Hem | Politik | Liberalerna L | Förbud mot kooperativens joursystem saknar lagstöd!

Förbud mot kooperativens joursystem saknar lagstöd!

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Det finns inget konkret stöd för Håbo kommuns beslut att förbjuda föräldrakooperativa förskolors joursystem, varken i skollagen, kommunallagen eller i domstolspraxis, skriver juristen Sven Rosqvist i Danens Samhälle.

Artikeln på nätet i Dagens Samhälle. Artikeln på nätet i Dagens Samhälle.


Sven Rosqvist, förbundsjurist, Arbetsgivareorganisationen KFO, företräder föräldrakooperativet Vikingen i målet mot Håbo kommun gällande föräldrajourens tillåtlighet. Målet handlar om att Håbo kommun har förbjudit föräldrarna att tillfälligt hoppa in, eller som det också kallas - joura - vid enstaka tillfällen om ordinarie personal drabbas av oförutsedd korttidsfrånvaro, som exempelvis sjukdom.

I en kommentar på Dagens Samhälles debattsida försöker Håbo kommun förklara sitt förbud genom att hänvisa till bland annat skollagen. Ett försök som enligt vår mening inte lyckas. Det finns som tidigare nämnts nämligen inget konkret stöd för Håbo kommuns beslut, varken i skollagen, kommunallagen eller i domstolspraxis. Beslutet grundar sig i stället på hårddragna tolkningar, till synes utan någon rimlighetsanalys av beslutets grunder eller konsekvenser. Att föräldrakooperativ bedrivs med föräldrarnas frivilliginsatser som grund har till exempel stått klart för lagstiftaren sedan länge. I propositionen till maxtaxans införande (1999/2000:129, s 29) uttalas följande: "Föräldrakooperativ t.ex. bedrivs ofta till en lägre kostnad än kommunal verksamhet, eftersom föräldrar bidrar med eget arbete."

Håbo kommun anser att Vikingen inte erbjuder "förskola i tillräcklig omfattning" eftersom föräldrajouren hindrar föräldrarna att förvärvsarbeta och att detta dessutom innebär en ”förtäckt avgift utöver maxtaxan”. Vikingen anser att det saknas lagstöd för Håbo kommun att förbjuda en förälder att tillbringa sin fritid på sitt barns förskola. Värt att notera i sammanhanget är att antalet jourinryckningar i genomsnitt uppgår till endast 1,5 gånger per år och familj.

Håbo kommun menar att Vikingen inte strävar efter att anställa "tillräcklig pedagogisk kompetent personal". Faktum är all personal på Vikingen är antingen förskollärare eller utbildade barnskötare och att personaltätheten är högre än i kommunens förskoleverksamhet. Dessutom används föräldrajouren i genomsnitt endast 2,84 gånger per månad.

Håbo kommun anser att Vikingen inte tar emot det "kommunala verksamhetsbidraget på lika villkor" som övriga eftersom föräldrajouren sänker kostnaderna. Vikingen har valt att ha mer utbildad personal och högre personaltäthet istället för att lägga pengar på (oftast) outbildade korttidsvikarier, vilket knappast kan stå i strid mot kommunens bidragsregler eller skollagen.

Kommunens beslut är ett underkännande av såväl föräldrarna som personer som föräldrakooperativa förskolor som form för en framgångsrik barnomsorg. Kommunen sätter på ytterst tveksamma juridiska grunder käppar i hjulen för föräldrars engagemang och en mycket väl fungerande förskola där barnen verkligen trivs och som vitsordas, så även av Håbo kommun, för sin höga kvalitet.

---------------------------------

Folkpartiet tar klart avstånd från det beslut som majoriteten och skolnämndens ordförande - Pyry Neimi (S), helt ställer sig bakom. Vid gårdagens sammanträde för fullmäktige, hade vi ställt några frågor i interpellationsform till Pyry Neimi, men han prioriterade annat möte framför att svara på dessa frågor om skolförvaltningens beslut. De beslut majoriteten ställt sig bakom är snarare begränsande och bakåtsträvande.

Majoriteten har i skolfrågor tagit följande beslut under 2011
- att inte främja fler alternativt drivna förskolor
- att begränsa elevens och föräldrars valmöjlighet till fritt skolval
- att förbjuda föräldrarkooperativt drivna förskolor att ha engagerade föräldrar som hjälp vid till exempel behov av korttidsvikarie.

Bara i år har fyra beslut som tagits inom skolnämndens område överklagats till förvaltningsdomstolen. Ett har hittills avgjorts och där förlorade kommunen mot den friskola som överklagade.
Vi, Folkpartiet, ser varje sådant överklagande som ett nederlag för kommunen. Ett bättre sätt vore att istället öka samarbetet med de olika aktörerna i kommunen för att för allas bästa höja kvaliteten inom förskola och skola. Både föräldrarkooperativ, övriga fristående förskolor och skolor samt de kommunala verksamheterna har fördelar att vinna genom ett positivt samarbete och utbyte av erfarenheter. Gjorde man det, skulle barnen i kommunen vara de största vinnarna.

I Folkpartiets Håbo hade sådant arbetssätt och inställning varit ett naturligt inslag arbetet för en bättre skola.

För Folkpartiet Liberalerna
Tomas Alm (gruppledare) – Anders Nilfjord (Ordförande)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare i ämnet

29 nov 2011 - Håbo kommun sätter stop för Vikingens Förskolas föräldraengagemang

 Prenumerera på kommentarer Kommentarer (1 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 27 Dec 2011
Tomas Alm och Anders Nielfjord

Först vill jag säga att jag i sak håller jag med er i er kritik om borttagande av föräldrarnas jourlista som existerade på förskolan Vikingen. Men som folkvald politiker i kommunen ska inte Tomas Alm och Anders Nielfjord kritisera tjänstemännen offentligt i media. Ni borde ha den politiska kompetensen att avstå från detta och använda de nämnder och utskott ni sitter i för att ge delegation till tjänstemännen att se över den nya skollagen. Du Anders Nielfjord som sitter i skolnämnden och som givit tjänstemannen utifrån hennes kompetens den delegationen att kontrollera att samtliga skolor och förskolor följer den nya skollagen. Detsamma gäller Tomas Alm som sitter i kommunstyrelsen och betraktas som arbetsgivare till kommunens anställda borde veta vilka mått och steg en politiker ska ta och som ska betraktas som en arbetsgivare till våra tjänstemän. Nu har beslutet överklagats till förvaltningsrätten, så vi får vänta tills beslut kommer. Det är en helt annan sak att den gemene medborgaren kritiserar tjänstemännens beslut öppet i media, men folkvalda politiker ska veta att de offentligt inte ska kritisera beslut som de redan har avdelat tjänstemännen att utföra, det visar bara deras politiska inkompetens samtidigt som de försöker ta politiska poäng på ett felaktigt sätt.

Håkan Sundström
Reply Tummen up Tummen ner
34
Rapportera som olämpligt
totalt: 1 | visar: 1 - 1

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2581