Hem | Politik | Liberalerna L | Sverigedemokraterna och nazismen - tiggeriet

Sverigedemokraterna och nazismen - tiggeriet

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Går det att peka ut SD:s hets mot tiggare som naziliknande? Svaret är ja. Sverigedemokraterna är inte ett nazistparti. Däremot tolererar och stödjer de kampanjer med naziliknande retorik från nazismen under 1930-talet.Så här uttrycker sig Kristina Winberg SD: ”Vi måste sätta mer press på Rumänien och detta måste också EU göra, men till dess är det därför viktigt att vi inför ett förbud”

Jomshof, också SD säger "Vi vill förbjuda all form av hitrest tiggeri. Vi tycker inte att det är rätt att folk kommer till Sverige för att tigga eller begå brott och ibland visar det sig också att det hänger ihop", säger Jomshof i SD-videon den 14 maj

Kent Ekeroth SD: Sverigedemokraterna vill som enda riksdagsparti införa ett nationellt förbud mot tiggeri.. Med en konkret lagstiftning mot tiggeri ges polisen möjlighet att forsla bort tiggare

I en motion i maj 2013 i Linköpingskommun med titeln "Förbjud offentligt tiggeri i kommunen" påstår SD att ”Mycket pekar nämligen på att det ofta handlar om välfärdsturism och arbete åt kriminella ligor snarare än verkligt tiggeri med ärligt uppsåt."

När så Joakim Wallerstein, kommunikationsstrateg hos SD och ansvarig för kampanjen mot tiggeri får frågan om de har några fakta som understöder att det är organiserat, svarar han följande: ”Nej, egentligen inte.”.

Varg Gylllander, pressansvarig för polisen i Stockholms län, säger att det finns inget stöd för påståendena om att utländska tiggare ofta ingår i kriminella ligor. Teresa Woodall som är enhetschef för Socialtjänsten i Göteborg, och som har ett särskilt uppdrag att bevaka frågan om fattiga EU-medborgare i Göteborg stad, ser ingen grund till påståendet i motionen.

Jag påstår att den retorik som SD använder är densamma som nazisterna använde sig av på 30-talet – och ni vet ju vad som hände sedan……..

I Tyskland i september 1933, åtta månader efter att nazisterna kommit till makten i landet, hade de redan arresterat tusentals politiskt oliktänkande och slagit den fria pressen i bojor. De drev en hård kampanj med följande innehåll: ”Stoppa tiggarplågan”, ”stoppa det organiserade tiggeriet”, ”yrkestiggarna är en plåga”, det ”organiserade tiggeriet”, tiggeriet var ett ”organiserat, inkomstbringande yrke”
tiggare och romer bedrog ”sociala hjälporganisationer”och städers ”socialhjälp”

En av Hitlers närmaste män, propagandaminister Heinrich Goebbels stakade ut en plan 1933. Och han drog fram en lag som kunde användas för att förbjuda tiggeri. § 361 och 362 i den tyska strafflagen. Denna dammades av av Tysklands nya propagandaminister under sommaren 1933. Lagen i sig stärktes genom några dekret tidigt på sommaren och under juli månad beslöt man att till hösten göra ett antal raider mot ”asociala” element i Tyskland, dvs främst mot tiggare, romer och alkoholister. Propagandaministeriet drog upp riktlinjerna för kampanjen mot tiggarna.
De skulle beskrivas som arbetsskygga, som lögnaktiga och lata och som en del av organiserade brottsligheten i landet.

Order gavs till polisen, SA och SS att under en vecka, mellan den 18:e och 25:e september, arrestera alla (!) landets tiggare. Ordern verkställdes samtidigt som media skrev om ”zigenarplågan” och ”tiggarplågan”.

Detta var bara början på förföljelsen. Under de närmaste åren arresterade och mördades flera ”asociala”. 1934 kom den tyska lagen om tvångssteriliseringar och de asociala, romer och tiggare, steriliserades på löpande band. Asociala arresterades och fördes till arbetsläger där de var tvungna att bygga motorvägar. Från 1938 hamnade de i koncentrationsläger i större skala.

