Hem | Politik | Moderaterna M | Min Håbomoderata syn på A-huset

Min Håbomoderata syn på A-huset

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Fjädern som blev en höna.(nedtecknat med anledning av Pirjo Thonfors med fleras insändare)

Med viss förundran har jag följt debatten kring A-huset. Att en fjäder kan bli till en höna har ånyo besannats. Om det sedan finns möjligheter att öka hönans tillväxt genom vantolkningar och förvanskningar av sanningen i syfte att hämta hem billiga politiska poäng får man kanske förstå att det finns intressenter som tillvaratar dessa möjligheter.
Fjädern i det här fallet är att det inom socialförvaltningen har diskuterats olika användningsalternativ för A-huset, som för närvarande står tomt och kostar hyra för kommuninnevånarna utan att ge något i utbyte. Jag kan inte tycka annat än att tjänstemännen genom dessa alternativdiskussioner sköter sina uppdrag på det sätt vi har rätt att förvänta oss.
Socialförvaltningen har inte presenterat något formellt förslag angående användning av A-huset för den politiska nämnd, vård- och omsorgsnämnden, som närmast är intressent i huset och som tillsammans med socialnämnden betalar hyran. Farhågorna kring långt gångna planer för A-husets användning är därför, vilket lätt inses av de som någorlunda förstår den politiska beslutsprocessen, tämligen obefogade och närmast att jämställa med ordspråkets höna.

Jag utgår från att Pirjo, i likhet med oss andra som sitter i vård- och omsorgsnämnden, naturligtvis har satt sig in i omständigheterna kring A-huset så långt det hittills varit möjligt, även om hennes insändare kanske kan tyda på motsatsen. För de som inte är så väl insatta i förhållandena kan det dock vara värt att framföra nedanstående.
Då Dalängen öppnade frigjordes ett antal boendeplatser på Pomona. Därmed möjliggjordes överflyttning av korttidsboendet från A-huset till Pomona, som på alla sätt ger bättre förhållanden för de boende än vad A-huset kunde erbjuda. Utöver Pomona används i dag även ett antal fasta platser på Solängen och Dalängen för korttidsboende
Nyligen har även den andra etappen på Solängen öppnat vilket ytterligare ökat de totala resurserna för omsorgsboende.
För ett par veckor sedan fanns sju lediga platser i korttidsboende samt tre lediga platser i särskilt boende (vilka kan användas för tillfälligt korttidsboende). Samtidigt fanns det inte någon person i kö till korttidsplats. Det fanns alltså mer än dubbelt så många lediga platser som A-huset rymmer om de boende erbjuds plats i enkelrum. Situationen kan naturligtvis snabbt förändras, men tyder ändå på att det finns tid för tanke innan handling.
Att vi går mot ett ökat behov av vård- och omsorgsplatser av varierande slag, inte enbart korttidsboende, behöver inte påpekas, det inser nog alla. Hur dessa ökande behov ska tillgodoses under de kommande åren är frågor som socialförvaltningen arbetar med, ett arbete som resulterar i väl genomarbetade förslag för politikerna att ta ställning till.
Då budgeten för 2015 antogs i kommunfullmäktige yrkade S och V på en utökning med 3,9 mkr för att öppna korttidsboendet i A-huset på nytt. Yrkandet föll då flertalet av ledamöterna yrkade avslag och SD lade ner sina röster.

Vid Vård- och Omsorgsnämnden möte den 2/3 i år framförde förvaltningen att det i sig finns behov av fler korttidsplatser, men föreslog ändå att frågan tas upp inför arbetet med budget 2016, då fler platser inte ryms inom nuvarande budget.
På förslag från M beslöt en enig nämnd att bordlägga frågan. Nämndens arbetsutskott har nu diskuterat hur man ska gå vidare och avser föreslå det kommande nämndmötet att ärendet återremitteras till förvaltningen för framtagning av ett mer utförligt beslutsunderlag än det hittills framlagda.
Enligt min uppfattning vore det lika ansvarslöst att säga ett absolut nej i frågan som att, två månader efter antagen budget, kräva ett tillskott med 3,9 mkr av våra skattebetalare utan att ha ett beslutsunderlag som är tillräckligt omfattande och utförligt.

Pirjo skriver att andra partier gick till val på att just A-huset ska användas för korttidsboende. Jag har inte samma kunskap som Pirjo om andra partier, men mig veterligt gick M till val på att korttidsboende måste byggas ut allteftersom behoven ökar, en inriktning som M inte har frångått, oberoende om ökade behov skall tillgodoses genom A-huset eller på annat sätt.

Per-Arne Öhman (M), ledamot i vård- och omsorgsnämndenPrenumerera på kommentarer Kommentarer (1 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 01 Mar 2015
Tack Per-Arne för en utförlig och en mycket bra information om öppnandet av A-huset för korttidsboende. När du påstår att det finns tomma platser att användas för korttidsboende så tycker jag att ni tagit ett bra beslut att avvakta med öppnandet när behov finns. Det kallas att hushålla med resurserna. Nu förstår jag att satsningen på 3,9 Mkr för ombyggnad kan vänta tills behovet uppstår.
totalt: 1 | visar: 1 - 1

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2702