Hem | Politik | Sverigedemokraterna SD | Svar till: Sverigedemokraterna och nazismen - tiggeriet

Svar till: Sverigedemokraterna och nazismen - tiggeriet

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Håkan Welin (FP) vill i sin artikel dra paralleller mellan 30-talets nationalsocialism och dagens sverigedemokrater i frågan om tiggeriet. Detta är en direkt felaktig och orättvis koppling.

Svar till: Sverigedemokraterna och nazismen - tiggeriet Svar till: Sverigedemokraterna och nazismen - tiggeriet


Welin menar att det inte finns stöd för påståendena om att utländska tiggare ofta ingår i kriminella ligor, men det gör det. Adrian Lucaci, polis i Skaraborg med ursprung från Rumänien, sticker inte under stol med att många tiggare utnyttjas av ligor som gör stora vinster. I en intervju säger han: ”Även om det finns tiggare som åkt på eget initiativ så finns minst lika många ligor och organiserade grupper som har kört hit folk. De släpper ut fem sex stycken att tigga och samlar sedan in pengarna.”

Det finns således poliser som menar att tiggeriet visst är organiserat. Det kan tyckas motsägelsefullt att poliser uttalar sig olika angående detta, då är det upp till var och en att fundera över detta. Är det verkligen troligt att tusentals tiggare tar sig till Sverige under väldigt kort tid helt oorganiserat? Vi sverigedemokrater menar att så inte är fallet och att detta är djupt problematiskt.

Welin tar upp lagar om sterilisering av bland annat tiggare i dåvarande Nazityskland. Vidare kopplar han detta till Sverigedemokraterna idag. Denna association är lika smaklös som den är irrelevant. Tiggeri förbjöds i Tyskland på 1930-talet, Sverigedemokraterna vill förbjuda det 2014. Där slutar likheterna. Vi anser att Rumänien och andra länder ska ta sitt ansvar för sina egna medborgare, precis som Sverige ska ta ansvar för de sina. När till och med Rumäniens egen ambassadör vill att Sverige ska förbjuda tiggeri tycker vi att det talar sitt tydliga språk.

Vårt grannland Norge införde den 1 juli ett kommunalt förbud mot tiggeri, vilket blir nationellt nästa år. Vi sverigedemokrater är alltså inte ensamma om att hysa tveksamheter i den här frågan. Uppfattningen är snarare allmängiltig i många av våra grannländer. I en undersökning gjord av Novus är dessutom majoriteten av svenskarna positiva till ett förbud.

Det är dock motsägelsefullt att Wellin säger sig vara positiv till tiggeri då hans partikamrat Amy Öberg från Gotland är starkt negativ och vill förbjuda det. Folkpartiet har alltså splittrade åsikter i frågan. Som om allt detta inte det vore nog är stora delar av artikeln plagierad från den kände SD-motståndaren Torbjörn Jerlerup och är inte alls författad av Welin själv.

Vi sverigedemokrater reagerar därför starkt emot Wellins desperata försök att koppla motstånd mot tiggeri med extremism.

Linnea Bjuhr (SD)
Linnéa Hellberg (SD)

Källor:
Polis Adrian Lucaci:
http://www.skovdenyheter.se/artikel/24767/polisen-tiggarna-ofta-del-av-kriminella-ligor

Förbud mot tiggeri Norge:
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kommunalt-forbud-mot-tiggeri-i-norge_3646212.svd

Svenskarna för tiggeriförbud:
http://www.svt.se/nyheter/sverige/svenskarna-for-tiggeriforbud

Torbjörn Jerlerup:
http://ligator.wordpress.com/2014/05/14/nazisternas-kamp-mot-det-organiserade-tiggeriet-1933/Prenumerera på kommentarer Kommentarer (18 Skickat)