Tänk på detta när ni hör Sverigedemokrater, eller den Sd-trogna nätpressen, hetsa mot ”organiserat tiggeri”, ”yrkestiggare” eller ”stöldaktiga romer” idag. Eller när myter om tiggare med rolex och porsche-bilar vandrar runt på Facebook.

Håkan Welin
FolkpartietPrenumerera på kommentarer Kommentarer (20 Skickat)

avatar
Tommy Hildorsson 04 Sep 2014
I brännande sol, i regn och rusk, i inland och vid kust,
de tigger, talar inte svenska, eller har de bara inte lust.

Kanske beordrade att sitta där likt oförstående robotar,
vinka lite och le och få oss att förstå att pengar botar.

Känns inte bra att bara gå förbi där de sitter och tigger,
men tankarna snuddar vid en maffia som bakom ligger.

Visst vill vi hjälpa men det kan också vara att stjälpa,
några kronor i en burk kan inte fattigdomen avhjälpa.

Är det lagar som hindrar dem från att förtjäna sin föda,
eller betraktas de som avskräde eller som redan döda.

Borde inte hemlösa, invandrare, flyktingar och tiggare,
få oss att bli medmänskligare och göra oss frikostigare.

Kanske är det vi svenskar som pinkar revir och har allt,
som ser på andra som en diffus främmande dimgestalt.

Snart väljs de som skall ta oss genom livets labyrinter,
se då till att rösta på rätt sätt och att pennan inte slinter.

Sök inte i förgången tid, var närvarande i nuet, var klok,
rösta på dem som värnar om människan, inte som en tok.

Hjälp människor där de bor, där de har sin familj, sitt hem,
de som kommer hit skall känna sig som en familjemedlem.

Invandringspolitiken måste skötas på ett bra, proffsigt sätt,
att låta flyktingar bara välla in över gränserna är inte rätt.

Det är rasism att låta dem komma till Sverige och leva i misär,
det är när vi tar hand om alla som vi får en mänsklig atmosfär

Med vänlig hälsning tommy
avatar
Krister Karlsson 04 Sep 2014
Så vad är då Håkan Welins svar på frågan om tiggeri tjugo meter från valstugorna i Bålsta centrum?
avatar
Tommy Hildorsson 04 Sep 2014
Nu surnar kärringen, nu surnar gubben, de e ett herrans liv på barnen,
allt vi skall äta är skämt och dåligt och vi har hamnat i grottekvarnen.

Är det värmen eller luftens fukt som leder oss in i denna kortslutning,
eller är det vår vidskepliga ådra som bidrar till människoförbrukning.

Inte är väl livet en enda lång rötmånad där det sker vederstyggliga ting,
jo kanske för dem som tror att det är bara dem jorden cirkulerar kring.

I valtider är det många som hamnar i fokus, vill vara bäst och få fjäsk,
men utvecklingen fortgår och snart är även hela Håbo ett fjollträsk.

