Hem | Skola | Vad säger statistiken om skolan i Håbo?

Vad säger statistiken om skolan i Håbo?

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Skolresultaten för elever från Uppsalas kommuner skiljer sig stort, visar en rapport från Lärarnas Riksförbund. Elever i Knivsta kommun har bäst resultat och hamnar på 28:e plats bland landets 290 kommuner (Håbo 114:e plats).

Håbo kommun hamnar på 231:a plats (av 290 kommuner) i totalrankningen Håbo kommun hamnar på 231:a plats (av 290 kommuner) i totalrankningen


Sämst är Håbo kommun som hamnar på 231:a plats (av 290 kommuner) i totalrankningen, rapporterar P4 Uppland. Det är kategorierna Resurser (254:e plats), Likvärdighet (242:a plats)  och Behörighet (264:e plats) som drar ner resultatet, medan i Lön hamnar man på 29:e plats.

Lärarnas Riksförbunds rapport Vad säger statistiken om skolan i din kommun? belyser de stora skillnaderna som finns mellan olika kommuner i deras elevresultat, resursanvändning, likvärdighet, lärarbehörighet och lärarlöner. I rapporten har offentlig skolstatistik och partsgemensam lönestatistik sammanställts och vägts samman för att jämföra kommunernas skolprestationer.

Lärarnas Riksförbunds sammanställning belägger den bild som diskuteras brett, nämligen att variationerna mellan huvudmän och hos en och samma huvudman varierar mycket stort.

Statistiksammanställningen visar att:

•Det är stor spridning i elevresultaten mellan olika kommuner. Det är tydligt att det går sämre för många av eleverna i mindre kommuner och bättre för eleverna i rika Stockholmskommuner.

•Likvärdigheten i svenska kommuner är undermålig. Det är enorma skillnader i resultat mellan skolorna inom kommunerna speciellt i storstadskommunerna. Det är även stora skillnader i resultat mellan könen i de flesta kommuner.

•Många kommuner har inte en effektiv resursanvändning. De administrativa kostnaderna är för höga och äter upp en allt för stor del av kommunens grundskolekostnader. Det läggs även en för liten andel av resurserna på undervisningen i många kommuner och även totalt i Sverige. I många kommuner har eleverna inte tillgång till tillräckligt med studie- och yrkesvägledning vilket visar på dåliga prioriteringar hos många kommuner.

•Spridningen är stor mellan kommunerna när det kommer till lärarnas behörighet. I vissa kommuner undervisas eleverna till stor del av behöriga lärare medan det i andra kommuner saknas lärare med rätt pedagogiska och ämneskunskaper. Det är även stora skillnader i nivån på lärarlönerna, där visa kommuner satsar på sina lärare medan andra kommuner har en oacceptabel låg nivå på sina lärarlöner.

•När kommunernas rankningar inom de olika kategorierna vägs samman är det uppenbart att det är svårt för kommunerna att hålla en hög nivå inom alla områden. Det är även stora skillnader mellan kommuner som borde vara relativt lika sett till befolkningsmängd och ekonomiska förutsättningar. Vissa kommuner misslyckas i nästan alla kategorier medan de flesta kommuner lyckas inom några och är sämre inom andra.


Lärarnas Riksförbund föreslår följande åtgärder:

•Skolan är en nationell angelägenhet och det är därför helt oacceptabelt att resultat och resurser kan och får variera i en sådan utsträckning som sker. Denna brist på likvärdighet löses bäst genom att skolan finansieras direkt av staten genom statsbidrag. Dessa skolbidrag ska ta hänsyn till bland annat de socio-ekonomiska faktorer som kräver olika kostnader för att garantera en likvärdig skola för landets elever.

•Huvudmännen måste ta sitt ansvar och ansöka om de statliga medel som finns för att förstärka kvaliteten i undervisningen. Det är oerhört att endast ett fåtal kommuner har ansökt om att få ta del av den satsning på två miljarder kronor för att förstärka undervisningen i lågstadiet. Staten måste överväga en mera direkt styrning för att få rätt saker att hända.

•Den satsning på lärarlöner som vi hittills kunnat skönja måste fortsätta och förstärkas.

•Den senaste läsårsstarten har visat att lärare som inte blir rätt betalda lämnar sina arbetsgivare till förmån för bättre betalande sådana. Detta drabbar såväl storstads- som glesbygdskommuner och drabbar alltid eleverna genom ryckighet i undervisningen.

•Fortsätt att utveckla legitimationsreformen genom att kräva att betygsättande lärare ska ha legitimation för just det ämnet de undervisar i och betygsätter.

•Lärare och rektorer måste ta ett gemensamt ansvar för grundliga diskussioner om korrelationen mellan betygsättning och resultat i nationella prov. Det är inte rimligt att det råder så stora skillnader som det gör i dag, vilket i sig äventyrar likvärdigheten föreleverna.

•Lärare och rektorer måste ta ett ansvar för ett kontinuerligt och systematiskt arbete för att förbättra undervisningen i skolan. För att detta ska kunna ske måste även skolan på ett konsekvent sätt involvera föräldrar och omvärld i detta arbete.