avatar
Jonny Svensson 11 Sep 2014
Hej,
Om vi skall förbjuda tiggeri och tiggare att komma till Sverige, skall vi inte då också förbjuda bärplockare, asfaltsläggare, svartbyggare med flera att komma hit?
avatar
Krister Karlsson 11 Sep 2014
Har man fått uppehållstillstånd så är väl saken klar. Svart-byggare låter väl inte som en bra idé. Folkpartiet och Bålsta-partiet velar som Hamlet i de flesta frågor. Upp flyga orden men tanken stilla står. Vi har politiker för att de ska lösa frågor i samhället medan andra arbetar. Att skjuta upp allting och sedan skylla på medborgarna är ingen politik alls. För övrigt ställ frågan till de olika fackförbunden.
Reply Tummen up Tummen ner
-3
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 11 Sep 2014
Jag förstår inte vad Håkan Welin håller på med, han är ju lokalpolitiker för folkpartiet här i Håbo som driver frågor som rikspolitiken ska sköta. Jag tycker inte heller om att människor måste tigga, men det är konstaterat att det många gånger ligger många ligor som tjänar pengar bakom tiggarna
avatar
Somir 13 Sep 2014
En del tiggeri är nog organiserat, men det mesta är det inte. Man kan ju välja att kalla en tiggande familj som sprider ut sig för ett organiserat tiggeri. Jag tror ingen frivilligt sätter sig på gatan och tigger. Det är säkerligen väldigt förnedrande för dessa stackars människor. Att förbjuda tiggeri är att göra det lätt för sig. Desperata människor kan ta till desperata metoder. Det är klart ett problem att Rumänien inte tar ansvar för sina medborgare. Nu har vi dem här och vi kan inte blunda för det. Istället för att förbjuda så borde vi försöka fånga upp dessa människor och hjälpa dem in i samhället.

Håkan Welin (FP) drar fram likheterna med 30- talets Tyskland. Det finns ännu fler likheter än dem som Håkan lyfter fram. När tiden präglas av osäkerhet så brukar mörkblå krafter bli starkare. Det är inget konstigt med det, dock ett oroande tecken inför framtiden. De nationalistiska krafterna utarmar samhället och gör det ännu mer osäkert. Tecken på detta har funnits än bra tid nu. Det kan och kommer nog tyvärr bli värre. Det är bara att titta på det troliga parlamentära läget som vi kommer ha efter valet. Det är alltid lättare att hata än att älska!
avatar
Leif Sjöborg 13 Sep 2014
VIKTIGARE ÄN nuv. TIGGERIET ÄR FATTIGPENSIONÄRERNA: Enligt Pensionmyndigheten har var tredje pensionär en pension som ligger under fattiggränsen om 10.800kr per månad!! Nästan varannan kvinna ligger under gränsen mot var fjärde bland männen! Ska pensionärerna bli dom NYA SVENSKA TIGGARNA i SVERIGE och i EUROPA!!??
avatar
Leif Sjöborg 13 Sep 2014
Sorgligt att pensionärerna diskriminerats i valrörelsen! läs nedan:
Enligt Pensionsmyndigheten är det fyra grupper som löper särskilt stor risk att få låg framtida pension: Gifta kvinnor (sett enbart till deras egen inkomst), ogifta pensionärer av båda könen, de som flyttat till Sverige sent i livet och de som saknar tjänstepension och andra inkomster i pensionen.

”Det riskgrupperna behöver veta är hur de kan påverka sin pension. Bland annat genom att jobba heltid, se till att arbetsgivaren betalar in tjänstepension och att det lönar sig att jobba länge, även om du inte alltid får mer i pension”, säger pensionsexperten Monica Petersson i ett skriftligt uttalande.

Lisbeth Malm är förtidspensionär och får ut 11 400 kronor i månaden, inklusive bostadstillägg. När hyran på 5 700 kronor och resten av räkningarna är betalda har hon 70 kronor om dagen att leva på.

- Man köper aldrig mat om det inte är halva priset. Kläder köper jag på loppis eller får av anhöriga. Men jag kan ju aldrig göra något, inte gå på bio eller en konsert. Man skäms, det känns som att man inte har något människovärde.

Hela sitt liv har Lisbeth Malm kämpat med ekonomin. Ibland har hon haft flera jobb samtidigt för att kunna försörja sin fyra barn. Men många av jobben har varit tillfälliga och inte gett några pensionspoäng.