Med vänlig hälsning Tommy
avatar
Krister Karlsson 04 Sep 2014
Håkan Welin hade således ingen egen lösning på tiggarfrågan. Jag tror inte det hjälper att tänka på den ena eller det andra.
avatar
Leif Sjöborg 04 Sep 2014
Som medlem i bla RäddaBarnen och i UNICEF känner jag avsky mot korrupta människohandlare som tvingar barn o vuxna till tiggeri. Polisanmäl alltid då barn tigger!! Och Ni politiker ska förbjuda denna människohandel!!
avatar
Krister Karrlsson 04 Sep 2014
Dessutom, Leif Sjöborg, att koppla det till nazism känns långsökt från Håkan Welin (fp). Men han har inget förslag på en lösning.
avatar
Leif Sjöborg 04 Sep 2014
Med tanke på alla de barn som försvinner varje år i Sverige, bla från Flyktingförläggningar, så är politikerna skyldiga att stoppa all form av människohandel! Och därtill det kopplade tiggeriet!! Ynkligt att inte mer görs politiskt!!
avatar
Leif Sjöborg 04 Sep 2014
TIGGERIET i Sverige har starka kopplingar till kriminell människohandel. Det är bara NI FEGA STACKARS POLITIKER som inte inser det och vågar avskaffa denna brottslighet!!
avatar
Leif Sjöborg 09 Sep 2014
TIGGERIET i Sverige har starka kopplingar till kriminell människohandel. Det är bara FEGA POLITIKER som inte inser det och vågar avskaffa denna brottslighet!! / Leif, medlem i bla RäddaBarnen och i UNICEF
avatar
Leif Sjöborg 09 Sep 2014
Med tanke på alla de 100-tals barn som försvinner varje år i Sverige, bla från Flyktingförläggningar, så är NI politiker skyldiga att stoppa all form av människohandel! Och därtill det kopplade tiggeriet!! Skamligt fegt att inte mer görs!! // Leif, medlem i bla RäddaBarnen, UNICEF o LäkareutanGränser
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Welin 09 Sep 2014
Angående tiggeri
Jag tror att man ska vara försiktig när det gäller myter och lögner från Sverigedemokraterna.

Enligt polisens utredningar finns det inget stöd för påståendena om att utländska tiggare ofta ingår i kriminella ligor. ”Detta handlar inte om organiserad brottslighet, däremot kan det finnas familjekonstellationer som kommer hit, men det är inte vare sig konstigt eller olagligt” (Stockholmspolisen)
SD:s påstående om det ”organiserade tiggeriet” finns det inte heller fog för, vare sig i forskningen eller i polisens kartläggningar och undersökningar.

Angående människohandel.
Människohandel är avskyvärd - från Folkpartiet tar vi mycket starkt avstånd från detta, inte minst med vår grundsyn om alla människors lika värde!

Socialtjänstlagen och lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) gäller för alla barn som vistas i Sverige. Det är alltså socialtjänsten som har ansvar för skydd och vård av barnen så länge de finns i Sverige. Lagen om god man för ensamkommande barn anger att ett barn som vid ankomsten till Sverige är skilt från sina föräldrar har rätt att få en god man.

När det gäller omfattningen gjorde länsstyrelserna en nationell undersökning 2012 där man kom fram till följande. Under tiden 2009–2011 har totalt 166 barn registrerats som misstänkta offer för människohandel eller människohandelsliknande brott. Varje sådant brott anser jag är avskyvärt.

Från Folkpartiet ställer följande krav::
1. En skärpt och tydlig lagstiftning som innehåller en särskild bestämmelse om människohandel med barn i brottsbalken. Barn under 18 år måste ha ett absolut skydd.
2. Ökade utbildningsinsatser för personal inom rättsväsendet, socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
3. Bättre hjälp och stöd till de barn som är offer för människohandel. Utgångspunkten måste vara barnets bästa.
4. En nationell handlingsplan mot människohandel med särskilda åtgärder för att bekämpa handeln med barn.
5. Regeringen har tagit initiativ inom EU för att främja politisk vilja och avsätta resurser så att människohandeln med barn upphör.

Håkan Welin Folkpartiet
avatar
Krister Karlsson 11 Sep 2014
Nu har även jag nått en gräns för vad man kan ta som väljare och medborgare. Ni två Owe Fröjd och Håkan Welin skyller allt på oss väljare och Sverigedemokraterna. Vad, exakt, är ert eget ställningstagande!
Reply Tummen up Tummen ner
-3
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 10 Sep 2014
Undrar vad statarsonen och proletärförfattaren Jan Fridegård, bygdens son, skulle ha sagt om det s.k. tiggeriet i dagens Bålsta. Igår när jag röstade gick jag förbi tre tiggare strategiskt placerade runt om i Bålsta. Är det en ren tillfällighet att de är så många just här! Är det humant att bara låta dem sitta där. Frågan Håkan Welin (fp) är hur man hjälper dem. Vi slipper åtminstone dragspelet som var obligatoriskt hos dem ett tag. En het potatis som ingen vågar ta tag i verkar det som.
avatar
Leif Sjöborg 10 Sep 2014
Att tro att TIGGARNA har tagits sig till Sverige utan människohandlare är politisk naivitet! De är en del av kriminella nätverk som oftast kommer från Rumänien!! Läs och begrunda nedanstående artikel av en polis med bakgrund från Rumänien:

