Hem | Politik | Sverigedemokraterna SD | Sverigedemokraterna Håbo bifaller budgetförslag från S

Sverigedemokraterna Håbo bifaller budgetförslag från S

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Sverigedemokraterna i Håbo har valt att inte lägga en egen komplett budget av den enkla anledningen att vi vet att en sådan inte kommer att röstas igenom i fullmäktige.

Michael Rubbestad, Gruppledare Sverigedemokraterna i Håbo Michael Rubbestad, Gruppledare Sverigedemokraterna i Håbo


Istället har vi valt att lyfta fram våra egna satsningar och besparingar som tilläggsyrkanden till Håboalliansens budgetförslag, samma underlag som för hela oppositionen, tillsammans med en längre visionstext om hur vi vill att Håbo kommun skall prioritera, spara och satsa.

Kontentan blir således att vi yrkar bifall till den budget som ligger närmast i linje med vår egen politik och sedan föreslår några förändringar, tillägg, till denna budget för fullmäktige att ta ställning till.

Sverigedemokraterna i Håbos tilläggsyrkanden
1. Att fullmäktige beslutar öka anslagen till barn och utbildningsnämnden med 5 300 tkr för att öka minimibemanningen i kommunala förskolor från 2,75 till 3 barnskötare.
2. Att fullmäktige beslutar öka anslagen till barn och utbildningsnämnden med 100 tkr för att kommunens förskolor skall kunna genomföra studiebesök och utflykter.
3. Att fullmäktige beslutar avveckla den politiska funktionen ”Oppositionsråd” och gör en besparing om 708 tkr.
4. Att fullmäktige beslutar minska anslaget till modersmålsverksamheten med 1 350 tkr.

Sverigedemokraterna i Håbo vill satsa och öronmärka 5,3 miljoner för att öka minimibemanningen i Håbos förskolor till 3 heltider från nuvarande 2,75. Detta innebär att antalet barn per vuxen minskar och ligger mer i linje med riksgenomsnittet där Håbo nu ligger över. Det innebär även att personal har möjlighet att finnas på plats vid såväl ”lämning” som ”hämtning” istället för att välja, vilket möjliggör en lugnare miljö för de barn som har svårt att separera sig från sina föräldrar samt för de vuxna som vill ta en kort dialog med personalen om hur dagen varit eller ställa frågor. Idag är miljön stressig och uppriven och så fort ett barn är i behov av enskild uppmärksamhet vilket de självklart skall ha möjlighet till står en barnskötare eller pedagog ensam kvar med resten av barnaskaran på upp till 13 barn. Sverigedemokraterna ser detta som en ytterst viktig prioritering för en barnomsorg i den nivå som våra små förtjänar.

Vidare har lagen förändrats på så vis att en förskola inte kan be föräldrar skicka med exempelvis en ”tia” för att förskolan skall kunna genomföra en utflykt och inhandla kanske en bulle eller en glass i samband med denna. Detta för att familjer med sämre ekonomi inte skall känna ett tvång som inte har möjlighet att skicka med den efterfrågade ”tian”. Av samma anledning kan man på förskolans dag inte längre be föräldrar att baka eller skänka föremål att sälja på en loppmarknad för att få in fikapengar till förskolan.

Sverigedemokraterna förstår och står i grunden bakom denna lag men samtidigt så drabbar det våra små som inte får möjlighet att genomföra sina utflykter och besök. Vi har därför ett tilläggsyrkande
om att 100 tusen kronor tilldelas barn och utbildningsnämnden med en öronmärkning att de skall användas för att finansiera denna typ av utflykter. Beräkningen är baserad på 40:- per barn och
kalenderår och att dessa medel skall tilldelas respektive förskola i kontanta medel för att själva kunna
planera och genomföra dessa utflykter.

För att finansiera dessa satsningar använder vi oss dels av den kommunala bufferten men har även två tilläggsyrkanden gällande besparingar. Vi vill avskaffa oppositionsrådet vilket ger en ökning om
708 tusen kronor till kommunstyrelsens verksamhet samt minska anslagen till modersmålsverksamheten med 1.35 miljoner kronor vilket istället tilldelas den kommunala
”bufferten”.
Vi har presenterat dessa fyra yrkanden för såväl minoritetsmajoriteten som övriga oppositionen och haft en god dialog med båda parter men det har funnits en tydligare vilja att förhandla hos
Socialdemokraternas Agneta Hägglund, Bålstapartiets Owe Fröjd och Vänsterpartiets Leif Lindkvist.
Efter samtal med dessa tre gruppledare hemma i köket hos Sverigedemokraternas gruppledare Michael Rubbestad har dessa tre partier reviderat sina förslag och ”bakat” in vår satsning på ökad
bemanning i förskolan fördelat på en ”tvåstegsraket”. Man har även meddelat att man avser stödja vårt yrkande om 100 tusen kronor för ”utflykter”.

