansvar utan något extra arvode.
Ersättning per år, 6.804 kronor
 
Ledamot i Kommunfullmäktigs valberedning
Valberedningen ansvarar beredningen av alla val. För detta utgår inget extra arvode, påståendet att arvode utgår valår är felaktigt.
Ingen ersättning
 
-Ledamot i Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är den nämnd som har tillsyn över all kommunalverksamhet, tjänstemän och alla nämnder och styrelsen. De fattar även många stora beslut på uppdrag av Kommunfullmäktige, till exempel köp och försäljningar av vissa fastigheter och mark. De har även ansvaret att skicka upp förslag till beslut till Kommunfullmäktige, alla beslut i Kommunfullmäktige skall passera Kommunstyrelsen.
Ersättning per år, 6.804 kronor
 
-Ledamot i Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Arbetsutskottet bereder och kontrollerar alla ärenden innan dessa kan tas upp i Kommunstyrelsen.
Ersättning per år, 6.804 kronor
 
-Ledamot Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Den styrelse som har det yttersta ansvaret för all räddningstjänst i Enköping och Håbos kommuner. Ansvaret för detta behöver jag kanske inte förklara?  Mitt arvode där bekostar till 65 % av Enköpings Kommun så summan i Håkans sammanställning är fel, Håbo betalar inte så mycket!
Ersättning per år, 14.232 kronor (varav Håbo betalar 4.981 kronor)
 
Håkans sammanställning, efter justering av kostnaden för räddningstjänsten som är fel blir:
 
Mitt arvode per år blir 87.973 kronor, efter skatt blir det 61.581 kronor kvar, per år!!
 
Så Håkans slutfråga till mig var:

”Frågan skattebetalarna måste ställa sig, är Owe Fröjd den politiker som utvecklar kommunen i rätt riktning och till rätt kostnad?”
 
Ja den frågan får ni andra svara på!!
 

Owe Fröjd är en varböld!
Detta är ett påstående om mig hämtat här på Håboportalen. Avsändare är Håkan Sundström Pilvägen i Bålsta.
 
Håkan har de senaste åren i ett otal inlägg både kränkt mig, mobbat mig och trakasserat mig på denna portal, och Redaktör Attila Gail har publicerat det utan inskränkningar, även på den tiden då har själv först godkände allt innan det publicerades!
 
Jag har skriftligt meddelat massor av gånger att jag inte mår bra av att bli kränkt, och att jag vill att detta skall upphöra, dock utan att det upphört.
 
Här kommer en liten sammanställning och klipp från Portalens olika sidor där Håkan trakasserat mig och min familj, det handlar allt för sällan om politiska sakfrågor, detta är inte allt, det finns mer!
 
Både jag om min familj tycker inte att man som fritidspolitiker skall behöva ta hur mycket skit som helst från nätmobbare och rättshaverister bara för att man engagerar sig som fritidspolitiker, och efter bästa förmåga göra vår fina kommun bättre.
 
Jag har dock fått stöd för att klara detta, jag kan tyvärr konstatera att Håbo kommun som ”arbetsgivare” och många av mina ”politikerkollegor” inte verkar bry sig??

 
 Lite klipp av det som Håkan Sundström skrivet om mig:

-Owe Fröjd är en varböld i Håbopolitiken, han vänder kappan efter eget vinnande

-Bästa Owe Fröjd, nu börjar löjets skimmer att skina över dig och din ynkedom

-Owe, har du haft en plågsam natt? Ditt inlägg säger allt, 

-Owe, vad har hänt med dig, har du blivi religös och gått med i IOGT

-Nu ska du veta att Owe Fröjd är en självömkande och manipulativ politiker

-Din läsförståelse vacklar

-Jag tolkar detta att Owe Fröjd vill bedriva populism utan saklig grund, men så bedriver Bålsta Partiet sin politik
 
-bara makten har varit i fokus för att tillskansa sig höga politikerarvoden som de själva bestämmer. 
 