Skövde. "Det här är bara början. Det finns inget socialt skyddsnät alls i deras länder, det är lätt att rekrytera tiggare och personer som gör brott."
Det säger Adrian Lucaci, polis med bakgrund från Rumänien.

Adrian Lucaci är platsbefäl på polisen i Skara och har själv ursprung från Rumänien. Han är just hemkommen från fyra års arbete i Rumänien åt rikskrim för de nordiska ländernas räkning.
Han stickar inte under stol med att många tiggare utnyttjas av ligor som gör stora vinster.
Därför ger han aldrig pengar.
- Även om det finns tiggare som åkt på eget initiativ så finns minst lika många ligor och organiserade grupper som har kört hit folk. De släpper ut fem sex stycken att tigga och samlar sedan in pengarna.
Han fortsätter:
- Det är krasst att inte ge pengar, men jag vet hur de utnyttjas. Särskilt gamla damer och barn. Den som får pengarna rakt i fickan är mannen som har hyrt det här barnet, för barn ger alltid bättre betalt. Jag gillar inte att föda organiserad brottslighet, där någon tar alla pengar och sen bygger ett fint hus till sig själv.
Att tiggarna själva bekostar resan hit genom att låna eller med hjälp av hembyn är ofta inte sant, anser han.
- De rumänska bussarna kostar ändå 150 euro enkel resa väg. Visst, många sover i sina bilar, de lever väldigt spartanskt, har något spritkök de lagar mat på och får ihop några 1000-lappar.
Men problematiken är större än så.
- Det finns oerhört många grupperingar från vanliga tiggare och de som säljer något enkelt eller spelar musik, till ligor som sysslar med åldringsbrott och inbrott. Rumäner är även världsledande på skimming.

Det handlar om villainbrott och däck-, maskin- och skrotstölder.
- Ett skitgöra, men de får ihop några kronor på det. Det är väldigt komplext och har ökat de senaste åren.
Han påpekar att en liga, som nyligen togs i Malmö, hade fått ihop guld för tre miljoner kronor.
- De hade hyrt hus i några veckor och gjort 50-100 inbrott, även från vårt område. Det finns någon i bakgrunden som säger ungefär hur de ska jobba, som har kollat upp vilka villaägare som inte är hemma.

De som tigger åt ligor är inte fastkedjade.
- De får lite mat varje dag och någonstans att sova. Det ruggiga är att det ändå är så mycket bättre än de har det hemma. Åker de fast är fängelset som Edens lustgård med mat och värme. Det är tragiskt.
Adrian Lucaci ser ingen självklar lösning. Han är övertygad om att vi kommer att se ännu mer tiggare, även ute på landsbygden.
- Tyvärr är det de öppna gränserna i EU som möjliggör detta.
avatar
Leif Sjöborg 10 Sep 2014
Läs gärna nedan om TIGGERI och brottslighet skriven av polisen Adrian Lucaci från Rumänien:

Skövde. "Det här är bara början. Det finns inget socialt skyddsnät alls i deras länder, det är lätt att rekrytera tiggare och personer som gör brott."
Det säger Adrian Lucaci, polis med bakgrund från Rumänien.