Gällande Håboalliansen har dialog förts med kommunalrådet Carina Lund som meddelar att man avser stödja vår satsning om 5,3 miljoner till förskolan under förutsättning att Håbo kommun får den
förväntade utbetalningen från staten om ca 9 miljoner kronor. Till skillnad från S, V och BåP finns här ingen garanti gällande ökade anslag till förskolan. Vidare meddelar man att man avser avslå
satsningen om 100 tusen kronor till utflykter.

Vidare innehåller S, V och BåPs respektive budgetförslag satsningar på äldreomsorgen.
Sverigedemokraterna är kända för inom vilka områden vi önskar spara pengar men är ännu inte lika kända för vilka områden vi på kommunal nivå önskar satsa medel. Med tiden hoppas vi det skall bli
lika känt att de områden vi prioriterar är just skola, vård och omsorg och av denna anledning anser vi oppositionens satsningar på äldreomsorgen vara rätt väg att gå för Håbo kommun.

Vi välkomnar det faktum att isen mellan oss och de övriga partierna börjat smälta och att man nu för en dialog och förhandlar med oss för kommunens bästa. Som tidigare meddelat är vi beredda att
föra samtal med alla partier och även samarbeta med de partier som lyssnar in våra politiska ställningstaganden.

Vi upplever att S, V och BåP har gjort just detta i och med deras reviderade förslag samt viljan att föra dialog vilket resulterar i att deras förslag därmed ligger närmare oss än Håboalliansens. Av
denna anledning väljer Sverigedemokraterna i Håbo att stödja deras förslag för driftsbudget för2016.

Michael Rubbestad
Ordförande och gruppledare Sverigedemokraterna HåboPrenumerera på kommentarer Kommentarer (25 Skickat)

avatar
Krister Karlsson 15 Jun 2015
Nej, oppositionsrådet som ämbete/befattning spolades alltså inte. Agneta Hägglund var ändå för spolning i Skokloster. Nu ska det bli toaletter för alla turister och andra besökare därute. Det var väl på tiden. Vi har en rik kommun men ändå fattig på något sätt tyckte jag framgick av förhandlingarna som man kunde se på nya webb-sajten. Tror att Hägglund tycker att det är bättre att vara rik än fattig. Fredrik Anderstedt som företrädde Håbohus menade, om jag uppfattade rätt, att de som talar om försäljning av fastigheter kunde prova på att sälja sina egna hus och sedan hyra dem igen av någon ny ägare. Men kanske jag missuppfattade det. Ibland undrade jag om det är Håbo kommun de talade om eller någon drömvision. Allt går att sälja med mördande reklam.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 16 Jun 2015
Nu har facit kommit på kvällens budgetfullmäktige i Håbo kommun, en gemensam budget från (S), (V), (Båp) och (SD) har bifalltits av fullmäktige.

Detta bevisar att samverkan mellan olika partier kan ske lokalt och en bred majoritet om Håbos budget kunde vinna gehör oavsett olika riksintressen, detta var möjligt genom att man respekterar demokratin och pratar med varandra.

(SD) yrkade bifall till (S), (V) och Bålstapartiets samlade budgetförslag.

(S), (V) och Bålstapartiet yrkade bifall till (SD) tilläggsyrkande om att öronmärka 100.000 kronor till skolutflykter och att det skulle öronmärkas delar av budgeten till en personalökning inom barnomsorgen, förslag som den sittande alliansen, (M), (FP), (KD) och (MP) yrkade avslag på vid följande omröstningen.
Owe Fröjd
Bålstapartiet
avatar
Christian Johansson 16 Jun 2015
Har jag förstått detta rätt?
Oppositionens budget har vunnit och styrets förlorat (liknande vad som händer på riksnivå).
Så Styret för regera på oppositionens budget 2016 ???

Eller är det så att Håboalliansens budget gäller (den vann ju i kommunstyrelsen) med en massa tillägg från oppositionen?

