Hem | Politik | Sverigedemokraterna SD | Kommunalt valmanifest för Sverigedemokraterna i Håbo

Kommunalt valmanifest för Sverigedemokraterna i Håbo

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Sverigedemokraternas kommunförening i Håbo kommun publicerade nyligen på sin lokala hemsida sitt valmanifest inför det kommande kommunvalet den 14 september.

Kommunalt valmanifest för Sverigedemokraterna i Håbo Kommunalt valmanifest för Sverigedemokraterna i Håbo


Sverigedemokraterna Håbo
För en trygg förskola, en trygg äldrevård och ett tryggt liv där emellan!

Ökade satsningar i förskola och skola
Trygghet skall vara ledordet. Verksamheten ska vara fri från genuspedagogik, låt barn vara barn, pojkar vara pojkar och flickor vara flickor. Vi vill se en bemanning på minst tre utbildade pedagoger per avdelning i förskolan. Det skall serveras näringsrik mat som tillagas på plats, närproducerat i den mån det går. Riktade ekonomiska satsningar skall göras för att ge våra barn i alla åldrar en trygg och fungerande miljö som stimulerar lek, utbildning och utveckling.
Självklart är all mat som serveras inom den kommunala verksamheten producerad i enlighet med svenska regler kring slakt och djurhållning.

I för-, grund- och gymnasieskolan måste vi säkra lugn och studiero, höja lönerna för personalen och anställa fler kompetenta och behöriga lärare som även tidigt kan fånga upp elever på väg i en felaktig riktning. Barngrupperna måste minska i såväl förskola som grundskola och gymnasium. Fler program bör införas i Bildningscentrum Jan Fridegård och en bättre kontakt skall knytas med det lokala näringslivet.

• Bygg fler bostäder och underlätta företagsetableringar
I Håbo har vi en låg arbetslöshet och fler platser i skolan än vi har elever. Hundratals arbetstillfällen väntas inom de närmsta åren. Vill vi att våra ungdomar skall bli kvar i kommunen, att nya personer flyttar hit och för att skolans bänkar inte skall stå tomma krävs att vi prioriterar bostadsbyggandet. Att personer från andra kommuner jobbar i Håbo men betalar skatt i sina hemkommuner leder till miljoner i missade intäkter. Vi behöver fler bostäder i olika kategorier till vettiga priser för såväl ung som gammal.

Vår kommun måste vara attraktiv för att locka hit nya företag och därmed skapa nya arbetstillfällen. Kommunen skall ligga steget före i planeringen med färdiga detaljplaner.

• Upprätta ett mångkulturellt bokslut
Håbo har år 2014 ett avtal med Migrationsverket om ett mottagande av 25 personer per år, exklusive ensamkommande flyktingbarn. Ett mångkulturellt bokslut innebär en årlig specifikation som på detaljnivå presenterar exakt hur mycket invandringen kostar men också vad det är som kostar. Med detta underlag kan kommunen planera en hållbar budget, göra riktade satsningar och få en bättre och mer överskådlig rapport som kan ligga som underlag för framtida beslut.

För oss är det viktigt att människor som kommer från andra länder till Håbo kommun känner tillhörighet till det svenska samhället. Vi vill att individerna ska assimileras och bli en del av vår gemenskap, inte leva i parallellsamhällen. För att lyckas med assimilationen är det viktigt att nivån av invandring och kostnaden för kommunen är såväl rimlig som hanterbar.

• Ökade satsningar i äldrevården
Livet på ålderns höst skall genomsyras av trygghet. Maten skall vara varm och tillagad på plats, personalen svensktalande med tydliga medel för identifiering. De äldre skall inte behöva träffa ny personal var och varannan dag. Långsiktiga relationer baserad på ömsesidig respekt och omtanke skall byggas. Trygghetslarm skall vara kostnadsfria, parboendegarantin efterlevas och fri kollektivtrafik för pensionärer införas under lågtrafik.

Vi vill verka för att våra äldre ska få delta på fler givande aktiviteter, oavsett var man är bosatt i kommunen, och vi ser också positivt på utökad kontakt mellan våra ungdomar och pensionärer. Verksamheten skall utgå ifrån vad som är bäst för den enskilde individen, inte vad som är billigast för kommunen.