-Owe Fröjd har ju inte rosat marknaden med sina bolag
 
-Owe, du ser det som en kompetens att starta företag för att sedan köra dem i konkurs,
 
-men inte för Owe Fröjd, finns det politiska vinningar förknippad med pengar så finns han där,
 
-Du uppträder arrogant och nervärdrar oss i vårt tyckande
 
-Du är i behov av makt och hoppar från den ena majoriteten till den andra
 
-din trovärdighet som politiker är förbrukad
 
-Du är som person, att inte nöja dig med en sänkning av arvodet, då hade du inte gått med på uppgörelsen,
 
-Owe, Du ljuger i dina påståenden, skulle gärna vilja se av dig själv en redovisning som styrker dina lögner
 
-Owe, Är du intelegensbefriad eller förstår du inte vad du läser? 

-Du måste begära hjälp med att förstå artikeln

-Krister, Du har alldeles rätt, men Owe har svårt att förstå skriven text

-Nu gjorde Owe Fröjd ett bra tillrättaläggande samtidigt som har startade en självömkande förklaring om hur mycket han har blivit påhoppad och kränkt av oss kritiker, utan att förstå att han är en officiell person som måste räkna med att det finns oliktänkande personer och att han måste som politiker räkna med påhopp i politiska frågor.
 
-Jag står fast vid att du ljuger i dina inlägg på denna tråd
 
-Du är en sådan person som aldrig skulle gå med på en sänkning av något arvode som gäller dig, sänkningar för andra personer kan du säkert acceptera men aldrig för dig själv.
 
-Detta vill du tydligen inte göra för då avslöjas dina lögner.
 
-Owe, Varför kan du inte redovisa dina arvoden? Det är ju medborgarnas pengar du erhåller. Är du rädd för att bli avslöjad den mängd av pengar du erhåller utan att uträtta något, eller SKÄMS du för de höga ersättningarna du tillskansar dig.

-Bålstapartiet är en katastrof i Håbopolitiken

-Bålstapartiet inte går att lita på, de röstar på förslag där de själva får den bästa favören

 -du fortsätter bara att sprida felaktiga påståenden
 
-Håller inte med dig Owe, det billigaste för kommunen hade varit om Bålstapartiet inte hade existerat och belastat kommunkassan
 
-Owe, Hur sanningsenlig är du idin förklaring till Attila Gal om ditt avsked från räddnngstjänsten för ca 10 år sedan. Om du anser att ordet avsked är ett påhopp, så måste du söka ditt problem på annat håll. Eftersom du inte vill offentliggöra ditt avtal med räddningstjänsten så har du själv visat att du inte är trovärdig i vad du säger och skriver inom politiken och här på HP
 
-Owe, Här kan man konstatera att du och jag har helt olika värderingar på etik och moral, som du också visat historiskt, jag ifrågasätter ditt initiativtagande till en tyst minut i kommunens högsta organ
 
-Owe, Gå nu tillbaka i historien och läs mina inlägg innan du startade dina självömkande och manipulerande påståenden om påhopp. 
Du tycks lida av någon form av förnekelsemani när din läsförståelse är konstant felriktad mot de sanna argumenten som skrivs på denna portal,
 
-Det Owe Fröjd håller på med är bara svammel, där han försöker komma från fokus för att vederbörande politiker ska slippa svara och kommentera.
 
-Owe Fröjd har inte den förmågan att inse att hans taktik bara försvårar för de andra partierna att föra ut sin politik och borde därför dra sig tillbaka från politiken
 
-En taktik som Owe Fröjd använder för att förhindra att medborgarna får reda på vad de själva har tillskansat sig i arvode.
 
-Helt obegripligt att en partiledare kan uppträda som du gör
 
-Därefter rekommenderar jag dig att avsäga dig alla dina politiska uppdrag i Håbo så politiken kan återgå till det normala.
 