- De som har så låg inkomst som vi borde vara skattebefriade, säger hon.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson säger att en av de största samhällsutmaningarna de kommande 10-15 åren är att hitta nya möjligheter att höja pensionen för de flesta. Han tror att många människor i Sverige är omedvetna om hur låg pension de kan förväntas få i framtiden.

- Det nya pensionssystemet har ju visat sig varit väldigt bra för att klara den ekonomiska utvecklingen, men nu måste det komma mer fokus på hur man ska hjälpa de lågavlönade att komma upp, säger han till TT.

LO välkomnar en diskussion om hur man kan förlänga arbetstiden, men för att fler ska kunna jobba längre krävs en massiv satsning på arbetsmiljö, säger Thorwaldsson. Kvinnodominerade yrken måste också få en möjlighet att komma upp i arbetstid.

Nästan en fjärdedel av Sveriges pensionärer har en garantiersättning på under 10 800 kronor i månaden.

- Så många pensionärer får inte vara under fattigdomsstrecket, så får inte ett välfärdssamhälle ha det. Det som är skrämmande är att politikerna verkar undvika frågan. Det kostar pengar att åstadkomma en förbättring, men det måste det ju får göra, säger Curt Persson, ordförande i Pensionärernas riksorganisation (PRO).

Curt Persson menar att man måste höja den lägsta pensionen.

- Dessutom måste man titta på bostadstillägget och sätta det i relation till de kostnadsökningar som har varit på bostadssidan.

Men att omkring 35 procent av pensionärerna har inkomster ur de allmänna ersättningarna, som ger en inkomststandard under 10 800 kronor per månad, innebär inte att alla är fattiga, poängterar Pensionsmyndigheten. Andra inkomster som inte är medräknade, till exempel tjänstepension, bidrar till att höja inkomststandarden, påpekar Pensionsmyndigheten.

- Samtidigt blir grundskyddet i den allmänna pensionen i form av garantipension allt mindre värt i förhållande till inkomsten, säger Ole Settergren, chef för pensionsutveckling vid myndigheten.

Garantipensionen ligger i dag på knappt över 7 000 kronor för gifta och litet knappt 8 000 kronor för ensamstående. De flesta, 270 000, av de cirka 350 000 pensionärer som har garantipension, får en högre inkomst än så men har en del av sin pension från garantipensionen.

För 65 procent av garantipensionärerna ger de allmänna ersättningarna en inkomststandard under 10 800 kronor i månaden, enligt myndighetens beräkningar.
avatar
Leif Sjöborg 13 Sep 2014
Statsministerdebatten i TV4 är en ren diskriminering av pensionärerna i Sverige!! Dessa 2 och de flesta andra politiker verkar skita fullkomligt i pensionärer så nästa gång startar vi ett eget pensionärsparti!! På riks och på kommunalnivå!! Upp till kamp!!
avatar
Håkan Welin 13 Sep 2014
Först när det gäller pensionärerna. Vi har sagt i valrörelsen att vi måste komma tillrätta med skatten på pensionen. Vi vill sänka denna skatt, till att börja med till den nivå som dras ut av de som arbetar. Därefter kan vi gå vidare. Det är många som har en liten pension att leva på, och det ärinte acceptabelt.

Sedan till tiggeridiskussionen:
Ska man hantera generaliseringar, måste man ha något brett att stå på. Det har inte SD i svaret på mitt inlägg
Det finns endast 3, säger tre, borgerliga kandidater som stödjer linjen om nej till tiggeri, en från FP och två från M. Att kalla det splittring av partiet är grov övertolkning.
Vidare, att citera en, säger 1, person om hans åsikter är inte detsamma som att ha grund för en generellt gällande sanning. Det krävs mer, som t.ex. forskning, breda undersökningar m.m. En persons yttrande går inte att generalisera till allmänt gällande sanning. Men det är ju vanlig taktik. Och dålig retorik.
Skälet till jämförelsen med Nazityskland är mycket enkel – och tydlig.
SD vilar i grunden på en människosyn som i mycket är densamma som nazismen stod för på 30-talet. Låt mig ge några exempel:
SD har problem med begreppet folkstyre. De säger sig bekänna sig till, citat: ”den klassiska definitionen av demokrati”. Demokrati betyder folkstyre. Men SD säger också - citat: "Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ’folk’ i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket". Det var just denna rättighet man undandrog judarna från på 30-talet.