• Fler poliser och bättre öppettider
Polisstationen i Håbo är idag nästan inget mer än en passexpedition. Öppettiderna måste utökas, fler uniformerade poliser med lokalkännedom skall synas på gator och torg och bättre kontakter upprättas mellan polis och kommunens ungdomar och föreningsliv.

• Värna det lokala kulturarvet
Med Skokloster slott, soldattorp, runstenar och andra fornminnen har vår kommun en fantastisk historia att berätta. Vi måste förvalta detta för såväl turister som kommande generationer av Håbobor. Vår kommun utgör en viktig del av det svenska kulturarvet.

• Satsa på kommunens kransorter
Vi får inte glömma bort våra kransorter såsom Skokloster, Krägga och Häggeby. Med goda kommunikationer och ekonomiska satsningar görs dessa mer attraktiva för såväl privatpersoner som företagare. Verksamheter för våra äldre, förbättrat Internet på landsbygden och en färja mellan Skokloster och Knivsta är bara tre exempel av många.

• Skapa en meningsfull fritid för kommunens ungdomar
Håbos ungdomar ska uppleva att det finns saker att göra i kommunen. Idag flyttar eller reser många till Uppsala eller Stockholm på sin fritid istället för att stanna på hemmaplan. Vi vill främja en konstruktiv ungdomsverksamhet där vi låter ungdomarna själva vara med och påverka. Sverigedemokraterna i Håbo står bakom planerna på ett medborgarhus i kommunen.

• Påbörja amortering av kommunens skulder
Med en hel miljard i skulder är Håbo en av landets mest skuldsatta kommuner. Vi måste börja amortera av denna skuld nu för att inte låta våra barn ärva våra problem. Politik handlar om prioriteringar och med nytt politiskt tänk och en effektivisering av den nuvarande kommunala verksamheten kan vi ta ett första steg mot att minska skuldberget.

• Förbättra kommunens upphandlingar och gynna lokala företagare
Upphandlingar skall inte bara se till lägsta pris. Kvalitét skall alltid prioriteras och tänket att gynna lokala företagare skall alltid finnas med. Att Håbos företag även skattar i den egna kommunen och att en stor del av utgifterna således kommer tillbaka via skatteintäkter är något som måste kommas ihåg och lyftas fram.

• Återupprätta en lokal arbetsförmedling
Idag sköts vår lokala arbetsförmedling från Järfälla med en mycket begränsad tillgänglighet. Håbo behöver en lokalt skött arbetsförmedling med goda öppettider, personal med god lokalkännedom samt har goda kontakter med skola och det lokala näringslivet.

• Inför ett faddersystem för nyblivna handikappade
Ibland tar livet vägar vi inte är förberedda på vilket kan resultera i ett fortsatt liv i rullstol, förlorad syn eller kanske med begränsad rörlighet i armar och händer. Hur välutbildad en vårdare än må vara kan denne aldrig fullt ut förstå innebörden av det nya handikapp och den förändring som detta betyder för den drabbade. Vi vill därför att Håbo kommun, möjligen i samarbete med Landstinget, skall införa ett faddersystem där handikappade personer med liknande erfarenheter i kommunen i den mån det går paras ihop med den nyligen drabbade. I och med ett sådant system kan vi tydligt visa på att ett liv i rullstol eller förlorad syn går vidare. Med råd, stöd och vänskap från en person som vet vad den drabbade går igenom kommer inte bara acceptansen för den nya livssituationen att gå lättare utan även steget in i den nya vardagen underlättas. Ett givande utbyte för såväl fadder som den nyligen handikappade.