-men eftersom du har så dålig läsförståelse och tolkar rubriken som ett påhopp 
 
- en okunnig politiker som du
 
-Jag tycker faktiskt synd om Agneta och hela det politiska etablisemanget i Håbo som har en så okunnig politiker som Owe Fröjd. Både Owe Fröjd och Bålstapartiet är bara en kostnad för medborgarna och har ej heller tillfört något mervärde för medborgarna i Håbo
 
-Owe, Nu förstår vi varför du har varit utanför fokus i denna debatt, som till stor del beror på din oförmåga att förstå skriven text.
 
-Owe, ett praktexempel på att du inte förstår skriven text
 
-Owe, Nu har du fel igen i flera av dina påståenden, att man måste ifrågasätta din läsförståelse?
 
-Alla vet att du ljög,
 
-Owe, Vilket svammel du framför som folkvald politiker
 
-Owe, Du verkar inte ha förstått någon ting, eller också vill du inte förstå, du agerar som djävulens advokat och försvarar allt tokigt som sker i din vänkrets
 
-Owe, Du uppfyller verkligen kriteriet för att vara en rättshaverist. Du försvarar dina politiska kamrater och kommunens tjänstemän trots att du vet att de ljuger.

-Alla vet hans historia och att han är en politisk kameleont som kan klä sig i vilka kläder som passar för stunden. Han driver den politik som passar honom och struntar i vad medborgarna tycker, han är så feg att han t.o.m. vill uppträda annonymt med sina insändare. Hur detta kan vara möjligt vet bara han själv
 
-Owe Fröjd är en varböld i Håbopolitiken, han vänder kappan efter eget vinnande.
Jag vet och erkänner att jag kallat dig för "varböld" i Håbopolitiken, men det har en historisk anledning beroende på ditt aggerande som KF ordförande och politiker när medborgarna ställer frågor.
 
-Hej Attila, Owe Fröjd är en politiker utan ansvar, han kommer inte att erkänna 
 
-Man kan jämföra Owe Fröjd med Rysslands Putin


"Slut Citat"


Owe FröjdPrenumerera på kommentarer Kommentarer (17 Skickat)

avatar
Attila Gal 06 Sep 2016
Hej,

Jag heter Gal i efternamnet, och inte Gail.

Jag själv kan tycka att det är tråkigt att två aktiva i Håbopolitiken kan inte bättre än fightas på sandlådenivå här på HåboPortalen. Huruvida är det för Håbos bästa eller ej, vem som har rätt eller ej, får läsarna avgöra. Att Owe Fröjd mår dåligt av detta är inte målet för mig, mer om det senare.

Min intention är att erbjuda alla ett forum att oavsett tid och plats kunna yttra sig om Håbos angelägenheter samt kunna fortsätta diskutera insändarna.. Detta var Portalen först med i Håbo, redan 2003. En demokratisk landvinning i mina ögon. Det var många under åren som fick sin beskärda del av diverse formuleringar, Nina Lagh (M) var en av dem till exempel.

Min önskan är att dialogen förs i en saklig och välmenad form, och vad jag kan se är detta inte alltid är fallet, dock i merparten av dialogerna. Kommentarerna ägs av dem som skriver raderna, och alla uppmanas att kontakta Portalen via email och konkret ange vad som känns inte rätt i insändaren/kommentaren. Owe Fröjd har inte inkommit med ett enda mail till mig i sak, utan hänvisar gång på gång till, här framför offentligheten, hur illa bemött han har blivit och hur mycket han har lidit. Detta har jag diskuterat med honom otaliga gånger. Det är tråkigt och oönskat att han mår illa, men då förstår jag inte varför inte skriva ett mail i sak, som alla uppmanas att göra? Owe Fröjd, återigen, skriv att mail, så jag lovar, som jag lovade hittills, att tittar på detta och försöker lösa problemet.

