Alternativet

På den sidan vill vi introducera några tankar som du vanligtvis inte kan läsa om i våra svenska medier

Chockdoktrinen
Av vissa ansedd som en central doktrin i den liberala nationalekonomen och statistikern Milton Friedmans livsverk. Vissa menar att Friedman ansåg att liberala reformer bäst kan genomföras när individerna i ett samhälle befinner sig i ett tillstånd av chock, och således är desorienterade.
Bok: Naomi Klein: Chockdoktrinen: katastrofkapitalismens genombrott. I vidare mening kan tanken förknippas även med 9/11 som en av USA regeringen iscensatt chokbehandling av det amerikanska opinionen för att kunna gå ut i krig mot Irak (olja) och införa begränsningar i fri- och rättigheter i USA.


Zeitgeist: Moving Forward (2011)
med svensk text (CC)

 

Zeitgeist: Addendum (2008) med svensk text (CC)

 

Zeitgeist: The Movie (2007)

Zeitgeist: The Movie - 2007 by Peter Joseph from ZeitgeistMovie.com on Vimeo.

 


Alternativet:

The Zeitgeist Movement Swe
Framtiden?

Vad är Zeitgeist Movement?
Läs mer 

  The Venus Project 
En ny riktning för mänskligheten


Att läsa:

Noam Chomsky
Hans böcker översatta till svenska:

Att förstå makten, Ordfront 2007 (i pocket 2008)
Hybris
, Ordfront 2004
Propagandans makt - Samtal med Noam Chomsky, Ordfront 2002 (tillsammans med David Barsamian)
11/9, Ordfront 2001
Skurkstater - den starkares rätt i världspolitiken, Ordfront 2001
Makt, lögner och motstånd, Ordfront 1999
Noam Chomsky - en politisk biografi, Ordfront 1999 (av Milan Rai)
Land och frihet, Epsilon Press 1997
Historia och minne, Epsilon Press 1996
Högern och välfärden, Epsilon Press 1996
Man kan inte mörda historien, Epsilon Press 1995
Terrorismens kultur, Epsilon Press 1990
Makt och ideologi, Epsilon Press 1988
De mänskliga rättigheternas politiska ekonomi (med Ed Herman), Arbetarkultur 1981
Om språket, Norstedts 1978
Fred i Mellersta Östern?, Pan Norstedts 1975
Psykologi och ideologi, Pan Norstedts 1974
Syntaktiska strukturer, Gleerup 1973
Kunskap och frihet, Pan Norstedts 1972
I krig med Asien, Pan Norstedts 1971
Människan och språket, Pan Norstedts 1969
Makt och motstånd, Pan Norstedts 1969
De intellektuellas ansvar, W&W 196  

Carroll Quigley
Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time

Läs som pdf


Jacque Fresco
The Best That Money Can´t Buy BEyond Politics, Powerty, & War
Läs (.pdf)

 

Hemsidor

Vaken.se
Vaken.se strävar efter att belysa information som annars inte skildras via ordinarie massmedia men som är av grundläggande betydelse för den enskilda människans fria beslutsprocess

Z communicsations
The Spirit of Resistance Lives

http://www.realnews24.com/

 

Filmer, radio mm:  

http://zeitgeistmovie.com/

 Esoteric Tube
 Filmer med bra kvalitet

Zeit Studios
Official Youtube sida

Spread the World
Fler måste-ses filmer

Det finns en utopia 
I radio - på svenska

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook