Hem | Politik | Liberalerna L | Aftonbladet eller LO må vrida till det som de vill, men fakta är fakta.

Aftonbladet eller LO må vrida till det som de vill, men fakta är fakta.

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Jag vet inte vilket statistiskt underlag LO och Aftonbladet har när de för någon vecka sedan felaktigt påstår att arbetslösheten ökat och att skattesänkningarna på 140 miljarder har tagits från sjukvården

Fakta är fakta, anser skribenten Fakta är fakta, anser skribenten


Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) var det år 2013 i genomsnitt 275 000 fler personer sysselsatta jämfört med 2006. Och detta trots den utdragna lågkonjunkturen. Dessutom har sysselsättningsgraden ökat snabbare än befolkningsökningen! Och ovanpå detta har antalet sysselsatta utrikesfödda ökat med nära 190 000 personer mellan 2006 och 2013. Och slutligen har antalet sysselsatta som är mellan 15 och 24 år ökat med ca 50 000 personer sedan 2006.

Trots sänkta skatter för vanligt folk har den offentliga sektorns skatteintäkter realt sett ökat med 260 miljarder kronor.

Och samtidigt som skatterna har sänkts har resurserna till vård, skola och omsorg ökat:
- resurserna till vården har ökat från cirka 215 miljarder 2006 till cirka 245 miljarder 2013
- resurserna till skolan har ökat från cirka 201 miljarder 2006 till cirka 220 miljarder 2013
- resurserna till omsorgen har ökat från cirka 185 miljarder 2006 till cirka 205 miljarder 2013.

Regeringen har sedan 2006 alltså klarat av att både ge hushållen mer kvar i plånboken, stärka svensk konkurrenskraft och samtidigt ökat den skattefinansierade välfärden.

Håkan Welin
FolkpartietPrenumerera på kommentarer Kommentarer (12 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 19 Feb 2014
Helt fantastiska siffror Håkan Welin presenterar, är de sanningsenliga så är det konstigt att inte alliansen gått ut med denna information. Informationen är lättförståelig för gemene man och jag hoppas att Håkan Welin har gjort en seriös undersökning annars blir han inte trovärdig i årets valrörelse. Har denna information presenterats för Fp på riksnivå? Om så, vad blev reaktionen?

Håkan Sundström
avatar
Hugo Munroe 20 Feb 2014
Hej Attila!
Har hört rykten om att du ev. kan flytta och lägga ner HP. Detta får absolut inte ske. Dagens politiker i Håbo börjar närma sig öst-stats maner. De vill under inga förhållanden höra medborgarnas åsikter och påpekanden.om felaktigheter. Ev. har man gjort upp med lokalpressen om att stoppa insändare från medborgare som har åsikter om kommunens skötsel.Det s.k. Energitjuvarna och Rättshaveristerna. Som alla vet finns det inskrivet i svensk grundlag om tryckfrihet. När våra politiker börjar vilja upphäva den då behövs Håbo Portalen för att demokratin i samhället ska fortleva.
Hälsningar Hugo Munroe
avatar
Attila Gal 22 Feb 2014
Hej Hugo!

Makten är alltid lite fartblind ;) Visserligen har jag flyttat men företagets verksamhet är kvar i Håbo, även HåboPortalen som har inga planer på nedläggning.

hälsar

Attila Gal
HåboPortalen
avatar
Håkan Sundström 22 Feb 2014
Varför svarar du inte Håkan Welin?
Varför svarar du inte på mina frågor som baseras på ditt inlägg "Aftonbladet eller LO må vrida till det som de vill, men fakta är fakta".

mvh
Håkan Sundström
avatar
Håkan Welin 23 Feb 2014
Svar till Sundström:
1. Som det står i artikeln är uppgifterna hämtade från SCB
2. En längre textmassa har tagits fram av Folkpartiet och Alliansen centralt med samma budskap.

Håkan Welin
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 24 Feb 2014
Genom att läsa Pyry Neimi inlägg på ditt påstående, framstår ditt inlägg som rena lögnen. Att använda sig av SCB's statistik på ett lögnaktigt sätt, framstår du icke som en seriös partiledare för FP i Håbo. Detta var också vad jag befarade när jag läste ditt inlägg.
avatar
Pyry Niemi 24 Feb 2014
Hej Håkan

Årsmedelstalssiffran för de två åren stämmer. Det beror på folkökningen. Sysselsättningsgraden har dock inte ökar alls, den är för åldrarna 15-74 år 65,7 procent 2013 och var 65,8 procent 2006.
Befolkningen har ökat i Sverige med 551 607 personer mellan 2006-2113. Går vi in på detaljer har det tillkommit ca 440 000 personer i arbetsför befolkningen sen slutet av 2006. I dagsläget är över 400 000 personer öppet arbetslösa i Sverige. Regeringen Reinfeldt gick till val på att öka sysselsättningsgraden samt att minska utanförskapet. Det har alltså inte skett. Utanförskapet har ökat med 19 000 personer i Sverige.
När det gäller skatteintäkterna har skatteintäkterna ökat med nominellt 227 miljarder kronor sedan 2006 (prognos för 2014). Justerat för inflation - troligen det du Håkan menar med Realt har skatteintäkterna ökat med 64 miljarder kronor. Per capita dvs per person har skatteintäkterna minskat med 3 775 kronor. Detta kopplas till att det bl.a. att det totala skattetrycket sjunkit från 48% till 44% samtidigt som vi haft en befolkningsökning. Till detta kan också kopplas att många kommuner och landsting tvingats höja skatterna för att finansiera de ökade behoven inom hälso- sjukvård samt kommunerna för att klara av välfärdstjänsterna i kombination med kraftigt ökade utbetalningar av försörjningsstöd eftersom så många arbetslösa stämplats ut från a-kassan samt att allt fler familjer hamnat i ekonomiska trångmål pga av en sysselsättningsgrad som stått helt stilla sen 2006 relativt befolkningsökningen, trots kraftigt höjda jobbskatteavdrag, som i sig skulle öka sysselsättningsgraden och öka incitamenten till att inte hamna i utanförskap.

Pyry Niemi (S)
Riksdagsledamot
Reply Tummen up Tummen ner
-3
Rapportera som olämpligt
avatar
Christian 24 Feb 2014
Tycker ni inte att det är dags att diskutera vad som ska göras istället för att diskutera historisk statistik hit och dit? Ingen tvekan om att sysselsättningsgraden ökat sedan Reinfeldt tagit över. Men sedan har ju många av dessa inte "riktiga" jobb, många kanske har praktikplatser och därmed fortfarande försörjning från staten.
Lägg därmed till att befolkningen ökat, men detta får man ju inte tala om i Sverige. Tror ni att folk som flyr från Syrien och hamnar här blir medelsvenssons på en gång??
Vi har en för hög arbetslöshet och frågan är hur vi ska lösa detta.

Det finns ett stort tryck på Stockholm, Göteborg, Malmö. Många som vill flytta dit för där finns det kanske störst chans att få jobb.
Samtidigt så avfolkas många mindre orter i Norr. Men Ni politiker (På Riksnivå) är inte intresserade av att tala om den frågan heller för den största väljarbasen finns i Stockholm, Göteborg och Malmö...
avatar
Christian 25 Feb 2014
I ett samhälle med 10 personer finns det en hög arbetslöshet. 4 personer är utan jobb.
En ny politisk majoritet tar över och lyckas få 2 av dessa i arbete. Majoriteten framhåller givetvis detta att de fått två personer i arbete.
Men samtidigt har två nya personer flyttat in och dessa har inget jobb. Så fortfarande är fyra personer arbetslösa. Oppositionen framför detta att fyra stycken är ju fortfarande arbetslösa.

I ett samhälle med 10 personer är endast en person arbetslös. Efter en mandatperiod är det fortfarande bara en person som går arbetslös. Den styrande majoriteten framför detta att de lyckas behålla denna låga arbetslöshet, trots lågkonjunktur.
Men samtidigt har två personer flyttat ur samhället och istället för 1 av 10 så är nu 1 av 8 arbetslös. Oppositionen framför att den procentuella arbetslösheten är ju nu mycket större.

Detta gott folk visar hur lätt det är att vrida och vända på statistik så det passar en själv oavsett om man är i majoritet eller opposition.

Om Göran Perssson hade styrt landet sedan 2006, hur hade då Pyry Niemi tolkat siffrorna från SCB. Ja ni gissade rätt han hade tolkat dessa precis som Håkan Welin!!!

Socialdemokraterna i Håbo är ju också rätt duktiga på att vrida på undersökningar så det passa dem själva. Här är ett exempel.

Se http://data.s-info.se/data_region/150/documents/Vad_har_hant_under_2008.pdf

Nästan längst ner på sidan så skriver man.

"I Lärarförbundets undersökning om ”bästa skolkommun” har Håbo sjunkit från 268 (2006) till 279 (2008)"

Detta var 2008 när (S) var i opposition i Håbo.

När samma undersökning gjordes år 2013 då (S) var i majoritet så sjönk Håbo från plats 184 till plats 224. Se:

http://www.haboportalen.se/skola/4760-habo-t.html

Men här kan ni se en skillnad, nu påstår (S) plötsligt att Lärarförbundets ranking inte är officiell.