Detta tycks nu vara en ställningskrig mellan oss sedan några år, där han offentligt anklagar mig att inte ta itu med vissa formuleringar, medan jag hänvisar till att han (som alla andra) skickar ett mail i sak till Portalen. Denna uppmaning står svart och vitt på Portalen. Som jag ser på saken, och som jag upplever det, gör Owe Fröjd allt för att släcka HåboPortalen, uppmanar företag att bojkotta med reklam etc.

Jag har flertal gånger erbjudit våra politiker, ja, jag bad om hjälp om så önskas, att gemensamt sätta riktlinjerna för forumet, samt hitta (neutrala) krafter som kunde vara med och moderera innehållet. Tyvärr, har inte fått ett enda svar tillbaka. Jag har försökt leda Portalen via lokaldemokratins djungel i 13 år, alldeles själv, utan hjälp och avlöning, för Håbos bästa!

Attila Gal
HåboPortalen
avatar
Attila Gal 06 Sep 2016
Håkan Sundström: Jag uppmanar dig återigen att skilja på sakfråga och människa!!!
Owe Fröjd: Jag uppmanar dig återigen att maila vilka ord/meningar som du blev kränkt av!!!

Attila Gal
HåboPortalen
avatar
Owe Fröjd 06 Sep 2016
Attila, menar du på fullt allvar att du måste ha ett mail, självklart kan jag kopiera vad jag skrivet i detta mitt inlägg och posta det också.
Om jag inte gör det så avser du att jag inte bett dig att sluta publicera kränkningar??

För att klargöra en sista gång, du vill att jag kopierar mitt inlägg och klistrar in det i ett mail för att du skall göra något?? och vadå??

Du kan inte, vill inte, förstå vad jag upplever om du inte får det på mail också?? Har jag förstått det rätt?

2015-09-23 skrev jag detta mail till dig, precis som du önskade, jag vet inte om det var så svårt för dig att förstå att jag mådde dåligt av det som du publicerar på din sida??, vill du ha mailet i något särskilt typsnitt etc för att vidta åtgärden mot att stoppa mobbingen mot mig på din sida??

Mailet till dig:

"Jag kan bara konstatera att jag personligen har råkat väldigt illa ut på grund av din forumsida, mina besök inom öppenvården för att bearbeta mina problem som en konsekvens av din sida är ju inget som drabbar varken dig eller det som du publicerar för andras räkning, och det får jag väl tåla eftersom jag är fritidspolitiker och ett "öppet villebråd"


Dessutom har jag otaliga gånger skrivit på detta portal att du skall upphöra med att publicera nätmobbing och trakasserier mot mig som person, vissa har du också bemött men inte gjort något åt, men eftersom du inte fått dom som mail så är det tydligen OK???
avatar
Attila Gal 06 Sep 2016
Jag gör undantag med dig, du behöver inte maila dessa en gång till. Däremot skulle jag vilja gå igenom din digra lista mer noggrann, på vissa ställen har jag svårt att tänka att meningen eller ordet kränkte dig och fick dig att må dålig. När tex Håkan Sundström skriver att "Bålstapartiet är en katastrof i Håbopolitiken", du menar inte att jag ska stryka denna mening? Eller "Owe, Du verkar inte ha förstått någon ting, eller också vill du inte förstå, du agerar som djävulens advokat och försvarar allt tokigt som sker i din vänkrets". Så vi måste lugna ner oss lite här.

Så gå igenom din lista igen, tänk efter om verkligen alla mening eller ord fick att du kände dig kränkt och inte tog du med dessa för effektens skull?. Sedan vill jag gärna ha länken till artikeln, där kommentaren förekommer, så att jag kan *******-a det ordet/meningen som du avser. Tänk gärna efter om inte samma ord eller mening förekom i EnköpingsPosten eller i BålstaBladet, för då vill jag att du skriver samma brev till dem också som du skrev här (med respektiva meningar/ord förstås).

