Hem | Skokloster | Flerhundraåriga skyddsvärda almar har medvetet sågats ned i Skokloster

Flerhundraåriga skyddsvärda almar har medvetet sågats ned i Skokloster

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

För gemene man är kanske inte döende eller döda träd värdefulla. Det är tvärtom.

Avverkad död alm vid Österkvarn Avverkad död alm vid Österkvarn


Döende/döda träd, speciellt ädellövträd såsom ek och alm samt asp och björk är mycket värdefulla för många sällsynta insekter, svampar och lavar. Speciellt om de är gamla, murkna och mycket grova.

Detta verkar inte Slottsskogens Samfällighetsförenings skogsvårdsgrupp under ledning av Staffan Dackman ha förstått. Med en av Stora Ensos skördare har man före påsk avverkat skog sydost om Slottsskogen.


Förutom gran och björk har två mycket grova almar (av vilka den ena, en död hamlad alm, hade åtminstone 300 årsringar) fällts mellan Österkvarns badplats och reningsverket. Dessa almar hyste flera rödlistade skalbaggar och lavar. I efterhand skyller Dackman på ett missförstånd eftersom skördarens förare inte kunde svenska.

För oss förefaller denna ursäkt vara obegriplig. Var föraren färgblind? Enligt det traktdirektiv som var upprättat mellan Håbo kommun (markägare) och samfälligheten skulle träd som skulle fällas förses med en grön snitsel och de som skulle sparas med en röd. Vi anser att skogsvårds-gruppen inte har kompetens att bedriva skogsbruk och borde entledigas från sin uppgift. Vi kräver också att allt fällt virke skall tillfalla kommunen som kompensation och att samfälligheten på egen bekostnad återplanterar området med ädellövträd.

Ett sådant här misstag får aldrig någonsin ske igen!

Håkan Nihlman
Ordförande
Håbo NaturskyddsföreningPrenumerera på kommentarer Kommentarer (1 Skickat)

avatar
Varga Åskvigg 16 Maj 2011
Hemskt tråkigt!
Sammanlagt var det minst 6-7 riktigt gamla stora, värdefulla karaktärsträd inklusive en fullt frisk mycket gammal björk som sågades ned i området. Skogsvårdsgruppen i Slottsskogen kan tydligen inte förstå sitt eget traktdirektiv som de själva författat, och som godkänts av kommunen, eftersom området som avverkades genom "missförstånd" inte ens ingick i traktdirektivet, och dessutom tydligt avgränsas av omisskännliga riktmärken: reningsverket i söder och bäcken i norr!

Här handlar det inte bara om färgblindhet, utan i så fall total blindhet om man kan missa ett reningsverk och en bäck!
Skämt åsido så tror jag snarare att det tyvärr handlar om total brist på styrning och märkning från Skogsvårdsgruppens sida.

Områdets karaktär är för alltid förstörd, på några minuter förstör man något som naturen byggt upp i 300 år.
totalt: 1 | visar: 1 - 1

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

4.00

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2685