Mycket märkligt, det har förstås inget med att göra att (S) nu är i majoritet.
avatar
Håkan Sundström 25 Feb 2014
Christian:
Ditt inlägg är det bästa jag läst på väldigt länge på Håboportalen och visar klart hur politikens makter svänger beroende om de sitter i opposition eller majoritet. Du kan se samma fenomen på riksnivå, där bjuder de över varandra så mycket de kan och betraktar oss medborgare som okunniga att kunna göra värderingar mellan de olika löfterna som de framför i sina tal till oss medborgare. En wistle blower är en person som politiker hatar, han följer politiken under flera år och ställer politikerna mot väggen och avslöjar det spel som äger rum beroende om de är i majoritet eller i opposition.

Ett typiskt exempel är när majoriteten inte tar upp inlämnade medborgarförslag för att det berör deras sätt att styra kommunen.
avatar
Håkan Welin 25 Feb 2014
Man kan ju använda statistik som hjälpmedel och som Pyry jämföra äpplen och päron….

Sysselsättningsgraden för dem mellan16 och 64 år har stigit sedan 2006. Sysselsättningsgraden, alltså andelen av befolkningen som ingår i kategorin sysselsatta, har närmare bestämt stigit med 1 procentenhet mellan 2006 och 2013, från 74,5 till 75,5 procent. Den ökade sysselsättningsgraden för dem mellan 16 och 64 år visar att den sysselsättningsökning som skett under Alliansregeringen inte alls enbart har följt befolkningsökningen, utan sysselsättningsökningen har ökat snabbare. Det får anses som en bedrift med tanke på det sämre konjunkturläge som råder i dag jämfört med 2006.

Sedan är det så att Pyry, som Socialdemokraterna ofta gör, använder sysselsättningsgraden för dem mellan15 och 74 år, dvs inklusive en stor grupp som brukar betecknas som ålderspensionärer, och gör man som Pyry, räknar in dem, då stämmer Pyrys siffror.

De som är över 65 fortsätter att bli en allt större andel av befolkningen, och eftersom denna grupp pensionärer har en lägre sysselsättningsgrad drar dess ökande andel ner genomsnittet. Men det finns en motverkande effekt: Sysselsättningsgraden är ändock oförändrad därför att de över 65 jobbar i betydligt större omfattning i dag än 2006. Det är positivt. Det finns alltså rent demografiska effekter som tenderar att dra ner sysselsättningsgraden när man som S även inkluderar dem mellan 65 och 74 år.

Men mer kan och behöver göras. Folkpartiet vill minska trösklarna in på arbetsmarknaden, inte minst för unga. Därför vill vi satsa på lärlingsjobb så att ungdomar som behöver lära sig ett yrke kan få göra det på en arbetsplats.

För dem som behöver extra hjälp att komma tillbaka i arbete behövs hjälp att söka arbete, utbildningar och kort praktik. Genom att ta in fler privata och ideella aktörer har Arbetsförmedlingen blivit allt bättre på att erbjuda arbetslösa den hjälp de behöver.

Vad beträffar skatteintäkterna har Svenskt Näringslivs analys (Mikael Witterblad & Johan Fall) visat att resurserna till vård, skola och omsorg ökat oavsett hur man mäter: när inflationen rensats bort ur siffrorna eller när man tar hänsyn till att befolkningen ökat. Faktum är att det inbetalda skattebeloppet per person (16-64 år) har ökat med ca 10 procent (rensat för inflationen) sedan år 2000. Varje person i arbetsför ålder betalar alltså betydligt mer i skatt i dag än 2000, trots att skattesatserna i dag är lägre.

En viktig förklaring till de ökade resurserna till välfärden är att sammansättningen av de offentliga utgifterna ändrats: det går mindre pengar till bidrag och mer till verksamheten i vård, skola och omsorg. Vi är dock inte nöjda, vi vill mer. Ett land med höga ambitioner måste ha ett utbildningsväsende i världsklass, därför ska vi satsa än mer på utbildning. Folkpartiets skolpolitik med tydliga kunskapskrav i skolan, trygga klassrum och kvalitet i den högre utbildningen är vägen till framtida tillväxt och välfärd.
avatar
Håkan Sundström 26 Feb 2014
Jag tycker att Håkan Welin har en poäng som refererar arbetsför ålder till 65 år och får därför en högre sysselsättningsgrad vilket är mer relevant än att göra jämförelsen upp till 74 år.

En fråga till Pyry Niemi, varför har S siffran 74 år när de flesta går i pension vid 65 års ålder?
totalt: 9 | visar: 1 - 9

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2693