Hem | Politik | Liberalerna L | Vår motion om demensteam blev verklighet

Vår motion om demensteam blev verklighet

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

(Insändare) Redan den 15 maj 2012 lämnade vi från Folkpartiet i Håbo kommun in en motion om att skapa ett demensteam i kommunen. Vår motion har nu börjat tillämpas med tillsättning av personal och i mars 2014 ska organisationen fungera med full kraft och med en budget på 1,2 mkr.

Illustration Illustration


Redan den 15 maj 2012 lämnade vi från Folkpartiet i Håbo kommun in en motion om att skapa ett demensteam i kommunen. Vårt motiv för denna motion var att både den drabbade och anhöriga behövde stöd och handledning för att klara av vardagen och ge den drabbade en dräglig tillvaro. Ett sådant stöd har tidigare inte funnits i vår kommun.

Bland de uppgifter som ett sådant team skulle kunna arbeta med är t.ex. att ge stöd och insatser till de demenssjuka och deras anhöriga, utarbeta former för att tidigt upptäcka personer med demenssjukdom samt ta fram rutiner och metoder för att bistå vid utredning av misstänkt demenssjukdom.

Vi menade att målen för att tillsätta ett demensteam i vår kommun är att
- Demensteamet ska vara en resurs och ett kompetenscentrum inom området demens för invånarna i Håbo kommun
- Att upptäcka personer med demens i ett tidigt skede
- Att genom olika stödinsatser ge ökad trygghet till anhöriga
- Att samverka med patientansvarig läkare inom vården i utredningsarbetet vid misstänkt demenssjukdom
- Att öka kunskap och tillgänglighet med kognitiva hjälpmedel

Vid omröstningen i Kommunfullmäktige gavs Socialnämnden i uppdrag att inrätta ett sådant team. Och vid Socialnämndens sammanträde den 26 feb 2013, behandlades vår motion och Folkpartiet fick ett positivt gensvar av förvaltningen och nämnden. Den 8 april 2013 behandlades motionen i Kommunstyrelsen och den 22 april 2013 togs förslaget åter upp i Kommunfullmäktige. Efter debatt blev beslutet att fullmäktige uppdrog till Socialnämnden att i samband med nämndsbudget för år 2014, inrätta ett demensteam inom socialförvaltningen.

Vår motion har nu börjat tillämpas med tillsättning av personal och i mars 2014 ska organisationen fungera med full kraft och med en budget på 1,2 mkr. Detta är vi från Folkpartiet mycket glada för. Samtidigt kan vi konstatera att det tog 1,5 år från det att vår motion inlämnades till att det hela blev verklighet, vilket är en ganska snabb hantering trots allt.


Håkan Welin
Ordförande Folkpartiet Håbo kommunPrenumerera på kommentarer Kommentarer (11 Skickat)

avatar
Agneta Häglund 26 Nov 2013
I vårt valprogram för 2011-2014 så har vi lovat att under mandatperioden starta ett demensteam, så er motion gick helt i linje med vårt " vallöfte" . Dessutom så har vi inom majoriteten också i vår överenskommelse " att verka för breda politiska lösningar" , och det här beslutet är väl ett mycket bra exempel på detta.

Agneta Hägglund
KS ordförande
avatar
Håkan Sundström 26 Nov 2013
Nu måste Håbos Folkpartister lida av total ide torka, när de börjar skriva motioner som redan ligger i majoritetens vallöften för denna valperiod. Ni i oppositionen bör skriva egna motioner som ni själva föreslår och inte ta av vad majoriteten redan har lovat att genomföra för valperioden 2010 - 2014. Denna motion var onödig att föra fram, det orsakar bara extra arbete för tjänstemännen att behandla.