Vad hände?
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 16 Jun 2015
Ja, du har förstått rätt, det är oppositionens budget som gäller för 2016
avatar
Krister Karlsson 16 Jun 2015
Det är lätt att bli skogstokig därute i Skokloster. Hux flux gick Mp med alliansen också. Och hur blir det nu? Vem ska betala för dassen därute? Hägglund (s) tycker inte om mantrat "fattig kommun". Så hon införde ett nytt mantra:" Det ska vi inte tala om. Då vill ingen flytta hit!." (alltså bort med fattigmantrat)
Det handlar väl om kohandel. Politiska modeord finns det gott om. En debattör ur folkleden kallas gärna för rättshaverist eller varför inte ta i ordentligt; energitjuv. Så har man sågat all opposition.
avatar
Johan 16 Jun 2015
Hur röstade partierna om SD's tilläggsyrkande om att avveckla Oppositionsrådsposten (som kanske snart innehas av dess uppfinnare, Carina Lund)?
avatar
Owe Fröjd 16 Jun 2015
Hej Johan
Det blev inte rösträkning då det var givet redan från början att förslaget skulle falla. Alla partier utom (SD) och Bålstapartiet tycker att det skall finnas ett oppositionsråd, om med våra 7 av 41 mandat så får vi inte igenom detta.
avatar
Håkan Sundström 16 Jun 2015
Ok Owe, så blev det och oppositionsrådet blev kvar så länge, det ska omprövas i juni 2016 lovade Carina Lund. BåP och SD har då möjligheten med M, KD, C och FP att avskaffa det och spara 708000 kr per år. Lova det.
avatar
Owe Fröjd 16 Jun 2015
Håkan, ett korrekt konstanterande !!!!!!!!!!!
avatar
Michael 16 Jun 2015
Yrkanden om att avskaffa oppositionsrådet samt minska anslagen till modersmålsverksamheten avslogs av fullmäktige. Hades dessa två yrkanden bifallits hade kommunes utfall blivit totalt 1,5 % av skattenettot kvar i kistan, nu när de avslog landade det på 1,0 %.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundsström 16 Jun 2015
Vid en överhörning efter mötet mellan Michael Rubbestad och Carina Lund kom det fram hur oppositionen jobbat fram budgeten för 2016.

Michael Rubbestad förklarade för Carina Lund att Agneta Hägglund hade bakat en kaka och besökt Michael Rubbestads hem i avsikt att komma överens om budgeten för 2016, men att detta skulle rättas till i Oktober när investeringsbudgeten ska beslutas.

I UNT den 15 nov 2014 fanns rubriken "Hjälp oss att utesluta SD". Hur trovärdigt är detta ställningstagande när självaste ordföranden i SD bjuds på bakverk av oppositionsrådet Agneta Hägglund i avsikt att få igenom oppositionens budget.

En kollega till mig sa denna morgon när han fick nyheten "När jag blir så gammal och dement att jag inte känner igen mina barn så ska jag sadla om till politiker" , där ligger nivån idag i Håbo politiken. Trovärdigheten har sjunkit katastrofalt för våra politiker i Håbo.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
16 Jun 2015
Håkan, då har du förmodligen "tjyvlyssnat" lite för dåligt, eller missuppfattat det då Agneta inte bakat något något till detta möte.
Mötet skulle hållas i kommunhuset men på grund av att Michaels fru arbetade och dom har småbarn så flyttades mötet till hans hem, praktisk och bra, och kaffebrödet fanns på plats när jag och Agneta kom dit.

Om jag inte minns fel har även du efterlyst att samarbete mellan alla partier här på portalen, så det känns lite konstigt att du nu kritiserar det, eller har jag kanske missuppfattat det hela.

Och jag kan försäkra dig om att varken jag eller Agneta visste före KF vilket slutligt ställningstagande (SD) skulle ta under KF mötet.
Både (S), (V) och (Båp) biföll (SD),s tilläggyrkande om 100.000 kr till utflykter och personalförstärkningen i förskolan, förslag som är bra och som alla partier utom den nuvarande minoritesmajoriten ville godkänna.
avatar
Michael Rubbestad 16 Jun 2015
Nja, så var det inte riktigt.

BåPs Owe Fröjd kallade hela oppositionen till förutsättningslösa samtal och det hela beslöts hållas hemma hos mig av praktiska skäl då jag har småbarn. Skämtsamt nämnde Agneta att hon kanske skulle bakat en kaka men det var faktiskt jag som stod för fikat denna gång.

Vad Agnetas avsikter var när hon tackade ja till mötet vet bara hon själv men jag är glad att hon kom och jag tycker vi hade en god dialog där alla deltagande partier presenterade sina synpunkter och ställningstaganden som sedan övergick i någon form av förhandling.

Ja, Agneta skrev en insändare i UNT jag ställde mig mycket kritisk till men jag upplever att hon ändrat inställning till mig och mitt parti vilket jag självklart välkomnar. Och man måste ha rätt att få ändra sig, annars kommer vi aldrig komma vidare och utvecklas.