Sverigedemokraterna i Håbo kommer arbeta för att…
• de boende i kommunen prioriteras vid anställningar inom den kommunala verksamheten
• införa tillståndsplikt för tiggeri och ekonomisk insamling
• återinföra kommunala dagmammor
• bygga en gång och cykelväg mellan Skokloster och Slottsskogen
• endast servera kött som slaktats i enlighet med svensk djurlagstiftning
• skapa bättre tillgänglighet i kommunen för funktionsnedsatta personer
• stimulera ungdomar att engagera sig politiskt i den lokala demokratin
• utdrag ur belastningsregister skall krävas för all personal inom skola, vård och omsorg
• bygga en bilväg mellan Åsen och Draget och avlasta centrala tätorten
• utöka öppettiderna för ungdomsmottagningen
• den bank Håbo kommun anlitar erbjuder kontanthantering
• uppmuntra traditionsenliga skolavslutningar i kyrkan och återuppta Skoklosterspelen

Läs valmanifestet på Sverigedemokraterna i Håbos hemsidaPrenumerera på kommentarer Kommentarer (33 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 23 Aug 2014
SD valmanifest präglar ett sunda förnuftets valmanifest. Jag har dock några punkter som jag har invändningar emot.
1. En utredning som gjorts beträffande storleken på klasserna i grundskolan visar att elevantalet kan vara upp till 25 elever per klass utan att kvalitén tar skada. Utredningen visade att den största delen beror på pedagogerna som jobbar med eleverna. Är pedagogerna bra utbildade kan de bedriva en bra utbildning av 25 elever i varje klassrum. Ett bra exempel är Potensia Edukation, där är klasserna upp till 25 elever med god undervisning och ordning i klassrummen.

2. Jag tycker att även politikerna . ska genomgå en granskning från belastningsregistret, det kravet finns inte hos Håbos politiker.
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Pål Christophersen 23 Aug 2014
SD vill som jag förstår det, satsa på allt förskolan, polis, skola, bostäder, kollektivtrafik, djurskydd, handikappade, kulturarv och äldrevården - ja och på toppen av det ska man amortera ner kommunens skuld.

Undrar om någon från partiet kan berätta för mig hur det ska finansieras ?
avatar
Håkan Sundström 23 Aug 2014
Pål
Man regerar utifrån sin styrkeposition från valet. Får SD ensamt en majoritet av rösterna d.v.s. över 50% så ska de följa sitt valmanifest för valperioden. Bildar SD tillsammans med andra partier en majoritet måste de kompromissa med de andra partierna. Blir de inte med i majoriteten får de finna sig att gå i opposition och rösta efter sin ideologi. För budgeten ansvarar majoriteten och budgeten måste vara i balans när året är slut. När mandatperioden är slut summerar man vad som blivit gjort enligt valmanifestet. Har man gjort ett bra arbete kan man få fortsätta om valmanskåren tycker det.
Reply Tummen up Tummen ner
-8
Rapportera som olämpligt
avatar
23 Aug 2014
Vad bra att Håkan Sundström efter många misslyckade försök äntligen hittat sin politiska hemvist:))
avatar
Krister Karlsson 24 Aug 2014
"Alla ska känna sig trygga i Håbo..." citat från Bålstapartiets hemsida. Detta illustreras med en polisbil. Det är lätt för Fröjd att vara kritisk mot SD som vill se en fungerande polis i kommunen. Själv tycker Fröjd att det är en "liten milis" som efterfrågas. Ni lyfter inte ett finger för att få hit en trygghetsfaktor som man har rätt att kräva. Nej, ni kan inte göra någonting. Det pratas om IBB och procentsatser men det hjälper föga en vanlig medborgare. Nej, ta bort övergångställena också så att Bålstapartiet kommer fram. I en Ferrari kanske.
avatar
Owe Fröjd 25 Aug 2014
Stopp Krister

Nu börjar du bli som Håkan Sundström, påstå massa felaktigheter. Jag har inte uttalat någon kritik mot (SD) valmanifest, vad har du fått det ifrån? tvärom är det bättre än många andras partiers.

Dessutom så kör jag en bil som går på förnyelsebar metangas, inte en Ferarri, jämför det med vissa andra höga politiska företrädare som samtidigt som dom ojar sig för Håbo kommuns ballongsläpp på vår fina festdag kör omkring i gamla dieselbilar som bokstavligen spyr ut både farliga partiklar och försurande kväveoxider:((

Bålstapartiet är det enda parti som krävt att Håbo skall ha 1 polis per 1000 invånare, ett tag hade vi ingen polis, nu har vi fler, men fortfarande för få.
Bålstapartiet är också det enda parti i Håbo som tillskrivet både länspolisstyrelsen och rikspolisstyrelsen i denna fråga