Håkan Sundström
avatar
Christian 26 Nov 2013
Men hade det här gått fortare om Fp inte skrivit motionen? Isåfall är ju allt som majoriteten lovat onödigt att ta upp. Då ser jag fram emot slopat Bålstatillägg på SL kortet nästa år.
avatar
Håkan Sundström 26 Nov 2013
Att inrätta ett demensteam var en av vallöfterna som sossarna förde fram i valet 2010. Slopandet av Bålstatillägget var ett vallöfte från Bålstapartiet. Prata med Owe Fröjd om du har en fråga om detta vallöfte och var slopandet av Bålstatillägget ligger i pipeline, han tillhör majoriteten och har förhandlat med sossarna i samband med bildandet av en majoritet 2010.

Håkan Sundström
avatar
Christian 27 Nov 2013
Jättebra att det var Socialdemokraternas vallöfte då är det ju här ett bra exempel på breda politiska lösningar som Agneta var inne på.
Dock var det en votering om detta i KF där majoriteten var enig om ett förslag och oppositionen enig. Vet inte varför det var två förslag kansker hur finansieringen skulle skötas.

Det jag undrade var: Om Fp inte hade skrivit motionen och (S) hade genomfört sitt vallöfte om detta, på vilket sätt hade detta varit enklare? Du skrev att det var en onödig motion som tog extra tid.
Jag försöker förstå hur den politiska processen fungerar.

Sen tycker jag nog ändå inte att motionen var onödig. Om vi tar Bålstatillägget som exempel (det är inte meningen att klanka ner på Båp bara ett exempel).

Båp hade som vallöfte inför 2006-2010 att tillägget skulle subventioneras bort. De bildade majoritet med M, Fp och Kd men enligt de själva fick de inte igenom sitt förslag i denna majoritet.
Om t.ex Mp som då satt i opposition också ville slopa detta tillägg så kanske de struntat i att ta upp frågan eller skriva motion för att detta var ju Bålstapartiets vallöfte.

Det är lite därför jag inte heller gillar vallöften , för speciellt här i Håbo kan du inte veta vilken majoritet det blir. Vi har ju tack och lov ingen tradition av två gjutna block som strider.
Om däremot t.ex (S) hade fått egen majoritet då hade jag följt dem med blåslampa angående deras vallöften :)
avatar
Agneta Hägglund 27 Nov 2013
Vi kommer i god tid före valet att redogöra för våra medborgare vilka vallöften som vi genomfört under mandatperioden och vilka vi inte genomfört!

Agneta Hägglund
avatar
Christian 27 Nov 2013
Agneta:
Det var inte det jag undrade, jag kommer inte att jaga något parti med blåslampa p.ga icke genomförda vallöften.
Faktiskt så är jag allergisk mot själva order vallöfte, för du kan aldrig veta vilka kontellation som skapas efter ett val och de som man bildar majoritet med kanske har helt andra uppfattningar och då blir det till att kompromissa.

Därför gillade jag er valkampanj 1988, där hade ni ett helt häfte vad ni vill göra , men vallöfte var utbytt till "vi vill" (det minns ni väl :)).


Det jag primärt undrade var varför detta ärende hade tagit "onödigt mycket tid" från tjänstemännen p.ga av att Fp motionerade om detta.
Om Fp inte hade skrivit motion och ni ändå beslutat er för att genomföra detta, vad hade skillnaden blivit rent processmässigt, besluta ska väl ändå genom beredas i socialnämden etc.
avatar
agneta Hägglund 27 Nov 2013
Christian, vi kallade vårt program inför valet 2010 för" Håbo möjligheternas kommun" Valprogram för Socialdemokraterna i Håbo 2010. I programmet formulerar vi oss så här "vi vill genomföra följande under kommande mandatperiod".
När det gäller genomförandet av varje förslag så måste vi anpassa oss till det ekonomiska utrymme som finns. Att demensteam blir aktuellt för 2014 är att Solängen vårt nya äldreboendet startade 2012-2013 och är ännu inte i full drift.
Jag tycker att det är bra att vi nu 2014 är överens att starta ett demensteam i bred politisk förankring och det är flera motioner som är lagda under den här mandatperioden som vi är helt överens om och det tycker jag är positivt för Håbo kommun.