Adrian Lucaci är platsbefäl på polisen i Skara och har själv ursprung från Rumänien. Han är just hemkommen från fyra års arbete i Rumänien åt rikskrim för de nordiska ländernas räkning.
Han stickar inte under stol med att många tiggare utnyttjas av ligor som gör stora vinster.
Därför ger han aldrig pengar.
- Även om det finns tiggare som åkt på eget initiativ så finns minst lika många ligor och organiserade grupper som har kört hit folk. De släpper ut fem sex stycken att tigga och samlar sedan in pengarna.
Han fortsätter:
- Det är krasst att inte ge pengar, men jag vet hur de utnyttjas. Särskilt gamla damer och barn. Den som får pengarna rakt i fickan är mannen som har hyrt det här barnet, för barn ger alltid bättre betalt. Jag gillar inte att föda organiserad brottslighet, där någon tar alla pengar och sen bygger ett fint hus till sig själv.
Att tiggarna själva bekostar resan hit genom att låna eller med hjälp av hembyn är ofta inte sant, anser han.
- De rumänska bussarna kostar ändå 150 euro enkel resa väg. Visst, många sover i sina bilar, de lever väldigt spartanskt, har något spritkök de lagar mat på och får ihop några 1000-lappar.
Men problematiken är större än så.
- Det finns oerhört många grupperingar från vanliga tiggare och de som säljer något enkelt eller spelar musik, till ligor som sysslar med åldringsbrott och inbrott. Rumäner är även världsledande på skimming.

Det handlar om villainbrott och däck-, maskin- och skrotstölder.
- Ett skitgöra, men de får ihop några kronor på det. Det är väldigt komplext och har ökat de senaste åren.
Han påpekar att en liga, som nyligen togs i Malmö, hade fått ihop guld för tre miljoner kronor.
- De hade hyrt hus i några veckor och gjort 50-100 inbrott, även från vårt område. Det finns någon i bakgrunden som säger ungefär hur de ska jobba, som har kollat upp vilka villaägare som inte är hemma.

De som tigger åt ligor är inte fastkedjade.
- De får lite mat varje dag och någonstans att sova. Det ruggiga är att det ändå är så mycket bättre än de har det hemma. Åker de fast är fängelset som Edens lustgård med mat och värme. Det är tragiskt.
Adrian Lucaci ser ingen självklar lösning. Han är övertygad om att vi kommer att se ännu mer tiggare, även ute på landsbygden.
- Tyvärr är det de öppna gränserna i EU som möjliggör detta.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Leif Sjöborg 10 Sep 2014
Tiggeri och organiserad brottslighet-länk: http://www.exponerat.net/ny-rapport-visar-att-tiggeri-ofta-ar-organiserad-brottslighet/
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Leif Sjöborg 11 Sep 2014
Sorgligt att så många äldreboenden görs om till flyktingförläggningar i Sverige när det egentligen fattas äldreboenden i kommunerna. Värdelös äldrepolitik finns det gott om!!
avatar
Håkan Welin 12 Sep 2014
Allvarligt Leif:
Läser du verkligen och stödjer du dig verkligen på den främlingsfientliga hatsajten Exponerat som du citerar i ditt inlägg? En sajt som framför allt riktar in sig på brottsmisstänkta eller dömda personer med invandrarbakgrund. En sajt som sprider vidrigheter om människor och som ibland tvinga människor att betala pengar för att få sina namn och bilder borttagna från sajten. Hade sajten haft en ansvarig utgivare, som ju är normalt, hade den med all säkerhet dömts för t.ex. förtal, hets mot folkgrupp, ärekränkning, brott mot personuppgiftslagen och uppvigling. Och, liksom Avpixlat, står denna sajt nära Sverigedemokraterna.