Ha en trevlig vecka
avatar
Krister Karlsson 25 Aug 2014
Det är dags att vakna ur Törnrosasömnen, Owe Fröjd och andra lokala politiska företrädare i kommunen Håbo. Det låg en underförstådd kritik emedan Sundström fick klä skott för sitt inlägg om SD. För övrigt kan han sannerligen tala för sig själv ang. "börjar låta som.." Han använder ibland blåslampa i sina försök att väcka politikerna. Andra försöker med väckarklocka. Men ni är svårväckta. SD har inte monopol på polisfrågor inte heller på svenska flaggan. Inte heller på s.k. invandrarfrågor har SD monopol. En så stor ort eller för den delen liten som denna måste ha synlig polis. Det är förebyggande för en massa otyg. Här kan man göra som man vill. Kanske dags för polisen att införskaffa en Ferrari om de ska hinna fram i tid från Enköping eller Uppsala. Men en sådan bil kräver körkunskaper. Den italienska polisen har redan sådana fordon som blåser förbi fortkörare på de italienska vägarna. På mina 13 år i kommunen reagerar man med förvåning när man ser en polis i kommunen. Att bankerna inte vågar hantera kontanta pengar beror på stor del att det inte finns polis tillgänglig. Jag känner frustration över politikernas handlingsförlamning här i Håbo.
avatar
Owe Fröjd 25 Aug 2014
Var någonstans fick Sundström "klä skott" för sitt inlägg, jag hittar det inte?
avatar
Krister karlsson 25 Aug 2014
Klä skott: utsättas för angrepp eller hån för annans räkning. Ditt nedsättande uttalande om Sundströms positiva (som jag uppfattar det) kommentar om SD. Miljöpartiet blev för många år sedan ansett som töntigt bland allmänheten. Nu är det helt rätt att tänka på miljön. Feministerna var jobbiga. Nu är det helt rätt att tänka så som de gör. SD säger saker som är jobbiga. Men snart är det helt okej att säga så. Ni följer inte med tiden. Är jag miljöpartist? Är jag feminist? Är jag Sverigedemokrat? Nej, inte mer än vad du är Owe Fröjd. Men följ med din tid. Ni bildades för 20 år sedan. Men stanna inte i status quo.
avatar
Håkan Sundström 25 Aug 2014
Krister
Du har uppfattat vad många andra gjort men det är Owes personlighet att vara så. När Owe Fröjd vill vara sarkastisk och nervärderande, då skriver han anonymt som han gjort här på portalen. Många med mig uppfattade hans anonyma uttalande som sarkastisk och nervärderande för att komma från en partiledare i Håbo.
Reply Tummen up Tummen ner
-4
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 26 Aug 2014
Det finns en machiavellism inom den politiska ledningen i denna kommun som känns osund. Håkan Sundström och jag har nog olika uppfattningar om vissa samhällsfrågor men Håkans engagemang är positivt. Tyvärr har man hittat en helt perfekt syndabock i SD. Då slipper man alla problem. Skapa något, uppmanar jag de lokala politikerna. Gå inte ständigt i försvarsställning.
avatar
Owe Fröjd 25 Aug 2014
Men snälla Krister, jag har inte uttalat mig nedsättande om Håkans kommentarer om (SD), varför påstår du det?

När det gäller att klä skott och få nedsättande uttalanden mot sig är det väl mest jag som fått utstå det här på denna portal.
Det spelar ingen roll om jag lägger ner massor av min fritid för att försöka att svara på frågor eller förklara sakfrågor så får jag bara skit tillbaks, i alla fall från vissa.

Jag är nästan övertygad om att jag får skit för detta jag skrivet nu också, tyvärr
avatar
Krister Karlsson 25 Aug 2014
Låt oss vara knastrande sakliga. Jag framför mina synpunkter efter att ha bott i kommunen i snart 14 år; det är det hela. Om du Owe Fröjd vill svara eller inte är upp till dig. Jag anser att de lokala politikerna bör lyssna på folk som bor här. Det länder dig till heder att du svarar. Fler borde följa det exemplet. Tack för idag.
avatar
Owe Fröjd 26 Aug 2014
Hej Krister

Jag vet att jag inte har någon skyldighet att svara i detta forum och jag gör det självklart frivilligt.