Därmed - har de också problem med begreppet demokrati. De har t.ex. hävdat - offentligt - att det - citat - ”visar på ett problem i demokratin när muslimer får rösta".

FN:s konvention om politiska och sociala rättigheter är bindande, vilket också människorättsförfattningen Europakonventionen är, den är till och med svensk lag sedan mitten på nittiotalet. SD är i sitt politiska värv helt i strid med dessa demokratins grundläggande värderingar och strukturer.

Dessutom bryter de mot regeringsformens krav på att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Precis som nazismen gjorde på sin tid. Vidare bryter de mot regeringsformen avseende att etniska, språkliga och religiösa minoriteter ska ha möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Det här är ett viktigt skydd, minoriteten får aldrig utsättas för majoritetens tyranni, något som varit grundläggande för politisk filosofi i västerlandet sedan den grekiska antiken.

SD är ett parti som vill att Sveriges medborgare främst ska utgöras av vad de i enlighet med sin ultranationalism kallar för etniska svenskar, eftersom, som de säger, ingen annan kan anpassa sig till vår ”ursprungliga” kultur och våra gamla traditioner.
Nazismen fortsatte utveckla denna politik gentemot romer och, vilket ju alla känner till, mot judarna. I Sverige idag är man på väg att ta samma steg mot muslimer och, inte förvånande, judar.

SD är ett parti som till stora delar följer de vanliga teorierna om nationalism, även om de försöker undvika att kopplar nationalism till ras utan i stället till kultur. Kultur ingår dock som en faktor, tillsammans med ras, etnicitet mm, i FN:s definition av rasism. Detta, mina vänner, innebär att SD inte har en demokratisk inställning till alla de människor som bor i Sverige. Kom ihåg detta vid valet i morgon den 14 sept.

SD försvarar inte att ”alla individers grundläggande människovärde och alla folks rätt till självständighet och demokratisk utveckling”. De har, som sagt, problem med just begreppet folk.

Jämförelsen med nazismen är som sagt enkel. Det började med att människor mer eller mindre såg över axeln på det lilla parti som Hitler startade. Men hans idéer om människor, som så småningom generaliserades till ariernas överhöghet, och som ledde till konsekvenser för miljontals människors död, har stora likheter med vad som sker i Sverige idag. Med SD som 2014-års motsvarande drivkraft och med samma retorik och människosyn.

Jag står upplysningsvis på både kommunlistan för Folkpartiet (nr 1), på landstingslistan för Folkpartiet (nr 3) och på riksdagslistan för Folkaprtiet (nr 18)
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 17 Sep 2014
Håkan Welin (Fp) kan hjälpa till att upprätta ett soppkök för tiggarna. Då borde motiveringen att tigga inte vara lika stark. Så gör man i Spanien när turister råkar illa ut och blir bestulna.
avatar
Krister Karlsson 17 Sep 2014
Håkan Welin (Fp). Abstrakta idéer och känslor står ibland i vägen för möjligheten att åstadkomma något i praktiken. Det brukar kallas att vara pragmatisk att försöka åstadkomma något som är en bra lösning för alla parter. Jag tror inte någon avskyr tiggare i sig. Men man kan inte ha det så här. SD (som jag inte röstat på) kommer med en lösning. Fp har ingen lösning. Tiggarna är redan förödmjukade och behöver inte mer av den varan, men något behöver göras för deras bästa. En medborgardialog har efterlysts många gånger här men inte ens före ett val var det många lokala politiker som lyssnade på folket. Man säger ungefär: Det är kul att höra vad ni säger - men vi känner oss inte träffade. Så är reaktionen för det mesta från kommunhuset. När det gäller snöröjningen som jag kritiserat så vill jag understryka att de som utför röjningen kan inte hjälpa vilka direktiv de får. De som utför den gör ett gott jobb. Men chefen måste ta ansvaret för att det blir mindre bra.
avatar
Krister Karlsson 14 Sep 2014
Så Håkan Welin (Fp) menar att alla människor som är EU-medborgare kan komma till vårt land eller något annat land i EU och tigga till sitt uppehälle. Och var ska de bo? Var ska de laga sin mat? Varför river vissa kommuner i landet deras kojor och fullständigt ovärdiga boplatser? Tyvärr skickas notan för rivning etc. till skattebetalarna. Så det vore mer humant och ekonomiskt att uppmana tiggare att resa hem. Det kan inte vara ett yrke att tigga.
avatar
Tommy Hildorsson 14 Sep 2014
Det är rasistiskt att tillåta flyktingar och tiggare att välla in i vårt land utan att ta hand om dem. Det är medmänskligt och omtänksamt att som SD vilja begränsa invandringen genom att ta vara på och hjälpa alla som kommer till Sverige och som vill bo här. Tror att alla partier utom SD har en bindel framför ögonen och öronproppar i öronen eftersom de inte kan ta till sig informationen som Jimmie Åkesson försöker förmedla. De är som barn som trilskas vilket framgår tydligt och klart sedan förra valet då de inte ens accepterade att SD blev en av dem. Snacka om trotsiga politiker som uppför sig som små barn. Om det är någon som skall berömmas så är det Jimmie Åkesson som orkat stå emot allt förtryck, hat och mobbing som han fått utstå sedan förra valet. SD vill bevara vår svenska kultur och ta hand om alla som kommer till vårt land på ett medmänskligt sätt.