Så, återigen, maila mig ord/mening med länk till artikeln och jag lovar att ******-a ut dem.

Attila Gal
HåboPortalen
avatar
Owe Fröjd 07 Sep 2016
Jag förstår att du inte har något intresse av att göra något i denna fråga, krav på att leta upp länkar på din egen sida och meddela dig??????

Jag har inte påstått att allt det jag skrev i mitt inlägg skulle vara straffbart, det var mer ett exempel på att visa hur Håkan Sundström betett sig etiskt och moraliskt i sina, som jag uppfattar det brottsliga kränkningar mot mig, men att behöva skicka ett mail till dig, leta upp länken där det stod, och även meddela andra media om att de skall ta andra saker känns bara som en ren ovilja från din sida.

När Håkan Sundström kallar mig "en varböld i Håbopolitiken" så borde du nog förstå att det enbart är kränkande, trakasserier och nätmobbing.
Detta i synnerhet då jag tidigare publicerat att jag upplever dessa som djupt kränkande och mår dåligt av att bli nätmobbad på din sida. Detta har jag direkt aviserat till dig personligen på din portal, även under en tid då du personligen godkände allt innan DU publicerade det.

Huruvida du eller Håkan Sundström kan ställas som juridiskt ansvariga för dessa kränkningar överlåter jag att avgöra till de personer som kan detta.
avatar
Attila Gal 07 Sep 2016
Jag kan ana Owe Fröjd att det tar emot att ta av offerkoftan, du verkar trivas med att lida i offentlighetens ljus. Vill du ta bort saker som stör dig så gör det jag bad dig att göra, eller sluta klaga i denna fråga för gott.

Jag skrev redan tidigare att du måste ange i vilka artiklar (länkar) finns kommentarerna som du är besvärad av. Sedan har jag ändå en hel del arbete kvar med att hitta den artikeln i databasen, den kommentaren och den meningen/ordet som du lider av för att ******-a.

Så, kavla upp skjortärmen och leta länkar och maila mig resultatet så att vi kan få detta ur världen.

Vill du inte göra detta, som skulle lösa problemet, så vänligen besvära mig inte med ditt klagande. Jag kommer inte att besvara dina rader mer i denna fråga.

Skulle det återigen dyka upp ord i framtiden som du lider av, så läs återigen informationen vad man i ett sådant fall kan göra.

Attila Gal
HåboPortalen
avatar
Owe Fröjd 08 Sep 2016
Tyvärr löser det inga problem som du påstår, jag begriper inte hur du tänker, vilken etik och moral du besitter?

Ta bort? det känns som om du på fullt allvar tror att detta skulle hjälpa? att ingen skada är skedd??

Om någon tryckt på avtryckaren så är skadan skedd, det blir inte ogjort för att man tar bort kulan från kroppen.

Dock kan man kanske förhindra att skottet avlossas (läs: genom att INTE publicera nätmobbing och kränkningar?)
avatar
Krister Karlsson 08 Sep 2016
Föregå då med gott exempel!
avatar
Håkan Sundström 07 Sep 2016
Ja, det var många sanningar Owe Fröjd publicerade, vad han glömde var de uttryck han själv använt mot en del medborgare främst Krister Karlsson.Dessa vill han inte offentliggöra och är för den delen ett uttryck för hur personen Owe Fröjd är som människa. Själv struntar jag i hans påhopp för jag känner Owe Fröjd som person så väl.