Dock så känns det ofta frusterande när jag "hånas" och misskrediteras just för att jag svarar.

Dessutom får mitt parti som jag är medlem i, Bålstapartiet, skit för vad jag personligen tycker och skriver.

Många andra partier slipper detta då dom vägrar att bemöta rena felaktigheter/anklagelser som det svamlas om i detta forum
avatar
Krister Karlsson 26 Aug 2014
Håboportalen är en slags sekund eller minutvisare jämfört med en papperstidning. Här går det undan. Var och en ansvarar för sina kommentarer. Jag lyssnade på TV på kommunalrådet i Uppsala och blev imponerad av hans uppriktighet i sina svar till reportern. När jag skriver på Portalen utgår jag endast från mina egna erfarenheter ingenting annat. Hur jag upplever att bo i kommunen. Vad jag har varit med om, vad jag observerar. Utefter det skriver jag. Jag börjar bli mer och mer fundersam över om kommunalt styre av fritidspolitiker är en bra idé. Man kan inte ha skuldkänslor för att ni inte har tid att svara på frågor. I ett vanligt mejl till en myndighet eller liknande så har de 24 timmar på sig att svara. Förståeligt. Helt acceptabelt. Jag har redan gett dig en eloge för att du svarar men jag kan inte falla i farstun för det. Med vänlig hälsning
avatar
Håkan Sundström 23 Aug 2014
Ännu ett anonymt inlägg från Owe Fröjd, typiskt för Bålsta partiet, de kan inte stå för vad de skriver men de förväntar sig röster med sin ohederliga tillvaro. Folket har genomskådat er och ert ohederliga förehavande.
Reply Tummen up Tummen ner
-6
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 26 Aug 2014
Håkan:
Ännu ett anonymt inlägg från Owe Fröjd skriver du, skärpning, vilka inlägg är det du menar?

Jag tillhör de få politiker som verkligen orkar och vill bemöta dina felaktigheter, trots ständiga påhopp från din sida varje gång jag försöker att ge ett relevant svar.

Så vänligen sluta att förtala mig, nu får det vara nog med nätmobbing från din sida.
avatar
Håkan Sundström 26 Aug 2014
Owe
Jag har svårt att betrakta dig som en seriös politiker, du ljuger och missinformerar medborgarna när du svarar på frågor. Sist du gjorde det var i debatten med P4 Uppland där du sa att ni kommer att bygga 150 lägenheter 2015. Detta är definitivt inte sant, du ser inga byggkranar i kommunen och kommer inte heller att finnas i år. Spadtaget för glastomten var satt till i våras, nu är tidpunkten satt till årsskiftet 2014/2015. Vidare har BåP sin strategi att hoppa från Tuva till Tuva för att komma åt de höga arvoden ni själva tillskansar er. När du börjar att tala sanning ska jag ompröva mitt ställningstagande.
Reply Tummen up Tummen ner
-3
Rapportera som olämpligt
avatar
26 Aug 2014
Jättetrist att du hela tiden förvränger allt. Jag sade i radiodebatten att det kommer att byggas 150 bostäder i Håbo kommun under 2015 och det är min ärliga uppfattning.
Att du kallar mig oseriös, att jag missinformerar medborgarna och är en lögnare på grund av det uttalandet säger mer om din människosyn än om mig som politiker.

Det höga arvode som jag enligt dig tillskansar mig kom i dag från kommunen, du kan gärna få en kopia på lönebeskedet, jag är kommunens högsta politiker och jag fick exakt 3.303 kronor för en månad, samma som varje månad.

Det kan även tilläggas att det idella arbete för kommunen bästa i de två partier som jag verkat i under över 35 år och lagt ner tusentals och åter tusentals timmar inte resulterat i en enda krona i ersättning från dessa föreningar.

Det jag fått belalt för under alla dessa år är för dom uppdrag som jag gjort för kommunens räkning och som Kommunfullmäktige valt mig till.