Turbaner, slöjor och andra religiösa dräkter och huvudbonader att gömma sig i hör hemma i de länder där den kulturen existerar. Att ta med sig kulturen från sitt hemland till landet man flyttar till är kanske exotiskt för oss i Sverige men det utarmar världens kulturer. Att kalla SD för ett rasistiskt parti är att inte förstå att vi bör sträva efter en värld som alla människor är välkomna till. Att bara se bakåt i tiden och hålla fast vid vad som varit är inte utvecklande på något sätt. Tycker du kanske att det du sa eller gjorde som barn skall ligga till grund för hur människor ser på dig idag?
Lycka till med valet idag!
Med vänlig hälsning tommy
avatar
Henrik Säter 14 Sep 2014
VI HAR INTE BOSTÄDER ÅT ALLA.... så är det bara. Varför kan inte svenska regeringen pressa på Norge,Finland, Danmark att göra mer.. för jämfört med oss tar dem emot INGENTING.!!!!!

och så undrar ni varför SD ökar.... som Agneta sa "SD:sökade stöd oroar mig" PATETISKT.

Har ingenting emot invandrare men vi har ju inte bostäderna var ska alla bo, Ni kan inte säga annat.


Sen måste VÄRLDSAMFUNDET göra nått å konflikterna. För världen mår inte bra av fluktingströmmar. Man ska kunna bo över allt i världen det måste vara målsättningen. FN vad är det,??? hur har dem bidragit till att stoppa kriget i Syrien?????
avatar
Anders 14 Sep 2014
Hej

Såg kvinnan som tigger utanför centrum gå runt vid valstugorna idag och tigga utan någon respons
från vissa partier. Det är bra dubbelmoral bland vissa partier,
avatar
Håkan Sundström 14 Sep 2014
Anders
Det är detsamma som i flyktingfrågan, där finns också en dubbelmoral.
avatar
Anders 14 Sep 2014
Det är sant Håkan. Alla vet...ingen vågar säga. Vilken värld vi lever i där tidningar styr vad vi ska rösta på. Trodde journalister skulle vara hyvsat neutrala men men.Till och med privata kontokort
redovisas. FYFAN.
avatar
Leif Sjöborg 14 Sep 2014
Till nästa val så kommer ett pensionärsparti att bildas för 3500 pensionärer i Håbo!! Alla politiker har stuntat i pensionärernas situation under denna valrörelse. Och 2.000.000 pensionärer finns i Sverige!!
Upp till kamp för en rättvis pension, välfärd, mm!! PENSIONÄRER FÖRENA ER.
avatar
Håkan Sundström 14 Sep 2014
Hej Leif
Jag anmäler mig redan till pensionärspartiet. Skicka inbetalningskort och medlemsbevis.
Hagen bra valsöndag.
totalt: 14 | visar: 1 - 14

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2711