Han börjar med att ljuga redan i överskriften där han påstår att han inte den fritidspolitiker som är högst avvoderad men kan inte säga det i hans inlägg. Att han påstår att mitt fel ligger i att RTJEH och att Enköping betalar en större del av arvodet är ointressant, det är skattepengar som betalas ut. Dessutom så tar han inte med de sociala kostnader på 32% som betalas ut av kommunen som gör att Owe Fröjd kostar över 128000kr.
avatar
Krister Karlsson 08 Sep 2016
"Håll dig borta från Portalen!" citat: Håkan Sundström till mig. Båda herrarna Fröjd o Sundström har anledning att rannsaka sina tonlägen. Det är sårande att få en sådan kommentar från Sundström, såvida han inte äger Håboportalen. Hur var det med yttrandefriheten? Nej, man blir trött, folk har ingen lust att skriva här mer.
avatar
Owe Fröjd 08 Sep 2016
Ja du vet Krister, kritisera inte Håkan, för då djä.......:))
avatar
Krister Karlsson 08 Sep 2016
Konstaterar att jag är omnämnd men vet o jag orkar gå in i debatten mellan Fröjd o Sundström som pågått i åratal.
avatar
Attila Gal 07 Sep 2016
Vem är den högst arvoderade fritidspolitikern då i Håbo?
avatar
Owe Fröjd 08 Sep 2016
Innan jag redovisar vem som är högst betalda fritidspolitiker vill jag bemöta Jan-Eric Hernkrantz inlägg:
-Nej, jag har inte varit Moderat politiker tidigare, du måste blandat ihop mig med Håkan Sundström som varit det.

-Kan även nämna några företag som jag drivet, med framgång:

-Owe & Gittan på Stockholmsvägen under ca 10 år, och som inte gick i konkurs, och som alltid betalade skatter och arbetsgivaravgifter i tid

-Lilla Valhall, restaurang i Bålsta Centrum, och som inte gick i konkurs, och som alltid betalade skatter och arbetsgivaravgifter i tid

Sedan tre år tillbaks driver jag Owes Taxi och har inga skatteskulder, momsskulder och betalar mina räkningar i tid.

Företaget som gick omkull i början av nittiotalet, Securicar, berodde helt och hållet på finanskrisen, och jag var inte ensam om det!

De skulder som uppkom vid denna konkurs betalade jag av under 10 år av egna pengar, jag och min familj levde med existensminimum hos kronofogden under hela denna tiden, men det kan du väl snoka fram belägg för om du vill?Nu till, enligt mig, trakasserierna från Håkan Sundström om att jag är den högst betalade fritidspolitikern:

Jag nämner några utan att kontrollerat deras totala belopp, detta är bara för ETT enskilt uppdrag per person, UTAN andra arvoderade uppdrag för dessa personer!!


-Lennart Carlsson (M), Ordförande i barn- och utbildningsnämnd har ett fast årsarvode på 142.320:- detta utan ersättningar för hans övriga uppdrag Kommunfullmäktige etc.

-Lisbeth Bolin (C) Ordförande i vård- och omsorgsnämnden (M) har ett fast årsarvode på 85.392:-, och detta utan övriga uppdrag i Kommunfullmäktige etc

-Bo Jonsson (M), Ordförande i socialnämnden (C) fast arvode 85.392:- per år, plus jourersättningen på uppskattningsvis 20.000 :- per år =105.000:_ per år


