Hem | Politik | Liberalerna L | Bra steg mot effektivare politiskt arbete

Bra steg mot effektivare politiskt arbete

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Vid senaste sammanträde i kommunstyrelsen togs ett enhälligt beslut att testa någon typ av läsplatta, för att användas av politiker i deras uppdrag inom politiken. Många kommuner har redan infört denna typ av system och erfarenheterna är mycket positiva. Kommunen skall låta styrelsens arbetsutskott testa dessa till en början. System, lämpliga programvaror och appar skall testas.

Den läsplatta Ystads kommun valt till sina förtroendevalda Den läsplatta Ystads kommun valt till sina förtroendevalda


Jag är en av dem som skall vara med i testgruppen och ser flera mycket viktiga fördelar i det politiska arbetet.

• Effektivare och snabbare
• Mindre miljöpåverkan
• Ekonomisk besparing

En medborgare i kommunen, har här på HåboPortalen gjort ett inlägg mot moderaterna genom att göra ett påhopp om förslag om läsplattor som om det skulle vara en typ av leksak, som inte är till nytta för kommunen. En uppfattning jag inte alls delar.

Varför ser jag fram mot denna test, förutom de rent positiva effekterna detta har för miljön.
Det blir effektivare för mig att läsa in handlingar till möten. Efter ett utskottsmöte skall flera ärenden skrivas om med de ändringar man kommit fram till. Det gör det lätt för mig att på detta sätt följa ärendet och också kunna gå tillbaka till tidigare handlingar.

Tjänstemännens utredning säger att en politiker i fullmäktige och kommunstyrelsen får i snitt 90 000 dubbelsidigt trycka dokument på ett år. Jag, som också sitter i arbetsutskottet, får mycket mer, säkert upp mot 120 000 – 140 000 sidor. Med en läsplatta kommer jag kunna ta emot allt detta elektroniskt. Jag kan ha med mig hela dokumentationen till möten och med kartor, ritningar och annat underlag i färg.

Sist ekonomin. Själva läsplatten är förhållandevis billig. Kostnader för tryckning, papper och porto samt en snabbare hantering och mindre arbetsinsats för denna ganska omfattande procedur, gör att man redan samma år kan räkna hem investering och igångkörningskostnader.

I Haparanda kommun har man helt gått över till elektronisk dokumenthantering och kommunchefen där, Patrik Oja ( tidigare chef för Miljö & Teknikförvaltningen här i kommunen) säger att de redan efter 8 månader tjänat in investeringen.

Tomas Alm (FP)Prenumerera på kommentarer Kommentarer (4 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 01 Dec 2011
Tomas: Jag är den medborgare som ifrågasätter att läsplattor ska köpas in till politiker på bekostnad av skattepengar. Ni fritidspolitiker har så stora arvoden för ert politiska uppdrag att ni själva borde betala dessa läsplattor eller som jag kallar det "leksaker". När datorn kom in i industrin sades det att det skulle ersätta allt papper eller som de kallades "det papperslösa kontoret". Resultatet blev tvärt om och motiveringen visade sig vara fel. Likadant blir det med denna läsplatta. Dessutom har ni glömt kostnaden för det förstoringsglas som måste handlas in så att ni äldre politiker kan läsa den lilla texten. Låt mig visa just ditt arvode som du tar ut 2011 för dina uppdrag, så kanske medborgarna kan avgöra huruvida de även medborgaren ska betala för leksaker som politiker vill ha till Jul. Du deltar i de flesta nämnder och styrelser som finns att tillgå i kommunen, sammanlagt 27 möten där ersättning utgår med 20695 kr utgår per år, desutom tar du ut en ersättning för förlorad arbetsinkomst med 230 kr per timme som ger dig 22189 kr t.o.m. nov 2011, trots att mötet äger rum på kvällarna. Du kvitterar också ut ett oppositionsbidrag på 13797 kr per år. Utöver detta har dessutom folkpartiet ett partistöd på 83360 kr per år som du tar del av. Låt mig summera nedan vad du kostar i skattepengar per år så får medborgaren bedömma kostnaden mot det politiska ufall du inbringat och resultatet blir sannorlikt att ni själva borde betala den läsplatta som du anser dig behöva. I förlängningen kommer det att bli att skattemedel ska utgå och betala era klädinköp för politiska möten.