Dokument för nedladdning:

Attila Gal
HåboPortalenPrenumerera på kommentarer Kommentarer (8 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 09 Sep 2015
Som skattebetalare i Håbo kommun blir man besviken över att skolan inte visar bättre resultat. Efter att den nya skolreformen blev verklighet och där rektorerna fick det totala ansvaret för skolan har Håboskolan inte uppfyllt förväntningarna.
Socialdemokraterna som satt i den politiska majoriteten 2010-2014 har visat dålig styrning av skolan där meritvärderna inte uppfyllt förväntningarna mycket p.g.a. ej behöriga pedagoger och där politiken har trott att man höjer resultaten bara med att höja lärarnas löner utan att ha förstått att utbildning av lärarna ger färdighet som i sin förlängning ger högre lön. Att tro att om man bara höjer lönen så får man automatiskt bättre resultat är helt fel.
avatar
Christian Johansson 11 Sep 2015
Problemet är att politikerna och politisk media är duktiga på att hitta vad som är problemet men levererar inga lösningar själv.
Det är enkelt att peka på att fritt skolval är problemet eller kommunaliseringen (som jag tycker var fel, men det är inte hela problemet).
Ta vår skolminister Gustav Fridolin. Hans lösning var enkel , Björklund var problemet och bara Fridolin själv blev skolminister så skulle han minsann fixa skolan på 100 dagar.

Hade ni glömt det så¨finns det här
http://www.aftonbladet.se/debatt/article18480154.ab

Ännu har inget hänt förutom att han spelat in en Youtubefilm och berättat att lärare är världens bästa jobb (kanske lätt för honom att säga som lärare i en lugn folkhögskola).
Jag begär inte att detta ska lösas på en gång, det kommer ta tid. Men då ska man kanske inte lova så mycket.

På kommunnivå så har vi tyvärr också samma problem.
Skola 2000 , lärarkåren var kritiska men politikerna visste bäst.

Kommer det en negativ rankning så försöker man förklara bort det om man sitter i styret.
t.ex här
http://www.haboportalen.se/skola/4760-habo-t.html

Där man i (S) säger att lärarförbundets ranking plötsligt inte är officiell.

Men när de satt i opposition så lät det annorlunda.

Jag säger som jag tidigare sagt till Er politiker.
Ut och se verkligheten istället för att stirra blint på statistik.
Sen krävs blocköverskridande långsiktiga lösningar.
Fridolin var inne på blocköverskridande lösningar, i.af så länge det är hans villkor.
avatar
Attila Gal 11 Sep 2015
Hej Christian!

Jag skulle vilja uppmuntra dig att skicka in även artiklar med analys etc... Du har bra överblick, är sansad och saklig.

Trevlig helg

Attila Gal
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Christian Johansson 14 Sep 2015
Tack Attila.
Kommer även skicka artiklar har precis lärt mig hur man gör :)
Så låt oss tillsamman jobba för en (M) vinst 2018 :).

Skojade bara Krister :)

Visst röstar (M) men också kritiserat (M) håbo nyligen för det styre man bildat i kommunen (5 partier och bara 18 mandat).
Resultatet såg vi nyligen. Håboalliansen får styra på en S+Sd budget nästa år. Då hade det vart bättre att regera med (S) och fått en röd / blå budget.
Jag varnade för detta men ingen lyssnade.

Men detta handlade om skolan så jag kritiserar även (M):s usla förslag om sovmornar för skolbarn och att införa programmering i första klass.
Tyvärr (M) skolan är ännu inte Er grej.

Med vänlig hälsning

Christian
avatar
Krister Karlsson 11 Sep 2015
Jag trodde Håboportalen var politiskt oberoende från redaktionshåll. Men nu har det visats sig att webb-tidningen har en moderat hållning. Blir mindre intressant att göra inlägg efter detta.
avatar
Attila Gal 11 Sep 2015
Alla får skriva insändare, analyser etc Krister. Du, Carina Lund, påven, Bill Clinton eller Dalai Lama. Vad är problemet?
avatar
Krister Karlsson 11 Sep 2015
Problemet är att en tidning oavsett pappers eller webb bör vara oberoende politiskt sett. Så ser jag det i alla fall. Eftersom Christian Johansson vid flera tillfällen markerat att han är moderat så vet jag inte varför han ska uppmuntras att göra analyser mer än någon annan som skriver här. Men det är min personliga uppfattning som inte behöver delas av någon annan. Som redaktör bör man vara neutral i en sådan fråga. Och inte framhålla någon framför någon annan. Var och en säger sitt. Om någon har en bra synpunkt så struntar jag i vilken politisk uppfattning vederbörande har men går man ut och deklarerar att jag står här och där så färgas det hela efter det. Men det är din tidning och du gör som du vill.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Attila Gal 12 Sep 2015
HåboPortalen är inte jag, utan ALLAs insändare och kommentarer, men visst, min roll och vad jag gör och skriver här kan tolkas på olika sätt. Målet är fortfarande att ha en saklig och konstruktiv dialog. Alla tolkar sedan alla andras texter utifrån sina egna preferenser.

Att undvika missförstånd, och jag är inte sist att erkänna så i efterhand att min uppmuntran till Christian Johansson kunde tolkas olika: jag vill i allmänhet uppmuntra ALLA att skicka in artiklar med analys etc...

I synnerhet vill jag bjuda in dig, Krister, att skicka in en insändare: ta upp ett befintligt problem i Håbo, analysera det och kom gärna med förslag till förbättring (enligt dig).
totalt: 3 | visar: 1 - 3

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2698