Detta att jämföra med mitt arvode, 87.973 för SAMTLIGA uppdrag
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 07 Sep 2016
Inledningsvis vill jag ge Attila Gal ett stort tack och ett erkännande av hans insatser för att ge information till kommunens innevånare. HåboPortalen fyller en funktion, alldenstund Håbo kommuns informationsbas ( hemsida ) inte är heltäckande. Dessutom saknar den möjlighet att påtala ärenden som kan vara känsliga för kommunens verksamhet, styrda av politiker och anställda. Hur skulle vi annars få bakgrundsuppgifter som aldrig kommer fram i något officiellt dokument. Håkan Sundström, ett stort tack även till dig. Med den kunskap du tillägnat dig i den politiska beslutsprocessen under en längre tid bakåt, förstår jag att du är en nagel i ögat för många politiker. Utan dina redogörelser av tidigare beslut och verksamhetsinriktningar skulle mycket av det som besvaras av Owe Fröjd te sig som sanningar. Ser man tillbaka på hans insändare här i HP förefaller han vara talesman för även andra partier utöver det som han är registrerad i, Bålstapartiet. Men, ser man till hans politiska bakgrund har han varit både i Moderaterna och Socialdemokraterna innan han tillsammans med några andra bildade Bålstapartiet. Den sanningsenlighet du presenterar tror jag inte ett dugg på. Håkan Sundströms beskrivning av dig stämmer bra med min uppfattning om din person vid de tillfällen jag fått svar från dig på mina tidigare insändare i HP. I din bakgrund beskriver du dig som heltidsanställd brandman i 30 år, du har drivit ett antal ( alla ) framgångsrika företag. Dessutom, varit kommunalpolitiker under 25 år. Vilka dessa framgångsrika företag har varit framgår inte. Utom ett, som var framgångsrikt fram till konkursen, då det ”gick omkull”. Gick inte du också ”omkull” vid samma tidpunkt? Var det verkligen ”den stora finans och fastighetskrisen” som var orsaken?
Beträffande dina arvoden och andra ersättningar är det ”en nys” av det du verkligen kostar. Dina återemitteringar och krav på ytterligare utredningar i ärenden som haft konsensus i nämnder och utskott har kostat oss skattebetalare miljoner. Så du är utan tvekan vår mest kostsamma politiker.
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 09 Sep 2016
Ditt sätt att beskriva ” framgångsrika företag” som ” inte gick i konkurs, betalade sina skatter och avgifter i tid” förefaller märkligt. Är inte det självklara omständigheter för företag? Företag förresten, de ”företag” som du beskriver är vad jag kan förstå enskilda firmor. Att beskriva dem som ”företag” förefaller vara högmod, en rättare beskrivning är snarare ”egen verksamhet”. Securicar som gick i konkurs var lyckosam fram till konkursen skriver du, ändock betalade du uppkomna skulder i tio år från den verksamheten. Jag är övertygad att konkursen inte hade något med ”finans och fastighets-krisen” som du åberopar. Var det inte så att en brand uppstod i Securicars lokaler? Owe, man behöver inte ”snoka” som du skriver. Sanningen kommer alltid fram, även om det inte sker i realtid.
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Owe Fröjd 10 Sep 2016
Ditt inlägg visar bara på din okunnighet och vilja till nedvärdering. Du skriver att det inte var företag utan enskilda firmor, du tillägger i och för sig, "vad jag kan förstå".

Om du förstått så hade du vetat att så inte var fallet, det är bara mitt senaste företag, startat 2013 som är enskild firma, och jag kan berätta för dig att det också är en företagsform!
Din inställning och förakt till alla Håbos företag som bedrivs som enskilda firmor är skrämmande!!

Och på din fråga varför jag fick betala i tio år, jo jag hade borgat i banken för mina bolag, och satt vår villa i pant (den såldes av kronofogden till underpris och vi fick betala mellanskillnaden, hela vårt lager och lokaler såldes också till underpris på grund av finanskrisen, och jag fick även betala mellanskillnaden för detta)

Och ditt påstående om att förkommit någon brand i Securicars lokaler känner jag inte till, det är nog någon annanstans det brunnit!! Om det brunnit så vad skulle det ha med denna saken att göra, jag förstår inte ditt så kallade resonemang?

Lokalerna som ingick i konkursen byggdes av mig, och de ligger på Stockholmsvägen 111, det är de som i dag innehåller Winner Garden Kina-restaurangen samt huset bredvid med gym-lokaler och har inte brunnit vad jag vet, jag såg dom i går när jag åkte förbi:).

Som du ser så kommer sanningen alltid fram, det fungerar inte med att bara snoka runt, att lyssna på skrönor och dåliga rådgivare, felaktigt polisanmäla politiker och tjänstemän etc!!
totalt: 6 | visar: 1 - 6

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2682