Mötesarvoden per år 20695 Kr
Förlorad arbetsförtjänst för 2011 t.o.m.november = 22189 kr
Oppositionsbidrag för 2011 = 13797
Milersättning
Tar del av partistödet på 83360 kr för 2011

Baserad på åvanstående borde du som politiker själv betala din läsplatta som nu ska inköpas för skattepengar, pengar som så väl behövs i skolan. Den motion som lades av moderaterna i nov KF var endast för politiker och därför fick den högsta prioritet och tog endast 3 veckor att behandla mot normalt 2 år för motioner från allmänheten. Vore önskvärt att alla motioner behandlas med samma prioritet.

Håkan Sundström
Reply Tummen up Tummen ner
-3
Rapportera som olämpligt
avatar
Tomas Alm 01 Dec 2011
Hej Håkan. Låt mig rätta dig i några av dina uppgifter:
Jag sitter i fullmäktige invald av väljarna. Fullmäktige har 7 möten per år och dessa möten sker kvällstid.

Jag sitter i Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Majoriteten har bestämt att arbetsutskotten ligger på dagtid och att kommunstyrelsen startar i regel klockan 15.00. Totalt 7 + 7 möten.

Jag sitter inte i någon nämnd.

Men jag är invald att sitta i fullmäktiges demokratiberedning och i Handikapprådet. Dessa möten sker i på kvällstid och är 4 plus 4 st/år.

Jag har inte räknat på arvodesersättningen, men summan förefaller vara ganska rätt.

Jag bestämmer inte över när möten skall hållas, men alla politiker får ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Dock utgår ingen ersättning för den tid vi behöver förbereda oss, läsa igenom handlingar eller möte med tjänstemän under deras arbetstid. Oppositionsbidraget är tänkt att täcka den kostnad politikern har för den arbetstid han eller hon måste sätta till för att ta fram eget underlag för den politik vi vill föra.

För alla ovanstående ersättningar gäller beloppen före avdrag för skatt.

Partistödet går till partiet helt och hållet och används endast för partiets kostnader, utbildningar och informationsmaterial. Jag erhåller inte en krona av det och vill inte heller ha det på annat sätt.

Sen motionen från Moderaterna kan jag upplysa dig om att denna fråga har varit uppe sen valet 2010 i olika sammanhang. Jag har ställt frågan inför kommunstyrelsens arbetsutskott och resultatet har blivit en utredning från tjänstemännen, som gett underlag för beslut. Kommunstyrelsen var helt enig i beslutet. alla partiet inser att detta är både en besparing i sig, ger möjlighet till effektivare möten och är ur miljöaspekten ett klart bättre alternativ. Du får självfallet ha din uppfattning, men du borde räkna på det ur kommunens bästa.

Om du nu tycker att det är mycket betalt, varför engagerar du dig inte i något parti och försöker få en förtroendeplats? Men det förutsätter dock att partiet nominerar dig till valbar plats och till uppdrag i kommunen.

Tomas Alm (FP)
avatar
Håkan Sundströms 01 Dec 2011
Hej Tomas
Jag har nu förstått att du engagerat dig i politiken p.g.a. de höga arvoderna, inte av sakfrågorna vad jag förstår, när du ber mig att engagera mig i politiken av den orsaken. Jag är inte i behov av politiska arvoden, jag klarar mig ändå och vill inte bli styrd av partipiskan, därför avstår jag. Den politiska arvodeskostnaden i Håbo för en mandatperiod är över 14 Mkr och ställer då frågan, får vi valuta för pengarna? De flesta sitter tysta.

Du påstår också att ni läser igenom allt material inför mötena men då måste jag ställa frågan till dig varför du inte läste materialet till förra KF om priset för bygglov över disk när det fanns ett förslag med timtaxa för enkla bygglov som Bromander gjorde klart för både dig och Göran Eriksson, Göran tog tillbaka sitt yttrande men du och moderaterna gjorde det inte, som kostade nämnden många timmars arbete utan någon betydande ändring, Varför, förstod du inte punkten eller ville du framstå som engagerad? Tycker du att ditt politiska arbete och dina ersättningar på mer än 60000 kr per år är värd kostnaden?

Håkan Sundström
Reply Tummen up Tummen ner
-5
Rapportera som olämpligt
avatar
Somir sinharay 04 Dec 2011
En läsplatta till de av invånarna älskade politikerna! Nja, håller nog med Håkan i det här fallet. Tänk er noga för när detgäller sådana saker. Läsplattor! Laptopen som de flesta politker har fungerar nog lika bra att läsa med. Det går att öka textstorleken.
totalt: 4 | visar: 1 - 4

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

5.00

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2581