Vi tog nu beslut om driftsbudgeten. I oktober är det dags för investeringsbudgeten och då börjar allt om från början igen med nya samtal och vi får se vart vi landar då. Återigen är vi som mittenparti öppna för dialog med alla partier och är självklart öppna att förhandla med alla som är beredda att förhandla med oss.
avatar
Håkan Sundström 16 Jun 2015
Hej Micke
Jag refererade bara till ditt samtal med Carina efter mötet och då uttrycke du dig exakt så som en förklaring varför SD röstade med S, V och BåP.

Att Agneta nu krypit till fram ur sitt tidigare ställningstagande att inte förhandla med SD ser jag som positivt, så lät det inte när jag den 23 mars frågade henne i KF om sin roll som oppositionsråd. Jag tar detta som mycket positivt att hon nu nyktrat till som politiker och ska börja agera som ett oppositionsråd ska göra. Lycka till.
avatar
minnesluckan 16 Jun 2015
Snälla Micke, om Håkan säger att du sagt så så har du sagt det.
Du måste ha missuppfattat dig själv??? Du har säkert ätit av hennes "mutkaka" och förtränkt det, även Owe Fröjd har förtränkt det, så även Agneta Hägglund och Leif Lindkvist (v).
Jag förstår inte hur du kan ha mage att påstå att Håkan Sundström skulle ha fel!
avatar
Leif Sjöborg 16 Jun 2015
Härmed uppmanas alla väljare att aldrig någonsin rösta på de politiker som lägger ner sina röster; dvs inte vågar rösta! Den politiska rösträtten överglänser allt förstånd!!??
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 16 Jun 2015
Under budgetfullmälktige, som denna debatt avser, var det ingen politiker som lade ner sin röst i någonting
avatar
Leif Sjöborg 16 Jun 2015
Och i budgeten 2016 finns naturligtvis både äldreboenden och äldrevårdscentral medtagna för 3.500st pensionärer, eller hur??
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 16 Jun 2015
Investeringsbudgeten, som detta tillhör, kommer det att beslutas om i höst
avatar
Leif Sjöborg 16 Jun 2015
Nu får Förvaltningsrätten i Uppsala slutligt avgöra fiaskot kring tillsättandet av Oppositionsråd utan arbetsuppgifter och med en fet lön på 700.000 per år!! Sorgligt för skattebetalarna!!
avatar
Attila Gal 16 Jun 2015
Jag konstaterar att makten går före ideologi, och väljarna kan aldrig vara säkra på vad de röstade på när de röstar på ett visst parti. Inga nyheter egentligen...
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Christian Johansson 16 Jun 2015
Men vad spelar det för roll vem som bakat kaka?. Vad spelar för roll vem som förhandlade med vem? De som styr måste ju räkna med förluster när man bildar styre på 18 mandat.. Eller?.. Samma sak gäller Stefan Löfven men han har han fått turen att ha en flat opposition som inte tänker rösta på sina egna budgetförslag. Har ni hört något så korkat?

Hur tänkte ni i håboalliansen . Trodde ni sd var ett parti som skulle lämna stolarna tomma?
avatar
16 Jun 2015
Precis Christian

Här debatterar vissa om någon har bakat en kaka eller inte, man kanske skulle debattera om man tycker det var bra att (SD) valde att rösta med (S), (V) och Bålstapartiet för att dessa partier ville fördela mer pengar till förskola och äldreomsorg än vad alliansen ville.

Och för sista gången, Det var Bålstapartiet som inbjöd till dessa samtal om budgeten, se mitt pressmeddelande här på portalen, och jag kan försäkra att AGNETA INTE BAKADE NÅGON KAKA TILL MÖTET, OCH HON HADE INTE MED SIG NÅGOT KAFFEBRÖD ÖVER HUVUD TAGET. Det goda kaffebröd som fanns stod Michael för, och det var både hembakat och gott:))
avatar
Krister Karlsson 16 Jun 2015
Var kanske avsikten att både äta kakan och ha den kvar? Eller ville man plocka russinen ur kakan?
Man ska inte kasta jästen efter degen. Det är något lurt här. Överhörning? Ska det inte vara noshörning. Skrivfel alltså. Kan alla göra. Här behövs en utredning.
avatar
Tommy Berglund 16 Jun 2015
Nej Leif Sjöborg, Förvaltningsrätten får inte avgöra de frågor du anmält. Man HAR redan avkunnat sin dom! Och självklart har man avfärdat anmälningarna eftersom besluten tillkommit helt korrekt och inte i något avseende strider mot några som helst regelverk. Så var det med det!
totalt: 10 | visar: 1 - 10

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2698