Exponerat drar sig inte heller för att hänga ut politiska motståndare/politiker till SD eller att hänga ut journalister och deras anhöriga i hopp om att den pöbel som läser Exponerat i vanlig ordning går bärsärk på de sociala medierna och i vissa fall, som det visat sig kommer med rena dödshot mot de personer och dess anhöriga som Exponerat riktat sitt hat emot

Jag hoppas att ditt inlägg ”bara” var en miss.
avatar
Linnea och Linnéa 13 Sep 2014
Sverigedemokraterna i Håbo besvarar detta inlägg av Håkan här:
http://www.haboportalen.se/politik/sverigedemokraterna/5129-svar-till-sverigedemokraterna-och-nazismen-tiggeriet.html
avatar
Håkan Welin 13 Sep 2014
Ska man hantera generaliseringar, måste man ha något brett att stå på. Det har inte SD i svaret på mitt inlägg
Det finns endast 3, säger tre, borgerliga kandidater som stödjer linjen om nej till tiggeri, en från FP och två från M. Att kalla det splittring av partiet är grov övertolkning.
Vidare, att citera en, säger 1, person om hans åsikter är inte detsamma som att ha grund för en generellt gällande sanning. Det krävs mer, som t.ex. forskning, breda undersökningar m.m. En persons yttrande går inte att generalisera till allmänt gällande sanning. Men det är ju vanlig taktik. Och dålig retorik.
Skälet till jämförelsen med Nazityskland är mycket enkel – och tydlig.
SD vilar i grunden på en människosyn som i mycket är densamma som nazismen stod för på 30-talet. Låt mig ge några exempel:
SD har problem med begreppet folkstyre. De säger sig bekänna sig till, citat: ”den klassiska definitionen av demokrati”. Demokrati betyder folkstyre. Men SD säger också - citat: "Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ’folk’ i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket". Det var just denna rättighet man undandrog judarna från på 30-talet.

Därmed - har de också problem med begreppet demokrati. De har t.ex. hävdat - offentligt - att det - citat - ”visar på ett problem i demokratin när muslimer får rösta".

FN:s konvention om politiska och sociala rättigheter är bindande, vilket också människorättsförfattningen Europakonventionen är, den är till och med svensk lag sedan mitten på nittiotalet. SD är i sitt politiska värv helt i strid med dessa demokratins grundläggande värderingar och strukturer.

Dessutom bryter de mot regeringsformens krav på att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Precis som nazismen gjorde på sin tid. Vidare bryter de mot regeringsformen avseende att etniska, språkliga och religiösa minoriteter ska ha möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Det här är ett viktigt skydd, minoriteten får aldrig utsättas för majoritetens tyranni, något som varit grundläggande för politisk filosofi i västerlandet sedan den grekiska antiken.

SD är ett parti som vill att Sveriges medborgare främst ska utgöras av vad de i enlighet med sin ultranationalism kallar för etniska svenskar, eftersom, som de säger, ingen annan kan anpassa sig till vår ”ursprungliga” kultur och våra gamla traditioner.
Nazismen fortsatte utveckla denna politik gentemot romer och, vilket ju alla känner till, mot judarna. I Sverige idag är man på väg att ta samma steg mot muslimer och, inte förvånande, judar.

SD är ett parti som till stora delar följer de vanliga teorierna om nationalism, även om de försöker undvika att kopplar nationalism till ras utan i stället till kultur. Kultur ingår dock som en faktor, tillsammans med ras, etnicitet mm, i FN:s definition av rasism. Detta, mina vänner, innebär att SD inte har en demokratisk inställning till alla de människor som bor i Sverige. Kom ihåg detta vid valet i morgon den 14 sept.

SD försvarar inte att ”alla individers grundläggande människovärde och alla folks rätt till självständighet och demokratisk utveckling”. De har, som sagt, problem med just begreppet folk.

Jämförelsen med nazismen är som sagt enkel. Det började med att människor mer eller mindre såg över axeln på det lilla parti som Hitler startade. Men hans idéer om människor, som så småningom generaliserades till ariernas överhöghet, och som ledde till konsekvenser för miljontals människors död, har stora likheter med vad som sker i Sverige idag. Med SD som 2014-års motsvarande drivkraft och med samma retorik och människosyn.
totalt: 18 | visar: 1 - 18

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2708