Ditt uttalande om att tala sanning blir i detta fallet bara pinsamt, men inte för mig
avatar
Krister Karlsson 27 Aug 2014
Hur kan Owe Fröjd, BÅP, vara kommunens högsta politiker och fritidspolitiker med en så låg lön (arvode?) Kommunalrådet tjänar lika mycket i månaden som Fröjd om året! Bor jag i Grönköping!
avatar
Håkan Sundström 27 Aug 2014
Krister
Kommunalrådet har mycket mer än 56600kr per månad. Hon är arvoderad från 7 andra uppdrag där hon representerar kommunen. Håbos kommunalråd tjänar mer än vad en riksdagsman har i månaden.
avatar
Krister Karlsson 27 Aug 2014
På Folkhögskolan fick vi lära oss att ett kommunalråd motsvarar statsminister på det lokala planet. Kommunalrådet torde då vara högsta instans här. Dock är det bäst att Owe Fröjd får förklara vad högsta politiker är enligt hans uppfattning. Jag har oerhört svårt att förstå hur man kan syssla med det på fritiden! Som högsta politiker alltså. Det blir varken hackat eller malet.
avatar
27 Aug 2014
Så är det Krister

Gå in på kommunens hemsida och kolla under kommunens organisation så ser du hur det är, jag har det högsta politiska ansvaret.

Sedan att Håkan tycker att jag i dag har för mycket får stå för honom.

Han har ojat sig över att "jag" höjde mitt arvode med 100 % 2006 och ahn har tjatat om detta sedan dess. (det var ju inte "jag" som höjde mitt eget arvode, det var Kommunfullmäktig som fastställde det i demokratisk ordning enligt svenk lag och jag deltod självfallet inte i beslutet, allt finns att läsa i offentliga protokoll)

Men det stämmer i sak, för 2006 hade Kommunfullmäktiges ordförande bara hälften, men en höjning från en krona till två kronor är också 100 %, det beror nog bara på syftet när man bara redoviser % och inte kronor:))

Hade jag lagt ner alla timmar på arbete/mina företag i stället för detta nästan ideella arbete hade jag haft pension för många år sedan, men nu är jag den typen som drivs av att försöka att förbättra för alla kommunens medborgare, inte för mig själv.

Ha en fortsatt trevlig dag
avatar
Krister Karlsson 27 Aug 2014
Så då hade jag fel igen då. Jakobsbergs Folkhögskola vet inte vad de talar om således. Förtroende och politik är vad det rör sig om. Men jag känner inte så stort förtroende för fritidspolitiker, sorry.
avatar
Owe Fröjd 27 Aug 2014
Nä, dåligt arvoderade fritidpolitiker har ingen möjlighet att jobba på ett proffigt sätt, däremot får dom mycket skäll då dom förväntas att utföra underverk mellan barnpassning och klippning av gräsmattan:))
avatar
Krister Karlsson 29 Aug 2014
Ditt svar, Owe Fröjd, borde bli en löpsedel på E-P! "Dåligt arvoderade politiker..."
avatar
Krister Karlsson 28 Aug 2014
Om du, Owe Fröjd, inte kan arbeta på ett proffsigt sätt i ett så viktigt jobb måste du avstå. Det fungerar inte med fritidspolitiker. Då får man istället slå i ihop Håbo med någon närliggande kommun.
avatar
Håkan Sundström 27 Aug 2014
Owe
Du ska väl också betala skatt som alla andra medborgare. Du har ett årsarvode på 56600kr som är baserat på ett felaktigt IBB och har därför 4716,67kr per månad enligt personalavdelningen på kommunen. Du säger också att du är den högsta politikern i kommunen och att det höga arvodet är motiverat. Det är väl prestationen som ska betalas inte titeln.

Att få 150 inflyttningsklara bostäder under 2015 är ett bevis på din okunnighet om vilken tid det tar att bygga bostäder. Idag har varken glastomten eller Frösundavik fått starttillstånd som visar att du far fram med felaktig information till bostadssökande. Du ger felaktiga förhoppningar till våra ungdomar som vill flytta hemifrån.

Var saklig och seriös när du pratar med medborgarna, särskilt i valtider då får du mest förtroende hos folket. Att du varit politiker i 35 år säger bara att det har kostat en massa skattepengar.
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
27 Aug 2014
Håkan, jag har inte sagt att det kommer att finnas 150 inflyttningsklara lägenheter 2015. Lyssna på debatten igen, den finns på webben, trist när du hela tiden påstår saker som inte är sanna.

