Hem | Politik | Jo, det finns ledning

Jo, det finns ledning

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Svar till insändaren ”Kommun utan ledning” (EP 28 september).

Jo, det finns ledning Jo, det finns ledning


Alla kommuner som styrs i minoritet har samma svåra parlamentariska läge. Det betyder inte att det inte finns en ledning.

För att kunna utveckla kommunen så krävs det alltid ett samarbete och av den anledningen införde vi ett oppositionsråd för att det skulle kunna vara närmare och enklare för de styrande att kunna samverka med oppositionen. Vi har länge saknat den möjligheten och i demokratisk anda införde vi ett sådant.

Att det tillsatta oppositionsrådet så tydligt markerade, att något samarbete ville man inte samverka till, genom att flytta så långt bort som möjligt från kommunalrådet och kansliet var inte ett resultat som var önskvärt.

Genom att inrätta ett oppositionsråd var naturligtvis tanken att diskussioner skulle kunna föras på en daglig basis.

Vi har dessutom ett forum där samtliga gruppledare träffar kommunledningen för att vi alla skall få samma information och möjlighet till diskussion

Vi i Håboalliansen blir beskyllda för att lägga ärenden på bordet, men så gjordes även under förra mandatperioden och så kommer man att bli tvungen att göra även i framtiden i vissa specifika fall.

Vad gäller Futurumskolan så är ärendet fortfarande av den digniteten att det har absolut högsta prioritet pga att det har med våra barn att göra. Ja vi la fram ett 5:e förslag och det handlade om att riva hela den del som var angripen för att till 100% kunna säkerställa våra barns skolmiljö. Det viktiga på detta extra KS var dock att fatta beslut om att hyra in baracker och hur många beroende på vilken inriktning vi tog. Riva eller reparera?

Dessutom så anser vi i Håboalliansen att våra styrelsesammanträden borde kunna vara möten där förslag skall kunna presenteras och diskuteras för att kunna komma fram till gemensamma lösningar. Det viktiga kan inte vara vem som förslår vad utan det viktiga är att vi med gemensamma krafter kan komma fram till den bästa lösningen.

Något förslag på att lägga ned Vibyskolan fanns inte, det är ren lögn. Vad som däremot framkom från skolförvaltningen var att man kanske skulle se över om Vibyskolan skulle kunna vara en F-3 skola med parallella klasser, men det var en senare fråga.

Att göra en extra kostnadsberäkning utöver de förslag som Revita kommit med ansåg vi inte var relevant för det går inte alltid att omsätta hälsa till pengar. Vi behövde lägga pengarna på att säkerställa en bra skola.
Det görs också stort nummer av att vi pratar med (Sd) och man vill påtala att vi har ett samarbete. Det är trots allt (s) +(båp)+(v) +(sd) som förhandlade fram årets budget. Det som skedde på senaste KF var också ett mycket talande exempel på samarbete mellan dessa 2 block.

Näringslivsstrategin fanns med på agendan för att antagas av fullmäktige. Samtliga partier, ksau och marknadsbolaget har sedan 1,5 år arbetat med nämnda strategi. Den har blivit godkänd i samtliga instanser efter en återremiss av (s) till arbetsgruppen för godkännande.

På KF så yrkade (sd) återremiss i ärendet och med stöd av (s) och (båp) gick ärendet tillbaka. Det mest anmärkningsvärda i det här ärendet är att alla vara överens och ingen har i tidigare instans anmält avvikande mening. Ett mycket tydligt exempel på förhalande.

Carina Lund (M)  Kommunalråd
Leif Zetterberg (C) Gruppledare
Håkan Welin (L) Gruppledare
Fred Rydberg (KD) Gruppledare
Christian Nordberg (MP) Gruppledare
för HåboalliansenPrenumerera på kommentarer Kommentarer (5 Skickat)

avatar
Owe Fröjd 02 Nov 2016
Moderaterna skriver i inlägget:
citat:

"
Ja vi la fram ett 5:e förslag och det handlade om att riva hela den del som var angripen för att till 100% kunna säkerställa våra barns skolmiljö

Att göra en extra kostnadsberäkning utöver de förslag som Revita kommit med ansåg vi inte var relevant för det går inte alltid att omsätta hälsa till pengar"


Nu har svaret på "oppositionens förhalande" kommit från kommunens ekonomiavdelning:

Att riva och bygga en helt ny skola kostar 340 miljoner, merkostnad per år ca 17 miljoner kronor och att åtgärda mögelproblemen en engångskostnad på ca 10 miljoner.


Vi tyckte att denna extra kostnadsberäkning var i allra högsta grad relevant!!
avatar
Håkan Sundström 02 Nov 2016
Kan hålla med om att skillnaden mellan 100Mkr och 10 Mkr för att åtgärda mögelproblemen måste ifrågasättas. Har förutsättningarna varit detsamma när kostnadskalkylen togs fram? Om så var fallet så måste man ifrågasätta Revitas kalkyl och stoppet för ett beslut i frågan var helt korrek.
avatar
Owe Fröjd 03 Nov 2016
Relitas utredning angav bara vilka åtgärder som måste vidtagas för att få bort möglet, ingen prislapp, den stod tjänstemännen och alliansen för! Och den var inte på 100 miljoner, den var på 120 miljoner, kollade nyss i underlaget!!

Oppositionen beslutade i måndags att förorda en renovering, samt att man samtidigt gör anpassningar, bort från skola 2000, och oppositionen har ju majoritet i både KS och KF.

I går tog Tekniska utskottet ett liknande förslag, eller för att citera Alliansens företrädare på mötet: "man är väl inte sämre än att man kan ändra sig"!

Vilken tur att vi förhalade detta ärende och begärde in relevanta underlag, detta då deras förslag var en ny skola för 300 miljoner vilken även skulle medföra engångskostnader på ytterligare 40 miljoner, allt enligt kommunens ekonomiavdelning, samt Vibyskolans nedläggning
avatar
Håkan Sundström 03 Nov 2016
Man tar sig för pannan när skillnaden i kalkylerna överstiger 10x. Är det så konstigt att vi är skuldsatta långt över öronen. Om sanningen är den du beskriver så anser jag att både politiken och kommunens tjänstemän saknar ekonomisk kompetens, som oroar mig i alla de upphandlingar som idag sker i kommunen. Man får inte bomma 10x i en jämförelse när det gäller upphandlingar.
avatar
Owe Fröjd 04 Nov 2016
Tja.finns mycket att säga om detta, grejen var ju att underlagen var så dåliga att vi var tvungna att återremittera dessa så att ekonomiavdelningen skulle kunna göra en utvärdering.

Alliansens förslag om en nybyggnad hade, vad jag förstår, aldrig varit i närheten av ekonomiavdelningen, och lades på bordet vid mötet!!:(

När det gäller de andra förslagen så måste vi få lite klarhet i hur dessa kom till, dåligt tjänstemannajobb, fel underlag eller efter påtryckningar från alliansen för att ta fram ett dyrt förslag för att gynna en nybyggnation? Jag vet inte, man kan bara spekulera, men frågan kommer att ställas, var så säker!
totalt: 1 | visar: 1 - 1

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2685