Agneta Hägglund
avatar
Håkan Sundström 27 Nov 2013
Bålsta Partiet har som vana att finnas i alla majoriteter, dom byter skepnad beroende på vem som ska bilda majoritet och för att få den åtråvärda makten.
Vad beträffande demensteamet så fanns vallöftet från S 2010 redan i potten för vad som ska genomföras under perioden 2012 - 2014. I mars 2012 lade FP in ett likadant förslag utan att specificera någon finansiering eller avvikelse från S vallöfte. Det är detta som jag tycker är idetorka från FP sida, de borde som ett socialliberalt parti kunna komma upp med ett eget förslag som de själva äger och inte bara följa vad andra tycker. När nu FP lade in sin motion så är FM tvungen att behandla den och skicka den vidare till lämplig förvaltning att utreda. Det är detta som tar tid och kostar pengar och som Per Kjellander tycker så illa om därför att han måste sätta till resurser att utreda motionen.
Vad beträffande Bålsta Partiet så hade de även till valet 2010 vallöftet att Bålsta tillägget ska bort. Hur detta behandlades i förhandlingarna med S om att bilda majoritet vet jag inte och ber dig därför att ringa Owe Fröjd för information. Vad jag vet så kom det vallöftet långt ner på listan över vallöften att genomföra under denna valperiod. Förhandlingar gjordes med SL i valperioden 2007- 2010 som inte resulterade till att Bålstatillägget togs bort. SL var inte intresserad att skänka 20 Mkr för Bålstatillägget. Skulle det suventioneras så fick det bli en kommunal satsning i budgeten och där fanns inga pengar. Vad som blir till detta val 2014 återstår att se, Owe Fröjd kan vara tjurig att få med Bålstatillägget som ett vallöfte även för nästa period, men jag betvivlar detta, om han ens ställer upp i kommunalvalet 2014. Man tål inte hur mycket stryk som helst. Vad MP och de andra småpartierna tycker ska bara tas som information. Jag tror personligen att S+M kommer att bilda en majoritet till nästa period, allt tyder på det och det känns så i varje fall när man tänker på att det saknas en oppositionspolitik i dag.

Ha en bra dag
Håkan Sundström
avatar
Christian 27 Nov 2013
Tack Håkan.

Då vet jag. Rent kostnadsmässigt kan man säga att motioner inte är något bra.
Kanske därför Per Kjellander skrev i någon krönika att vi ska sträva efter att alla partier är överens.

Bålstatillägget vara bara ett exempel på att vad man lovar inte alltid genomförs, så låt oss skippa det för den här tråden.

Tja S+M funkar på riksnivå i många länder som t.ex Finland, Tyskland och Österrike. Ett fåtal kommuner i Sverige har också denna konstellation.
Tyvärr finns i Sverige hos alla partier fortfarande någon sorts stolthet. Man kan inte regera med vem som helst. Alliansen på riksnivå har sagt att de går i opposition om de förlorar valet. Vänsterpartiet har sagt att de absolut inte tänker regera med något borgerligt parti.
Så jag tror inte på ngn koalition mellan S och M.

Ha en bra dag.
avatar
Håkan Sundström 27 Nov 2013
Christian: Bra uppfattat och din kommentar att S+M inte kan regera tillsammans på riksnivå visar att de fortfarande sitter i sandlådan och använder det gamla uttrycket "jag vill inte leka med dig", visst är det barnsligt? Tyvärr är blockpolitiken så cementerad på riksnivå att de struntar i nationen Sverige bara de själva får regera. De har inte förstått att samarbete ger framgång. Tyskland har just kommit överens om att borgarna och sossarna ska samarbeta och därför tror jag att det kommer att smitta av sig här i Håbo, vilket vore det bästa för kommunen. Låt oss komma tillbaka om detta efter valet

Håkan Sundström
totalt: 7 | visar: 1 - 7

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2711