Det är också jättetrist att du hela tiden är så osaklig och hela tiden försöker att svärta ner andra personer.

Ja, Håkan jag skall också betala skatt som alla andra personer, har jag påstått något annat??

Jag kan även tala om för dig att jag troligtvis bidragit till mer skatteintäkter till samhället än vad du gjort, du får nu ut dom i form av pension, det är du värd:))
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 27 Aug 2014
Owe
Har alla dina klockor stannat? Du förnekar att du vilselett de bostadssökande. vilket är skrämmande.
Låt mig citera dig i Upplandsradions debatt, citat: "50 lägenheter har byggts och 700 lägenheter ska byggas kommande 5 åren. 150 kommer att byggas nästa år". slut citat. Detta är vad du lovade lyssnarna i debatten i Bålsta centrum. Du har suttit i majoriteten de senaste 2 valperioderna och endast åstadkommit 52 nya lägenheter under denna långa tid (8 år). Nu säger du att 150 nya ska byggas nästa år (2015) vilket visar din inkompetens som kommunpolitiker. Allmänheten tolkar dig så att 150 nya lägenheter kommer att stå klara för inflyttning 2015. Detta är att medvetet ljuga och vilseleda allmänheten och detta gör du endast för att få röster av de bostadssökande i Håbo. Detta är sanningen och inget annat. Du borde se över din situation som politiker.

Skatt ska vi alla betala och vi gör det solidariskt, d.v.s. den som har hög inkomst betalar mer i skatt än de som låg inkomst. Jag har dessutom gått tillbaka 5 år för att se vad du betalt i skatt i jämförelse med mig och kan konstatera att du endast betalat 1/3 i skatt i jämförelse med min inbetalda skatt till stat och kommun. Men jag gnäller inte över detta, för jag tycker mig ha råd till det att solidariskt betala mer skatt till samhället. Jag har inte heller varit föremål för kronofogden som du varit och jag har inte heller försökt falskdeklarera under mitt arbetsliv. Jag har inte heller några konkurser att skämmas för. Jag kan faktiskt gå i graven med gott samvete, kan du?
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 28 Aug 2014
Fel igen Håkan, men det har väl folk redan förstått.


PS
Det var en artikel i EP idag som förklarade att du hade fel om kommunens arvoden, har du läst dem?
DS
avatar
Håkan Sundström 29 Aug 2014
Owe
Vid det här laget kan de flesta medborgarna i Håbo din historia. Valet kommer att ge svar på BåP som politiskt parti. Du refererar säkert till Hugin & Minin insändare där du refererar till Tarja Dahlins svar att allt har blivit korrekt utbetalat. Jag håller också med om detta, hon gör vad politikerna ber henne att göra, d.v.s. "Tok gör vad Tok ber" oavsett om det är rätt eller fel. Problemet är brist på kompetens hos politikerna om vad IBB är på årsbasis. Artikeln från H&M var saklig och bra som bad kommunalrådet offentliggöra alla sina arvoden som hon vägrat att göra.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 30 Aug 2014
Äntligen förstår jag, med flera, vad du menar, och du har så klart hel fel igen.

Du skriver att det saknas kompetens hos politikerna att förstå vad IBB på årsbasis innebär. Det är möjligt att det är på det viset, och det är helt ok, det är en rätt knepig fråga så där kanske du har rätt.

Dock har Håbo kommuns arvodessystem inte alls något att göra med "IBB på årsbasis" men ditt uttalande förklarar alla dina många felaktiga påståelser och felaktiga uträkningar.

Det skulle vara lite ödmjukt att medge att du hela tiden haft fel i denna frågan, och att jag och kommunens ekonomiavdelning har haft rätt, samt be alla du kastat skit på om ursäkt??

Trevlig helg

PS
Du antyder att jag refererar till Hugin och Mumin, fel, fel igen.
Jag har inte läst något av dom det senaste året, dessutom ogillar jag anonyma insändrae, precis som du
DS
totalt: 5 | visar: 1 - 5

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2685